Tải bản đầy đủ

QUẦN DINNER SUIT 613047

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA: CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

--------

BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP
ĐỀ TÀI: QUẦN DINNER SUIT 613047

SVTH: NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH
TRƯƠNG THỊ GIÁNG THU
HOÀNG THỊ QUYÊN
LỚP: 12TC - MT


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014

LỜI NGỎ

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới nói chung và quá trình công
nghiệp hóa – hiện đại hóa nói riêng đang diễn ra ở Việt Nam thì đời sống con
người ngày càng được nâng cao và nhu cầu làm đẹp của con người cũng ngày một
tăng lên. Điều đó đã là động lực thúc đẩy ngành công nghiệp dệt – may ở nước ta
phát triển hơn nữa, không những đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn vươn
mạnh ra thị trường thế giới. Ngành dệt – may nước ta không những đang ngày
càng khẳng định được vị trí của mình mà còn nhanh chóng hòa nhập vào hiệp hội
dệt - may thế giới. Trực tiếp tham gia vào quá trình phân công hợp tác chung về
lĩnh vực lao động, mậu dịch và các chính sách về bảo hộ quốc tế trong khu vực.
Bên cạnh đó, Việt Nam còn là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế
giới WTO, và ngành dệt – may là thành viên chính thức của hiệp hội dệt may
Đông Nam Á. Song song với sự phát triển không ngừng đó thì các công ty, xí
nghiệp lớn nhỏ trong cả nước luôn cập nhật, đổi mới trang thiết bị, máy móc hiện
đại và các loại máy chuyên dùng của ngành, nhằm đáp ứng tốt cho ra năng suất và
chất lượng cao. Nhưng để giữ được vị trí, và sự phát triển không ngừng này trong
hiện tại cũng như tương lai thì yêu cầu đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công nhân viên
không ngừng học hỏi các kinh nghiệm và tự hoàn thiện mình cũng như hoàn thiện
thực tiễn yếu kém của ngành để thực sự xứng đáng với vai trò và vị thế của
mình,vấn đề cấp bách đặt ra là phải có lực lượng cán bộ kỹ thuật, lực lượng lao
động có tay nghề vững vàng là một phần quan trọng đóng góp vào sự phát triển
của ngành.

Page 2


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

LỜI CÁM ƠN
Qua gần 8 tuần thực tập tại Công Ty May TNHH Agtex 28.1, với sự nổ lực của
bản thân và sự giúp đỡ nhiệt tình của cô, chú phòng kĩ thuật cũng như tất cả mọi
người ở phân xưởng, bản thân em đã tiếp cận thêm được rất nhiều kiến thức trong
thực tiễn sản xuất rất có ích cho công việc sau này.
Tuy nhiên, bài báo cáo thực tập của em được thực hiện gấp gáp nên sẽ không
tránh được những thiếu sót, rất mong được sự góp ý, chỉnh sửa của các thầy cô
trong Khoa Công Nghệ May – Thời Trang để em có thể hoàn thiện tốt hơn bài báo
cáo cũng như kiến thức của bản thân. Em xin chân thành cám ơn nhà trường, các
thầy, các cô của Khoa đã tạo điều kiện giúp chúng em có nơi thực tập để tự đánh
giá và hệ thống lại kiến thức của bản thân trước khi ra trường làm việc.
Đồng gửi lời cám ơn chân thành đến toàn các anh, chị, cô, chú trong Công Ty

May TNHH Agtex 28.1 và đặc biệt là các anh. chị, cô, chú phòng kỹ thuật đã tận
tình chỉ dẫn em trong thời gian thực tập tại công ty. Kính chúc Công Ty luôn
thuận lợi và thành công trong việc xây dựng và phát triển Công Ty với những
chiến lược kinh doanh và đội ngũ cán bộ - công nhân viên dày kinh nghiệm để đạt
được những bước tiến mới, những kết quả tốt hơn với mục tiêu đề ra.

Page 3


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Page 4


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
TP.HCM, Ngày.......Tháng.......năm 20…

Page 5


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
HƯỚNG DẪN
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
TP.HCM, Ngày....... Tháng ......., năm 20

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT:
TCKT:

Tiêu chuẩn kĩ thuật
Page 6


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

SX:

Sản xuất

NPL:

Nguyên phụ liệu

NL:

Nguyên liệu

GSĐ:

Giác sơ đồ

HDSD:

Hướng dẫn sử dụng

TP:

Thành phẩm

BTP:

Bán thành phẩm

CĐ:

Công đoạn

P.HCHC: Phòng hành chính hậu cần
PKT:

Phòng kĩ thuật

P.KH:

Phòng kế hoạch

GĐ:

Giám đốc

PGĐ:

Phó Giám đốc

Page 7


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY....................................................1
CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN...........................2
I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY..........................2
II: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN ....................................5
III. CHỨC NĂNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH..........................................................................................6
IV: QUI MÔ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY.....................................7
V: CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY.............................................................10
VI: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC SX – KD............................................10
VII: NĂNG LỰC SẢN XUẤT SP 3 NĂM TỪ 2005-2007...........................12
PHẦN II: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY........13
CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY.........................13
I: QUI TRÌNH SẢN XUẤT SP CỦA CÔNG TY...................................13
II: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CẢU CÔNG TY......................14
III: DIỄN GIẢI.............................................................................................14
Chuẩn bị sản xuất...........................................................

1.

14
Sản xuất..........................................................................

2.

18
PHẦN III: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
CỦA MÃ HÀNG MOSS DINNER SUIT 613047......................................22
I.

HÌNH VẼ MÔ TẢ MẪU ..............................................………………22

II. HÌNH VẼ PHÂN TÍCH MẪU…………............................................…23
Page 8


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

III. HÌNH VẼ CHI TIẾT SẢN PHẨM…………................................……24
IV. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÀNH PHẨM……….......………25
V. BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT…………...............................……26
VI. BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU…………..........................……27
VII. BẢNG ĐỊNH MỨC PHỤ LIỆU…………..................................……28
VIII. BẢNG CÂN ĐỐI NGUYÊN PHỤ LIỆU……...................…………29
IX.. BẢNG TÁC NGHIỆP…………..................................................……30
X. THIẾT KẾ RẬP - NHẢY SIZE…………......................................……31
XI. TIÊU CHUẨN GIÁC SƠ ĐỒ………….......................................……32
XII. BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT……………...................................…34
XIII. QUY ĐỊNH CHO PHÂN XƯỞNG CẮT…………...................……35
XIV. BẢNG QUY ĐỊNH CẮT…………............................................……38
XV. QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ - BÓC TẬP………............................………39
XVI. PHIẾU THANH TOÁN BÀN CẮT…………...........................……40
XVII. QUY RÌNH MAY SẢN PHẨM - THIẾT KẾ CHUYỀN……..........41
XVIII. QUY CÁCH KIỂM TRA SẢN PHẨM……………...................…42
XIX. QUY CÁCH BAO GÓI - ĐÓNG THÙNG…………................……43
PHẦN III: KẾT LUẬN

Page 9


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Page 10


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Page 11


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
Công ty 28 là một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng cục Hậu cần,
Bộ quốc phòng, tiền thân là Xí nghiệp May 28, với quyết định thành lập số
579/QĐQP này 23/4/1976 của Bộ quốc phòng. Năm 1992 Công ty May X28 đổi
tên là Công ty 28 theo quyết định số 71B QP/QP ngày 11/2/1992 của Bộ quốc
phòng. Tháng 1/2006 Công ty có quyết định của tổng cục hậu cần chính thức
thành lập theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con. Công ty là đơn vị sản xuất kinh
doanh có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, và có tên và địa chỉ giao dịch như
sau:
Tên Công ty: CÔNG TY 28
Tên viết tắt: AGTEX
Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp
Tp.Hồ Chí MInh
Điện thoại: (083) 8942238
Fax:

(083) 5943053

Email:

agtexhcm@fmail.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh của Công ty ( theo giấy phép kinh

1.

doanh):
-

Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc, trang thiết bị ngành may.

-

Sản xuất và kinh doanh hàng dệt, nhuộm, sợi.

-

Kinh doanh vật tư, thiết bị, nguyên liệu, hóa chất phục vụ ngành dệt,
nhuộm.

-

Kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm ngành dệt may.

-

Kinh doanh xăng dầu.
Đầu tư phát triển cơ sỏ hạ tầng công nghiệp, dân dụng và kinh doanh nhà đất.
Page 12


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Kinh doanh những ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

-

Tổng số vốn sản xuất kinh doanh của công ty là: 406 tỷ đông
Trong đó: - Vốn cố định là: 325 tỷ đồng
- Vốn lưu động là: 81 tỷ đồng
2. Một số đặc điểm của Công ty 28:
Công ty 28 thuộc Quân đội quản lý, cụ thể là Tổng cục hậu cần, vừa có
nhiệm vụ sản xuất phục vụ quốc phòng vừa tham gia làm kinh tế:
Đối với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng: dệt và may phục vụ theo kế

-

hoạch của Bộ quốc phòng. Về mặt này Công ty hoạt động như một doanh nghiệp
công ích.
-

Đối với nhiệm vụ sản xuất kinh tế: ngoài nhiệm vụ kế hoạch được
nêu trên, Công ty còn hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác theo
giấy phép kinh doanh. Về mặt này Công ty hoạt động như một doanh nghiệp Nhà
nước làm kinh tế có mục tiêu chính là lợi nhuận.
Chất lượng sản phẩm là một trong những thế mạnh của Công ty 28. Năm
1995 khi tham gia Hội triển lãm Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam tại Giảng
Võ – Hà Nội, Công ty 28 đã đạt được 03 Huy chương vàng cho Bộ Đại lễ phục
cấp tướng, Bộ Veston Nam và Bộ Veston Nữ. Trong năm 2001 Công ty cũng đã
đạt chứng chỉ ISO – 9002 và Hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản
xuất kinh doanh.
Với những đóng góp to lớn của Ngân sách Nhà nước, cùng với việc hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - chính trị nội giao, Công ty 28 đã được
Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen khác
của Quân đội.
3. Tình hình tổ chức Công ty 28:
Công ty 28 đã lớn mạnh không ngừng nhờ vào sự năng động trong sản xuất
kinh doanh của mình. Từ một xưởng sản xuất quân trang của chế dộ cũ do Ban
Quân quản bàn giao đầu năm 1976, nay Công tu có 5 xí nghiệp sản xuất: Công ty
Page 13


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

TNHH NN 1 thành viên 28-1; Công ty cổ phần May 28-2; Công ty cổ phần may
Đã nẵng 28-4; Công ty cổ phần may Quãng ngãi 28-5; Công ty cổ phần Bình phú
28-3, Xí nghiệp Dệt, Xí nghiệp Nhuộm, Xí nghiệp sợi,Xí nghiệp đo may; Xí
nghiệp Thương mại. 7 phòng Nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế
toán; Phòng Kỹ thuật – Đầu tư; Phòng Thị trường, Phòng Chính trị, Phòng Hành
chính, Phòng Kinh doanh và 1 chi nhánh tại Hà nội. Tính đến 30/4/2006 Công ty
28 có hơn 4.000 cán bộ, công nhân viên (trong đó có 9 người trên đại học, 400
người có trình độ đại học)

Mô hình công ty Mẹ - công ty Con của công ty 28
TỔNG CỤC HẬU CẦN

CÔNG TY 28

CÔNG TY
TNHH 1
THÀNH
VIÊN 28-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHI PHỐI CỦA CÔNG
TY MẸ ( Có trên 50% vốn điều lệ)
-

Công ty cổ phần may 28-2 (51%)

-

Công ty cổ phần may Đà nẵng 28-4
(70%)

-

Công ty cổ phần may Quãng Ngãi
28-5 ( 50%)

Công ty liên kết
của công ty Mẹ
( có dưới 50%
VLĐ)
- Công ty cổ
phần My Bình
phú

 Sứ mệnh ( nhiệm vụ) của công ty 28 (2008-2012)
-

Xây dựng chủ đạo định hướng chiến lược phát triển chung của công ty.

-

Nghiên cứu và phát triển thị trường và khách hàng, phát triển thương hiệu, việc
kết hợp tái sản xuất kinh doanh và khai thác tiềm năng của doanh nghiệp.

-

Đầu tư vốn vào các công ty con và các công ty khác.

-

Công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới.
Page 14


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1
-

Nhận vốn do Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Quốc Phòng giao, có trách nhiệm bảo toàn
và phát triển vốn, thực hiện nộp ngân sách theo luật định.

-

Qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ - công nhân viên nghiệp vụ
và phát triển nguồn lực cho công ty mẹ và công ty con.

-

Cử người trực tiếp quản lý nguồn vốn của công ty mẹ tại các công ty con.

-

Kiểm tra, kiểm soát phần vốn đầu tư của công ty mẹ ở các công ty con, các đơn vị
hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của
công ty mẹ và các công ty con.

 Mục tiêu của công ty 28. (2008-2012)
-

Nâng cao hơn nữa công tác phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

-

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại công ty 28 và
tại các daonh nghiệp khác, hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao.

-

Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của tổ hợp công ty mẹ và các công ty con.

-

Phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất – kinh doanh
hang dệt may; thương hiệu AGTEX nổi tiếng trên thị trường trong nước và nước
ngoài.

-

Phát triển công ty 28 thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, mạnh, có uy tín trong
ngoài nước.

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG
TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN – CÔNG TY 28.1
Công ty TNHH 1 thành viên 28-1 là một trong những các công ty thành viên
của Công ty 28, hạch toán kinh tế độc lập, có 100% vốn do Tổng công ty 28 cấp
theo vốn cấp ngân sách. Là một trong những đơn vị thành viên đóng tại Tp. Hồ

Page 15


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Chí Minh, cùng với sự hình thành và phát triển của Công ty 28, Công ty 28-1
cũng đã trải qua những bước thăng trầm trong hoạt động và tổ chức của mình.
Được thành lập năm 1992 dựa trên cơ cấu và nền tảng của Cơ sở 1, Xí nghiệp
28 với bộ máy sản xuất và quy mô hoạt động còn nhỏ, chủ yếu thực hiện nhiệm
vụ may quân phục cho quân đội. Tháng 9/1994, Xí nghiệp được Bộ quốc phòng
đầu tư nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, hoàn thiện bộ máy quản lý, và
được Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động quản lý tổ chức
sản xuất kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường
trong và ngoài nước. Tháng 6/1996 được Công ty giao nhiệm vụ tiếp nhận Cửa
hàng đo may để phục vụ đo may cho Cán bộ trung cao cấp trong Quân đội khu
vực 30 tỉnh thành phía Nam. Năm 2003, bộ phận đo may tách ra thành Xí nghiệp
đo may trực thuộc Tổng Công ty. Tháng 1/2006 chính thức trở thành Công ty
TNHH NN 1 thành viên thuộc Tổng công ty 28.

III. CHỨC NĂNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT –
KINH DOANH
- Chức năng: Công ty TNHH NN 28-1 có chức năng, nhiệm vụ : Sản xuất kinh
doanh các sản phẩm may phục vụ quốc phòng và kinh tế; Tập trung các mặt hàng
quốc phòng như: Bộ quân phục cán bộ đông len, đại lễ phục…; Các mặt hàng
kinh tế như: Bộ Veston Nam, Nữ các loại và các sản phẩm may mặc khác. Ngoài
nhiệm vụ chính của Công ty là sản phẩm đảm bảo số lượng và chất lượng mặt
hàng quốc phòng mà Tổng công ty 28 giao theo kế hoạch hàng năm, Công ty còn
có nhiệm vụ gia công chế biến các mặt hàng, sản phẩm may mặc khác theo hợp
đồng ký kết với khách hàng, nhằm tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho cán bộ,
công nhân viên, tăng hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị cũng như tăng hiệu quả
sử dụng vốn kinh doanh…
- Phạm vi hoạt động: Được phép hoạt động theo các qui chế, qui định của
Tổng công ty Mẹ, các quy định của pháp luật, của Tổng cục hậu cần và Bộ quốc
Page 16


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

phòng. Được phép lựa chọn hình thức kinh doanh và đầu tư nếu Công ty mẹ cho
phép.

IV. QUI MÔ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
1. Qui mô:
Cùng với sự phát triển của Công ty 28, quy mô của Công ty 28-1 ngày
càng được mở rộng. Hiện nay Công ty có 4 Phòng Nghiệp vụ, 2 Phân xưởng sản
xuất, với gần 1000 lao động và hơn 800 máy móc thiết bị các loại.
2. Cơ cấu tổ chức:
Cũng như nhiều doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ khác, sơ đồ tổ chức Công ty
28-1 được thiết lâp theo kiểu trực tuyến chức năng. Đứng đầu là Giám đốc Công
ty chịu trách nhiệm chung trước cấp trên và trước pháp luật, tổ chức điều hành
mọi hoạt động của Công ty. Dưới Giám đốc có các Phó Giám đôc Sản xuất và
PGĐ Chính trị, Các Phó Giám Đốc có trách nhiệm điều hành một số hoạt động
của Công ty theo sự ủy quyền của Giám đốc. Dưới đây là sơ đồ tổ chức của công
ty:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 28-1
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PGĐ Sản
Xuất

Phòng Kỹ
Thuật

P. Tài chính – Kế toán

Phòng Kế
Hoạch

PGĐ Chính Trị

Phòng HCHC
Page 17


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Xưởng
May 1

Xưởng
May 2

- Phòng Ban chức năng của Công ty có Phòng kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính – Kế
toán, và Hành chính – Hậu cần. Các phòng Ban này có chức năng tham mưu cho
Giám đốc về các mặt chuyên môn được giao. Mỗi phòng có 1 Trưởng phòng và 1
Phó phòng.
Các bộ phận trực tiếp sản xuất gồm có 2 phân xưởng: Phân xưởng may 1
và Phân xưởng may 2. Điều hành sản xuất ở Phân xưởng là Quản đốc, Phó Quản
đốc.
Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc công ty:
Trách nhiệm:
Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty 28-1theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinhdoanh của công ty 28-1.
Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh củađơn vị.
Quyền hạn:
 Được sử dụng các nguồn lực trong phạm vi Công ty để tổ chức thực hiện hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 Được điều hành, quản lý các hoạt động của Công ty và ký phê duyệt các văn bản

thuộc thẩm quyền của GĐ Công ty theo phân công, phân cấp của Công ty 28.
 Chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban:


Phòng Kế hoạch:
-

Quan hệ với khách hàng.

Page 18


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Xây dựng kế hoạch sản xuất, kiểm soát

-

quá trình sản xuất.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm do

-

khách hàng cung cấp.-

Lưu kho, bao gói, vận chuyển.

-

Mua hàng, đào tạo.

-

Đánh giá nhà thầu phụ/ nhà gia công.

-

Kiểm soát công tác xuất nhập khẩu.

Phòng Kỹ thuật:
-

Xác định định mức vật tư, kỹ thuật.

-

Quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống.

-

Giám sát việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

-

Báo cáo sự không phù hợp của sản phẩm, đề xuất các hành động khắc
phục phòng ngừa.Phòng Tài chính – Kế toán:
-

Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân quỹ.
Hỗ trợ các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm.
Cung cấp các dữ liệu, số liệu cần thiết cho công tác quản trị của Giám
đốc.

Phòng Hành chính – Hậu cần:
-

Điều hành công tác hành chính, văn thư, hậu cần cho Công ty 28-1.
Kiểm soát và đảm bảo an toàn cho Công ty cả về vật tư, trang thiết bị

-

cũng như công tác PCCC.
Kiểm soát công văn và FAX.

Phân xưởng May 1,2:
-

Quản lý lao động và máy móc thiết bị của Phân xưởng.

-

Triển khai sản xuất theo kế hoạch sản xuất.

-

Kiểm soát quá trình sản xuât chất lượng sản phẩm của Phân
xưởng.

Page 19


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Đề xuất và thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa của đơn

-

vị mình

V. CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH
DOANH CỦA CÔNG TY
- Đối với hàng phục vụ quân đội: Giám đốc Công ty nhận được chỉ thị và
mệnh lệnh của cấp trên sẽ trực tiếp triển khai cho Phó Giám đốc Sản xuất. Phó
Giám đốc sản xuất căn cứ vào các chỉ thị trên sẽ triển khai cho các bộ phận Phòng
kế hoạch lập kế hoạch sản xuất cho các phân xưởng, Phòng kỹ thuật chuẩn bị mẫu
mã cung cấp cho các phân xưởng phục vụ sản xuất. Các phân xưởng căn cứ vào
kế hoạch, tiến độ sản xuất thực tế của phân xưởng sẽ trực tiếp tổ chức cắt, may,
hoàn thành bao gói và giao hàng theo kế hoạch trên.

VI. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC SX - KD
Tình hình về vốn:Hiện nay vốn của công ty do công ty mẹ cung cấp có khoảng 14 tỷ VNĐ.
Trong đó:
Tài sản cố định: 12 tỷ
Tài sản lưu động: 2 tỷ


Về nguồn nhân lực:
Page 20


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

Hiện tại công ty có 966 CB – CNV. Trong đó:
 Đại học và trên đại học là : 34
 Trung cấp: 103
 Gián tiếp là: 150( Cán bộ quản lý 14)
 Lao dộng trực tiếp là: 816
 Về thiết bị nhà xưởng:
-

Diện tích khuôn viên hoạt động của công ty là khoảng: 12000m2

-

Còn lại các phòng ban, nhà kho, nhà ăn, nhà xe, nơi nghỉ ngơi cho cán bộ CNV.

 Về trang bị máy móc:

Một số MMTB chính phục vụ cho sản xuất củacông ty hiện nay:
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Loại máy
1 kim điện tử
1 kim thường
1 kim xén
Tra tay tự động
2 kim =
2k5c, v/s
Các loại máy khuy, cúc
Trải vải tự động
Giác sơ đồ tự động
Mổ túi tự đông
Máy kiểm vải
Máy ép keo
Máy cắt tay
Máy cắt vòng
Bàn ủi hút chân không
Hệ thống ủi hơi
Tổng

Số lượng
123
307
48
28
33
48
50
2
2
5
2
6
6
4
96
1
761

Page 21

Ghi chú


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

VII. NĂNG LỰC SÃN XUẤT SẢN PHẨM 3 NĂM TỪ 2005 - 2007
STT Mặt hàng
I
1
2

Xuất khẩu
Gia công
Áo vest nữ
Quần nữ
FOB
Jacket
Quần
Tổng cộng

ĐVT

cái
cái

Sản lượng

Sản lượng

Sản lượng

2005

2006

2007

324.000
390.000

432.000
498.762

410.000
412.000

186.000
176.000
1.076.000

259.467
195.273
1.385.502

462.000
141.667
1.425.667

Tóm lại: Hiện nay Công ty 28-1 là công ty có đủ khả năng và năng lực trong SX –
KD đáp ứng tốt các nhu cầu trong và ngoài nước, cũng như có đủ khả năng thực
hiện các chiến lược lớn trong tương lai. Nhìn vào năng lực SX – KD từ năm
2005-2007, chúng ta khẳng định doanh nghiệp có thể thực hiện tốt các hợp đồng
sản xuất với số lượng lớn, đáp ứng tốt về thời gian giao hàng.

Page 22


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1

PHẦN II. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG I : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
CỦA CÔNG TY
I.

QUI TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Kho nguyên liệu
Kho phụ liệu
Bộ phận cắt
Bộ phận may
Bộ phận ủi hoàn thành, bao góii, đóng thùng

Nhập
kho chờ
xuất
hàng

Page 23


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1
-

Kho nguyên, phụ liệu thuộc phòng kế hoạch, sau khi nhận được

lệnh sản xuất từ phòng kế hoạch sẽ tiến hành cung cấp nguyên liệu, phụ liệu cho
phân xưởng may tiến hành sản xuất.
- Phân xưởng may thực hiện qui trình sản xuất khép kín từ khi cắt đến
khi xuất hàng. Sau khi nhân lệnh của phòng kế hoạch, quản đốc phân xưởng sẽ
trực tiếp triển khai cho bộ phận cắt nhân nguyên liệu từ kho lên, mẫu cắt từ phòng
kĩ thuật và tiến hành cắt bán thành phẩm, kiểm tra, chuyển ra các bộ phẩn may
tiến hành sản xuất. Tại bộ phận may gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó kỹ thuật sẽ cùng
nhau tiến hành tổ chức cho sản xuất ra thành phẩm dở dang. Sau đó sẽ giao cho bộ
phận hoàn tất tiến hành ủi thành phẩm, kiểm tra, bao gói, nhập kho, đóng thùng.
Khi có lệnh của phòng kế hoạch sẽ tiến hành làm các thủ tục xuất hàng theo kế
hoạch xuất hàng của khách. Kết thúc 1 quá trình sản xuất ra sản phẩm.

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

II.

CHUẨN BỊ SX

CÁC CÔNG ĐOẠN SX

Kiểm tra
Phân loại
Thống kê
Bảo quản
THIẾT KẾ
Nghiên cưu mẫu
Thiết kế mẫu
May mẫu
Nhảy cỡ vóc
Cắt mẫu cứng
Giác sơ đồ
CÔNG NGHỆ
Lập TCKT
Thiết kế chuyền
Bố trí mặt bằng
Nhập kho BTP
Ủi ép
Đánh số
Bóc tập phối kiện
Cắt phá cắt gọt
CĐ CẮT
CĐ MAY
CĐ HOÀN TẤT
Ủi
định
hình
Lắp
ráp

May
Chi tiết
Bao
gói
ủi

Page 24


Báo Cáo Thực Tập Company
Agtex 28.1
Tẩy
NPL

NPL

HÀNG TP
Đóng kiện

III. DIỄN GIẢI
1. Chuẩn bị sản xuất:
Đây là khâu khá quan trọng trong quá trình sản xuất hàng công nghiệp, năng suất
lao động có cao hay không, có tiết kiệm nhiều nguyên liệu hay không.
a.

Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu:

-

Tất cả nguyên phụ liệu nhập vào kho tạm chứa phải qua khâu đo đếm để
phân loại nguyên phụ liệu, góp phần xử lý và sử dụng nguyên phụ liệu hợp lí, tiết
kiệm và hạ giá thành sản phẩm.

-

Trong tình hình thực tế ngày nay chất lượng của nguyên phụ liệu không
cao và không ổn định nên khâu chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu chiếm vai
trò quan trọng trong sản xuất. Nếu làm tốt sẽ tiết kiệm được nhiều, đồng thời làm
cơ sở hoạch toán nguyên phụ liệu chính xác.
Sơ đồ tổ chức của kho nguyên phụ liệu :Nhập kho tạm chứa
Đo đếm
Kiểm tra chất lượng
Hàng hợp quy cách
Hàng chờ xử lý

b.

Chuẩn bị sản xuất về thiết kế :
Làm rập mẫu và kiểm tra rập:-

Nếu có rập gốc của khách hàng bao gồm tất cả các size:
In rập ra giấy mềm bao gồm tất cả các dấu và sao ra giấy cứng gồm tất cả
các dấu.

-

Kiểm tra độ chính xác của rập dựa trên kí hiệu ghi trên rập: mã hàng, ngày
Kho liệu,
chínhtên
thức
Hàng không hợp
làm, loại nguyên
chi tiết.
quy cách
Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×