Tải bản đầy đủ

Văn bản 9 Tiểu đội xe không kính

BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :

1. Tác giả :
2. Tác phẩm : sáng tác
1969, khi cuộc kháng
chiến chống Mỹ đang ở
giai đoạn ác liệt

Sự xuất hiện của Phạm Tiến Duật
với giải nhất cuộc thi thơ báo văn
nghệ (1969 – 1970) đã tạo đà cho
sự khởi sắc của thơ hiện đại Việt
Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Ông được coi là nhà thơ mặc áo
lính tiêu biểu cho một thời oanh liệt


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật

I. Đọc hiểu chú thích :

1. Tác giả :
2. Tácphẩm
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :

Bài thơ có cảm xúc liền mạch tập
Có ý kiến cho rằng : Nhan đề bài thơ
trung làm nổi bật cảm xúc và suy
rất độc đáo, ý kiến của em như thế
nghĩ của tác giả về những chiếc xe
nào ? Hãy lý giải ?
không kính và người lính lái xe
Trường Sơn
- Nhan đề làm nổi bật hình ảnh toàn bài
-–Em
cóảnh
nhận
xét gìchiếc
về giọng
điệu của
hình
những
xe không
kính.
bài
Đâythơ:
là phát hiện lý thú của nhà thơ
A.Trữ
lắng khai thác
- Thêmtình,
chữtha
“bàithiết,
thơ”sâu
⇒ Cách
hiện thực của tác giả độc đáo không chỉ
B.Ngang tàng, phóng khoáng pha chút
viết

về hiện
thực
gian khoáng
khổ mà pha
còn thể
B.Ngang
tàng,
phóng
chút
tinh nghịch
hiện
chất thơ của hiện thực ấy
tinh nghịch
C,Hào hùng, mạnh mẽ, sôi nổi


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :
a. Hình ảnh những chiếc xe
không kính :
Bom đạn chiến tranh làm những
chiếc xe bị biến dạng, càng
gây ra sự chú ý về vẻ khác lạ
của nó

b. Hình ảnh người lính lái xe
Trường Sơn :

Không có kính không phải vì không có
kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi


Hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh
bom đạn Mỹ ngày đêm dội xuống


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :
a. Hình ảnh những chiếc
xe không kính :
b. Hình ảnh người lính lái xe
Trường Sơn :

Ung dung /buồng lái /ta ngồi /

* Tư thế chủ động tự tin của
Nhìn đất / nhìn trời/ nhìn thẳng/
người lính


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :
a. Hình ảnh những chiếc
xe không kính :
b. Hình ảnh người lính lái xe
Trường Sơn :
* Tư thế chủ động tự tin của
người lính

Nhìn thấy__________________
gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy________________________
con đường chạy thẳng vào tim
Thấy _______
sao trời và đột ngột
cánh chim
_______
Như sa như ùa vào buồng lái


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :
a. Hình ảnh những chiếc
xe không kính :

Em hiểu hình ảnh “ Thấy con
đường chạy thẳng vào tim” có
ý nghĩa tượng trưng nào trong
các ý sau ?
b. Hình ảnh người lính lái xe
Trường Sơn :
A. Người lính Trường Sơn rất yêu
con đường ra trận
* Tư thế chủ động tự tin của
người lính

B. Cảm thấy con đường ra trận
thật đẹp
C.Con đường vào chiến trường
Miền Nam là cái đích đến của


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

Không có kính,
/ ừ thì có bụi,

1. Cấu trúc của văn bản : Bụi phun tóc trắng như người già
2. Nội dung văn bản :
Chưa cần rửa,
phì phèo châm điếu
/ ___________________
a. Hình ảnh những chiếc
_
thuốc
xe không kính :
________
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha
b. Hình ảnh người lính lái xe
Trường Sơn :
Không có kính / ừ thì ướt áo
* Tư thế chủ động tự tin của
Mưa tuôn mưa
xối như ngoài trời
người lính
/
*Người
Giàu ýlính
chí,thật
bất trẻ
chấp
trung,
mọi Chưa cần thay lái trăm cây số nữa
hiểm
tếu táo,
nguy,
lạctrẻ
quan
trung pha
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi
chút ngang tàng


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

Những cuộc gặp gỡ sum họp của
người lính trên đường ra trận

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :
Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi
a. Hình ảnh những chiếc xe
không kính :
b. Hình ảnh người lính lái xe
Trường Sơn :
* Tư thế chủ động tự tin của người
lính
* Giàu ý chí, bất chấp mọi hiểm nguy,
trẻ trung pha chút ngang tàng
* Tình đồng chí, đồng đội gắn bó,
chia ngọt xẻ bùi.Đây chính là vẻ đẹp
truyền thống của người lính cách
mạng

Võng mắc chông chênh đường xe
chạy
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung
là gia
đình
Cái bắtbát
tayđũa
thậtnghĩa
đặc biệt
chứa
đấy
chan tình cảm, một không khí thắm
tình
giađi,
đình
thịt,tất
cả gợi
lên
Lại
lạiruột
đi trời
xanh
thêm
cái ung dung thanh thản đến
không ngờ.


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

Không có kính, rồi xe không có
đèn,

1. Cấu trúc của văn bản :
Không có mui xe, thùng xe có
2. Nội dung văn bản :
xước,
a. Hình ảnh những chiếc xe
một trái tim.
không kính :
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía
b. Hình ảnh người lính lái xe
Những
trước
: mất mát khó khăn do
Trường Sơn :
quân địch gieo xuống => chiến
* Tư thế chủ động tự tin của người
Chỉ
cần trong
xe cókhốc
một liệt
trái tim.
trường
ngày
càng
lính

* Giàu ý chí, bất chấp mọi hiểm nguy,
trẻ trung pha chút ngang tàng
* Tình đồng chí, đồng đội gắn bó,
chia ngọt xẻ bùi.Đây chính là vẻ đẹp
truyền thống của người lính cách
mạng

Nghệ thuật hoán dụ hình ảnh trái
tim.Trái tim chính là người lính
luôn hướng về Miền Nam


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :

a. Hình ảnh những chiếc xe
không kính :
b. Hình ảnh người lính lái xe

Trường Sơn :
* Tư thế chủ động tự tin của người
lính
* Giàu ý chí, bất chấp mọi hiểm nguy,
trẻ trung pha chút ngang tàng
* Tình đồng chí, đồng đội gắn bó,
chia ngọt xẻ bùi.Đây chính là vẻ đẹp
truyền thống của người lính cách
mạng

Hình ảnh “trái tim cầm lái ”có
sức toả sáng cả bài thơ, là cái
chân đế để nâng toàn bộ bài
thơ lên. Hình ảnh này mang
chiều sâu triết lý: sức mạnh
để chiến thắng không phải ở
phương tiện kỹ thuật hiện đại mà
chính là sức mạnh tinh thần của
con người.
Thế hệ trẻ việt Nam đã hi sinh
cuộc đời riêng để bảo vệ Tổ Quốc,
cống hiến cả tuổi thanh xuân cho
sự trường tồn của dân tộc.


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :

a. Hình ảnh những chiếc xe
không kính :
b. Hình ảnh người lính lái xe

Trường Sơn :
* Tư thế chủ động tự tin của người
lính
* Giàu ý chí, bất chấp mọi hiểm nguy,
trẻ trung pha chút ngang tàng
* Tình đồng chí, đồng đội gắn bó,
chia ngọt xẻ bùi.Đây chính là vẻ đẹp
truyền thống của người lính cách
mạng

3. Ý nghĩa văn bản :

Chọn từ điền vào bảng sau
cho hợp lý : Giản dị, độc đáo,
khẩu khí, tếu táo, trẻ trung,
ấn tượng, ngang tàng

giản
A . Ngôn ngữ...........................................
: dị, khẩu khí

.
độc
đáo, ấn
B . Hình ảnh:...........................................
tượng
....
tếu táo trẻ trung, ngang
C. Giọng điệu:
...........................................
tàng
....


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

Phạm Tiến Duật
1. Nghệ thuật :

+Ngôn ngữ : giản dị, khẩu khí gần với văn xu

1. Cấu trúc của văn bản :
+Hình ảnh : độc đáo, gây ấn tượng
2. Nội dung văn bản :

a. Hình ảnh những chiếc xe
không kính :

+Giọng điệu trẻ trung, tinh nghịch pha chút

ngang tàng
b. Hình ảnh người lính lái xe
2. Nội dung : Qua hình ảnh chiếc xe
không kính ca ngợi vẻ đẹp người lính
Trường Sơn :
* Tư thế chủ động tự tin của người
lái xe Trường Sơn hiên ngang, dũng
lính
* Giàu ý chí, bất chấp mọi hiểm nguy, cảm, lạc quan yêu đời có ý chí quyết
trẻ trung pha chút ngang tàng
tâm chiến đấu vì miền Nam ruột thịt
* Tình đồng chí, đồng đội gắn bó,
⇒ Hình ảnh tiêu biểu của lớp trẻ
chia ngọt xẻ bùi.Đây chính là vẻ đẹp
anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ
truyền thống của người lính cách
mạng

3. Ý nghĩa văn bản :


BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
Phạm Tiến Duật
I. Đọc hiểu chú thích :
II. Đọc hiểu văn bản :

1. Cấu trúc của văn bản :
2. Nội dung văn bản :
a. Hình ảnh những chiếc xe
không kính :
b. Hình ảnh người lính lái xe
Trường Sơn :
* Tư thế chủ động tự tin của người lính
* Giàu ý chí, bất chấp mọi hiểm nguy, trẻ
trung pha chút ngang tàng
* Tình đồng chí, đồng đội gắn bó, chia
ngọt xẻ bùi.Đây chính là vẻ đẹp truyền
thống của người lính cách mạng

3. Ý nghĩa văn bản :

III.Luyện tập
1.Vì sao bài thơ được viết bằng chất
liệu hiện thực của chiến trường và ngôn
ngữ giàu tính khẩu ngữ mà vẫn ăm ắp
chất thơ?
A.Chất thơ bắt nguồn từ sức trẻ, từ tâm
hồn phơi phới của thế hệ trẻ Việt Nam
mà nhà thơ đã sống, đã trải nghiệm.
B.Chất thơ tỏa ra từ thực tế chiến đấu
khắc nghiệt, từ niềm vui cuộc sống.
C.Chất thơ ấy đi từ sự giản dị của ngôn
từ, sự linh hoạt của nhạc điệu.
D.Cả 3 ý A, B, C.
2.Đọc diễn cảm bài thơ



x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×