Tải bản đầy đủ

ĐỀ TÀI QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÃ HÀNG JA 09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ MAY- THỜI TRANG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ MAY

GVHD: NGUYỄN BẠCH CẨM DUNG
SVTT: VÕ THỊ HƯỜNG
LỚP: 11CĐ – MAY
MSSV: 11D0080013

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2014


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

KHOA: CÔNG NGHỆ MAY- THỜI TRANG



ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÃ HÀNG JA - 09

Năm học: 2013 - 2014

SVTH: Võ Thị Hường

2


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn giáo viên bộ môn đã tận tình hướng dẫn
em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Cảm ơn tất cả các bạn trong
lớp đã đóng góp ý kiến giúp mình tránh được những sai sót. Và em
cũng xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho em trong quá trình
thực hiện đồ án này. Nhờ quá trình thực hiện đồ án này đã giúp cho
em có thêm kinh nghiệm, điều này rất có ích trong quá trình thực
tập sắp tới và công việc của em sau này.
Do trong quá trình thực hiện chỉ hoàn toàn dựa trên lý thuyết nên
không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót mong thầy cô thông cảm và bỏ
qua. Em xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt cuốn đồ án này.

SVTH: Võ Thị Hường

3


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

NHẬN XÉT
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………................................................

SVTH: Võ Thị Hường

4


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
Trước tình hình phát triển của khoa học kĩ thuật, các quy trình công nghệ
ngày càng trở nên phức tạp, số lượng sản phẩm có quy mô ngày càng lớn..
Điều đó dẫn đến chất lượng những sản phẩm may không chỉ phụ thuộc
vào vấn đề kỷ thuật mà còn phụ thuộc vào chất lượng của quá trình
nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện. Nhằm đảm bảo tính đồng bộ, an
toàn về chất lượng cùng với việc đáp ứng tốt đúng thời hạn của một lô
hàng sản xuất, hoặc đơn hàng, các cơ sở xí nghiệp đã tiến hành thực hiện
đồ án sản xuất để tiện việc điều hành chuyền và xử lý vấn đề nảy sinh
trong quá trình sản xuất sản phẩm.
Phạm vi nghiên cứu:
Vì điều kiện thời gian hạn hẹp, cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà trường
còn hạn chế nên đồ án này chỉ thực hiện cho việc sản xuất một mã hàng
cố định JA-11. Đồ án này giới thiệu về quy trình sản xuất áo jacket nam
một lớp. Phạm vi chỉ gói gọn trong những phần đã học ở trường , chưa
ứng dụng mở rộng vào trong sản xuất quy mô lớn.
Phương pháp nghiên cứu:
Tham khảo dựa trên những tài liệu có sẵn.
Dựa trên những kinh nghiệm đúc kết của giáo viên bộ môn
Mục tiêu nghiên cứu:
Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của môn học, tạo ra sản phẩm jacket đúng với
quy trình sản xuất ngoài thực tế.
Kết cấu của đồ án:
Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
Chuẩn bị sản xuất vào thiết kế
Chuẩn bị sản xuất về công nghê
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bảng hướng dẩn sử dụng nguyên phụ liệu
Bảng định mức nguyên phụ liệu
Bảng tiêu chuẩn giác sơ đồ
Bảng quy trình cho phân xưởng cắt
Bảng quy cách may sản phẩm
Bảng sơ đồ nhánh cây
Bảng thiết kế dây chuyền công nghệ
SVTH: Võ Thị Hường

5


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Bảng bố trí mặt bằng phân xưởng
Bảng quy cách bao gói cho phân xưởng đóng gói
Bảng hướng dẫn kiểm tra mã hàng

SVTH: Võ Thị Hường

6


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

MỤC LỤC
Chương 1: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
Chương 2: chuẩn bị sản xuất về thiết kế
Chương 3: chuẩn bị sản xuất về công nghệ
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bảng hướng dẩn sử dụng nguyên phụ liệu
Tiêu chuẩn giác sơ đồ
Bảng định mức nguyên phụ liệu
Tiêu chuẩn cho phân xưởng cắt
Quy cách may
Quy trình may
Sơ đồ nhánh cây
Bảng thiết kế chuyền
Bố trí mặt bằng phân xưởng
Bảng tính đơn giá
Quy cách bao gói
Kiểm tra mã hàng
Tài liệu tham khảo
Giáo trình môn học công nghệ may 2, 3 Trường CĐKT Lý Tự Trọng
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 3 Trường CĐKT Lý Tự Trọng

SVTH: Võ Thị Hường

7


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

NỘI DUNG
MÔ HÌNH SẢN XUẤT HÀNG MAY CÔNG NGHIỆP
KCS
Triển khai sản xuất

Chuẩn bị sản xuất
Nguyên
phụ liệu
Chọn
nguyên
phụ
liệu

Thiết

Đề xuất
chọn mẫu

Công
nghệ

Xây dựng
TCKT

Cắt

nguyên
phụ
liệu

May

Uỉ
định
hình

Hoàn tất

Tẩy

Ủi
Cắt phá
Nghiên
cứu mẫu

Cân đối
nguyên
phụ liệu

Định
mứcnguyên
phụ liệu

May
chi tiết
Đánh số

Bao
gói

Thiết kế

Chế thử
mẫu

Nhảy
mẫu

Cắt mẫu

Thiết kế
chuyền

Bố trí măt
bằng
phân
xưởng

Uỉ ép

lắp ráp

Phối
kiện

Bóc
tậpphối
kiện

Nhập kho
bán thành
phẩm

SVTH: Võ Thị Hường

8


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

CHƯƠNG 1 : CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ NGUYÊN
PHỤ LIỆU
Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất vì nó giúp cho việc
sản xuất được an toàn, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm được
nguyên phụ liệu, đảm bảo chất lượng sản xuất. Công đoạn này được tiến
hành theo sơ đồ sau:

Nghiên cứu độ co cơ lý và tính chất của nguyên phụ liệu
Nghiên cứu về tính chất:
Thành phần sợi: kaki
Vải chính được cấu tạo bởi: kaki
Cách bố trí hoa văn:
Nghiên cứu về độ co cơ lý :
Độ co giặt :
R=Lo-L1 /Lo=100-99,7 /99,7=0,3%
R :độ co rút
Lo:chiều dài của mẫu trước khi giặt (cm )
L1:chiều dai của mẫu sau khi giặt (cm)
Độ co do nhiệt:
R=Lo-L1 /Lo=100-98 /98=2%
R : Độ co rút
Lo: chiều dài của mẫu trước khi ủi (cm )
L1: chiều dài của mẫu sau khi ủi (cm )
Độ co do may:
R=Lo-L1 /Lo=100-99,4/99,4=0,6%
R : Độ co rút
Lo: chiều dài của mẫu trước khi may (cm )
L1: chiều dài của mẫu sau khi may (cm )

SVTH: Võ Thị Hường

9


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

CHƯƠNG 2: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ THIẾT KẾ
Hiệu quả của quá trình sản xuất phụ thuộc phần lớn vào công tác chuẩn bị sản
xuất về thiết kế.
Nghiên cứu mẫu:
Bảng thống kê số lượng chi tiết:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TÊN CHI TIẾT
Đô trước trái
Đô trước phải
Decoupe trước trái
Decoupe trước phải
Đô sau
Decoupe sau
Tay áo
Cổ áo
Cơi túi 1 viền
Đáp túi 1 viền
Lót túi 1 viền
đáp túi giả tra dây kéo
Bo lai thân trước
Bo lai thân sau
Bo lai tay
Nẹp áo thân trước

SVTH: Võ Thị Hường

SỐ LƯỢNG CHI
TIẾT
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
4
2
3
1
2
4

VẢI CHÍNH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Bảng thống kê thông số kích thước thành phẩm
STT

TÊN SỐ ĐO

VỊ TRÍ ĐO

KÍCH THƯỚC (CM)

SAI
SỐ

S

M

L

XL

I

Thân trước

1

Dài áo

Đo từ đầu vai dến
hết gấu + to bản bo
lai

67

68

69

70

2

Ngang ngực

Đo từ dường tra dây 27
kéo dến gần nách

29

31

33

3

Ngang mông

Đo từ dường tra
dây kéo tới sườn áo

26

27

28

29

4

Dài decoup

Đo từ đô trước đến
gấu áo

48

49

50

51

Canh trên decoupe
cách đường tra dây
kéo

12

14

16

18

Cạnh dưới decoupe
cách đường tra dây
kéo

10

12

14

16

5

Nẹp áo thân
trước

Đo từ đầu vai đến
hết gấu + to bản vo
lai

67

68

69

70

6

Đô trước

Từ đầu vai đo vào

12

13

14

15

7

Vị trí túi mổ
1 viền

Phía trên cách sườn

6

6

6

6

Phía dưới cách sườn 3
5,5
Cạnh dưới cách lai

3
5,5

3,5
6

3,5

Bản miệng túi

2
14

2
14

2
14

2

15

15

15,5

Phía dưới cách sườn 19
áo

19

19

Dài miệng túi
Vị trí túi mổ
tra dây kéo

SVTH: Võ Thị Hường

Phía trên cách sườn
vai

6
14
15,5
19

11


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

II

Thân sau

1

Dài áo

Đo từ đầu vai đến
hết bo lai

75,5 76,5

77,5 79,5

2

Ngang vai

Đo từ đầu vai trái
sang đầu vai phải

23,5 24,5

25,5 26,5

3

Ngang ngực

Đo từ gầm nách trái
sang gầm nách phải

54

56

58

60

4

Ngang mông

Đo từ sườn trái sang 52
sườn phải

54

56

58

III

Tay áo

1

Dài tay

Đo từ đầu tay dến
hết bo tay

56

58

60

62

2

Hạ nách tay

Đo từ đầu tay dến
ngang nách

26

27

28

30

3

Rộng nách
tay

Đo từ sóng tay đến
gầm nách

23

24

25

26

4

Bo tay

Đo vòng quanh cửa
tay

27

28

29

30

IV

Cổ áo

1

Dài lá cổ

Đo xung quanh
vòng cổ thân áo

52

54

56

58

2

Rộng lá cổ

Đo giữa lá cổ

8

8

8

8

SVTH: Võ Thị Hường

12


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Thiết kế mẫu mỏng:
Công thức thiết kế:
 Thân trước
Dài áo =số đo-rộng bản bo lai = 63 cm
Hạ nách= ¼ vòng ngực + 5 cm = 27,5 cm
Ngang cổ = 1/5 vòng cổ = 7,4 cm
Hạ cổ = 1/5 vòng cổ = 7,4 cm
Ngang vai = ½ rộng vai + 1 cm = 22 cm
Hạ xuôi vai = sđ xuôi vai + 1,5 cm = 5,5 cm
Ngang ngực = ¼( vòng ngực + cử động) = 26,5 cm
Giảm sườn 2cm
Ngang lai = ngang ngực -1,5 cm = 25 cm
 Thân Sau
Dài áo = dài áo thân trước lấy lên 1,5 cm ở phần lai + 7 cm ở phần cổ =
71,5 cm
Ngang cổ = 1/5 vòng cổ + 0,3 cm= 7,7 cm
Hạ cổ = 1/10 vòng cổ + 0,5 cm = 4,2 cm
Ngang vai = ½ rộng vai + 1,5 cm = 22,5 cm
Hạ xuôi vai = số đo xuôi vai + 0,5 cm
Ngang ngực = ngang ngực thân trước = 26,5 cm
Ngang lai = ngang lai thân trước = 25 cm
 Tay áo
Dài tay = số đo- rộng bản bo lai ( 5 cm) = 53 cm
Hạ nách tay =1/10 ngực+1 cm=10 cm
Rộng nách tay = ¼ vòng ngực + 5 cm ( kiểm tra lại vòng nách thân áo
trước. Khi vẽ vòng nách tay, còn tùy thuộc vào yêu cầu kỉ thuật mà
thông số vòng nách tay và thông số vòng nách thân áo giống hoặc khác
nhau ).
Rộng cửa tay = ½ rộng bản bo tay
 Lá cổ
SVTH: Võ Thị Hường

13


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Dài bản lá cổ = vòng cổ đo trên thân áo = 54 cm
To bản lá bâu = tùy ý = 8 cm
Vẽ cạnh trên lá cổ cách đều cạnh dưới lá cổ
Đầu lá cổ đánh cong tùy ý
Rập thành phẩm

SVTH: Võ Thị Hường

14


Đồ án môn học công nghệ may

SVTH: Võ Thị Hường

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

15


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Nhảy mẫu
Công đoạn này tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giác sơ đồ và sản xuất
sản phẩm
Bảng biến thiên và cự ly dịch chuyển giữa các size
:Độ biến thiên thông số kích thước giữa các size
:Cự ly dịch chuyển giữa các điểm chính trên mẫu
THÔNG SỐ
Dài áo
Vòng ngực
Ngang mông
Ngang vai
Vòng cổ
Dài tay
Vòng cửa tay

ĐƠN VỊ
Cm
Cm
Cm
Cm
Cm
Cm
Cm

SVTH: Võ Thị Hường

S
67
88
90
41
39
56
27

M
68
90
92
42
40
58
28

L
69
92
94
43
41
60
29

XL
70
94
96
44
42
62
30

ê
1
2
2
1
1
2
1

$
1
0,5
0,5
0,5
0,2
2
0,5

16


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

MÃ HÀNG JA- 11

ĐÔ TRƯỚC

THÂN TRƯỚC 1

THÂN TRƯỚC 2

BO TAY

SVTH: Võ Thị Hường

17


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

ĐÔ SAU

THÂN SAU

LÁ CỔ

SVTH: Võ Thị Hường

18


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

BO LAI

TAY ÁO

SVTH: Võ Thị Hường

19


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Bảng tác nghiệp giác- cắt
Bảng sản lượng
SIZE
MÀU

S

M

XL

L

TỔNG
CỘNG

I

180

270

270

180

900

II

90

180

180

90

540

270

450

TỔNG
CỘNG

450

270

1440

Bảng tác nghiệp giác-cắt: Max90 lớp/bàn
STT

1
2

LOAI SƠ
ĐỒ

MÀU

SỐ
SP/SĐ

SỐ LỚP SỐ BÀN

SỐ
LƯỢNG
SẢN
PHẨM

SĐ1:
I
S+M+L+XL II

4

180

2

720

4

90

1

360

SĐ 2:M+L

I

2

90

1

180

II

2

90

1

180

5

1440

TỔNG CỘNG

SVTH: Võ Thị Hường

20


Đồ án môn học công nghệ may

SVTH: Võ Thị Hường

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

21


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ CÔNG NGHỆ
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Hình vẽ-mô tả mẫu

Thân trước
THÔNG SỐ
Dài áo
Vòng ngực
Ngang mông
Ngang vai
Vòng cổ
Dài tay
Vòng cửa tay

ĐƠN VỊ
Cm
Cm
Cm
Cm
Cm
Cm
Cm

SVTH: Võ Thị Hường

Thân sau
S
67
88
90
41
39
56
27

M
68
90
92
42
40
58
28

L
69
92
94
43
41
60
29

XL
70
94
96
44
42
62
30

22


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu
TÊN
NPL

VẢI CHÍNH

BO

CHỈ VẮT SỔ

DÂY KÉO

NHÃN
NHÃN CHÍNH

NHÃN SIZE
S

SVTH: Võ Thị Hường

CHỈ MAY

M

L

XL

NHÃN
HDSD

23


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Bảng tiêu chuẩn giác sơ đồ
TÊN CHI TIẾT

SỐ
QUY ĐỊNH GIÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
LƯỢNG

Decoupe thân
trước trái

1

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Decoupe thân
trước phải

1

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Đô trước trái

1

Giác ngang canh
sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Đô trước phải

1

Giác ngang canh
sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Nẹp áo thân trước
trái

2

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Nẹp áo thân trước
phải

2

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Decoupe thân sau

2

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

SVTH: Võ Thị Hường

24


Đồ án môn học công nghệ may

GVHD: Nguyễn Bạch Cẩm Dung

Đô sau

1

Giác ngang canh
sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Tay áo

2

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Bo tay

2

Giác ngang canh
sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Bo lai

1

Giác ngang canh
sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Nẹp miệng túi 1
viền

2

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Nẹp miêng túi dây
kéo

2

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Đáp túi 1 viền

2

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Lót túi

4

Giác dọc canh sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

Lá bâu

2

Giác ngang canh
sợi

Chi tiếtphải đúng canh
sợi,không phạm các chi tiết
khác,số lượng đầy đủ

SVTH: Võ Thị Hường

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×