Tải bản đầy đủ

viết một bài văn thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của mình về vấn đề chủ quyền dân tộc

Trong lời kêu gọi ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của
đồng chí Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có
đoạn viết:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình “Nghĩa
tình Hoàng Sa, Trường Sa” để tri ân các chiến sĩ đã ngã xuống vì
Hoàng Sa, Trường Sa, để lịch sử không quên, tôn vinh những người
con của đất Việt đã anh dũng hi sinh bảo vệ Tổ quốc và thể hiện tinh
thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ việc hiểu ý nghĩa của lời kêu gọi trên, anh/chị hãy viết một bài văn thể hiện
những suy nghĩ, tình cảm của mình về vấn đề chủ quyền dân tộc.
Hướng dẫn cách làm :
Mở bài+Dẫn dắt , nêu vấn đề nghị luận

+Trích dẫn nội dung lời kêu gọi
Thân bài:
1. Ý nghĩa của lời kêu gọi
– Lời kêu gọi không chỉ đơn thuần là một sự hưởng ứng cho một cuộc vận
động mà gốc rễ chính là tình yêu tổ quốc, là ý thức tự tôn, là niềm tự hào về
chủ quyền của dân tộc.
– Bên cạnh đó, là lòng tri ân đối với những các chiến sĩ đã ngã xuống vì
Hoàng Sa, Trường Sa, để lịch sử không quên, tôn vinh những người con của

đất Việt đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc và thể hiện tinh thần đại đoàn
kết dân tộc.
– Đó là lời kêu gọi mang tính nhân văn và trách nhiệm.
2.Suy nghĩ, tình cảm của bản thân về vấn đề chủ quyền dân
tộc


– Hiểu khái niệm chủ quyền dân tộc, những phương diện thể hiện chủ quyền
của một dân tộc và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dân tộc chủ quyền là quyền
làm chủ tuyệt đối của quốc gia độc lập đối với lãnh thổ của mình. Bảo vệ chủ
quyền dân tộc là bảo vệ quyền làm chủ, quyền độc lập của dân tộc. Đây
cũng là nhiệm vụ thiêng liêng mà ông cha ta đã không tiếc máu xương mình
để gìn giữ từ bao đời nay. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống đấu
tranh dựng nước và giữ nước, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của cha ông.
– Chủ quyền dân tộc, niềm tự hào về lịch sử dân tộc, khát vọng về một nề hòa
bình vĩnh viễn trên lãnh thổ Việt Nam cũng như của cả nhân loại … luôn là
khát vọng ngàn đời của dân tộc ta (nêu dẫn chứng).
– Tri ân các anh hùng liệt sĩ, chia sẻ nỗi đau với những người mẹ, người vợ,
người con có thân nhân hi sinh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa hôm qua; bảo
vệ quyền lợi kinh tế và chủ quyền thiêng liêng dân tộc khi đường biên giới,
lãnh hải của chúng ta bị xâm phạm hôm nay, luôn là việc làm cần thiết.
Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” được phát động sâu rộng
trong đời sống nhân dân (nêu dẫn chứng)
– Phê phán những biểu hiện tiêu cực, lơ là mất cảnh giác trước vấn đề chủ
quyền dân tộc, thiếu trách nhiệm với Tổ quốc với những hành động quá khích
gây rối, nghe theo sự xúi giục của đối tượng xấu (nêu dẫn chứng).
3.Bài học
– Hưởng ứng tính thần ấy, chúng ta cũng có dịp để hiểu rõ hơn về mình, về
dân tộc mình, về tình yêu của bạn bè bốn phương đang lên tiếng ủng hộ
chúng ta – ủng hộ chính nghĩa. Giữ gìn từng tấc đất, cũng là bảo vệ quyền bất
khả xâm phạm của dân tộc ta.
– Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, là lòng tự hào dân tộc. Bởi, đó là hành
động thiết thực nhất “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.
Kết bài : liên hệ bản thân, bàn bạc mở rộng vấn đềx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×