Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2016

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 sẽ tổ chức thi những môn gì?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 sẽ tổ chức 8 môn thi trong đó thi 3 môn bắt
buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và các môn tự chọn từ các môn Lý, Hóa, Sinh,Sử, Địa
Kết quả của kỳ thi này sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào
đại học, cao đẳng. Số lượng môn thi với mỗi thí sinh là khác nhau tùy thuộc vào mục đích
xét tuyển khác nhau giữa các thí sinh
Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc
là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn từ các môn môn Lý, Hóa,
Sinh,Sử, Địa
Đối với thí sinh thi mục đích xét tuyển đại học thì dựa vào yêu cầu của Trường ĐH,
CĐ cũng như ngành trong trường này yêu cầu xét tuyển những môn gì thì học sinh sẽ chỉ
phải đăng ký số môn thi cho đủ để phù hợp cho việc xét tuyển của bản thân mình không
bắt buộc thi các môn thi tốt nghiệp (nếu đã tốt nghiệp) và không giới hạn số lượng môn
đăng ký.
Các quy định về môn thi, phương hướng ra đề thi về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm
2015. Theo đó thí sinh sẽ thi 8 môn, gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học,
Sinh học và Ngoại ngữ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận,
thời gian làm bài thi mỗi môn 180 phút; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình
thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi mỗi môn 90 phút; môn Ngoại ngữ thi viết và trắc
nghiệm, thời gian làm bài thi 90 phút.
- Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đăng ký dự thi (ĐKDT) 04 môn

(gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm 03 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn
do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Những thí sinh không được học môn Ngoại
ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được phép chọn môn thi thay thế
môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.
Lịch thi thpt quốc gia 2016 vẫn tổ chức vào tháng 7/2016
Theo Bộ GD-ĐT thông báo chính thức về thi thpt quốc gia thì kì thi THPT quốc gia
(THPTQG) năm 2016 tiếp tục tổ chức thi 8 môn trong 4 ngày như năm 2015; thi vào các
ngày 01, 02, 03, 04 tháng 7/2016

1. Cấu trúc Đề thi THPT quốc gia 2016 tăng cường độ phân hóa, nhiều câu hỏi mở
- Có cấu trúc tương tự như đề thi thpt quốc gia năm 2015 gồm 60% câu hỏi cơ bản,
40% câu hỏi mức độ khó tăng dần.
1


- Bám sát chương trình THPT, chủ yếu lớp 12 , không đánh đố, lắt léo. Trong đó các
môn khoa học xã hội sẽ theo hướng mở, giảm chuyện học thuộc lòng mà yêu cầu học sinh
phải biết phân tích sự kiện nhất sự kiện nóng trong xã hội. Đề các môn khoa học tự nhiên
thì ngoài việc đánh giá kiến thức THPT, sẽ tập trung vào các câu hỏi vận dụng kiến thức,
thực hành.
- Đề thi gồm 2 nhóm câu hỏi , giống các câu hỏi đề thi THPT quốc gia năm 2015
nhóm 1 đảm bảo học sinh trung bình có thể tốt nghiệp,nhóm 2 câu hỏi khó để phân loại thí
sinh để tuyển vào Đại học, cao đẳng.
- Đề thi đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn để làm bài, giải
quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.
- Đề thi các môn khoa học xã hội và nhân văn được ra theo hướng mở để khắc phục
tình trạng bắt học sinh học thuộc lòng, đồng thời huy động kiến thức tổng hợp, liên môn
và vốn sống của học sinh vào việc làm bài (chẳng hạn, trong một đề thi xã hội có cả kiến
thức môn Lịch sử, Địa lí, Sử, Địa sẽ giảm học thuộc lòng và nhớ dữ liệu ...);
- Đề thi môn khoa học tự nhiên như sẽ tăng cường đánh giá việc vận dụng kiến thức
của học sinh bao gồm kiến thức vật lý, hóa học, sinh học.
-Đề thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, vừa
đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hầu hết thí sinh, và yêu cầu nâng cao nhằm phân hóa trình độ
học sinh phục vụ công tác tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.
2. Năm 2016 thí sinh phải thi những môn nào?
Theo Bộ GD&ĐT kỳ thi THPT quốc gia sẽ ổn định 2016 đối học sinh lớp 12 hoặc thí
sinh chưa tốt nghiệp thì mỗi thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm 3 môn
bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và môn do thí sinh tự chọn
Đới với thí sinh tự do (đã đỗ tốt nghiệp các năm trước) chỉ phải thi những môn mà
Trường ĐH-CĐ yêu cầu khi xét tuyển - Xem chi tiết thí sinh tự do tại đây

Đối với xét công nhận tốt nghiệp 2016 như sau:

Sau khi các em tính được điểm xét tốt nghiệp thì ĐXTN phải từ 5 điểm trở lên thì các
em mới đỗ tốt nghiệp. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3
mà phải đợi thi lại vào năm sau.
Đối với thí sinh có mục đích xét tuyển đại học cao đẳng thì ngoài thi 4 môn thi trên
thí sinh sẽ phải thi thêm những môn mà trường hoặc ngành yêu cầu nếu những môn đó
không có trong 4 môn thi nói trên.
3. Làm hồ sơ xét tuyển đại học cao đẳng sau khi biết điểm thi
Điểm khác biệt ở kì thi THPT quốc gia là thí sinh sẽ không phải đăng ký tuyển sinh
vào các ngành đào tạo, các trường ĐH, CĐ trước khi diễn ra kì thi mà sẽ đăng ký trường
hoặc ngành sau khi biết điểm thi.
Trước khi thi học sinh chỉ làm hồ sơ chọn đăng ký xem mình sẽ thi những môn gì
(Chọn môn gì xem mục 2 đã nói ở trên).
Sau khi thi xong các em sẽ được quyền chọn trường mà mình muốn xét tuyển vào.

2


+ Đợt xét tuyển đầu tiên: Bắt đầu từ ngày 1/8/2016, thời gian ĐKXT và xét tuyển là
12 ngày; mỗi thí sinh được ĐKXT vào tối đa 02 trường, mỗi trường tối đa 02 ngành đào
tạo;
+ Các đợt xét tuyển kế tiếp: Thời gian ĐKXT và xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày; mỗi
thí sinh ĐKXT mỗi đợt vào tối đa 03 trường, mỗi trường tối đa 02 ngành đào tạo.Tương tự
như đợt đầu, thí sinh cũng không được phép rút hồ sơ sau khi đã nộp.
Việc chọn trường hoặc ngành sau kho biết điểm sẽ tránh cho thí sinh phải chịu rủi ro
cao, không bỏ sót những thí sinh có kết quả điểm thi tốt nhưng đăng kí vào ngành quá sức
của mình.
Tuy nhiên thực tế khi chọn môn thi các em phải chú ý cần biết trường muốn xét
tuyển vào trường yêu cầu những môn gì khi xét tuyển để đăng ký thi những môn đó trong
kỳ thi THPT quốc gia cho phù hơp.
4. Mỗi môn chỉ có một đề thi không còn đề thi theo khối như các năm trước
Từ năm 2015 không còn đề thi theo khối mà mỗi môn sẽ chỉ có một đề duy nhất
trong đề thi sẽ có các phần khó và dễ để phân loại thí sinh
5. Nếu mở Khối thì dành ít nhất 50% chỉ tiêu xét tuyển khối truyền thống
Những trường sử dụng tổ hợp môn thi mới ngoài các khối thi truyền thống để xét
tuyển cho một ngành cần dành ít nhất 50% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các tổ
hợp môn thi tương ứng với các khối thi truyền thống."
6. Thời gian xét tuyển mỗi đợt chỉ còn 12 ngày (ĐỢt 1) và 10 ngày đợt bổ sung
và không được rút hồ sơ khi đã nộp.
7. Tất cả học sinh sẽ thi tại tỉnh của mình không phải di chuyển như năm trước
Bộ GD-ĐT quyết định mỗi tinh, thành phố có ít nhất một cụm thi do trường ĐH
chủ trì, một cụm thi do sở GD-ĐT chủ trì (Cụm thi Sở GD dành cho thí sinh không sử
dụng kết quả thi chung để xét tuyển ĐH-CĐ). Một số thành phố tập trung nhiều trường
ĐH như Hà Nội, TP.HCM có thể tổ chức nhiều cụm thi do trường ĐH chủ trì.
8. Thí sinh sẽ không được rút hồ sơ xét tuyển-Gồm xét đợt 1 và đợt bổ sung
Theo phương án đã được lãnh đạo Bộ GD-ĐT quyết định gồm đợt xét tuyển đầu tiên
và đợt xét tuyển bổ sung.
+ Đợt xét tuyển đầu tiên: Thời gian ĐKXT và xét tuyển là 12 ngày; mỗi thí sinh
được ĐKXT vào tối đa 02 trường, mỗi trường tối đa 02 ngành đào tạo;
+ Các đợt xét tuyển kế tiếp: Thời gian ĐKXT và xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày; mỗi
thí sinh ĐKXT mỗi đợt vào tối đa 03 trường, mỗi trường tối đa 02 ngành đào tạo.Tương tự
như đợt đầu, thí sinh cũng không được phép rút hồ sơ sau khi đã nộp.
9. Mỗi thí sinh dự thi THPT quốc gia chỉ được cấp 1 phiếu xác nhận kết quả thi.
Giấy xác nhận này chỉ sử dụng khi thí sinh nhập học chính thức vào trường mà thí sinh
trúng tuyển.
Còn khi đăng kí xét tuyển thí sinh không bắt buộc phải nộp phiếu xác nhận kết quả
thi. Thí sinh sử dụng mã số ghi trong Giấy chứng nhận kết quả thi của mình để ĐKXT
trong các đợt xét tuyển; Giấy chứng nhận bản chính chỉ nộp khi trúng tuyển.
10. Địa điểm Đăng ký dự thi (ĐKDT):
- Thí sinh đang học tại cơ sở giáo dục nào thì ĐKDT tại cơ sở giáo dục đó;
- Thí sinh tự do: ĐKDT tại địa điểm do các sở GDĐT quy định sao cho thuận
tiện nhất.
11.Bỏ quy định đợt sau phải có điểm cao hơn đợt trước
3


Trong các năm trước Bộ GD luôn có quy định từ đợt xét tuyển sau (Từ nguyện vọng
2) điểm xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển nguyện vọng trước. Đây điểm sẽ rộng
mở cơ hội cho học sinh vào đại học cũng như các trường dễ dàng hơn trong tuyển sinh.
Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/98.Toanhoc.Tuyensinh247/
Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/98.Vanhoc.Tuyensinh247/
Môn Tiếng anh: https://www.facebook.com/groups/98.Tienganh.Tuyensinh247/
Môn Hoá: https://www.facebook.com/groups/98.Hoahoc.Tuyensinh247/
Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/98.Sinhhoc.Tuyensinh247/
Môn Vật Lý: https://www.facebook.com/groups/98.Vatly.Tuyensinh247/
Môn Địa Lý https://www.facebook.com/groups/98.Dialy.Tuyensinh247/
Môn Lịch Sử https://www.facebook.com/groups/98.Lichsu.Tuyensinh247/
=> Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 cần lưu ý những điểm sau:
I> Các trường gia tăng xét học bạ các môn trường xét tuyển (thông thường là 56 kỳ học)
- Làm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển, tức là không đạt học bạ theo quy định trường
sẽ không được xét vào trường chứ chưa nói đỗ hay trượt nhé.
- Làm cơ sở để xét thẳng vào trường, tức là dựa vào học bạ là biết đỗ hay trượt (Tất
nhiên các bạn vẫn phải đỗ tốt nghiệp)
-> Vì vậy ngay từ bây giờ cần học tốt để lấy điểm tổng kết từng học kỳ nhé các em
II> Các trường gia tăng tổ hợp môn (Khối) có môn Tiếng Anh:
- Cần học tốt tiếng anh để tăng cơ hội đỗ vào đại học
- Thi THPT quốc gia thi bắt buộc 3 môn: Toán + Văn +Anh vì vậy học tốt Tiếng Anh
sẽ tự tin trong kì thi này.
- Học tốt tiếng anh sau này khi lên Đại học và sau đi làm sẽ có rất nhiều lợi thế
III> Câu hỏi đề thi dần tăng cường theo hướng mở, tăng cường liên môn: Vì vậy
cần học hiểu bản chất, không học vẹt, và cần đọc thêm hoặc tham gia thực hành thí
nghiệm hoặc vận dụng điều học vào thực tế đọc thêm sách khoa học thực tế.
IV> Tham gia Group học hỗ trợ học tập và trao đổi thông tin dành riêng cho
các bạn tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016.
Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/98.Toanhoc.Tuyensinh247/
Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/98.Vanhoc.Tuyensinh247/
Môn Tiếng anh: https://www.facebook.com/groups/98.Tienganh.Tuyensinh247/
Môn Hoá: https://www.facebook.com/groups/98.Hoahoc.Tuyensinh247/
Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/98.Sinhhoc.Tuyensinh247/
Môn Vật Lý: https://www.facebook.com/groups/98.Vatly.Tuyensinh247/
Môn Địa Lý https://www.facebook.com/groups/98.Dialy.Tuyensinh247/
Môn Lịch Sử https://www.facebook.com/groups/98.Lichsu.Tuyensinh247/
===============================================
Lưu ý: Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc
diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có
trên tuyensinh247.com.
Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/thi-dai-hoc-va-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia2016-the-nao-c24a19857.html#ixzz4BH6y4ECv
*********************************************
Đề thi và đáp án môn Văn kì thi THPT Quốc gia năm 2015. Các bạn xem đề thi và
đáp án trên trang web hoặc có thể tải về dạng file PDF ở cuối trang.
4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×