Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn cách cập nhật, nâng cấp Iphone, Ipad

Hướng dẫn cách cập nhật, nâng cấp
iPhone/iPad lên phiên bản mới nhất
Hướng dẫn cách cập nhật, nâng cấp iPhone/iPad lên phiên bản mới nhất. Hãy cập nhật các phiên
bản IOS mới nhất của để thiết bị của bạn hoạt động mượt mà nhất.
Các phiên bản mới nhất của hệ điều hành IOS cho iPhone/iPad thường bao gồm sửa lỗi + tính
năng mới + tối ưu. Vì vậy Apple luôn luôn khuyên bạn cập nhật iPhone/iPad lên phiên bản mới
nhất nếu có.

Cách cập nhật, nâng cấp iPhone/iPad lên phiên bản mới nhất
Bước 1: Mở Cài đặt .

Bước 2: Chọn Cài đặt chung .


Bước 3: Chọn Cập nhật phần mềm .

Bước 4: Lúc này iPhone/iPad sẽ tự động kiểm tra bản cập nhật khả dụng.


Bước 5: Nếu có bản cập nhật khả dụng thì bạn sẽ nhận được thông báo cùng nút Tải về và Cài
đặt. Lúc này, bạn nhấn nút Tải về và Cài đặt .Bước 6: Nếu thiết bị của bạn có thiết lập mật khẩu thì bạn nhập mật khẩu để tiếp tục.


Bước 7: Nhấn nút Đồng ý .


Bước 8: Chọn tiếp Đồng ý .


Bước 9: Lúc này iPhone/iPad sẽ tải về bản cập nhật. Bạn có thể xem thời gian tải còn tại trong
phần Còn khoảng “thời gian” .


Bước 10: Sau khi tải về bản cập nhật, iPhone/iPad sẽ hỏi bạn cài đặt ngay (Cài đặt bây giờ) hoặc
cài đặt sau (Sau). Bạn chọn theo ý mình nhé.


Nếu chọn Cài đặt ngay thì iPhone/iPad sẽ khởi động lại và tiến hành cập nhật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×