Tải bản đầy đủ

những con đường huy động vốn của doanh nghiệp

Nhóm 6 KD1 xin trân trọng
kính chào cô cùng các bạn,
mời cô cùng các chú ý lắng
nghe bài thuyết trình của nhóm


Câu hỏi thảo luận:
• Có những con đường nào để doanh
nghiệp huy động tiền vốn? Khi huy
động được số tiền vốn lớn nhóm bạn
sử dụng nó như thế nào để đem lại
hiệu quả ?


• CÓ NHỮNG CON
ĐƯỜNG NÀO ĐỂ
DOANH NGHIỆP HUY
ĐỘNG TIỀN VỐN.


VỐN LÀ GÌ?


TẠI SAO LẠI PHẢI
HUY ĐỘNG VỐN?Vốn kinh doanh là số TIỀN
được dùng vào hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, số TIỀN này được hình
thành từ khi thành lập doanh
nghiệp(do chủ sở hữu đóng góp
ban đầu) và bổ sung thêm
trong quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh.
PHẢI SINH LỜI
TÍCH TỤ LƯỢNG NHẤT ĐỊNH
SỬ DỤNG CÓ MỤC ĐÍCH
CÓ THỂ BIỂU HIỆN BẰNG HIỆN VẬT
GIÁ TRỊ VỀ MẶT THỜI GIAN

ĐẶC TRƯNG CỦA VỐN


HUY ĐỘNG VỐN TỪ
BÊN TRONG


VỐN GÓP TỪ CÁC THÀNH VIÊN


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
HUY ĐỘNG VỐN TỪ
BÊN NGOÀI


VAY NGÂN HÀNG VÀ CÁC
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
KHÁC


VỐN LIÊN DOANH
LIÊN KẾT


NỢ NGƯỜI VÀ CÁC
KHOẢN NỢ KHÁCNÂNG CAO HIỆU QUẢ
SỬ DỤNG VỐN


PHÂN TÍCH THỊ
TRƯỜNG LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN KNH
DOANH


QUẢN LÝ CHẶT CHẼ
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
KINH DOANH


ĐẦU TƯ TRANG THIẾT
BỊ SẢN XUẤT


• BYE BYEx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×