Tải bản đầy đủ

Đề tai tôi THÉP TRONG HAI môi TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG

Lớp: 13TC – Ô1
ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU

 Thực hiện: Nhóm Iron
 Lê Đình Phương
 Trần Quốc Thắng
 Trần Quốc Huy
 Nguyễn Minh Tửng
 Đinh Hùng Tính
 Tsằn Trân Long
 Võ Trung Hiều
 Nguyễn Phước Quang
 Nguyễn Quốc Thắng


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG


 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 2


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI NGHIÊM CỨU:

 Thực hiện: Nhóm Iron


Lê Đình Phương
Trần Quốc Thắng
Trần Quốc Huy
Nguyễn Minh Tửng
Đinh Hùng Tính
Tsằn Trân Long
Võ Trung Hiều
Nguyễn Phước Quang
Nguyễn Quốc Thắng

 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

• Mục lục

I) Phần tìm hiểu
 Chuẩn bị lý thuyết: tôi thép trong hai môi trường là phương pháp nhiệt luyện
bao gồm nung nóng thép qua nhiệt độ Ac1 rồi làm nguội trong hai môi trường
(nước và dầu). Đầu tiên làm nguội nhanh trong nước (khoảng 1-2s) sau đó nhắc ra
làm nguội tiếp tục trong môi trường tôi yếu như dầu, nhớt… Chỉ áp dụng cho tôi

đơn chiếc thép cacbon cao.
 Yêu cầu cụ thể:
• Nhiệt độ Ac1: lớn hơn 700oC
• %C: thép có hàm lượng cacbon tương đối cao (0,5 – 0.7%)
 Phải chọn thép có hàm lượng cacbon cao >= 0.5
 Vật liệu làm thí nghiệm: thép vằn

II) Kiểm tra vật liệu:
1) Chuẩn bị dụng cụ gồm:

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 3


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
-

Bảng màu nhiệt độ thép: để xác định nhiệt độ nung cần thiết.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 4


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
-

Bảng mẩu thử tia lữa: xác định %C có trong thép.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 5


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
- Máy thử độ cứng vật liệu: xác định độ cứng ban đầu của vật liệu và độ cúng sau
khi tôi cứng.
2) Kiểm tra vật liệu
- Đưa vật liệu lên máy để thử độ cứng ban đầu ta được:
o Lần 1: HB = 36
o Lần 2: HB = 39
o Lần 3: HB = 30
=> HB = 35

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 6


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
-

Mài vật liệu trên máy mài, sau đó quan sát tia lửa phát ra.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 7


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG

o Ta thấy tia lửa dài, cuối tia lửa đa số nổ đa nhánh cấp 3 có nhiều đốm nhỏ
o Kết luận: thép có hàm lượng cacbon tương đối cao (~ 0,5%)
 Vật liệu phù hợp với đề tài thí nghiệm.

III) Các bước thực hiện.
1) Làm sạch bề mặt chi tiết: để đảm bảo bề mặt chi tiết sạch, không có tạp chất. Làm
khô trước khi bỏ vào lò nung.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 8


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
2) Chuẩn bị lò nung: lò nung phải đạt được nhiệt đô trên 800oC và nhiệt phải được
giữ ổn định trong thời gian thực hiện thí nghiệm.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 9


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
3) Nung nóng vật liệu: giữ ổn định nhiệt độ khoảng 730oC

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 10


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
4) So sánh bản màu nhiệt độ thép

5) Làm nguội:
a. Làm nguội nhanh trong nước lạnh

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 11


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
b. Làm nguội trong nhớt cho đến khi nguội hẳn

c. Thành phẩm

6) Kiểm tra đánh giá
- Lần 1: HB = 42,5
Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 12


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG
- Lần 2: HB = 45
- Lần 3: HB = 43.5
=> HB = 43,67
Tỷ lệ độ cứng: 24,76% so với ban đầu.
 Đạt được mục tiêu đề ra.

• GHI CHÚ

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 13


ĐỀ TÀI: TÔI THÉP TRONG HAI MÔI TRƯỜNG

• NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngọc Quỳnh

Trang 14x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×