Tải bản đầy đủ

Đề tài HIỂN THỊ và HOẠT ĐỘNG TRONG máy CNC


Y BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
Hiển thị và hoạt động trong máy CNC

Trang 1


KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
Đề tài: HIỂN THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG MÁY CNC

GVHD: TẠ MINH CƯỜNG
SVTH: NGUYỄN TẤN LINH
NGUYỄN ĐỨC HIẾU
LƯƠNG MINH DƯƠNG
Lớp: 12CD - ĐT2
Tp.Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2014I. CHỨC NĂNG CHUẨN ĐOÁN
I.1. Chuẩn đoán màn hình hiển thị
(1). Nhấn phím chức năng
(2). Nhấn phím mềm [DGNOS], sau đó một màn hình chẩn đoánđược hiển thị
I.2. Nôi dung hiển thị:
Gây ra khi máy không hoạt động mặc dù đưa ra một lệnh
Chuấn đoán
Trạng thái 0
bên trong 1 của màn hình CNC
[Loại dữ liệu] Bit
NAME
Trạng thái bên trong “1” được hiển thị
INPOSITION CHECK
Trong vị trí kiểm tea đang được thực
FEEDRATE OVERRIDE
hiện.
0% JOG FEED
Ghi đè lên tốc độ cắt là 0%
OVERRIDE 0%
Chọn tốc độ cắt ghi đè lên là 0%
INTER/START LOCK ON
Khóa liên động / bắt đầu bật khóa vào.
SPEED ARRIVAL ON
Hệ thống đang chờ đợi các tín hiệu tốc độ
xuất hiện để bât
Hệ thống đang chờ đợi các tín hiệu một
WAIT REVOLUTION
vòng quay trục chính trong luồng.

STOP POSITION OCDER

FEED STOP
Chuẩn đoán
0

Hệ thống đang chờ sự quay của các coder
vị trí trong nguồn cấp dữ liệu trục chính
trên mỗi vòng quay .
Trạm dừng nguồn cấp dữ liệu đã được
thực hiện


Trạng thái bên trong “2” của màn hình CNC
[Loại dữ liệu] Bit
NAME
FOREGROUND READING
BACKGROUND READING

Chuẩn đoán
Đọc
10 / ghi nhận trạng thái đầu ra giao diện

Đọc/ghi nhận trạng thái đầu ra giao diện Trạng thái bên trong “2” được hiển thị

Dữ liệu đang được nhập vào ở phía trước


Dữ liệu đang được nhập vào ở phía sau

Khi dữ liệu đầu ra được thông qua giao diện người đọc /ghi , “1” được chỉ
định. Trạng thái báo động củaTH
Chuẩn đoán
30

Báo động TH số ký tự (chỉnh sửa phía trước )

[Loại dữ liệu] 2 WORD
Vị trí mà báo động TH xảy ra ở đầu vào phía trước được chỉ định bởi số ký tự
từ đầu của khối.
Chuẩn đoán
31

Báo động TH số ký tự (chỉnh sửa phía trước)


[Loại dữ liệu] Bit
Mã ký tự của các ký tự mà báo động TH xảy ra ở đầu vào phía sau được thể hiện
Chuẩn đoán
32

Báo động TH số kỷ tự (chỉnh sửa phía trước)

[Loại dữ liệu] 2 WORD
Vị trí mà báo động TH xảy ra ở đầu vào phía sau được chỉ định bởi số ký tự từ
đầu của khối.
Chuẩn đoán
33

Báo động TH số ký tự (chỉnh sửa phía trước)

[Loại dữ liệu] Bit
Mã ký tự của các ký tự mà báo động TH xảy ra ở đầu vào phía sau được thể hiện.
NGÔN NGỮ HIỂN THỊ CỦA MÀN HÌNH CNC
Chuẩn đoán
34

Số ngôn ngữ hiển thị hiện tại của màn hình CNC

[Loại dữ liệu] Byte
0
Anh
1
Nhật
2
Đức
3
Pháp
4
Trung Quốc (truyền thống)
5
Ý
6
Hàn Quốc
7
Tây Ban Nha
8
Hà Lan
9
Đan Mạch
10
Bồ Đào Nha
11
Ba Lan
12
Hunggari
13
Thụy Điên
14
Séc
15
Trung Quốc (đơn giản hóa )
16
Nga
17
Thổ Nhĩ Kỳ
Số lượng các ngôn ngữ hiển thị hiện tại của màn hình CNC được chỉ định. Sự tương ứng
giữa các ngôn ngữ và con số là chương trinh dưới đây:
Chi tiết pulsecoder nối tiếp
Chuẩn đoán
#7
OLV

#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
LV
OVC HCA HVA DCA FBA OFA


200

#0: OFA
#1: FBA
#2: DCA
#3: HVA
#4: HCA
#5: OVC
#6: LV
#7: OVL

Cảnh báo tràn
Cảnh báo phân ly
Cảnh báo xã
Cảnh báo quá áp
Dòng báo động bất thường
Báo động quá dòng
Báo động điện áp không đủ
Báo động tình trạng quá tải

#7
ALD
201

#6
PCR

Chuẩn đoán
#5
#4
EXP

#3

#2

#1

#0

#4 EXP #7
ALD
#6 PCR Các tín hiệu của một vòng quay của máy luân phiên phát hiện vị trí đã bị
chặn trước khi tham chiếu hướng dẫn sử dụng các mục trở về để thực hiện. Kể từ
khi hướng dẫn vị trí tham chiếu trở lại lưới điện được thành lập, một hướng dẫn
tham khảo vị trí được kích hoạt trở lại

Báo động tình
quá tải
Ngắt kết nối

ALD
0
1

EXP
-

1

0

báo động
1

1

0

0

Mô tả
động cơ quá nóng
khuếch đại quá nóng
Được xây dựng trong
Pulsecoder (phần cứng)
Ngắt kết nối của các loại
riêng biệt Pulsecoder
(cứng)
Ngắt kết nối của
Pulsecoder (phần mềm)


Chú ý:
Bit này chỉ có hiệu lực khi các hoạt động của chế độ tham chiếu vị trí trở về dẫn
được bắt đầu
Chuẩn đoán
#7

CSA

#6

BLA
202

#5

PHA

#4

RCA

#3

BZA

#2

CKA

#1

SPH

#0

# 1 CKA Nối tiếp Pulsecoder là bị lỗi.
#0 SPH Nối tiêp Pulsecoder hoặc cáp thông tin phản hồi là bị lỗi
Đếm cáp thông tin phản hôi là sai.
Khối nội bộ dừng lại
# 2 BZA Điện áp pin trở thành 0.
Thay thế pin và thiết lập vị trí tham chiếu
# 3 RCA Nối tiếp Pulsecoder là bị lỗi.
Tốc độ được tính không chính xác
#4 PHA Nối tiểp Pulsecoder hoặc cáp thông tin phản hồi là sai.
Đêm cáp thông tin phản hồi là sai lầm
# 5 BLA Điện áp pin thấp (cảnh báo)
# 6 CSA Phần cứng của Pulsecoder nối tiếp là bất thường
Chẩn đoán
204

#7
#6
#5
#4
DTE CRC STB PRM

#3

#2

#1

#0


# 4 PRM
số, được

Một sự tham số đã được phát hiện ở phía bên servo kỹ thuật

mô tả trong chẩn đoán số 352.
# 5 STB Lỗitruyền của Pulsecoder nối tiếp. 203
Dữ liệu chuyển giao là sai.
# 6 CRC Lỗi truyền của Pulsecoder nối tiếp.
Dữ liệu chuyển giao là sai
# 7 DTE Lỗi truyền của Pulsecoder nối tiếp.
Không có phản ứng đối với truyền

GVHD: Tạ Minh Cường

Nhóm êb


Chuẩn đoán
#7
204

#6
O

#5
M

#4
L

#3
P

#2

#1

#0

#3
PMS Thông tin phản hôi là không đúng do bị lỗi Pulsecoder nôi tiếp hoặc cáp thông tin phản
hồi
#4
LDA Nối tiếp Pulsecoder LED là bất thường
#5
MCC Liên lạc trong MCC của bộ khuếch đại servo nóng chảy.
#6
OFS Bất thường giá trị hiện tại kết quả của A / D chuyển đổi servo kỹ thuật số
Chuẩn đoán
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
205
OHA LDA BLA PHA CMA BZA PMA SPH
# 0 SPH Xảy ra một giai đoạn mềm lỗi dữ liệu trong Pulsecoder riêng biệt.
# 1 PMA Xảy ra một lỗi xung trong Pulsecoder riêng biệt.
# 2 BZA Điện áp pin cho Pulsecoder riêng biệt là số không
# 3 CMA Xảy ra một lỗi trong số Pulsecoder riêng
# 4 PHA Xảy ra lổi dữ liệu pha trong quy mô tuyến tính riêng biệt
# 5 BLA Một điện áp pin thấp xảy ra trong Pulsecoder riêng biệt.
# 6 LDA Xảy ra một lỗi trong Pulsecoder riêng biệt.
# 7 OHA Xãy ra quá nhiệt trong Pulsecoder riêng
Chuẩn đoán
206

DTE

#7

CRC

#6

STB

#5

#4

#3

#2

#1

#0

# 5 STB Xảy ra một lổi dừng lại bit trong Pulsecoder riêng
# 6 CRC Xảy ra một lỗi CRC trong Pulsecoder riêng
# 7 DTE Xảy ra một lỗi dữ liệu trong Pulsecoder riêng biệt.
Chỉ tiết của hệ thống báo động tham số servo không hợp lệ (ở phía bên CNC)
Khi SV0417 servo báo động được ban hành, và chẩn đoán số 203 #4 = 0, nguyên nhân của nó
được chỉ định. Khi chẩn đoán số 203 # 4 = 1 , xem chẩn đoán số 352.
Chuẩn đoán
280

#7

#6

#5

DIR

#4

PLS

#3

PLC

#2

#1

MOT

#0

#0 MOT
Các loại động cơ quy định tại tham số 2020 nằm ngoài vi phạm được xác
định trước.
#2 PLC
Số lượng vận tốc xung phản hồi trên mỗi vòng quay động cơ, định trong tham số 2023, là
số 0 hoặc ít hơn. Giá trị không hợp lệ.
#3 PLS
Số lượng các xung phản hồi vị trí trên mỗi vòng quay động cơ, định trong tham số
2024, là số 0 hoặc ít hơn. Giá trị không hợp lệ.


#4 DIR
Hướng quay sai cho động cơ được quy định trong tham số.
số 2022(giá trị là khác so với 111 hoặc -111)
Số lượng lỗi vị trí
Chẩn đoán
300

Độ lệch của từng trục khác nhau đến vị trí máy phát hiện

.
Chẩn đoán
Khoảng cách từ vị trí tham chiếu của một trục trong máy phát hiện

301

Khoảng cách từ cuối của điểm chặn giảm tốc vào điểm lưới đầu tiên
Chẩn đoán
302

Khoảng cách từ vị trí tham chiếu của một trục trong máy phát hiện

[Kiểu dữ liệu] 2-word axis
[Đơn vị dữ liệu] đơn vị máy
[Phạm vi dữ liệu hợp lệ] 0 đến
Chú ý
Đối với vị trí tài liệu tham khảo thiết lập mà không có điểm chặn, khoảng cách từ đầu thiết lập vị trí
tham chiếu mà không điểm chặnđể các điểm lưới đầu tiên được giả định.
Tham chiếu tham khảo
Chẩn đoán
304

Số lượng tham chiếu tham khảo trong mỗi trục

[Kiểu dữ liệu] 2-word axis
[Đơn vị dữ liệu] đơn vị phát hiện
[Phạm vi dữ liệu hợp lệ] 0 đến
Điều khiển trục góc / Máy tọa độ Cartesian phối hợp
304

Máy tọa độ trên trục góc trong hệ thống phối hơp Descartes

307
Máy tọa độ trên trục vuông góc trong hệ thống phối hợp
[Kiểu dữ liệu] số Descartes
thực
Descartes
[Đơn vị dữ liệu] đơn vị máy
Máy tọa độ trong hệ tọa độ Descartes được hiển thị trong tùy ý điều khiển trục góc.
Bit 7 (ADG) của tham số số 8201 có thể được sử dụng để thay đổi thứ tự hiển thị
Thông tín nhiệt độ động cơ
chuẩn đoán
308

[kiêu dữ liệu] Byte axis
[đơn vị dữ liệu] ° C

Nhiệt độ động cơ servo (° C)


[Phạm vi dữ liệu hợp lệ] 0 đến 255
Nhiệt độ của cuộn dây động cơ servo được chỉ định. Khi nhiệt độ đạt đến 140 ° C báo động sẽ báo
động động cơ quá nóng.
chuẩn đoán
Nhiệt độ động cơ Pulsecoder (° C)

309

1


2

[kiêu dữ liệu] 2-word axis [
đơn vị dữ liệu] ° C
[Phạm vi dữ liệu hợp lệ] 0 đến 255
Nhiệt độ của mạch in trong Pulsecoder được chỉ định. Khi nhiệt độ đạt đến 100 ° c (khoảng 85
° c trong nhiệt độ của bầu không khí ừong Pulsecoder), một động cơ báo động quá nhiệt được
ban hành.
Chú ý:
Nhiệt độ thông tin có các lỗi sau:
50 0 C đến 160 ° C ± 5 ° C
160 ° c đến 180 °C ± 10 ° C
Nhiệt độ mà tại đó một cảnh báo quá nhiệt được phát hành có sai số lên đến 5 0 c.
Nguyên nhân mà đặt bit 4 (AP2) của tham số số 1815-0
Bạn có thể tìm ra nguyên nhân mà đặt bit 4 (APZ) của tham số số 1815-0 bằng cách kiểm tra chẩn
đoán No 310 và 311.
Sau khi chẩn đoán số 310 hoặc 311 được thiết lập để 1, thiết lập này được giữ nguyên cho đến khi
điểm số không của máy dò vị trí tuyệt đối của trục tương ứng được thiết lập trở lại. Nguyên nhân có
thể là thiết lập APZ 0 như sau:
Chuẩn đoán
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1
#0
310
DTH ALP
NOF BZ2
BZ1
PR2
PR1

#0 PR1
#1PR2

#2BZ1
#3BZ2
#4NOF
#5ALP
#6DTH

No. 1821, No. 1822, No. 1823, No. 1850, No. 1874, No.l875,No.2022, No.2084,
No.2085
Bit 1 (ATS) của tham số số 8303 đã được thay đổi. Ngoài ra, khi bit 7 (SMA) của tham
số số 8302 đã được thiết lập để 1, APZ của trục phải được đồng bộ với nhau được thiết
lập là 0.
Một điện áp pin từ 0 V đã được phát hiện. (Inductosyn)
Một điện áp pin từ 0 V đã được phát hiện. (Phát hiện vị trí riêng)
Các Inductosyn không bù đắp sản lượng dữ liệu.
Điểm không được thành lập bởi MDI khi xung coder a 1 đã không xoay một hoặc
nhiều lượt
Một hoạt động trục detach được thực hiện bởi các tín hiệu detach kiểm soát trục DTCH
hoặc bằng cách thiết lập bit 7 (RMV) của tham số 0012

Chuẩn đoán
311

#7

#6
#5
#4
#3
#2
#1
#
DUA XBZ GSG AL4 AL3
AL2
AL1


#0AL1

Một thông báo SV0301 đê SV0305 đã được ban hành

#1AL2
#2AL3
#3AL4
#4GSB
#5XBZ

Phá vỡ dây báo động SV0445 SV0447 hoặc đã được phát hiện.
Một điện áp pin từ 0 V đã được phát hiện. (Serial Pulsecoder)
Sự bất thường số vòng quay RCAL báo động đã được phát hiện.
Tình trạng phá vỡ dây báo động bỏ qua tín hiệu NDCAL <0G202> thay đổi 1-0
Một điện áp pin từ 0 V hoặc một lỗi số đã được phát hiện. (Riêng vị trí nối tiếp phát
hiện)
#6DUA
Sự khác biệt trong lỗi giữa các vòng lặp nửa kín và khép kín trở nên quá lớn khi chức
năng phản hồi vị trí kép đã được sử dụng.
Chỉ tiết của hệ thống báo động cài đặt thông số servo không hợp lệ (ở phía bên servo)
chuẩn đoán
352

Số chi tiết cho hợp lệ servo tham số cài đặt báo động

cho thấy thông tin có thê được sử dụng để xác định vị trí (tham số) và nguyên nhân gây ra một
báo động cài đặt thông số servo không hợp lệ (SV0417 servo báo động).
Thông tin chẩn đoán này là hợp lệ khi các điều kiện sau được thỏa mãn.
• Servo báo số 417 đã xảy ra.
• Bit 4 chẩn đoán số 203 (PRM) = 1
Xem bảng dưới đây cho số chi tiết hiển thị và các nguyên nhân tương ứng. Để biết thông tin chi
tiết hơn có thể được sử dụng để có biện pháp, tham khảo FANUC AC Servo Motor cus / cu'/ PI
loạt thông số bằng tay (B-65270EN).
Xemchi
tiết số
023
3

Sô tham
chiếu
2023

024
3

2024

043
4
043
5
044
4
044

2043

2044

Nguyên nhân
Một giá trị, cụ thể như
số lượng xung vận tốc
lớn hơn 13100 khi khởi
tạo bit 0 = 1.
Môt gíá tri cụ thể như số
lương xủng vị trí lơn
hơn 13100 khi khởi
Bito = 1
Giá trị bên trong của
tăng tích hợp vận tôc
vòng lặp đa tràn
Giá tri bên trong của sự
tăng tỷ lệ vận tôc vòng
lặp đã tràn.

Biện pháp
Giám giá tri quy đinh như sở
lượng xung tốc độ trong vòng

Giảm giá trị quy định như sở
lượng xung vị trí trong vòng
sử dụng các thông tin phản hồi
lý trí xung hê số chuyến đối
( số 2185)
Giảm giá trị quy định trong
tham số tăng tích hợp tốc
độvòng lặp.
Sứ dung môt chức, năng
(No.2200# 6) cho thaỵ đổi
định dạng ,bên trong tăng tỷ lệ


5

047
4
047
5
053
4
053
5
054
4
054
5

2047

2053

2054

2069
0694
0695
0699
0754
0755

2075

0764
0765

2076

0843

2084

0853

2085

0884
0885
0886

2088

Giá trị nội bộ của các
tham số quan sát
(POA1) đã tràn.
Giá trị nội bộ cụa các
tham số bù vùng chết đã
tràn.
Giá trị nội bộ của các
tham số bù vùng chểt đã
tràn
Giá tri khoảng thờị gian
chuyện tiếp hệ sô nguôn
câp dữ liệu tôc đọ đã
tràn.
Các thiết lập của tham số
đươc liệt kê ớ bên trái đã
tràn.
Các thiết lập của tham số
được liệt kê ở bên ừái đã
tràn.
Không có giá trị tích cực
đã được thiết lập cho các
thiết bị nguồn cấp dữ
liệu linh hoạt tử
sô.Ngoài ra, các điều
kiện sau đây tồn tại: tử
số> mẫu số X 16
Không có giá trị tích cực
đã được thiết lập như là
các thiết bị nguồn cấp dữ
liệu linh hoạt mẫu số
Giá trị bên trong của tốc
độ máy hiệu số phản noi
đã tràn

thuận vỏi tốc độ vòng lạp.
Ngoài ra giảm các thiết lập
của tham số này.
Thay đối các thiết lập để: (-1)
X(thiết lập mong muốn) /10

Giám các thiêt lâp cho đên khi
cài đăt thông số hợp lệ báo
động sẽ không xảy rả nữa.
Giám các thiêt lập cho đến khi
cài đăt thông sô không hợp lệ
báo động sẽ không xãy rả nữa.
Giảm hệ số nguồn cấp dữ liệu
chuyển tiếp tốc độ

Tham sô này là hiên nay
không sử dụng. Chỉ định 0
trong nó.
Tham sô này là hiẽn nay
khõng sử dụng. Chỉ định'0
trong nó.
Chí định một giá tri tích cưc
như các thiết bị nguôn cấp dữ
liệu linh hoạt tử số.Ngoài ra,
đáp ứng các,điêu kiện sau đây:
tử sô mâu sô X 16 (trừ giai
đoạn A-/B-specific độc lập
phat hiện loại).
Chí định một giá tn,tích cưc
như các thiết bị nguồn cấp dữ
liệu mẫu
Giảm tộc đô máy tính hê số
phản hồi.Ngoài ra sử dụng các
chức năng đieu khiến giảm
xóc, trong đó có một tác đụng
tương đương. Chỉ định một
giá trị tích cực như các thiết bị
linh hoạt nguồn cấp dữ liêu


0883

099
6
103
3

118
2
129
5

2103

2118
2078
2079
2128
2129

Một giá trị của loơ hoặc
cao hơn đã đươc quy
định, hướng vân tốc máy
hê sô phản hồi cho mốt
trục vợi mọt loại máy dò
đôc lầp nồi tiềp.
Giá tri nội bộ đễ trấn áp
xung N đã tràn.
Khoảng qảch 1Ù1 dao
liên quan đên một tải bât
thượng khác nhau giữa L
và trục M (nêu chức
năng lm dao cùng một
trục được sử dụng).
Không có phản hôi hệ sô
chuyên đôi vị trí hai
được thiêt lập.o
Nèu giá trị, quy định
như sô lượng xung vận
tôç lớn giá tri nội bộ của
các tham số kiểm soát
hiện nay tràn

mẫu
Giá tri tôi đa,cho phép đôi với
vận tôc mảy hệ sô phan họi
cho trục với một loai dò độc
lâp nỗi tiếp là 100. Giảm các
thiết lập trong vòng 100.
Giảm các thiết lâp cùa tham sô
được liệt kê ở bên trái.
Thiết lập giá trị chung cho cả
hai trục L và M

Thiết lập một hệ số
chuyển đổi ARM
Thiêt lâp lai "a" 4ên một giá tn
nhộ hơn klii các thiêt lập của
tham sô được liệt kê ở bên trái
được chia thành : ríu 256 + b


Chuẩn đoán
355
Chuân đoán
356
Chuân đoán
357

Báo động truyền thông bỏ qua truy cập (loại riêng biệt)
Xử lý liên kết truy cập (loại gắn vào bên trong)
Xử lý liên kết truy cập (loại riêng biệt)

Dữ liệu truyền trong thông tin liên lạc được đảm bảo trừ khi báo động khác xảy ra.
Tuy nhiên, nếu giá trị truy cập chỉ ừong chẩn đoán thông tin này tăng trong một
thời gian ngắn, có một xác suất cao mà giao tiếp nối tiếp được quấy rầy bởi nhiễu .
Vì vậy, cần có các biện pháp đê ngăn chặn
* Để biết chi tiết, hãy tham khảo một hướng dẫn có liên quan về FANUC SERVO
MOTOR

Chuấn đoán
358

Thông tin V sẳn sàng- tắt

Thông tin này được cung câp đê phân tích nguyên nhân của V-off sẵn sàng báo
động (SV0401 báo động).
Chuyển đổi các giá trị chỉ ra cho một biểu diễn nhị phân, và kiểm tra bit 5-14 của
biểu diễn nhị phân.
Khi kích thích bộ khuếch đại được bật, các bit này được thiết lập để 1 tuần tự từ
bit thấp nhât, đó là bit 5. Nếu các bộ khuếch đại được kích hoạt bình thường, bit
5-14 được tất cả các thiết lập đến.
Vì vậy, hãy kiểm tra các bit tuần tự từ bit thấp nhất để tìm các bií đầu tiên
được thiết lập là
O.Điều này cho thấy rằng việc xử lý tương ứng không thể được hoàn thành
và do đó sẵn sàng V-off báo động đã sẽ xày ra
#15
#14
#13
#12
#11
#10
#09
#08
SRDY
#07
#00

#06

DRDY INTL
#05

#04

CRDY
#03

#02

*ESP

#06 * ESP
#10 CRDY

Chuyển đổi dừng khẩn cấp trạng thái ra
Chuyển đổi sẵn sàng

#01


#12 INTL
#13 DRDY
#14 SRDY
mềm)

DB trạng thái role
Bộ khuếch đại sẵn sàng (khuếch đại)
Bộ khuếch đại sẵn sàng (phàn
*

Để biết chi tiết, hãy tham khảo một hướng
dẫn có liên quan về FANUC SERVO
MOTOR

Chuấn đoán
359

Báo động thông tin liên lạc từ chối truy cập (loại gắn trong)

Các thông tin chẩn đoán giông như là của chân đoán sô 355. Xem mô tả
trong chân đoán No.355 đến 357.
Chuẫn đoán
360

Quy định giá trị xung tích lũy (NC)

[Kiêu dữ liệu] 2-từ trục [Đơn vị của dữ liệu] đơn vị phát hiện [Phạm vi giá
trị phù họp] -9999999 đến +9999999
Giá trị tích lũy của các lệnh di chuyển phân phối từ CNC một khi bật
nguồn sẽ được chỉ báo
Chuẫn
361đoán
Xung
Xung đền bù (NC)

[Kiểu dữ liệu] 2-từ trục
[Đơn vị của dữ liệu] đơn vị phát hiện
[Phạm vi giá trị phù hợp] -9999999 đến +9999999
Giá trị tích lũy xung đền bù (bồi thường phản ứng dữ dội, đền bù lỗi sân, vv)
quylượng
định giá
xungchỉ
tíchđịnh.
lũy (sv)
được phân phối từ CNC từ năng
trêntrịđược
Chuẩn đoán
362

Quy định giá trị xung tích lũy (sv)

[Kiêu dữ liệu] 2-từ
[Đơn vị dữ liệu] Đơn vị phát hiện
[Phạm vi dữ liệu phù hợp] -999999999 đến +99999999
Giá trị tích lũy của các xung động và xung đền bù nhận được các hệ thống
servo từ năng lượng được chi định.


Chuẩn đoán
363

Thông tin phản hôi tích lũy (SV)

[Kiêu dữ liệu] 2-từ
[Đơn vị dữ liệu] Đơn vị phát hiện
[Phạm vi dữ liệu phù hợp] -999999999 đến +99999999
Giá trị tích lũy thông tin phản hồi vị trí xung hệ thống servo nhận được từ
các mã hóa xung điện từ trên được chỉ định.

DỮ LIỆU CHUẨN ĐOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CẢM BIẾN PHÁT
HIỆN VỊ TRÍ TUYỆT ĐỐI
Chuẩn đoán
380

Sự khác biệt giữa vị trí tuyệt đối của động cơ và bù đắp dữ liệu

[Kiêu dữ liệu] 2-từ
[Đơn vị dữ liệu] Đơn vị phát hiện
M( Vị trí tuyệt đối của động cơ)- S( bù đắp dữ liệu)x (khoảng trống)
Phần còn lại là do các bộ phận được hiển thị
Kết quả phân chia từ việc còn dư được hiển thị
Chuẩn đoán
380

Bù đắp dữ liệu từ cảm biến

[Kiêu dữ liệu] 2-từ
[Đơn vị dữ liệu] Đơn vị phát hiện
Tắt thiết lập dữ liệu được hiển thị khi CNC tính toán vị trí máy

Những chẩn đoán liên quan đến tuần tự trục chính động cơ

400

Chuẩn đoán
#07
#06
#00

#05

#04

#03

#02

#01


LNK
#7 LNK Liên lạc với hệ thồng điều khiển động cơ trục chính được thiết lập
Chuẩn đoán
403

Nhiệt độ của Moto trục chính

[Kiêu dữ liệu] dữ liệu động cơ trục chính
[Đơn vị dữ liệu] ° C
[Phạm vi dữ liệu cho phép] 0-255
Thông tin này có thể được sử dụng xác định cảnh báo quá nhiệt cho trục
chính( nhiệt độ mà gây ra sự quá nhiệt báo động thay đổi từ moto đến moto)

GHI CHÚ:
1.Thông tin về sai số nhiệt độ như sau:
* 50oc đến 160 oc ± 5oc
*160oc đến 180 oc ± 10oc
Nhiệt độ được chỉ báo và nhiệt độ gây ra sự cảnh báo quá nhiệt theo sai số
sau:

Giá trị lớn nhất thấp hơn 160oc 5oc

Giá trị lớn nhất từ 160 đến 180oc 10oc

408

Chuẩn đoán
#07
#00
SSA

#06

#05
SCA

#04
CME

#03
CER

SNE

#02
PRE

#01
CRE

#0 CRE
CRSNC lỗi xảy ra (cảnh báo).
#1 FRE
Một sai sổ định màng xảy ra( cảnh báo).
#2 SNE
Máy phát hoặc máy thu không đúng.
#3 CER
Một sự bất thường xảy ra trong thời gian tiếp nhận.
#4 CME
Không có sự đáp ứng trở lại trong thời gian quét tự động .
#5 SCA
Cảnh báo hệ thống đã truyền đến bộ khuyếch đại của trục
#7 SSA Hệ thống báo động được truyền từ máy khyecđại của trục.( ở trên
những điều kiện là những nguyên nhân chính của báo động SP0749. Những điều


kiện này được gây ra chủ yếu là do âm thanh, một dây bị đứt, sự kết nối thất bại của
nguồn,vvv )

Chuẩn đoán

410

Đồng hồ đo tải trục
chính[ %]
[Kiểu dữ liệu] trục chính
[ Đơn vị dữ liệu] %
Chuẩn đoán
411

Đồng hồ đo tốc độ

[Kiểu dữ liệu] động cơ trục chính
[ Đơn vị dữ liệu] min
Chuẩn đoán
417

Thông tin phản hôi truc chính

[Kiểu dữ liệu] động cơ trục chính
[ Đơn vị dữ liệu] đơn vị dò tìm

Chuẩn đoán
425

418 Sự lệch vị trí của trục trong vòng vị trí

[Kiểu dữ liệu] động cơ trục chính
[ Đơn vị dữ liệu] đơn vị dò tìm
Chuẩn đoán
đồng
hóa trục chính
Lỗi đông bộLỗi
hóa
trụchồchính
425


[
K
i

u
d

l
i

u
]
đ

n
g
c
ơ
t
r

c
c
h
í
n
h
[
Đ


ơ
n
v

d

l
i

u
]
đ
ơ
n
v

d
ò
t
ì
m
Khi
nhữn
g
trục
chính
trong
kiểu
đồng
bộ


hóa ,
giá
trị
tươn
g đối
của
lỗi
đồng
bộ
hóa
ngay
khi
mỗi
trục
chính
được
cài
đặt
phụ
thuộc
vào
giá
trị
chỉ
thị
Chuẩn
đoán

Lỗi đồng 445
hồ hóa trục chính

Dữ liệu
vị trí trục
chính
[Kiểu dữ
liệu] trục chính


[ Đơn vị
dữ liệu] xung
[ Phạm
vi dữ liệu phù
hợp] 0 đến
4095
Trục
tuần
tự,
thiết
bị mã
hóa
vị trí
báo
hiệu
dữ
liệu
xung
từ
cáitín
hiệu
quay
được
chỉ
báo
như
dữ
liệu
ví trí
của
trục.
Giá
trị dữ
liệuphù
hợp
khi 1
trong
số
các
tham
số
khôn
g có
3117
là tập
hợp
tới 1
Khi
dữ
liệu
vị trí
của
trục
chính
đến
màn
hình,
sự
định
hướn
g của
trục
phải
được
thực
hiện
một
lần.


CHUẨN
ĐOÁN DỮ LIỆU LIÊN
QUAN ĐẾN ĐẨU DÂY
RA
Chuẩn
đoán
450
Lỗi vị trí phần cứng đầu ra trục chính

[Loại dữ
liệu] 2- từ trục chính
[Đơn vị dữ
Trục chính phân phối phần cứng của các đầu
liệu] đơn vị phát hiện
dây ra
Chuẫn
đoán
451

[Loại
dữ liệu] 2- từ trục chính
[Đơn
vị dữ liệu] đơn vị phát
hiện


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×