Tải bản đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 11

Chöông 11
Thò tröôøng ngoaïi hoái


Chương 11 Thò trường ngoại hốiThò trường ngoại hối
Mỗi nước đều dùng một đồng tiền riêng của mình
USD, EUR, GBP, JPY, VND…
 Tỷ giá là gì?


Là tỷ lệ trao đổi từ một đồng tiền này sang một đồng tiền
khác
 Tỷ giá giao ngay
 Tỷ giá kỳ hạn

Vì sao tỷ giá lại quan trọng như vậy?


Vì nó tác động tới giá cả tương đối của hàng hoá

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

2


Chöông 11 Thò tröôøng ngoaïi hoái
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
1.45
1994

1995

1996

1997

1998

POUND

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

3Chöông 11 Thò tröôøng ngoaïi hoái
6.4
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
1994

1995

1996

1997

FR

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

4

1998


Chương 11 Thò trường ngoại hối


Ví dụ ông Gỗ rất ưa thích chiếc xe thể thao của hãng
Porsche, ông quyết đònh mua nó với giá $150,000 (tương
đương khoảng VND 2.38 tỷ). Sau hai tháng vất vả làm thủ
tục đưa xe về, ông Gỗ thanh toán tiền lúc này tỷ giá là $1 =
VND 20,000. Kết quả là gỗ phải trả thêm VND 0.62 tỷ.

Khi đồng tiền của 1 nước tăng giá thì hàng hoá quốc
gia đó trở nên đắt đỏ hơn tại nước ngoài
 Khi đồng tiền của 1 nước giảm giá thì hàng hoá của
quốc gia đó tại nước ngoài trở nên rẻ hơn


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

5


Chương 11 Thò trường ngoại hốiTỷ giá dài hạn


Quy luật 1 giá (LOOP)
Nếu hai nước sản xuất 1 loại hàng hoá như nhau thì giá cả
hàng hoá đó sẽ như nhau trên toàn thế giới
 VD: Giá thép ở Mỹ là $100, giá thép tại Nhật là ¥10,000 thì
tỷ giá USD/JPY là 100 để thép Mỹ có thể bán tại Nhật với
giá là ¥10,000
Thuyết ngang giá sức mua (PPP)
Tỷ giá dàn hạn sẽ điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi trong
giá cả của hai nước
 Nếu giá thép Nhật tăng 10% lên ¥11,000 trong khi giá thép
Mỹ không đổi thì tỷ giá sẽ phải là 110 ¥/$


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

6


Chương 11 Thò trường ngoại hối


Những nhân tố tác động tới tỷ giá về dài hạn


Mức giá cả tương đối (giá trong nước tăng làm nội tệ mất giá)

Thuế và Quota (làm nội tệ tăng giá)
 Ưu thích hàng ngoại nhập (làm nội tệ mất giá)
 Năng suất lao động (làm nội tệ tăng giá)
Tỷ giá biến động trong ngắn hạn
Tương quan lợi tức dự tính giữa tiền gửi trong nước và nước
ngoài
 Lợi tức có mối quan hệ tỷ lệ thuận với giá trò của tiền tệ
 Lãi suất trong nước tăng thì nội tệ tăng giá
 Lãi suất nước ngoài tăng thì nội tệ giảm giá


12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

7


Chương 11 Thò trường ngoại hốiThảo luận:
1.
2.
3.
4.

5.

“Một nước sẽ trở nên tồi tệ đi khi đồng tiền nước họ mất
giá”. Đúng, sai hay không chắc chắn
Nếu người Việt tiếp tục tiêu sài nước hoa Pháp, xe máy
Nhật, đồng hồ Thụy sỹ thì điều gì sẽ xảy ra với VND?
Nếu lạm phát dự tính sẽ tăng trong năm nay tại VN làm
cho lãi suất cũng sẽ tăng thì điều gì sẽ xảy ra với VND?
Tổng thống Mỹ tuyên bố ông ta sẽ giảm lạm phát với một
chương trình chống lạm phát mới. Điều gì sẽ xảy ra với tỷ
giá nếu công chúng tin lời ông ta
Các công ty Việt nam làm một cuộc đột phá trong công
nghệ xe máy khi sx một loại xe tốn 1 lít xăng/ 100 km.
Điều gì sẽ xảy ra với tỷ giá?

12/06/16 09:47

By Le Trung Thanh

8x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×