Tải bản đầy đủ

Đề tài tìm hiểu tình hình nguồn năng lượng và dầu thế giới

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA: ĐỘNG LỰC

LỚP: 14CĐ-Ô4
*************

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
NHẬP MÔN NGÀNH KĨ THUẬT ÔTÔ

Đề tài:
Tìm hiểu tình hình nguồn năng lượng và dầu thế giới

Nhóm sinh viên thực hiện: Trần Hữu Quân
Nguyễn Trung Kiên
Người hướng dẫn:

Ths Nguyễn Ngọc Phương

TP.HCM, tháng 1 năm 2015Mục lục

I.
II.

Lời cảm ơn………………………………………………………
Nội dung
1.

Một số định nghĩa năng lượng và dầu…………………………..

2.

Phân loại năng lượng………………………………………………

3.

Tình hình năng lượng và dầu thế giới……………………………...

4.

Hậu quả và biện pháp khắc phục……………………………………

5.

Một số nguồn năng lượng mới và sạch…………………………….

2


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập học phần nhập môn nghành công nghệ ô tô khoa động lực
trường CĐKT Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh chúng em xin chân thành cảm
ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo khoa động lực trong suốt thời gian học
tập . Trong thời gian học tập tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, em đã được sự
quan tâm giúp đỡ của các thầy cô đã nhiệt tình chỉ dẫn, cung cấp những số liệu
cần thiết và giải đáp những thắc mắc của em trong thời gian thực tập tại trường
CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM .Với lòng biết ơn ấy, em xin chân thành cảm ơn. Toàn
thể quý thầy cô trường trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, đặc biệt là các thầy cô
khoa động lực đã tận tình giảng dạy truyền đạt những kiến thức, những kinh

nghiệm quý báu và sâu sắc về nghiệm vụ ngành. Chân thành cảm ơn thầy Nguyễn
Ngọc Phương đã tận tình giúp đỡ em để hoàn thành bài tiểu luận này.chắc rằng
bài tiểu luận sẽ không tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự đóng góp ý của khoa
động lực để chúng em có thể hoàn thành tốt bài tiểu luận tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn !
(nhóm thực hiện: 24)

3


NỘI DUNG
1.
-

-

-

Một số định nghĩa
Nghị định số 102/2003/NĐ về sử dụng N.L TK&HQ Giải thích từ “năng
lượng” dùng trong nghị định này: “Năng lượng là dạng vật chất có khả năng
sinh công, bao gồm nguồn năng lượng sơ cấp: than , dầu, khí đốt và nguồn
năng lượng thứ cấp là nhiệt năng, điện năng được sinh ra thông qua quá trình
chuyển hóa năng lượng sơ cấp.”
Dự thảo số 11 “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” giải thích từ
“năng lượng” trong dự luận này là: “năng lượng là các loại nhiên liệu và
điện năng, nhiệt năng thu đươc nhờ quá trình chuyển hóa nhiên liệu hoặc
chuyển hóa các nguồn năng lượng tái tạo hoặc không tái tạo.”
Dầu mỏ là hợp chất hydrocacbon được khai thác lên từ lòng đất, thường ở
thể lỏng và thể khí. Ở thể khí chúng bao gồm khí thiên nhiên và khí đồng
hành.

4


Năng lượng chuyển hóa toàn phần


Năng lượng hóa thạchNăng lượng nguyên tử

Năng lượng tái tạo


Năng lượng mặt trờiNăng lượng gióNăng lượng thủy triềuNăng lượng thủy điệnNăng lượng sóng biểnNăng lượng địa nhiệtNăng lượng sinh khối

5


MỘT SỐ TÁC DỤNG CỦA NĂNG
LƯỢNG VÀ DẦU

6


NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH
Đến 2005, năng lượng hạt nhân cung cấp 2,1% năng lượng của thế giới và chiếm
khoảng 15% sản lượng thế giới, trong khi đó chỉ tính riêng Hoa Kì, Pháp và Nhật Bản
tộng sản lượng điện từ hạt nhân chiếm 56,5% tổng sản lượng nhu cầu điện của 3 nước
này.
Nhu
về năng
của Thế
Nămcầu
2007,
14% lượng điện
trêngiới
thế giới được sản xuất từ năng lượng hạt nhân.
tiếp tục tăng lên đều đặn trong hơn
hai thập kỷ qua.Nguồn năng lượng
hóa thạch vẫn chiếm 90% tổng nhu
cầu về năng lượng cho đến năm
2025.

7


TÌNH HÌNH NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU TRÊN THẾ GIỚI
Cơ cấu năng lượng tiêu dùng của thế giới
Đơn vị %

Nguồn: báo cáo của OWEM tháng 9/2002

8


Trữ lượng than đá cũng đang cạn dần. Năm 2015, khả năng khai thác than đá đáp ứng
từ 96%-100% nhu cầu sử dụng. Năm 2020, khả năng khai thác chỉ đáp ứng được 60%
và đến năm 2035, tỉ lệ này chỉ còn 34%.
Sẽ cạn kiệt sau khoảng 50 năm nữa, tương ứng là dầu mỏ và khí đốt – 60 năm; than đá
– 230 năm; Uranium – 70 năm.

9


TÁC HẠI CỦA NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU

10


BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC


11

Thứ nhất, tiết kiệm tối
đa việc sử dụng năng
lượng.
Thứ hai, tìm kiếm
các nguồn năng lượng
thay thế và giải pháp;
Thứ ba, chỉ một số
nước áp dụng, là dùng
các biện pháp an ninh,
quân sự, kinh tế …
nắm lại các nguồn
nguyên liệu năng
lượng chiến lược.


MỘT SỐ NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ SẠCH

12


Hệ thống Biogas

Năng lượng Biodiesel

Khí tự nhiên nén CNG

Pin nhiên liệu

13x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×