Tải bản đầy đủ

Đề tài PHÂN TÍCH và THIẾT kế hệ THỐNG bán gà rán KFC TRƯỜNG CHINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN GÀ RÁN KFC TRƯỜNG CHINH

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
PHAN ANH TÚ
ĐOÀN DUY CƯỜNG
NGUYỄN MINH HOÀNG
PHẠM TRUNG HIẾU

LỚP:

12CDTP1

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

THS. NGUYỄN NGỌC TRANG

TP.HCM – Tháng 11 /2014MỤC LỤC
TRANG
DANH MỤC BẢNG HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

…….

PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I

…….

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊNG CỨU
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
MỤC TIÊU
ĐỐI TƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP
KẾ HOẠCH

…….
…….
…….
…….
…….

CHƯƠNG II
NỘI DUNG ,ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI NGHIÊNG CỨU
1.1 TÌM HIỂU ĐỀ TÀI

…….

1.2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG


…….

1.2.1 KHẢO SÁT BẰNG BẢNG HỎI

…….

1.2.1.1 PHIẾU KHẢO SÁT

…….

1.2.2 KHẢO SÁT BẰNG GOOGLE DOCS
1.2.3 KHẢO SÁT BẰNG PHIẾU PHỎNG VẤN

…….
…….

1.2.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT
2.3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

…….

2.3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN

…….

2.3.2 MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (BFD)

…….

2.3.3 MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP (ERD)

…….

2.3.4 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (MÔ HÌNH LOGIC)

…….

2.4 TẠO PHẦN MỀM QUẢN LÝ

…….

CHƯƠNG III
KẾT LUẬN
3.1 LỢI ÍCH CỦA ĐỀ TÀI MANG LẠI

…….


PHỤ LỤC

TRANG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

…….

CÁC MẪU PHIẾU HỎI

…….

CÁC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT

…….

CÁC MẪU BIÊN LAI
…….
CẢM ƠN

…….


CHƯƠNG I

:

MỞ ĐẦU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊNG CỨU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

KFC đã từ lâu trở thành “thương hiệu số 1” tại Việt Nam. Để làm được điều đó KFC đã không
ngừng chấp nhận thay đổi từ thực đơn, hương vị truyền thống đến chiến lược kinh doanh ... để
hoàn thiện mình hơn qua từng chặn đường lịch sử để khẳng định thương hiệu và vị thế trong lòng
thực khách trong và ngoài nước khi đến với KFC tại thị trường Việt Nam. Với thế mạnh “phủ
sóng” rộng của KFC, nên em đã có cơ hội đến thưởng thức và cảm nhận nhiều món ngon và
chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại KFC Trường Chinh
Quản lý bán hàng KFC là một quá trình lưu trử, xử lý cần độ chính xác cao. Việc Tính toán,
thống kê thông tin từng loại thức ăn nhanh,xử lý các tình huống sự cố,nhằm phục vụ cho việc bán
hàng, sắp xếp nhanh chóng,làm hài lòng khách hàng và tăng lợi nhuận của cửa hàng là việc
không dễ đối với công việc quản bán hàng. Chính vì vậy việc đưa tin học hóa vào một số khâu
trong hệ thống quản lý thư viện sẽ làm tăng hiệu suất công việc và đáp ứng được phần nào nhu
cầu tìm hiểu và tra cứu cũng như xử lý thuận tiện cho nhân viên bán hàng cũng như người tiêu
dùng được hài lòng.
Chính những lý do trên khiến nhóm yêu thích và quyết định chọn đề tài Nghiên cứu và thiết kế
hệ thống thông tin bán gà rán KFC Trường Chinh
Việc này chọn và trải nghiệm với đề tài này, giúp chúng em cọ sát với thực tế xã hội hơn, với
một hệ thống thông tin thực sự. Từ đó, tạo cơ hội kiểm tra lại các kiến thức mình đã học ở môn
phân tích và thiết kế hệ thống xem mức độ hiểu bài và khả năng áp dụng thực tế của mình là bao
nhiêu. Hơn nữa khi bắt tay vào làm với các bạn trong nhóm, chúng em sẽ còn cơ hội thực hành
các kỹ năng làm việc nhóm, vẽ các sơ đồ và sử dụng những phần mềm cần thiết khi đi làm sau
này
1.2 MỤC TIÊU
1.2.1 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin bán hàng tại KFC Trường Chinh
1.2.2 Kiểm tra bằng thực nghiệm về việc xử lý các vấn đề thường xuyên diễn ra trong

công tác bán hàng ở KFC Trường Chinh: bán hàng, giao hàng,đặt tiệc.
1.3 ĐỐI TƯỢNG
1.3.1 Qúa trình quản lý bán hàng, xuất hoá đơn tại KFC
1.3.2 Qúa trình quản lý nhập hàng
1.3.3 Quá trình quản lý dịch vụ : giao hàng tận nơi và đặt tiệc
1.4 PHƯƠNG PHÁP
1.4.1 Khảo sát trực tiếp trên mạng và phiếu hỏi.
1.4.2 Nghiên cứu tìm tài liệu tìm được và qua quá trình khảo sát.
1.5 TIÊU CHÍ ĐẶT CÂU HỎI
1.5.1 Chất lượng thực phẩm
1.5.2 Mức giá phổ biến


1.5.3
1.5.4
1.5.5

Thực đơn được khách hàng yêu thích
Sự chu đáo khi tổ chức tiệc
Chương trình khuyến mãi khách hàng thích

1.6 SƠ ĐỒ TIÊU CHÍ KHẢO SÁT


1.7 KẾ HOẠCH

1

Lập bảng kế hoạch phân
công nhiệm vụ nghiên cứu

2

Tìm kiếm đề tài, xác định
mục tiêu, đối tượng cần
phải nghiên cứu

3

Tìm tài liệu tham khảo

4

Khảo sát thực tế thu thập
thông tin về qui trình bán
hàng của của hàng KFC

5

-Tìm kiếm mẫu hỏi
-Xác định các tiêu chí chính
của mẫu hỏi, chọn câu hỏi

6

In phiếu khảo sát giấy

7
8
9

10

10
11
12
13
14

Phát và thu phiếu khảo sát
giấy
Tìm hiểu và lập bảng hỏi trên
Google Doc
-Thống kê kết quả khảo sát
trên giấy và trực tuyến
-Vẽ sơ đồ thống kê kết quả
khảo sát trên excel
Lập đề cương nghiên cứu cá
nhân
-Nhận xét kết quả khảo sát và
phân tích thiết kế cơ sở dữ
liệu, thảo luận nhóm bằng
ImindMap
Tìm hiểu và vẽ mô hình ERD
bằng Power Designer
Tìm hiểu và vẽ mô hình DFD
bằng …
Tìm hiểu và vẽ mô hình BFD
bằng …
Tìm hiểu và vẽ mô hình Logic
cho dữ liệu bằng …

Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu
Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu
Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu
Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu
Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu

13/09/2014
-20/09/2014

Kế hoạch phân
công nhiệm vụ
nghiên cứu

21/09/2014
-4/10/2014

Tên đề tài, mục
tiêu, đối tương
nghiên cứu

5/09/2014
-11/10/2014

Tài liệu sử dụng
cho đề tài

12/10/2014
-18/10/2014
19/10/2014
-22/10/2014

Đoàn Duy Cường

23/10/2014

Phan Anh Tú
Nguyễn Minh Hoàng

24/10/2014
-27/10/2014
23/10/2014 –
27/10/2014

Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu
Nguyễn Minh Hoàng
Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu
Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu
Phạm Trung Hiếu
Đoàn Duy Cường
Phan Anh Tú
Nguyễn Minh Hoàng

28/10/2014
-31/10/2014

Mô tả hệ thống
5 tiêu chí của
phiếu khảo sát và
phiếu khảo sát của
nhóm
100 phiếu khảo sát
giấy
Kết quả phiếu
khảo sát trên giấy
Phiếu khảo sát
trực tuyến
Kết quả thống kê
khảo sát và sơ đồ
thống kê trên
excel.

31/10/2014
-1/11/2014

Đề cương nghiên
cứu cá nhân

1/11/2014 –
3/11/2014

Cơ sở dữ liệu

4/11/2014
-8/11/2014
4/11/2014
-8/11/2014
4/11/2014
-8/11/2014
4/11/2014
-8/11/2014

Mô hình ERD
Mô hình DFD
Mô hình BFD
Mô hình Logic cho
dữ liệu


15

Soạn báo cáo tổng kết đề
cương nghiên cứu.

1.8 SƠ ĐỒ PHÂN CÔNG KẾ HOẠCH

Đoàn Duy Cường
Nguyễn Minh Hoàng
Phan Anh Tú
Phạm Trung Hiếu

9/11/2014 –
15/11/2014

Báo cáo tổng kết
đề cương nghiên
cứu


CHƯƠNG I

:

NỘI DUNG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI NGHIÊNG CỨU

1.1 TÌM HIỂU ĐỀ TÀI
1.2 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
1.2.1 KHẢO SÁT BẰNG BẢNG HỎI

1.2.2 PHIẾU KHẢO SÁT

Trường CDKT Lý Tự Trọng - Lớp 12CDTP - Nhóm 1

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
CHO CỬA HÀNG KFC TRƯỜNG CHINH
Chúng tôi đang thực hiện dự án Nghiên
cứu về quản lý hệ thống bán hàng tại KFC Trường Chinh
Mong các bạn dành chút thời gian quý báu để giúp chúng tôi hoàn thành phiếu
khảo sát để tiến độ thực hiện dự án tốt hơn
Họ & Tên
Bạn Đang Học Chuyên Ngành
Thông tin liên lạc của bạn :
 Điện thoại : …………………………………………………………………………..
 Email : …………………………………………………………………………
1. Bạn thuộc khung tuổi nào sau đây?
 Dưới 16 tuổi

 Từ 16 đến 25 tuổi

 Trên 25 tuổi

2. Bạn đã sử dụng thức ăn nhanh (bánh mì, hotdog, cá viên chiên,…) bao giờ chưa ?


 Có

 Không

3. Bạn đã đến với cửa hàng thức ăn nhanh KFC chưa ?
 Có

 Chưa

4. Trong tương lai mình, bạn có thể sử dụng nhiều đồ ăn nhanh hay không?
 Có

 Không

5. Khi sử dụng đồ ăn nhanh bạn sẽ quan tâm những vấn đề gì?
 Giá cả

 Chất lượng món ăn

 Cả hai ý trên

6. Khi đến những cửa hàng thức ăn nhanh bạn sẽ đi với ai?
 Bạn bè

 Gia đình

 Một mình

7. Theo bạn nghĩ giá những món ăn nhanh bao nhiêu là hợp lí?
 Dưới 50 ngàn

 Từ 50 đến 100 ngàn

 Trên 100 ngàn

8. Bạn thích món ăn nhanh nào nhất dưới đây?
 Gà quay tiêu

 Gà rán truyền thống

 Gà giòn cay

Món khác : ....................................................................................................
9. Khi nào bạn chọn sử dụng thức ăn nhanh? ( * )
 Ăn sáng

 Ăn trưa

 Ăn tối

 Khi đi chơi

 Khi đi làm

 Bất cứ khi nào thích

10. Bạn đã tham gia tiệc, liên hoan hay họp nhóm ở cửa hàng KFC chưa?
 Có

 Chưa

( Nếu chọn “Chưa” vui lòng chuyển đến câu 13 )

11. Bạn tâm đắc nhất những điểm nào ở cửa hàng KFC ? ( * )
 Thức ăn ngon

 Giá cả hợp lí

 Thái độ phục vụ

 Cách bày trí
Ý kiến khác : .................................................................................................
..................................................................................................................
12.Bạn không thích điểm nào ở cửa hàng KFC?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................


.........................................................................................................................
13.Bạn thích chương trình khuyến mãi nào nhất ở KFC ?
 Tặng quà khi mua phần ăn định sẵn.
 Giảm giá khi mua phần ăn định sẵn (Combo thức ăn).
 Khuyến mãi theo ngày – giảm giá cực sốc.
14.Bạn không thích điểm nào ở KFC?
…………………………………………………………………………………….
15.Bạn thích chương trình khuyến mãi nào nhất ở KFC
 Tặng quà khi mua phần ăn định sẵn.
 Giảm giá khi mua phần ăn định sẵn (Combo thức ăn).
 Khuyến mãi theo ngày – giảm giá cực sốc.

Ngày ……. tháng …….. năm ……..
Ký tên :

CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
CHÚC BẠN LUÔN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC !

1.2.2 KHẢO SÁT BẰNG GOOGLE DOCS

1.2.3 KHẢO SÁT BẰNG PHIẾU PHỎNG VẤN


1.2.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT

2.3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
2.3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN

2.3.2 MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (BFD)

2.3.3 MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP (ERD)

2.3.4 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (MÔ HÌNH LOGIC)

2.4 TẠO PHẦN MỀM QUẢN LÝ

CHƯƠNG III
KẾT LUẬN
Chuyên đề này là kết quả của sự nỗ lực của cả nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế
cũng như áp dụng những kiến thức đã học trong suốt thời gian học tại trường.Tuy nhiên, đây là lần đầu
tiên thực hiện một chuyên đề nghiên cứu nên chúng tôi gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ. Việc nắm bắt và
ghi nhận đầy đủ thông tin trong khoảng thời gian làm đề tài không phải là dễ dàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
SÁCH:
1. Ths.Nguyễn Thị Ngọc An, Sách Phương pháp Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản lao

động - xã hội.
2. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống, Nhà xuất bản Thống Kê, 2004


3. Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Các phương pháp hướng cấu

trúc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2003.
4. Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Nhà xuất bản Giáo Dục.
5. Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế: hướng cấu trúc và hướng đối tượng, Nhà xuất bản

Thống kê, 2002.
6. Nguyễn Văn Vỵ, Giáo trính Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin, Nhà xuất bản Giáo

dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách Đại học-Dạy nghề, Hà Nội
TÀI LIỆU TRÊN MẠNG:
1. Các mục giới thiệu, thực đơn, khuyến mãi trên trang: http://www.kfcvietnam.com.vn/
2. Bài luận “Dịch vụ ăn uống KFC tại Việt Nam” trên trang tai-lieu.com:

http://tai-lieu.com/tai-lieu/dich-vu-an-uong-kfc-tai-viet-nam-25295/
3. Mẫu phiếu khảo sát trong bài luận Marketing Nhà Hàng KFC trên trang luanvan.com :
http://luanvan.co/luan-van/tieu-luan-marketing-nha-hang-kfc-41763/
4. Bài viết “Thức ăn nhanh quốc tế dần chiếm lĩnh Việt Nam” trên trang plo.vn :

http://plo.vn/quan-ly-thi-truong/thuc-an-nhanh-quoc-te-dan-chiem-linh-viet-nam493425.html

5. Bài viết “Thị trường thức ăn nhanh: Nguyên liệu nội trắng tay” trên trang thanhnien.com:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140211/thi-truong-thuc-an-nhanh-nguyenlieu-noi-trang-tay.aspx

6. Bài viết “8 sự thật hài hước về thức ăn nhanh ở Việt Nam” trên trang news.zing.vn :
http://news.zing.vn/8-su-that-hai-huoc-ve-thuc-an-nhanh-o-Viet-Nampost392854.html
Bài viết “Dùng fast food: Xu hướng của giới trẻ” trên trang kenh14.vn:
http://kenh14.vn/xem-an-choi/dung-fast-food-xu-huong-cua-gioi-tre20131021070542342.chn

CẢM ƠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×