Tải bản đầy đủ

thực trạng nguyên nhân và giải pháp trong xây dựng bộ máy nhà nước

Nhóm 6
Chủ đề: thực trạng nguyên nhân và giải
pháp trong xây dựng bộ máy nhà nước
Thành viên: LÊ QUỐC HỢI
LÝ QUANG VINH
DƯƠNG ĐÌNH BẢO
NGUYỄN THỊ MỸ LINH
LÊ QUYẾT THẮNG
LÊ MINH NHẤT
TRẦN DUY LUÂN
HUỲNH TẤN CƯỜNG


THỰC TRẠNG

NGUYÊN NHÂN


1.THỰC TRẠNG

Về


quy mô của tình
trạng tham nhũng

1.Ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn
2. Phạm vi, lĩnh vực tham nhũng ngày càng rộng
3.Tính có tổ chức của các vụ án tham nhũng ngày
càng rõ nét


4.Lan sang các lĩnh vực vốn được
coi trọng về đạo lý như giáo dục, y
tế
5.Xảy ra ngay trong các cơ quan
bảo vệ PL như VKS, Tòa án
6.Dân coi việc hối lộ cho CBCC và
việc CBCC nhận hối lộ khi giải
quyết công việc là bình thường


Về mức độ của tình trạng tham nhũng
♣ Để lại những hậu quả rất nghiêm
trọng:
-Thất thoát một lượng lớn tài sản của
Nhà nước
-Sụt giảm lòng tin của dân vào BM
lãnh đạo
- Làm xấu đi hình ảnh của QG trên
trường quốc tế.1 trang web nguyenphutrong.org Thứ hai, 30/05/2016, 08:55 có bài “Cưỡi lên đầu nhân
dân còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản…!?”

Phản ánh
được thực
trạng tham
nhũng hiện
nayNguyên
nhân

Chủ quan

Khách quan


Chủ quan:
1.Sự suy thối về phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ
công chức
2.Chế độ,chính sách tham nhũng chưa được quy định chặc
chẽ
3.Tính tích cực của dân trong đấu tranh trong đấu tranh
chống tham nhũng chưa được thường xuyên
4.Cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng
5.Cơ chế kiểm tra giám sát chưa đồng bộ, thiếu chặc chẽ
6.Do tâm lý truyền thống văn hóa, và trình độ nhận thức
của một bộ phận người dân còn yếu kém


Khách quan:
1.Sự cạnh tranh và việc đề cao quá mức giá trị đồng tiền
2.Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt
3.Sự lộng quyền tham ô khi có chức vụ trong tay ( tồn tại ở các nước có trình độ thấp kém kéo
theo nhận thức cũng dốt nát mất đi phẩm chất đạo đức của con người)
Tăng tệ nạn tham nhũng qua các hành vi vi phạm pháp lu ật c ủa cán bộ công ch ức, làm giàu
phi pháp chiếm đoạt tiền của nhân dân


3. XÂY DỰNG BỘ
MÁY NHÀ NƯỚC
TRONG SẠCHXây
dựhái
ng thành
đội ngũ
bộ
công
1.Hăng
thạocán
công
việ
c giỏichức đủ đức đủ tài
chuyên môn nghiệp vụ
2.Thường xuyên phê bình và tự phê bình
luôn có ý thức hành động vì sự lớn mạnh,
trong sạch của nhà nước
3.Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân
dân
4.Cán bộ, công chức phải là người dám
phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu
trách nhiệm, nhất là trong những tình
huống khó khăn


Đề phòng khắc phục những tiêu cực trong
hoạt động của nhà nước
1.Đặc quyền đặc lợi
2.Tham ô, lãng phí,
quan liêu
3.“tư sản”,”chia rẽ”,
“kiêu ngạo”


Tăng cường tinh nghiêm minh của pháp luật đi đôi
với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng

Bị cáo Dương
Chí Dũng và
các đồng
phạm nghe
toà tuyên án
vụ tham
nhũng ở
Vinalines
. Ảnh: TTXVN


Cảm ơn thầy và các bạn
lắng nghex

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×