Tải bản đầy đủ

GIA CÔNG, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN GIÀN GIÁO

HỌC PHẦN
Mô đun MĐ 22
GIA CÔNG, LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN- GIÀN GIÁO

Mã số mô đun: MĐ22
Thời gian mô đun: 155h ( Lý thuyết: 25giờ; Thực hành: 130giờ )
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các
môn cơ sở như: Vẽ kỹ thuật, an toàn lao động, vật liệu, tổ chức
sản suất.
- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN
1. Kiến thức:
Trình bày được nguyên tắc, cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật, trình tự
các bước gia công sản xuất cốp pha gỗ, lắp dựng và tháo dỡ
ván khuôn cho các cấu kiện bê tông;


2. Kỹ năng
- Làm được các công việ gia công sản xuất cốp pha gỗ và
lắp dựng, bảo dưỡng, tháo dỡ được ván khuôn, giàn giáo

đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;
- Tính toán được khối lượng, vật liệu, nhân công;
3. Thái độ
- Yêu nghề, rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết
kiệm vật liệu
- Chú ý an toàn lao động trong khi thi công cốp pha;


III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
Số
TT
1
2
3
4
5
6

Tổng
số


thuyết

Thực
hành

ván khuôn

9

2

7

ván khuôn

9


2

7

ván khuôn

19

2

14

ván khuôn

5

1

4

ván khuôn

13

2

11

ván khuôn

27

3

21

Tên các bài trong mô đun
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ
móng cột
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ
móng băng
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ
cột tiết diện vuông – chữ nhật
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ
cột tròn
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ
lanh tô - ô văng
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ
dầm liền sàn

Thời gian
Kiểm
tra*

3

3


Thời gian
Số
TT
7

Tên các bài trong mô đun

Tổn Lý
g số thuyết

Thực
hành

Kiểm
tra*
6

Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn 18
cầu thang hai nhịp
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn 10
tường
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê 6

Chọn, lắp ghép và tháo dỡ cốp pha định 16
hình kích thước bé

2

10

2

8

2

4

2

10

11

Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ, tre luồng

9

2

7

12

Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim
loại (Giáo tuýp)

9

2

7

1

4

25

114

8
9
10

Tính khối lượng vật liệu nhân công làm ván 5
khuôn
CỘNG
155

4

16


Bài 1: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván
khuôn móng cột
Mục tiêu của bài
Thời gian: 2 giờ
- Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia
công ván khuôn móng cột độc lập.
- Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng
và tháo dỡ ván khuôn móng cột tại công trình xây dựng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và
an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
1. Cấu tạo móng cột;
2. Yêu cầu kỹ thuật;
3. Quy trình gia công lắp dựng và tháo dỡ;
4. An toàn lao động;


Ván khuôn móng cột hình chữ nhật


Ván khuôn móng cột hình chữ nhật


Ván khuôn móng cột dật cấp


Ván khuôn móng cột loại lớn


Ván khuôn cho móng cột lắp ghép


Ván khuôn móng cột bằng thépVán khuôn móng thiết bị


Ván khuôn móng thiết bị


1. Cấu tạo ván khuôn móng cột :
a. Móng cột không dật cấp.
b. Móng cột có dật cấp.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng cột.
a. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
b. Đảm bảo độ kín khít
c. Đảm bảo ổn định, chắc chắn.
d. Lắp đặt đúng tim và cốt.
e. Cấu tạo khoa học, tháo, lắp dễ dàng.
3. Quy trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột:
a. Đọc bản vẽ cấu tạo móng.
b. Chọn vật liệu.
c. Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
d. Lắp dựng ván khuôn.
e.Tháo dỡ ván khuôn


4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột:
a.An toàn đối với con người.
b. An toàn cho công trình.


Bài 2: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ
ván khuôn móng băng
Mục tiêu của bài
Thời gian: 2 giờ
- Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia
công ván khuôn móng băng
- Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng
và tháo dỡ ván khuôn móng băng tại công trình xây dựng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và
an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
1. Cấu tạo ván khuôn móng băng;
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng băng;
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ V/k móng băng;
4. An toàn lao động;


Ván khuôn cho móng băng tiết diện đơn giản.


Ván khuôn cho móng băng có tiết diện phức tạp.


Ván khuôn cho móng băng đơn giản.


Ván khuôn cho móng băng loại nhỏ.Ván khuôn cho móng băng loại lớn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×