Tải bản đầy đủ

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp dự án xây dựng 2200 căn hộ tái định cư Bình Khánh

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

MỤC LỤC
Lời cảm ơn 3
Phần 1: Đề cương thực tập

5

Phần 2: Giới thiệu về công ty

6

I.

Thông tin chung

6

II.


Lịch sử phát triển

7

III.

Giá trị cốt lõi

8

IV.

Lĩnh vực hoạt động 8

V.

Một số công trình tiêu biểu10

Phần 3: Báo cáo thực tập 14
Chương 1: Giới thiệu về công trình

14

I. Vài nét về khu đô thị mới Thủ Thiêm
II. Thông tin về công trình
22

14

Chương 2: Biện pháp và tổ chức thi công tại công trường24
I. Công tác trước khi thi công 24
II. Những phương án kết cấu 32
1. Phương án kết cấu sàn 32
2. Phương án kết cấu khung
3. Phương án kết cấu móng34

33

III. Mô tả quá trình và biện pháp thi công khi thực tập 32

1. Thi công móng 35
2. Thi công dầm - sàn
41
3. Thi công cầu thang
68
4. Thi công vách – lõi thang máy 72
5. Công tác tháo dỡ coppha móng – dầm – sàn – vách
6. Sai số cho phép theo quy phạm 81

79

IV. An toàn lao động trong công trường
82
1. Qui tắc an toàn đề phòng tai nạn vật rơi, đổ trên công trường xây dựng
2. Quy tắc an toàn làm việc trên cao trong xây dựng
83
3. An toàn lao động trong công tác lắp dựng dàn giáo, cốp pha, cốt thép 84
4. An toàn lao động trong công tác đổ bê tông
85
5. An toàn lao động trong việc sử dụng các máy móc nhỏ
85
6. Những biện pháp áp dụng khi xử lí vụ việc liên quan đến tai nạn lao động

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

82

85

Trang 1


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

7. Các vấn đề khác liên quan đến an toàn lao động trên công trường
8. Kỹ thuật an toàn lao động khi thi công bê tông cốt thép
86

Chương 3: Tìm hiểu về coppha FUVI được thi công tại công trình
I. Giới thiệu về coppha FUVI

86

88

88

II. Các sản phẩm của coppha FUVI
89
1. HỆ COPPHA SÀN HONEY™ S100 U
2. HỆ COPPHA SÀN EH
90
3. HỆ COPPHA SÀN HONEY™ S100 D
4. HỆ TƯỜNG/CỘT 92
5. CỐP PHA LEO/ BAO CHE LEO
94
6. CỐP PHA TRƯỢT 95
7. MẶT CỐP PHA MPP
96
8. MẶT CỐP PHA EHU
97
®
9. PHỤ KIỆN FUVI

89
91

III. Một số hình ảnh về thi công coppha FUVI tại công trình

98
98

Phần 4: Nhận xét của bản thân và kết luận 100
I. Bài học kinh nghiệm 100
II. Kết luận
100

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 2


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

LỜI CẢM ƠN
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân trong giai đoạn hiện nay, công nghệ xây
dựng ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Những công nghệ mới được đưa vào sử dụng,
trình độ kỹ thuật ngày càng được nâng lên ở tầm cao mới. Do đó việc biện pháp tổ chức thi công
là nội dung quan trọng và cần thiết cho giai đoạn chuẩn bị thi công công trình.
Trong thi công công trình những vấn đề như dự toán xây dựng, thời gian xây dựng và chất
lượng sử dụng công trình nó đều phụ thuộc vào giải pháp thiết kế và tổ chức thi công trình.
Vì vậy khi thi công ta phải chọn phương án sao cho phù hợp để đảm bảo các yêu cầu chất
lượng của công trình, vừa đảm bảo công trình dễ thi công và kinh tế.
Sau quá trình thực tập tại công trình DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TÁI ĐỊNH CƯ BÌNH
KHÁNH (KHU 1) – KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM, em đã học tập được rất nhiều về các biện pháp
tổ chức thi công tại công trường cũng như các vấn đề về thực tế tại công trường. Sau đây em xin
tóm tắt những hiểu biết trên dưới dạng báo cáo, gồm những phần chính sau :
Chương I: Giới thiệu về công trình
Chương II: Biện pháp và tổ chức thi công tại công trường
Chương III: Tìm hiểu về coppha FUVI được thi công tại công trường
Em xin chân thành cảm ơn BAN GIÁM HIỆU nhà trường, các thầy cô trong KHOA XÂY
DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG, quý công ty và các anh chị trong CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG –
THƯƠNG MẠI THUẬN VIỆT đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt thời gian thực tập của mình
Vì kiến thức và thời gian thực tập có hạn nên trong báo cáo không tránh khỏi những sai sót
. Mong nhận được sự góp ý và sửa chữa của quý thầy cô.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.
TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2014
Sinh viên NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 3


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................
Ngày .. . tháng …năm 2014

PHẦN 1: ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP
NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 4


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT

I

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Căn cứ vào chương trình đào tạo hệ Đại Học: Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, sinh
viên đi thực tập kỹ thuật viên xây dựng đợt này là những sinh viên đã học xong phần lý thuyết
cơ bản và chuyên môn nghành, đã qua thực tập tay nghề cơ bản, để kết hợp giữa lý thuyết và
thực tế giữa nhà trường và xã hội, mục đích thực tập lần này là trang bị cho sinh viên những
kiến thức thực tế thi công ngoài công trường để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Vì vậy sinh
viên cần phải nắm vững và thực hiện các nhiệm vụ sau đây.

I. NHIỆM VỤ
1. Làm quen với với các công việc tại công trường, nhà xưỡng của công trình:
-

Lập biện pháp kỹ thuật thi công.
Tổ chức thi công theo đội và tiến độ thi công trên công trường cho từng hạng mục, cho

-

toàn công trình.
Theo dõi chất lượng xây dựng công trình.

2. Phải nắm được các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng đến nghiệm thu bàn giao.
3. Thu thập số liệu và chọn đề tài để làm đồ án tốt nghiệp trên cơ sở các kĩ thuật của công
trình nơi học sinh tham gia thực tập.

II. THỜI GIAN THỰC TẬP
Thời gian thực tập là 4 tuần ( từ 26/02/2014 đến 28/03/2014 ) được chia như sau :
-

Từ tuần 1 đến cuối tuần 4 : thực tập tại công trình dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán

-

bộ kỹ thuật nơi thực tập,
Tuần thứ 5 : ghi chép thu thập số liệu viết báo cáo. Sinh viên được đánh giá kết quả thực
tập trên cơ sở kiểm tra chất lượng viết báo cáo và nhận xét của đơn vị nơi sinh viên thực
tập (thái độ thực tập, ý thức chấp hành kỹ luật lao động trên công trình).

PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 5


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THUẬN VIỆT

I.

THÔNG TIN CHUNG

-

Công ty Thuận Việt được thành lập vào năm 1999 theo Quyết định số 902/GP TLDN ngày
27/4/1999. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0301730514 đăng ký lần đầu ngày
29/04/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/9/2011 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.
Chứng chỉ hành nghề xây dựng số 719/SXD QLSXKT ngày 26/6/1999 do Sở Xây Dựng
TP.HCM cấp

-

Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt

-

Tên giao dịch tiếng Anh: THUANVIET TRANDING AND CONSTRUCTION CO., LTD

-

Với vốn điều lệ là 50 tỷ. Đến nay Thuận Việt đã tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ

-

Ngoài những chức năng như: nhận tổng thầu xây lắp các công trình dân dụng, công
nghiệp, kỹ thuật hạ tầng, san lấp mặt bằng, trang trí nội ngoại thất, tư vấn thiết kế, kinh
doanh thương mại vật tư xây dựng, Công ty chúng tôi đã và đang đầu tư, góp vốn liên kết
liên doanh với một số doanh nghiệp kinh doanh BĐS, kinh doanh khai thác hạ tầng Khu
công nghiệp và khai thác khoáng sản …

-

Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và những chuyên viên lành nghề, kết hợp với đôi tay khéo
léo của người thợ, Thuận Việt đã tham gia xây dựng hàng loạt công trình có giá trị trên
mọi miền đất nước, từ những ngôi trường khuyến học vùng sâu vùng xa cho đến những
công trình văn hoá mang tính biểu trưng hay những Toà nhà cao tầng uy nghi tại các
thành phố lớn

-

Hiện nay với ý chí nỗ lực vươn lên không ngừng, với sức mạnh thiết bị hiện đại, với hàng
trăm kỹ sư, kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm, hàng ngàn công nhân lành nghề, Công ty
chúng tôi sẵn sàng đảm nhận nhiều công trình lớn mang tầm cỡ quốc gia như Nhà tập
luyện TDTT Phú Thọ phục vụ cho Seagames 22; công trình Ký túc xá 9 tầng Formosa KCN
Nhơn Trạch; Cụm chung cư KCN Tân Bình; Trường Kỹ nghệ Bình Dương; Khu nhà ở Phú

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 6


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Thọ Quận 11; Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao Su
Việt Nam, Quảng trường Trung tâm Thành phố Đà Lạt
-

Đứng trước những vận hội to lớn như vậy, Công ty chúng tôi luôn đón nhận sự hợp tác
của các nhà đầu tư và mạnh dạn đảm nhận mọi công trình qui mô lớn nhỏ. Chúng tôi hy
vọng rằng với nhiều kinh nghiệm quý báu, Công ty chúng tôi sẽ đem lại cho khách hàng
sự an tâm và các lợi ích thiết thực trong đầu tư xây dựng.

-

Xuyên suốt cùng quá trình phát triển của đất nước, trải qua nhiều đợt suy thoái cũng như
những giai đoạn phát triển cực thịnh của nền kinh tế, Thuận Việt vẫn luôn khẳng định
được vị thế của mình, cùng nhau xoay sở khắc phục khó khăn và trên hết phải tồn tại để
phát triển... và cho đến nay Thuận Việt đã trở thành một trong những công ty hàng đầu
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
-

Khởi nghiệp năm 1989 từ một Đội thi công nhỏ của trường Đại học Bách Khoa TPHCM do
ông Võ Văn Bé trực tiếp điều hành

-

Năm 1993-1998, tiến thêm một bước trong lĩnh vực hoạt động thi công xây dựng, ông Võ
Văn Bé đã thành lập Công ty TNHH Xây Dựng Việt Phát. Trong giai đoạn này, công ty đã thi
công hàng loạt các công trình sử dụng vốn ODA, các công trình trọng điểm quốc gia thuộc
lĩnh vực giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo

-

Năm 1999, chia tách Việt Phát, ông Võ Văn Bé thành lập Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Thuận Việt. Bắt đầu kể từ đây, Thuận Việt đã có những bước đột phá mới
cùng với xu hướng phát triển của xã hội đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu của
mình qua việc hoàn thành các công trình có quy mô lớn.

-

Đến năm 2003, Công ty Thuận Việt đã chính thức tham gia vào lĩnh vực bất động sản
bằng việc góp vốn đầu tư cùng Công ty cổ phần Tập đoàn SSG với dự án trọng điểm là
Khu dân cư phức hợp Sông Sài gòn - Saigon Pearl, dự án có tầm cỡ Quốc tế, có quy mô
lớn nhất TP.HCM. Hiện nay, ông Võ Văn Bé đang là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Việt
Nam Land SSG (liên doanh Saigon Peal)

-

Đến năm 2009, Thuận Việt tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản. Ông Võ Văn Bé
chính thức là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao
thông 677 thuộc Tổng Công ty Công trình giao thông 6

-

Năm 2011, Thuận Việt thành lập Công ty Cổ phần TV.Window, chuyên thi công Nhôm kính
mặt dựng công tình cao tầng, tạo một vòng tròn khép kín hỗ trợ cho công trình Thuận
Việt và cung cấp nguyên vật liệu cho thị trường xây dựng

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 7


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

1. Sứ mệnh công ty
-

Đem đến sự hài lòng và thỏa mãn những yêu cầu cao nhất cho khách hàng. - Xây dựng
môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ nhân viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân
viên phát huy hết năng lực, tài năng của mình trong công việc. Chia sẽ lợi nhuận cho cán
bộ nhân viên, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho cộng đồng, cho xã hội

2. Tầm nhìn
-

Với khẩu hiệu : Vươn lên tầm cao mới, Thuận Việt sẽ hướng đến mục tiêu trở thành một
trong những công ty Xây dựng hàng đầu tại Việt Nam

-

Nhiệm vụ cốt lõi của Thuận Việt là đạt được sư tín nhiệm của khách hàng và đối tác

3. Cam kết
-

Chúng tôi là những con người xây dựng, xây dựng công trình và kiến tạo ra những công
trình phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội

-

Với công trình, Thuận Việt luôn cam kết sẽ hoàn thành tiến độ trong thời gian nhanh
nhất, chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh. Thuận Việt dám cam kết và luôn tôn trọng
cam kết

IV. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
-

Xây dựng công nghiệp

-

Xây dựng dân dụng

-

Sửa chữa nhà và trang trí nội thất, mua bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất

-

Thiết kế: Tổng thể mặt bằng xây dựng công trình

-

Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ

-

Kinh doanh nhà

-

Mua bán hàng kim khí điện máy, máy móc thiết bị văn phòng

-

Dịch vụ hỗ trợ, phát triển và chuyển giao công nghệ thông tin điện – điện tử

-

Sản xuất, mua bán thiết bị trường học, đồ dùng dạy học

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 8


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

-

San lấp mặt bằng. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh kỹ thuật hạ tầng khu đô thị – khu dân cư
– khu công nghiệp

-

Xây dựng, công trình cầu đường, hệ thống cấp thoát nước

-

Đào tạo nghề. Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật
kiến thức, kỹ năng

-

Tư vấn du học, quản lý doanh nghiệp, kinh doanh vui chơi giải trí. Nhà hàng ăn uống. Kinh
doanh khách sạn

V. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THI CÔNG TIÊU BIỂU
1. THÁP 3 VÀ 4 PHASE 2A DỰ ÁN SÀI GÒN PEARL
-

Địa điểm xây dựng: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh TP HCM

-

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VietNam Land SSG

-

Giá trị: 84 tỷ đồng

-

Ngày khởi công: 06/2009

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 9


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

-

Ngày hoàn thành: 10/2010

-

Quy mô công trình: Công trình cấp đặc biệt, diện tích sàn 100.000 m2, 37 tầng và 1 tầng
hầm

DỰ ÁN SÀI GÒN PEARL

2. KHU NHÀ Ở PHÚ THỌ (KHU A), P5, Q11
-

Địa điểm xây dựng: phường 5, quận 11, TP HCM

-

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình Quận 11

-

Giá trị: 244 tỷ đồng

-

Ngày khởi công: 01/2007

-

Ngày hoàn thành:

-

Quy mô công trình: Công trình cấp đặc biệt, diện tích sàn 59.701 m2, 15 tầng và 1 tầng
hầm

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 10


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

PHỐI CẢNH KHU NHÀ Ở PHÚ THỌ

3. XÂY DỰNG SÂN QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TP ĐÀ LẠT (GÓI 20)
-

Địa điểm xây dựng: TP Đà Lạt, Lâm Đồng

-

Chủ công trình: Ban QLDA Quảng trường TP Đà Lạt

-

Giá trị: 47.014 tỷ đồng

-

Ngày khởi công: 2011

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 11


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

PHỐI CẢNH QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TP ĐÀ LẠT

4. XÂY DỰNG CỔNG CHÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG
-

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Dương

-

Chủ công trình: Ban QLDA Sở VHTT và DL Tỉnh Bình Dương

-

Giá trị: 19.829 tỷ đồng

-

Ngày khởi công: 2009

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 12


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

CỔNG CHÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG

PHẦN 3: BÁO CÁO THỰC TẬP
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH
Tên công trình: DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TÁI ĐỊNH CƯ (KHU 1)
Địa điểm xây dựng: PHƯỜNG BÌNH KHÁNH – Q2 – KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ
I.

THIÊM

VÀI NÉT VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 13


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

-

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Khu đô thị mới Thủ Thiêm tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện Quận 1, với tổng
diện tích 657 ha. Khu đô thị Thủ Thiêm được quy hoạch là một trung tâm mới, hiện đại
và mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh, với các chức năng chính là trung tâm tài chính,
thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế, là trung tâm văn
hóa, nghỉ ngơi, giải trí. Thủ Thiêm được quy hoạch là một khu đô thị mới bền vững kết
hợp chặt chẽ với các điều kiện cảnh quan tự nhiên của vùng đất Thủ Thiêm; đồng thời,
tạo ra nhiều không gian mở, các tiện ích, công trình công cộng phục vụ cho cuộc sống cư
dân và người lao động.

Tổng quan toàn cảnh khu đô thị Thủ Thiêm
-

Theo thông tin quy hoạch 1/2000 được duyệt, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc địa
bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình
Khánh. Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm được chia làm 5 khu vực chính gồm Khu vực
“Lõi Trung tâm” chính, Khu dân cư phía Bắc, Khu dân cư dọc Đại lộ Mai Chí Thọ, Khu dân
cư phía Đông, Khu Châu thổ phía Nam.Tổng dân số cư trú thường xuyên là 145.369
người, số người làm việc thường xuyên là 217.470 người, trong đó khách vãng lai là 1
triệu người (tối đa trong dịp lễ hội), Văn phòng cho thuê dạng căn hộ là 1.719 người.

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 14


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Mặt bằng tổng thể khu đô thị Thủ Thiêm
-

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được chia thành 8 khu chức năng. Mỗi khu chức năng có đặc
điểm riêng về công năng sử dụng hỗn hợp, mật độ xây dựng riêng, các không gian công
cộng và các công trình điểm nhấn.

8 phân khu chức năng khu đô thị mới Thủ Thiêm
-

Khu chức năng số 1 tọa lạc tại một nửa phía bắc Khu Lõi Trung tâm, là khu trung tâm
thương mại dịch vụ đa chức năng mật độ cao. Các tòa tháp cao nhất bố trí dọc theo cạnh
đại lộ Vòng cung và Quảng trường Trung tâm, giảm dần chiều cao về phía sông Sài Gòn và
Hồ Trung tâm. Các công trình điểm nhấn, công cộng quan trọng trong Khu chức năng số 1
là Trung tâm Hội nghị Triển lãm với Cầu đi bộ qua kênh số 1 kết nối với Nhà Bảo tàng; Nhà
hát Giao hưởng và Trung tâm Thông tin Quy hoạch.

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 15


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

+ Dân số cư trú thường xuyên : 14.900 người.
+ Số người làm việc : 81.700 người
+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 6,94.
+ Chiều cao công trình từ 4 đến khoảng 50 tầng.

Phân khu chức năng số 1 - Phân khu trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng của khu đô thị
Thủ Thiêm
-

Khu chức năng số 2 nằm ở phía Nam của Khu Lõi Trung tâm, là một khu phức hợp mật độ
cao với các chức năng thương mại, dân cư đa chức năng và thể thao giải trí. Toàn khu
được chia thành 3 khu nhỏ: Khu 2a ở phía Bắc Đại lộ Đông Tây, Khu 2b - Khu Phức hợp
Tháp Quan sát và Khu 2c - Khu Phức hợp Thể thao giải trí. Các công trình cao tầng được
bố trí dọc theo Đại lộ Vòng cung và Quảng trường với chiều cao giảm dần về phía sông Sài
Gòn và Hồ Trung tâm. Các công trình điểm nhấn, công cộng quan trọng trong Khu chức
năng số 2 là Công trình Khu Phức hợp Tháp Quan sát, Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng,
Trường học và Trung tâm Hành chính địa phương.
+ Dân số cư trú thường xuyên : 32.600 người.
+ Số người làm việc : 60.400 người
+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 4,89.
+ Chiều cao công trình từ 4 đến khoảng 50 tầng.
+ Riêng tầng cao Tháp Quan sát khoảng 86 tầng

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 16


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

-

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Phân khu chức năng số 3: Khu thương mại đa chức năng cao tầng được bố trí dọc tuyến
Đại lộ Vòng cung. Các chức năng dân cư hỗn hợp mật độ xây dựng thấp hơn ở phía bờ
sông Sài Gòn và Hồ Trung tâm. Công trình điểm nhấn, công cộng quan trọng trong Khu
chức năng số 3 là Trường học và Nhà bảo tàng đối diện Trung tâm Hội nghị Triển lãm qua
Kênh số 1.
+ Dân số cư trú thường xuyên : 30.300 người.
+ Số người làm việc : 2.545 người
+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 4,06.
+ Chiều cao công trình từ 4 đến 25 tầng.

-

Khu chức năng số 4 là khu dân cư hỗn hợp nằm ở phía Bắc Thủ Thiêm. Các công trình
thương mại đa chức năng mật độ cao tập trung dọc Đại lộ Vòng cung. Các chức năng dân
cư hỗn hợp và công trình công cộng có mật độ thấp dần về phía bờ sông Sài Gòn và rạch
Cá Trê lớn. Công trình điểm nhấn, công cộng quan trọng trong Khu chức năng số 4 là ba
(3) Trường học, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Cơ quan Hành chính Địa phương, Trạm
Cứu hỏa và Trạm cung cấp nhiên liệu.

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 17


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

+ Dân số cư trú thường xuyên : 23.800 người.
+ Số người làm việc : 8.110 người
+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 3,23.
+ Chiều cao công trình từ 4 đến khoảng 20 tầng

-

Khu chức năng số 5 bao gồm Khu công trình công cộng phía Bắc đại lộ Đông Tây và khu
dân cư mật độ thấp phía Nam đại lộ Đông Tây với các công trình thương mại đa chức
năng bố trí dọc theo tuyến đại lộ Đông Tây và đường Bắc – Nam. Các công trình điểm
nhấn, công cộng quan trọng trong Khu chức năng số 5 là Cung thiếu nhi, Tòa nhà Cơ quan
Hành chính Đô thị, Trạm cung cấp nhiên liệu, hai (2) trường học, Trung tâm sinh hoạt
cộng đồng và Cơ quan Hành chính địa phương.
+ Dân số cư trú thường xuyên : 10.400 người.
+ Số người làm việc : 9.200 người

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 18


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 1,47.
+ Chiều cao công trình từ 4 đến khoảng 10 tầng

-

Khu chức năng số 6 là khu vực nằm dọc theo Đại lộ Đông Tây và giữa các kênh rạch tự
nhiên của bán đảo Thủ Thiêm. Tại đây dự kiến bố trí Công viên Phần mềm ở phía Bắc
tuyến Đại lộ Đông Tây. Đây sẽ là đầu mối của các hoạt động kinh tế và nghiên cứu về công
nghệ thông tin. Kế cận là Bệnh viện quốc tế, vị trí này giúp cho việc tiếp cận bệnh viện
được nhanh chóng và dễ dàng từ phía đại lộ Đông Tây hoặc từ các khu vực trong và ngoài
Thủ Thiêm. Tại phía Nam đại lộ Đông Tây là Khu chức năng bao gồm các khối thương mại
hỗn hợp nằm dọc theo tuyến hành lang chính, phía sau là các khu ở yên tĩnh và mật độ
thấp hơn. Toàn khu vực được bố trí các tuyến giao thông công cộng như xe buýt hoặc
tuyến xe buýt nội bộ và tuyến tàu điện ngầm dẫn vào khu nhà ga nằm ở Bệnh viện và
Công viên Phần mềm.
+ Dân số cư trú thường xuyên : 9.400 người.
+ Dân số tạm trú (căn hộ chuyên gia) : 1.720 người.
+ Số người làm việc : 54.800 người
+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 3,34.
+ Chiều cao công trình từ bốn 4 đến khoảng 40 tầng

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 19


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

-

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Khu chức năng số 7 là Khu chức năng ở cực Đông của Thủ Thiêm, bao gồm nhiều chức
năng sau :
Khu ở phức hợp phía Đông, hiện đang được xây dựng, tạo nên cửa ngõ phía Đông của
Thủ Thiêm. Khu vực phát triển với tầng cao từ trung bình đến cao tầng với đầy đủ hệ
thống hạ tầng và dịch vụ công cộng.
Khu Khách sạn Nghỉ dưỡng Vùng Châu thổ phía Nam kết hợp hài hòa với điều kiện cảnh
quan tự nhiên của Thủ Thiêm. Khu Khách sạn được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo tối
đa sự riêng tư cũng như kết nối với phần còn lại của dự án.
Khu Phức hợp Bến Du thuyền được đề xuất tại nơi giao nhau tại rạch Cá Trê lớn và sông
Sài Gòn. Du thuyền với đủ loại kích cỡ sẽ cập cảng tại đây với chức năng cảng hành khách
du lịch. Xung quanh khu cảng dự kiến là một quần thể các khu thương mại như nhà hàng,
cửa hiệu và chòi nghỉ.
+ Dân số cư trú thường xuyên : 24.000 người.
+ Số người làm việc : 360 người
+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 2,75.
+ Chiều cao công trình từ 4 đến 25 tầng

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 20


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

-

Khu chức năng số 8 là Khu ngập nước phía Nam, là khu vực phát triển sinh thái đa dạng
nhất tại Thủ Thiêm. Hầu hết khu vực là đất trồng đước, các tuyến giao thông thủy được
nạo vét, các dự án phát triển phải rất cân nhắc nhằm bảo tồn khu vực quan trọng này của
bán đảo hiện hữu.

-

Khi có đợt triều cường từ sông Sài Gòn đổ vào hệ thống kênh đào và rừng đước tại khu
ngập nước này, nước sẽ được lọc và đổ ngược vào hệ thống giao thông thủy. Có 3 dự án
phát triển có ảnh hưởng lớn đến khu vực này : Khách sạn Nghỉ dưỡng Vùng Châu thổ
phía Nam nổi (dựng trên hệ cọc) được bố trí tại phía Tây; Công viên nước; và Khu nghiên
cứu thực vật.
Các dự án này được thiết kế và quản lý theo phương thức bền vững, nhằm bảo đảm khu
ngập nước phía Nam phát triển ổn định để phục vụ theo đúng vai trò đối với Thủ Thiêm,
cũng như với toàn thành phố.
+ Số người làm việc : 300 người
+ Hệ số sử dụng đất trung bình toàn khu : 0,34.
+ Chiều cao công trình tối đa 4 tầng

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 21


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH

-

Tên công trình: Dự án xây dựng 2200 căn hộ tái định cư Bình Khánh

-

Địa điểm xây dựng: Phường Bình Khánh – Quận 2 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm

-

Chủ đầu tư: Liên danh VietinBank Coseco - COFICO - Thuận Việt - Trường Sơn.

-

Đơn vị thiết kế cơ sở: Công ty Jina Architects Co.,Ltd

-

Đơn vị thiết kế BVTC: Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế Xây dựng CDCo

-

Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn đầu tư Xây dựng Ánh Sáng Phương Nam
(SLCC)

-

Đơn vị tổng thầu: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thuận Việt

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 22


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Thông tin về công
CHƯƠNG 2: BIỆN
CHỨC THI CÔNG
TRƯỜNG
I.
-

trình
PHÁP VÀ TỔ
TẠI CÔNG

CÔNG TÁC TRƯỚC

KHI THI CÔNG

Để cho việc thi

công

được

thuận lợi và không

bị

đoạn

trước khi đi vào

tiến hành thi

công

công

trình , thì điều

đầu tiên cần làm

là phải tổ chức

một

chuẩn bị như

một
số

khâu

gián

sau :
 Chuẩn bị mặt

bằng:

Trước khi thi công cần

làm các công

tác bao gồm:

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 23


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
-

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Nghiên cứu hồ sơ và các điều kiện liên quan để lập phương án tổ chức và kĩ thuật thi
công.

-

Phải có đầy đủ thủ tục hành chính, pháp lý về việc xây dựng công trình. Hồ sơ thiết kế chi
tiết phải đầy đủ rỏ ràng.

-

Liên hệ với các cơ quan chức năng để được sử dụng mạng lưới điện nước của nơi cần xây
dựng phục vụ cho thi công. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng bảo vệ khu xây dựng.

-

Làm hàng rào bảo vệ xung quanh khu đất.

Ngoài công trường:
-

Giải phóng mặt bằng công trình sạch sẽ, chặt các bụi rậm, các bụi nhỏ bằng phương pháp
thủ công không có vật cản các mốc giới. Khu đất xây dựng phải được bàn giao đầy đủ.

-

Đường giao thông cho công trình phải được hoàn thành trước. Ngoài việc sử dụng điện,
nước cho thi công từ mạng lưới điện, nước của nơi cần xây dựng, công trình còn có một
máy phát điện dự phòng khi xảy ra sự cơ mất điện, đảm bảo thi công được liên tục .

-

Định vị tim cốt công trình và bảo vệ các tim cốt này

 Làm đường thi công:
-

Công trình được xây dựng ở nơi xe ôtô và các phương tiện khác có đi đến tận công trình,
do đó rất thuận lợi việc vận chuyển đất đá và vật liệu đến công trình nhưng phải tuân thủ
theo các quy định khu dân cư .

-

Mặt bằng công trình rộng rãi và thông thoáng nên việc bố trí các hướng vận chuyển trong
công trình là việc dễ dàng.

 Làm các công trình tạm:
-

Từ mặt bằng và vị trí đặt công trình ta chuẩn bị các công trình tạm phục vụ cho thi
công như : đường thi công, nước thi công, điện thi công, các kho kín và kho ngoài trời,
nhà làm việc trên hiện trường như xưởng gia công cốt thép, cốp pha, bãi tập kết vật
liệu và các thiết bị khác.

- Kiểm tra các vật liệu: ximăng, cát, đá, cốt thép để đảm bảo chất lượng công trình.

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 24


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

-

DỰ ÁN XÂY DỰNG 2200 CĂN HỘ TĐC BÌNH KHÁNH

Hệ thống chiếu sáng của công trình chủ yếu là ánh sánh tự nhiên. Công trình được xây
dựng trên một vị trí địa lý khá thông thoáng do đó các nhà kiến trúc khai thác triệt để các
ưu điểm của ánh sáng thiên nhiên và khí hậu thông thoáng của gió tới .

H1. Láng trại và kho bãi trong công trình

SVTH: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

MSSV: 10114142

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×