Tải bản đầy đủ

mô phỏng s7300 gara oto win CC

Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
Trường đại học KT-KTCN
Khoa: Điện-Điện tử

BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NÂNG CAO
Đề tài: Mô hình thực hành
“Điều khiển hệ thống Gara tự động”

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Dương
Sinh viên thực hiện

: Cao Thành Công

Ngày sinh:05/05/1994
Mã sinh viên: 12104100359

Hà Nội, 10-2015.

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 1Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá việc trang bi điện cho một hệ thống
đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất. Yêu cầu tự động hoá ngày càng cao. Vì
thế, công việc thiết kế trang bị điện, vận hành hệ thống sản xuất trong các khu chế
xuất, các xí nghiệp, phân xưởng một cách tối ưu nhất về năng lượng tự động hoá
cao là vấn đề hết sức quan trọng.
Để tiếp cận với một quá trình tự động hoá trong sản xuất thực tế thật là khó cho
mỗi sinh viên đang còn ngồi trên nghế nhà trường. Vì vậy, việc nghiên cứu phần
mềm hỗ trợ có được mô hình hệ thống mà ta có thể mô phỏng được thật là tiện lợi
cho sinh viên cũng như kỹ sư thiết kế. Qua môn học thực hành nghề nâng cao em
được giao đề tài: Mô hình thực hành “Điều khiển hệ thống Gara tự động”
Những ngày tháng qua, nhờ có sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Đức
Dương và sự giúp đỡ của bạn bè. Nhờ vậy em đã hoàn thành được yêu cầu cần
thiết của đề tài. Tuy nhiên, với những kiến thức và tài liệu tham khảo còn nhiều
hạn chế, kinh nghiệm chưa có nhiều không tránh khỏi những thiếu sót.
Em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô và đặc biệt
thầy Nguyễn Đức Dương đã giúp em hoàn thành đề tài này.

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 2


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
1.Yêu cầu công nghệ
1.1.Mô hình gara ô tô
Sensor 1: phát hiện ô tô khi xe tới cửa gara
Sensor 2: nhận biết ô tô đã vào trong gara
Nút nhấn mở cửa xe trong gara
Đèn xanh báo bên trong gara ô tô không có xe
Đèn đỏ báo bên trong đã có xe
Đèn vàng báo hiệu động cơ đang hoạt động, ô tô đang di chuyển vào/ra.
1.2. Nguyên tắc hoạt động
Gara chỉ chứa được 1 xe
Khi có xe trong gara đèn đỏ báo hiệu không cho them xe vào nữa
Khi không có xe trong gara đèn xanh báo hiệu
Đèn vàng báo khi đang nâng hoặc hạ cửa ,xe đang di chuyển
Các trường hợp
TH1: Đèn xanh đang sang


TH2: Đèn đỏ đang sang

Bước1: Ô tô đến gara sensor1 tác động

Bước 1: Nhấn nút mở cửa

Bước2: Tự động nâng cửa lên gặp
CTHT nâng thì dừng, xe đi vào

Bước 2: Tự động nâng cửa lên gặp
CTHT nâng thì dừng, xe đi ra

Bước 3: Xe vòa đến nơi sensor 2 tác
động

Bước 3: Xe đến cửa, sensor 1 tác động

Bước 4: Cửa hạ gặp CTHT hạ thì dừng
Bước 5: Báo hiệu đèn đỏ có xe trong
gara

Bước 4: Cửa hạ gặp CTHT hạ thì dừng
Bước 5:Báo hiệu đèn xanh không có xe
trong gara

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 3


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
2.Mục tiêu và yêu cầu
2.1.Mục tiêu :
- Biết sử dụng khối lệnh logic, timer của PLC S7- 300 ứng dụng vào điều khiển
công nghệ cụ thể
- Đấu nối, lắp đặt PLC điều khiển hệ thống gara tự động
- Sử dụng lưu đồ, giải thuật lập trình cho bài toán
2.2. Yêu cầu
- Thảo luận kế hoạch thực hiện của bạn với giáo viên hướng dẫn
- Lắp đặt, đấu nối mạch động lực, mạch điều khiển PLC đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,
mỹ thuật.
- Nắm được cấu tạo, hoạt động và các đặc điểm chính của PLC và mô hình gara
- Hoàn thành bảng danh mục lựa chọn các linh kiện thiết bị
- Lập trình đúng, vận hành an toàn
- Thái độ nghiêm túc học tập, tích cực luyện tập, tổ chức nơi lắp đặt gọn gang ngăn
nắp, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
3.Chương trình S7-300
3.1.Bảng Symbol.
STT

Symbol

Address

Data type

1

Start

I0.0

BOOL

2

Sen1

I0.1

BOOL

3

Sen2

I0.2

BOOL

4

CTHT nang

I0.3

BOOL

5

CTHT ha

I0.4

BOOL

6

Nut bam

I0.5

BOOL

7

Stop

I0.6

BOOL

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 4


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

8

Nang cua

Q0.0

BOOL

9

Ha cua

Q0.1

BOOL

10

Xanh

Q0.2

BOOL

11

Do

Q0.3

BOOL

12

Vang

Q0.4

BOOL

3.2. Khởi tạo chương trình
3.2.1. Khởi tạo khai báo phần cứng của PLC
1- Trên giao diện màn hình máy tính chọn SIMATIC Manager như hình

2- Giao diện phần mềm xuất hiện ta chọn New Project trong mục name chọn tên
chương trình sau đó nhấn OK.

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 5


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Đặt tên của Project ở phần Name
3- Giao diện chính của phần mềm SIMATIC Manager xuất hiện. Để khai báo
phần cứng của PLC, ta chọn Insert → Station→2SIMATIC 300 Station . Hoặc
chuột phải vào phần dự án chọn Insert New Object SIMATIC 300 Station

Tiếp tục chọn Hardware xuất hiện giao diện

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 6


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Ở giao diện khai báo phần cứng chọn View như hình vẽ

4- Chọn SIMATIC 300→RANK-300 →Rail. Thanh Rail là thanh để cài PLC trên
tủ điện
5- Chọn các thông số module như hình

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 7


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

3.2.2. Viết chương trình phần mềm cho PLC.
1- Trở lại giao diện chính của phần mềm SIMATIC Manager. Ta chọn CPU 312C
→S7 Program → Blocks

Phần lập trình ở OB1
2- Chọn khối OB1, mục name viết tên chương trình sau đó OK. Giao diện xuất
hiện
Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 8


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Viết phần mềm cho PLC bằng ngôn ngữ LAD

3.3. Lập trình điều khiển.

Sinh viên thực hiện: Cao Thành Công Page 9


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 10


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 11


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 12


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 13


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 14


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 15


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 16


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

3.4.Lưu chương trình và mô phỏng
-Lưu chương trình PLCS7-300

-Lấy phần mô phỏng

Chạy mô phỏng chương trình
Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 17


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

4.Mô phỏng WinCC
Giao diện gara ô tô tự động

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 18


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
4.1. Khởi tạo và lập trình trên WinCC cho hệ thống băng tải
Lập dự án WinCC và tạo các biến
- Để tạo 1 dự án mới trên WinCC ta cần cài đặt phần mềm WinCC. Sau khi cài đặt
phần mềm ta có giao diện của WinCC với tên Windows Control Center.
Ta nhấn chuột và mở biểu tượng Windows Control Center trên màn hình máy tính

- Để tạo 1 dự án mới ta vào NEW. WinCC Explorer mở ra. ở bài này ta chỉ kết nối
1 PLC với 1 máy tính nên ta chọn Single-User Project. Đối với kết nối nhiều máy
tính ta chọn Multi-User Project hoặc để mở 1 dự án có sẵn ta chọn Open an
Existing project sau khi chọn ta nhấn OK.

4.2. Kết nối các biến của PLC s7-300 với WinCC.
Chọn chuột phải vào Tag Managenment => Add New Driver =>Tìm đường dẫn
Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 19


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
đến SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE  OK

Ở phần SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE tìm đến MPI  chuột phải chọn New
Driver Conection  đặt tên OK ( ở đây sẽ thành lập các tag để thiết kế WinCC)

4.3. Tạo các Tag cho WinCC
Trong giao diện các Tag  chuột phải chọn New Tag

Đặt tên Tag ở New Tag Ok

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 20


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Ở giao diện Address properties khai báo các giá trị của Tag :
- Data: kiểu dữ liệu của Tag
- D : tên biến Tag ứng với trong chương trình S7 -300

-Các Tag sau khi tạo
Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 21


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

-Chú ý: các Tag trong WinCC hoạt động khi là các biến nhớ Bit Memory
M0.1,M0.2… ( không dung các biến đầu vào Input I0.1…)
-Ở phần danh sách các Tag  chuột phải chọn Properties

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 22


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 23


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
-Đặt các thông số như hình vẽ  OK

4.4. Thiết kế giao diện WinCC chạy mô phỏng

-Thiết kế giao diện mô phỏng ở
Graphics Designer  New Picture

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 24


Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp- Lớp DHDI6AHN
-Giao diện thiết kế

-Tạo 3 nút bấm start, stop, mở cửa  chọn Button  đặt tên nút bấm ở Text

Sinh viên thực hiện: Cao Thành CôngPage 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×