Tải bản đầy đủ

Cách kiểm tra iphone, ipad chính hãng

Cách dùng mã IMEI để kiểm tra
iPhone/iPad chính hãng & thời hạn bảo
hành trên Apple.com
Việc kiểm tra mã IMEI có thể giúp bạn xác định iPhone/iPad chính hãng cũng như thời gian bảo
hành của thiết bị đó. Kiểm tra trực tiếp trên Apple.com ở đây.
Khi mua mới iPhone/iPad, bạn có thể sử dụng IMEI (hardware serial number) để kiểm tra xem
thiết bị đã được kích hoạt chưa. Hoặc dùng IMEI để kiểm tra thời hạn bảo hành khi bạn quên
ngày mua, mua máy cũ.

Hướng dẫn cách sử dụng mã IMEI để kiểm tra sản phẩm chính hãng Apple
và thời hạn bảo hành
Bước 1: Xem mã IMEI của iPhone/iPad bằng cách sau:
+ Mở Cài đặt .


+ Chọn Cài đặt chung .

+ Chọn Giới thiệu .


+ Xem mã IMEI trong phần IMEI .


Bước 2: Mở trang kiểm tra IMEI của Apple theo liên kết này.
Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm Google với từ khóa check imei apple , và nhớ mở
trang: https://checkcoverage.apple.com/


Bước 3: Nhập mã IMEI, mã xác nhận và nhấn nút Continue .

Bước 4: Lúc này bạn sẽ thấy các thông tin về thiết bị của mình:
Tên thiết bị: Như hình dưới là iPhone 5s.Valid Purchase Date: Ngày mua hợp lệ.Telephone Technical Support: Thời hạn hỗ trợ qua điện thoại (3 tháng) – Expired là hết hạn,
Active là còn.Repairs and Service Coverage: Thời hạn bảo hành (1 năm) – Expired là hết hạn, Active là còn.


Nếu hiện thông báo lỗi We’re sorry… thì có thể bạn đã nhập sai IMEI hoặc thiết bị của bạn là
hàng dựng, blacklist không có thông tin trên hệ thống của Apple.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×