Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH Vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

Số:

/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thạnh Lợi, ngày

tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
Vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ
Năm học 2015 – 2016
I/ Mục đích:
Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm về
bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường, tuyên truyền
và lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, phổ biến và

khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao
nhiên liệu, hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây
hiệu ứng nhà kính; giảm sử dụng túi nylon, sử dụng tiết kiệm năng lượng, trồng
và chăm sóc cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanhsạch-đẹp và an toàn.
Tăng cường phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường, cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo môi
trường xung quanh nhà trường luôn xanh-sạch-đẹp.
Tuyên truyền Học sinh hiểu rõ tác dụng của việc bảo vệ môi trường và có
những việc làm tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường ở mọi nơi, mọi
lúc thông qua đó, tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ cho mọi người.
Giải quyết dứt điểm tình trạng xả rác bừa bãi, không đúng nơi quy định,
phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm do môi trường gây ra, nhằm nâng cao
chất lượng cuộc sống.
II/ Nội dung:
1/ Tổ chức tuyên truyền về GDMT:
Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên,
học sinh về Luật bảo vệ môi trường và các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan
đến giáo dục môi trường.
Tổ chức thực hiện các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường nơi công
cộng, phát hoang bụi rậm, khai thông dòng chảy các nơi bị ngập nước trong
khuôn viên nhà trường, trồng thêm cây xanh, hoa, kiểng… nhằm tôn tạo cảnh
quan môi trường sạch, đẹp. Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn
học; tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, trồng cây xanh hoa kiểng làm
đẹp cảnh quan trường học; tăng cường giáo dục học sinh về phân loại, thu gom và
xử lý rác hợp vệ sinh trong trường học. Không ngừng giáo dục HS ý thức tích cực


tham gia vào việc xây dựng, chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường
nhà trường, góp phần tạo cho cảnh quan trường, lớp luôn sạch đẹp.
- Phối hợp tốt với chính quyền, các ban ngành ở địa phương trong việc tổ
chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước
sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…
2/ Thực hiện các hoạt động:
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường nơi công
cộng, phát hoang bụi rậm, khai thông dòng chảy các nơi bị ngập nước trong
khuôn viên nhà trường, trồng thêm cây xanh, hoa, kiểng… nhằm tôn tạo cảnh
quan môi trường sạch, đẹp
- Tổ chức cho học sinh các lớp lượm rác sân trường và vệ sinh lớp học
hàng ngày.
- Tổ chức cho GV và HS tổng vệ sinh quét dọn, lượm rác trong và ngoài

trường 1 cách thường xuyên.
- Trang trí lớp học, bố trí cây xanh tạo không gian mát mẽ, gần gũi thân
thiện, góp phần giúp học sinh hứng thú, tích cực trong học tập.
- Treo các tranh, ảnh về bảo vệ Môi trường và tổ chức các buổi phát thanh
học đường.
- Giáo dục học sinh thực hiện Môi trường sạch đẹp vào những giờ sinh hoạt
dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, lồng ghép trong các bài học.
III/ Tổ chức thực hiện:
1/ Đối với BGH nhà trường:
- Lên kế hoạch tổ chức cho GV và HS thực hiện giáo dục BVMT: tuyên
truyền giáo dục, giải quyết tình trạng xả rác thải bừa bãi trong và ngoài trường.
- Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban chỉ huy liên đội, Sao, đội cờ đỏ
để kiểm tra, phát hiện, chấm điểm thi đua, nhắc nhở HS thực hiện tốt luật BVMT.
- Tổ chức kiểm tra về việc thực hiện kế hoạch GDBVMT đề ra để đánh giá,
sơ kết rút kinh nghiệm.
- Tổ chức hoạt động vẽ tranh về đề tài môi trường và các hoạt động ngoại
khoá phát hoang bụi rậm, diệt lăng quăng, thực hiện ngày vì môi trường.
- Thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh mội trường chăm sóc sức khoẻ, phân công
các bộ phận, các tập thể, cá nhân phụ trác các công việc cụ thể theo từng nội dung
hoạt động.
- Thành lập Ban giám sát nhằm theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Ban vệ
sinh môi trường chăm sóc sức khoẻ để kịp thời báo cáo cũng như uốn nắn.
- Nộp báo cáo về PGDĐT đúng theo quy định.


2/ Đối với GV và HS:
- Các bộ phận, các cá nhân được phân công thực hiện hoàn thành nhiệm vụ
được giao.
- Tham gia thực hiện tốt các hoạt động giáo dục BVMT của nhà trường đề
ra.
- Nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành tốt các quy định về vệ sinh và bảo vệ
môi trường.
- Tổ chức giảng dạy lồng ghép giáo dục môi trường mang lại hiệu quả.
3/ Phân công và tổ chức thực hiện:
- Công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ:
Thực hiện trong các buổi chào cờ đầu tuần do đồng chí Nguyễn Thế Anh (TPT
Đội) phụ trách tuyên truyền về vệ sinh môi trường; Đồng chí Nguyễn Văn Công
(YTHĐ) phụ trách tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ; các giáo viên chủ nhiệm
tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt lớp cuối tuần.
- Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá chủ đề hoạt động vì môi trường
do Đ/C Nguyễn Thế Anh và Chi đoàn giáo viên phối hợp tổ chức ít nhất 2
lần/năm.
- Xây dựng các phòng học và phòng làm việc đo các chi đội phụ trách tại
phòng học của ci đội mình; riêng các phòng làm việc của cá nhân thì cá nhân phụ
trách; các phòng không thuộc cá nhân do trưởng Ban chỉ đạo phân công như
phòng giáo viên – GV trực mỗi ngày phụ trách; phòng truyền thống do đảng viên
Nguyễn Thị Tuyết Ngân phụ trách, phòng tin học do giáo viên tin học phụ trách.
- Nhà vệ sinh được quét dọn sạch sẽ hàng ngày do nhân viên lao công phụ
trách.
- Săn sóc, tưới tiêu cây cảnh hoa kiểng do nhân viên bảo vệ phụ trách.
- Các khu vuệc khuôn viên bên trong nhà trường do các tiểu ban xanh –
sạch – đẹp (Học sinh) phụ trác gồm khu vực cổng trường, các nhà xe, các lối đi
nội bộ, sân đan, các thảm cỏ, đồi cỏ ao sen.
- Các khu vực còn lại được tổ chức tổng vệ sinh hàng tháng do đồng chí
Nguyễn Hữu Hải (PTLĐ) phụ trách.
- Công tác chăm sóc sức khoẻ và các hoạt động truyền thông về sức khoẻ,
tổ chức khám sức khoẻ ban đầu, tiêm ngừa dịch bệnh, phun thuốc tẩy trùng … do
đồng chí Nguyễn Văn Công (YTHĐ) phối hợp với các cơ quan hữu quan phụ
trách.
- Công tác giám sát: Do Ban giám sát, kiểm tra ghi nhận và báo cáo cho
hiệu trưởng.


Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường và chăm sóc sức
khoẻ năm học 2015 – 2016 của trường THCS Thạnh Lợi, đề nghị các bộ phận có
liên quan nghiêm túc thực hiện đúng tinh thần kế hoạch đã đề ra, trong quá trình
thực hiện nếu có những khó khăn, vướn mắc thì trực tiếp báo cáo về BCĐ để có
hướng dẫn chỉ đạo./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-

PGD&ĐT (để BC);
PTLĐ;
TPT Đội;
Lưu: VT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×