Tải bản đầy đủ

chuyên đề sàn vượt nhịp

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI...........................................................1
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI SÀN VƯỢT NHỊP HIỆN NAY............3
CHƯƠNG 3: TÓM TẮT QUY TRÌNH THI CÔNG CÁC LOẠI SÀN VƯỢT NHỊP
......................................................................................................................................... 31
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN SÀN VƯỢT NHỊP DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU..........49
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN SÀN VƯỢT NHỊP U – BOOT BETON.........................54
CHƯƠNG 6: SO SÁNH CHI PHÍ & KẾT LUẬN.......................................................70
CHƯƠNG 7: MỞ RỘNG ĐỀ TÀI ...............................................................................72

CHƯƠNG 1: TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Cùng với sự phát triển của xã hội và sự bùng nổ dân số hiện nay, nhu cầu nhà ở cho tầng
lớp người thu nhập thấp ngày càng cao, đặt biệt là những thành phố lớn, nơi dân thường
tập trung làm ăn và sinh sống, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung dân nhập
cư từ các tỉnh khác là nhiều nhất.
Theo số liệu mới nhất đầu năm 2014, thành phố Hồ Minh có diện tích 2095 m 2, dân số
gần 8 triệu dân, do vậy nhu cầu về nhà ở cho tầng lớp dân lao động, cán bộ, … là một vấn

đề cấp thiết. Tuy nhiên với nguồn thu nhập không cao, đồng lương ít ỏi, nên đại đa só
nhưng người này thường ở nhà thuê, với điều kiện vật chất thiếu thốn, thậm chí là nhưng
nơi ổ chuột…
GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 1

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh và ở một số thành phố khác đã có những
bước đột phá trong việc xây dựng các khu chung cư cao tầng và nhà làm việc với những
thiết kế kết cấu mới và mang nhiều tính kinh tế.
Như đã biết trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, sàn nhà là bộ phận
chiếm tỷ lệ lớn, chịu lực phức tạp và có cấu tạo rất đa dạng. Khi công trình ít tầng thì giá
thành chi phí cho sàn chiếm một tỷ lệ lớn. Đối với nhà nhiều tầng, do công trình chịu lực
ngang cũng như tải trọng bản thân kết cấu lớn lên chi phí cho các bộ phận chịu lực ngang
cũng như tải trọng bản thân kết cấu lớn lên chi phí cho các bộ phận chịu lực ngang cũng
như tải trọng bản thân kết cấu lớn nên chi phí cho các bộ phận chịu lực ngang cũng như
cột, tường sẽ tăng song chi phí cho sàn vẫn chiếm tỷ lệ cao. Sở dĩ như vậy là do sàn có
tác động trực tiếp đến các bộ phận chịu lực khác như cột, dầm, tường. Sàn cũng có ảnh
hưởng đến chiều cao tầng, đến khối lượng trát, ốp lát. Theo con số thống kê của công ty
VSL thì với công trình cao khoảng 40 tầng, trọng lượng sàn chiếm đến 50% trọng lượng
toàn công trình. Do vậy, việc nghiên cứu phương án sàn có khả năng vượt nhịp dài, nhẹ,
và thi công nhanh có thể giúp công trình giảm tối đa tải trọng, vật liệu, và thời gian thi
công sẽ giúp cho công công trình có chi phí xây dựng thấp hơn, có ý nghĩa kinh tế với
người sử dụng.
Hiện nay để đáp ứng việc thiết kế theo nhu cầu trên, ta thường biết đến các giải pháp sàn
vượt nhịp như Sàn dự ứng lực, Sàn Composite, Sàn BubbleDeck, và một loại sàn mới
hiện nay đó là U – boot beton …do vậy mục đích của chuyên đề này sinh viên xin được
trình bày và nghiên cứu 2 nội dung chính:
-

Đưa ra lý thuyết tính toán và thi công sàn các loại sàn vượt nhịp: dự ứng lực,

Bubble Deck, U – boot beton.

-

So sánh tính kinh tế của các loại sàn : dự ứng lực, U – boot beton.

Tuy nhiên vì thời gian thực hiện có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót cũng như
những vấn đề chưa giải quyết được (sinh viên đã kiến nghị ở chương 7), rất mong được
sự góp ý của quý thầy cô và sẽ tìm hiểu sâu hơn.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 2

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI SÀN VƯỢT NHỊP
HIỆN NAY
2.1. SÀN DỰ ỨNG LỰC
2.1.1. Khái niệm
Bản chất của sàn dự ứng lực là thông qua sợi cáp, truyền vào kết cấu một lực trước khi nó
làm việc, lực này có chiều ngược với chiều tác dụng của ngoại lực. Khi tác dụng lực vào
kết cấu nó sẽ cân bằng 1 phần tải trọng, kết cấu sẽ chuyển vị ngược với chuyển vị do
ngoại lực. Từ đó giảm độ võng mà trong kết cấu nhịp lớn độ võng đóng vai trò quan
trọng để kết cấu sử dụng bình thường.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 3

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.1.2. Ưu điểm
2.1.2.1. Dùng thép cường độ cao.
Trong bêtông cốt thép thường, không dùng được thép cường độ cao, vì những khe nứt
đầu tiên ở bêtông sẽ xuất hiện khi ứng xuất trong cốt thép chịu kéo σa mới chỉ đạt giá trị
từ 200 đến 300 kG/cm2. Khi dùng thép cường độ cao ứng suất trong cốt thép chịu kéo có
thể đạt tới trị số 10000 đến 12000 kG/cm2 hoặc lớn hơn. Điều đó làm xuất hiện các khe
nứt rất lớn, vượt quá giá trị giới hạn cho phép.
Trong bêtông cốt thép ứng lực trớc, do có thể khống chế sự xuất hiện khe nứt bằng lực
căng trước của cốt thép nên có thể dùng được thép cường độ cao. Kết quả là dùng ít thép
hơn vào khoảng 10 đến 80%. Hiệu quả tiết kiệm thép thể hiện rõ nhất trong các cấu kiện
có nhịp lớn, phải dụng nhiều cốt chịu kéo như dầm, giàn, thanh kéo của vòm, cột điện,
tường bể chứa, Xilo v.v ... (tiết kiệm 50 - 80% thép). Trong các cấu kiện nhịp nhỏ, do cốt
cấu tạo chiếm tỉ lệ khá lớn nên tổng số thép tiết kiệm sẽ ít hơn (khoảng 15%).
Đồng thời cũng cần lưu ý rằng giá thàng của thép tăng chậm hơn cường độ của nó. Do
vậy dùng thép cường độ cao sẽ góp phần làm giảm giá thành công trình.
2.1.2.2. Có khả năng chống nứt cao hơn nên khả năng chống thấm tốt hơn
Dùng bêtông cốt thép ƯLT, người ta có thể tạo ra các cấu kiện không xuất hiện các khe
nứt trong vùng bêtông chịu kéo, hoặc hạn chế sự phát triển bề rộng của khe nứt, khi chịu
tải trọng sử dụng. Do đó bêtông cốt thép ƯLT tỏ ra có nhiều ưu thế trong các kết cấu đòi
hỏi phải có khả năng chống thấm cao như ống dẫn có áp, bể chứa chất lỏng và chất khí
v.v
2.1.2.3. Có độ cứng lớn hơn nên có độ võng và biến dạng bé hơn
Nhờ có độ cứng lớn, nên cấu kiện bêtông cốt thép ƯLT có kích thước tiết diện ngang
thanh mảnh hơn so với cấu kiện bêtông cốt thép thường khi có cùng điều kiện chịu lực
như nhau, vì vậy có thể dùng trong kết cấu nhịp lớn.
Ngoài các ưu điểm trên, kết cấu bêtông cốt thép ƯLT còn có một số ưu điểm khác như:
Nhờ có tính chống nứt và độ cứng tốt nên tính chống mỏi của kết cấu được nâng cao khi
chịu tải trọng lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nhờ có ƯLT nên phạm vi sử dụng kết cấu bêtông cốt thép lắp ghép và nửa lắp ghép được
mở rộng ra rất nhiều. Người ta có thể sử dụng biện pháp ƯLT để nối các mảnh rời của
một kết cấu lại với nhau.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 4

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.1.3. Nhược điểm
ƯLT không những gây ra ứng suất nén mà còn có thể gây ra ứng suất kéo ở phía đối diện
làm cho bêtông có thể bị nứt.
Việc chế tạo bêtông cốt thép ƯLT cần phải có thiết bị đặc biệt, có công nhân lành nghề
và có sự kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, nếu không sẽ có thể làm mất ƯLT do tuột neo,
do mất lực dính. Việc bảo đảm an toàn lao động cũng phải đặc biệt lưu ý.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 5

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.1.4. Một số công trình tiêu biểu sử dụng sàn dự ứng lực

Hình 2-1 Công trình Becamex Bình Dương

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 6

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-2 Công trình Keangnam – Hà Nội

Hình 2-3 Công trình Vincom Center – Tp. Hồ Chí Minh

Hình 2-4 Công trình SSG Tower – Thành phố Hồ Chí Minh.
GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 7

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.2. SÀN BUBBLEDECK
2.2.1. Khái niệm
BubbleDeck là công nghệ sàn nhẹ có xuất xứ từ Đan Mạch, sử dụng các quả bóng bằng
nhựa tái chế để thay thế phần bê tông không tham gia chịu lực ở thớ giữa của bản sàn,
giúp giảm trọng lượng kết cấu, giảm kích thước hệ cột, vách, móng, tường, vách chịu lực
và tăng khoảng cách lưới cột. Bản sàn BubbleDeck là loại kết cấu rỗng, phẳng, không
dầm, liên kết trực tiếp với hệ cột, vách chịu lực nên có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật và
kinh tế.
2.2.2. Ưu điểm
-

-

Tạo tính linh hoạt cao trong thiết kế, có khả năng thích nghi với nhiều loại mặt bằng.
Việc sử dụng Bubbledeck giúp cho thiết kế kiến trúc linh hoạt hơn, dễ dàng lựa chọn
các hình dạng, phần mái đua và độ vượt nhịp/diện tích sàn lớn hơn với ít điểm gối
tựa(cột, vách) hơn, không dầm, không tường chịu tải và ít cột làm cho thiết kế nhà
khả thi và dễ thay đổi. Cũng có thể dễ dàng thay đổi phần thiết kế nội thất trong suốt
“vòng đời” của công trình.
Giảm trọng lượng bản thân kết cấu tới 35%, từ đó giảm kích thước hệ kết cấu móng.
Chịu lực theo hai phương, giảm nhẹ trọng lượng bản thân, khi kết hợp với hệ cột và
vách chịu lực, BubbleDeck sẽ có khả năng chống động đất tốt.
Tăng khoảng cách lưới cột, giảm hệ tường, vách chịu lực.
Giảm thời gian thi công và các chi phí dịch vụ kèm theo.
Tiết kiệm khối lượng bê tông: 2,3 kg nhựa tái chế thay thế 230 kg bê tông/m3
(BD280).
Thân thiện với môi trường khi giảm lượng phát thải năng lượng và CO2.

2.2.3. Nhược điểm
Là sàn phẳng, rỗng không dầm nên khả năng truyền tải trọng ngang kém hơn so với các
loại sàn dầm.
Là một sản phẩm mới nên đòi hỏi quy trình thi công nghiêm ngặt, đội ngũ tay nghề cao.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 8

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.2.4. Cấu tạo cơ bản của sàn BubbleDeck

Cấu tạo gồm :
-

Thép đặt lớp trên

-

Quả bóng rỗng làm từ nhựa tái chế

-

Thép đặt lớp dưới

Vật liệu sử dụng:
-

Cốt thép chịu lực: RB500W

-

Bê tông: Xi măng pooclăng tiêu chuẩn.

-

Bóng nhựa: HSPE

(nhựa tái chế, mật độ polyethylene / propylene cao)
Các bộ phận khác:
-

Cốt thép liên kết các tấm sàn.

-

Thanh kẹp, thanh góc và cốt thép chịu cắt

2.2.5. Đặc tính kỹ thuật của sàn BubbleDeck
2.2.5.1. Khả năng chịu lực
Một tấm sàn đặc sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi phải vượt nhịp lớn do ảnh hưởng của trọng
lượng bản thân. BubbleDeck đã giải quyết vấn đề này bằng cách giảm 35% lượng bê tông
trong tấm sàn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực tương ứng. Do đó với một khoảng
cách lưới cột, sàn BubbleDeck chỉ cần sử dụng khoảng 50% lượng bê tông so với tấm sàn
đặc không dầm.
BubbleDeck có khả năng chịu lực cắt xấp xỉ 65% khả năng của sàn đặc với cùng chiều
cao. Trong tính toán thường sử dụng hệ số 0.6 để thể hiện mối tương quan này.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 9

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Trong những vùng chịu lực phức tạp (khu vực quanh cột, vách, lõi), có thể bỏ bớt các quả
bóng để tăng khả năng chịu lực cắt cho bản sàn
2.2.5.2. Khả năng chịu động đất
Lực động đất tác dụng lên công trình có giá trị tỷ lệ với khối lượng toàn công trình và
khối lượng tương ứng ở từng cao độ sàn.
BubbleDeck, tấm sàn phẳng chịu lực theo hai phương, với ưu điểm giảm nhẹ trọng lượng
bản thân, khi kết hợp với hệ cột và vách chịu lực sẽ trở thành một giải pháp hiệu quả
chống động đất cho các công trình cao tầng.
2.2.5.3. Khả năng vượt nhịp
Đồ thị mô tả mối quan hệ khả năng vượt nhịp - chiều dày sàn tương ứng với khả năng
chịu mômen cho từng dạng tấm sàn. Qua trình xác định nhịp lớn nhất mà tấm sàn
BubbleDeck có thể vượt qua dựa trên tiêu chuẩn British Standard 8110 và Eurocode 2, có
bổ sung hệ số 1.5 để kể đến việc giảm nhẹ trọng lượng bản thân sàn so với sàn đặc truyền
thống.
Tỷ số giữa nhịp trên chiều cao tính toán của tấm sàn
-

L/d ≤ 30 đối với sàn đơn,

-

L/d ≤ 39 đối với sàn liên tục,

-

L/d≤ 10.5 đối với sàn ngàm một phương
Bảng 2.1 Thông số sàn BubbleDeck ứng với các nhịp
Độ dày

Bóng

Nhịp

mm

mm

BD230

230

BD280

m

Trọng lượng
kg/m2

Bê tông ở công trường
m3/m2

∅ 180

7 - 10

370

0.10

280

∅ 225

8 - 12

460

0.14

BD340

340

∅ 270

9 - 14

550

0.18

BD390

390

∅ 315

10 -16

640

0.20

BD450

450

∅ 360

11 -18

730

0.25

Loại

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 10

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-5 Biểu đồ tương quan giữa khả năng vượt nhịp và bề dày của sàn
2.2.5.4. Kết hợp giải pháp căng sau
Khi cần vượt nhịp lớn (trên 15m) có thể dùng giải pháp BubbleDeck kết hợp ứng lực
trước, thực hiện căng sau (PT).
Khi vượt nhịp lớn, tấm sàn BubbleDeck thông thường sẽ không gặp khó khăn về khả
năng chịu lực nhưng cần hạn chế độ võng lớn, vì vậy nên kết hợp với giải pháp PT

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 11

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.2.6. Một số công trình tiêu biểu sử dụng sàn BubbleDeck

Hình 2-6 Chung cư thu nhập thấp Phú Sơn – Thanh Hóa

Hình 2-7 Tổ hợp chung cư cao cấp Ocean View Manor – Vũng Tàu

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 12

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-8 Trụ sở Constrexim Holdings – Hà Nội
2.3. SÀN NHẸ CÔNG NGHỆ MỚI U – BOOT BETON
2.3.1. Khái niệm
Sàn U – Boot beton ra đời sâu sàn BubbleDeck, có nhiều ưu điểm vượt trội hơn, đã được
những nước ở châu Âu sử dụng rộng rãi, như Italia, Pháp, Anh, Hà Lan,…một vài năm
trở lại đây đã được sử dụng tại Việt Nam.
U-Boot Beton là cốp pha bằng nhựa porypropylen tái chế sử dụng trong kết cấu sàn và
móng bè. Sử dụng cốp pha U-Boot Beton để tạo nên sàn phẳng không dầm vượt nhịp
lớn, tiết kiệm vật liệu và tăng tính thẩm mỹ cho công trình
2.3.2. Cấu tạo
U-Boot Beton có cấu tạo đặc biệt với 4 chân hình côn và phụ kiện liên kết giúp tạo ra
một hệ thống dầm vuông góc nằm giữa lớp sàn bê tông trên và dưới. Có 02 dạng là hộp
đơn và hộp đôi .Ngoài ra giữa các hộp còn có các côt liên kết với nhau theo cả 2 phương
vuông góc.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 13

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-9 Cấu tạo hộp đơn - hộp đôi

Hình 2-10 Cấu tạo liên kết các hộp cốt pha
Sàn U-Boot Beton có cấu tạo gồm : một lớp thép trên, môt lớp thép dưới, và ở giữa các
khoang hở là các thép gia cường.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 14

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-11 Cấu tạo các lớp thép
Việc đặt U-Boot Beton vào vùng bê tông không làm việc làm giảm trọng lượng của sàn,
cho phép sàn vượt nhịp lớn, giảm lượng bê tông và thép sử dụng.
U-Boot Beton được ứng dụng trong sàn phẳng không dầm vượt nhịp cũng như chịu tải
trọng lớn. Với trọng lượng nhẹ, tính cơ động cũng như mô đun đa dạng, người thiết kế có
thể thay đổi thông số kỹ thuật khi cần trong mọi trường hợp để phù hợp với các yêu cầu
kiến trúc.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 15

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-12 Sàn U-Boot Beton

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 16

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.3.3. Ưu điểm của sàn U – boot beton

Hình 2-13 So sánh sơ bộ sàn U- Boot với sàn dầm
-

Tăng số lượng sàn

Do giảm chiều dày sàn so với sàn truyền thống nên với cùng chiều cao, công trình có khả
năng tăng thêm tầng sử dụng
-

Nhịp lớn và kiến trúc thông thoáng

Nhờ giảm trọng lượng bản thân của sàn mà cho phép sàn vượt nhịp lớn.
-

Giảm độ dày của sàn

Nhẹ - mỏng - làm việc hai phương, sàn mỏng hơn sàn truyền thống với tải trọng và nhịp
giống nhau
-

Sàn phẳng không dầm

Bố trí kiến trúc căn hộ linh hoạt hơn khi sử dụng
-

Giảm số lượng cột

Thuận tiện phân bố mặt bằng cột.
GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 17

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

-

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Tối ưu hóa tiết diện cột

Giảm tải trọng xuống cột nên giảm tiết diện cột. Giảm trọng lượng tới 40%, giảm biến
dạng, giảm tải trọng móng, giảm tiết diện và số lượng cột.
-

Linh hoạt

Chiều dài nhịp lên đến 20m, không sử dụng dầm giữa các cột, giảm số lượng cột, có thể
sử dụng để thi công lắp ghép, không cần vận chuyển hay thiết bị nâng phức tạp.
-

Giảm kích thước móng

Giảm công tác đào đất.
-

Giảm tải trọng động đất

Giảm khối lượng tham gia dao động dẫn đến giảm tải trọng động đất.
-

Cải thiện khả năng cách âm

Nhờ tăng độ cứng của lớp sàn trên và sàn dưới, cũng như cấu tạo rỗng của sàn nên việc
truyền âm giảm đi
2.3.4. Nhược điểm
Giống sàn BubbleDeck, sàn U – Boot beton là sàn phẳng, rỗng không dầm nên khả năng
truyền tải trọng ngang kém hơn so với các loại sàn dầm.
Là một sản phẩm mới nên đòi hỏi quy trình thi công nghiêm ngặt, đội ngũ tay nghề cao.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 18

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.3.5. Phạm vi ứng dụng
2.3.6. Lĩnh vực ứng dụng

Hình 2-14 Công trình đang thi công sử dụng sàn U- Boot

Hình 2-15 Ứng dụng trong bệnh viện

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 19

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-16 Nhà để xe nhiều tầng

Hình 2-17 Văn phòng, chung cư

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 20

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.3.7. Công trình thực tế sử dụng sàn U – Boot Beton

Hình 2-18 Chung cư GLORY PALACE tại thành phố Vinh
Chung cư GLORY PALACE tại thành phố Vinh :
-

Số tầng: 15 tầng.

-

Sử dụng phương án sàn U-boot beton

-

Loại u-boot sử dụng: H10+5 và H16+5

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 21

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Hình 2-19 Cao ốc văn phòng Châu Tuấn - Hà Tĩnh
Cao ốc văn phòng Châu Tuấn tại Hà Tĩnh :
-

Số tầng: 14

-

Diện tích sàn điển hình: 620m2

-

Ô sàn điển hình: 6.8 x 9.3m

-

Loại U-boot sử dụng: H13+6, tổng chiều dày hệ sàn: 25cm.

Hình 2-20 Chung cư và Trung tâm thương mại City Life - Milano (Italy)
Chung cư và Trung tâm thương mại City Life - Milano (Italy)
GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 22

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

-

Xây dựng năm: 2010

-

Công năng: Chung cư và Trung tâm thương mại

-

Diện tích: 500.000 m2

-

Hệ thống kết cấu sàn U-boot sử dụng loại H13+7, tổng chiều dày hệ sàn: 36cm.

Hình 2-21 Cao ốc văn phòng Tour AXA, Paris – Pháp
Cao ốc văn phòng Tour AXA, Paris – Pháp:
-

Địa điểm :La Defense - Courbevoie - Ngoại ô Paris

-

Chiều cao: 231m

-

Diện tích : 79 000 m2

-

Số tầng: 70 tầng

-

Từ tầng 50 – 70 sử dụng phương án sàn U – Boot.

-

Loại U – Boot sử dụng H10+5 và H16+5

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 23

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

2.3.8. So sánh đặc điểm của sàn u – boot với sàn đặc
Tùy theo nhịp và tải trọng mà một đặc điểm chính của kết cấu sàn sàn U – BOOT với sàn
đặc có những điểm khác nhau.
Tài liệu dưới đây tham khảo từ tài liệu kỹ thuật của công ty LAM PHAM
CONSTRUCSION, là sản xuất và thi công độc quyền tại Việt Nam hiên nay, tuy nhiên
công nghệ này có thể mua bán chuyển giao, bản quyền, với chi phi phù hợp.
Bảng 2.2 So sánh đặc điểm của sàn U – Boot với sàn đặc

2.3.9. So sánh đặc điểm của sàn u – boot với sàn rỗng bubbledeck
Ra đời sau sàn BubbleDeck sàn U – Boot có những đặc điểm vượt trội hơn như:
2.3.9.1. Khả năng chịu lực
Khả năng chịu lực của sàn U – Boot tối hơn sàn BubbleDeck vì cường độ vật liệu làm
nên cốt pha hộp nhựa U – Boot tốt hơn nhiều so với quả bóng nhựa tái chế cùng loại.
Ngoài ra khả năng làm việc chung với bê tông với cốt pha hộp nhựa U – Boot, cũng hơn
hẳn với bóng nhựa, vì cấu tạo của hộp nhựa có các rãnh, tạo bề mặt nên tăng độ bám
dính, ma sát khi làm việc chung với bê tông, trong khi quả bóng nhựa thì tròn trơn nên
khả năng bám dinh kém hơn.
GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 24

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2009 - 2014

Bên cạnh đó giữa các hộp nhựa lại được liên kết với nhau bằng các chốt, làm tăng khả
năng truyền lực giữa các hộp cốt pha, trong khi quả bóng trong sàn BubbleDeck lại
không có được điều này.

Hình 2-22 Cấu tạo liên kết giữa các hộp cốt pha nhựa U – Boot
2.3.9.2. Khả năng chống cháy
Hộp cốt pha sàn U – boot được làm từ vật liệu Polypropylene, có khả năng chịu được
nhiệt độ cao hơn so với bóng nhựa tái chế, ngoài ra khi cháy ở nhiệt độ cao, vật liệu
Polypropylene không sinh ra khí độc và ít bị biến dạng hơn.
2.3.9.3. Khả năng thi công
Sàn cấu tạo bằng các hộp nhựa có 4 chân ở các góc nên việc vận chuyển và lắp đặt vô
cùng dể dàng và thuận tiện, ngoài ra có cấu tạo chắc chắn nên khó bị di xe dịch khi thi
công lắp đặt cốt thép hay đổ bê tông trong khi bóng nhựa khi thi công sàn BubbleDeck
thì dễ bị biến dạng, xe dịch, và bị xì hơi. Do vậy sàn U – boot nhanh hơn nhiều.

GVHD KC: THẦY NGUYỄN KHẮC MẠN
GVHD TC: THẦY TRỊNH TUẤN

TRANG 25

SVTH: NGUYỄN THIÊN VŨ
MSSV: 09510301775


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×