Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập QUY TRÌNH SAN XUAT dàm XÍCH MOC CO TIM 1

BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG

GVHD:LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY
SVTH: TRẦN THỊ KIỀU
LỚP : 11CĐ-M
NĂM HỌC: 2013-2014
TP HCM, 16-6-2014

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY
1
TP.HCM 04/2010

SVTH: TRẦN THỊ KIỀUBÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

Thời trang, nhu cầu làm đẹp luôn hiện
hữu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, và ngày nay khi mà xã hội không
ngừng phát triển thì nhu cầu về làm đẹp, về thời trang cũng không ngừng
thay đổi, phát triển và luôn nhận được sự quan tâm dõi theo của tất cả
mọi người và thời trang trẻ em cũng góp phần vào sự phát triển không
ngừng ấy.
Trước đây thời trang trẻ em chưa thật sự nhận được nhiều sự quan
tâm chú của xã hội nhưng trong những năm trở lại đây do sự phát triển
không ngừng của xã hội thì thời trang trẻ em cũng bắt đầu có những bước
tiến mới và tiếng nói riêng cho mình.
Có thể nói thời trang trẻ em vẫn còn là một lĩnh vực non trẻ nhưng tất
cả các sản phẩm được tạo ra đều đòi hỏi tính tỉ mỉ và sự sáng tạo rất cao.
Không những vậy tất cả các nguyên phụ liệu trước khi đưa vào sản xuất
đều được lựa chọn rất kỹ nhằm đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho trẻ.
Ta có thể dễ dàng nhận thấy mẫu mã đàn cho trẻ em rất đa dạng, đòi
hỏi sự bắt mắt, sự kết hợp màu sắc sinh động, hài hòa. Sự mới lạ, sáng tạo
và cũng có thể là một tí gì độc đáo và phá cách nhưng vẫn giữ được sự
hồn nhiên, tinh nghịch cho trẻ. Chính vì vậy trong quá trình thực tập
nhóm em quyết định chọn mã hàng T0014 làm báo cáo cho đợt thực tập
lần này
Quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Khi xâm nhập thực tế mới
biết giữa lý thuyết khác nhau rất nhiều. Tuy thời gian thực tập không
nhiều nhưng vì được cọ xác với thực tế, được thực hành nhiều hơn và
nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của ban Giám Đốc, tập thể
Công Ty NGUYÊN KHÁNH, chúng em đã biết thêm rất nhiều kiến
thức mới mà khi còn ngồi ở ghế nhà trường chúng em vẫn chưa nắm
bắt được.
Trong thời gian thực tập tại Công Ty mặc dù chúng em đã được
hướng dẫn và tạo điều kiện rất tốt nhưng vì kinh nghiệm thực tế
chưa nhiều và đây cũng là lần đầu tiên chúng em làm báo cáo
thực tập nên sẽ không tránh khỏi những sai xót. Chúng em rất
mong ban Giám Đốc và tập thể công nhân viên của Công Ty
đón nhận, bỏ qua và đóng góp ý kiến để những đề tài báo cáo
sau chúng em có thể làm tốt hơn.


GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

2

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................
....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

3

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

4

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

5

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

6

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

7

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

8

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

9

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

10

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

11

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

12

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

13

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

14

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

15

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

16

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

17

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUN

CHƯƠNG I :

GIỚI THIỆU
I.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠNG TY TNHH- TM-SX-DVNGUN KHÁNH
2.1 giới thiệu khái qt về cơng ty TNHH – SX – TM – DV NGUN

KHÁNH
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch Và Đầu Tư
TP.HCM cấp, số 4102017943 ngày 25/09/2003
Tên doanh nghiệp : Cơng ty TNHH – SX –TM – DV NGUN
KHÁNH
Địa chỉ : 162, đường số 10, phường 5, quận 8
Điện thoại : (84) 39290557 Fax : (84) 39290161
Mã số thuế : 0303070574
Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng
Vốn cố đònh : 950.000.000 đồng
Vốn lưu động : 550.000.000 đồng
Số tài khoản tại ngân hàng Á Châu – TP.HCM
Tổng số lao động là: 120 người
Trong đó : Khối trực tiếp là 100 người
Khối gián tiếp 20 người
•theo lương.
•Thủ quỹ: Chòu trách nhiệm về quỹ tiền mặt, bảo quản tiền mặt. Căn
cứ vào phiếu thu, phiếu chi để thu, chi tiền hoặc căn cứ vào ủy
nhiệm thu, ủy nhiệm chi để nhận, nộp tiền ở ngân hàng. Phát lương
cho cán bộ công nhân viên. Ghi chép sổ quỹ thu chi và báo cáo
lượng tiền mặt luân chuyển, tồn quỹ hàng ngày.
-Chòu trách nhiệm trước kế toán trưởng, giám đốc và pháp luật về sư
2.2 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
2.2.1. Chức năng:

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

18

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUN

Sản xuất, mua bán sản phẩm may, vải sợi cao cấp, gia công hàng may
mặc trong và ngoài nước, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí
nội thất…
2.2.2. Nhiệm vụ :
Tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy đònh của giấy phép đầu tư, điều
lệ doanh nghiệp
Có nghóa vụ ghi chép sổ sách kế toán và quyết toán theo quy đònh
pháp luật Nhà Nước và Bộ Tài Chính, đồng thời chòu sự kiểm tra của
cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền ( cơ quan thuế, thanh tra, kiểm toán
,…)
Đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động theo đúng qui đònh của
Bộ Luật Lao Động, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn
Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực
hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ và an toàn lao động
theon quy đònh của Nhà Nước Việt Nam.
2.3 Giới thiệu khái quát tổ chức quản lý công ty
2.3.1. Sơ đồ tổ chức của công ty

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

BAN GIÁM ĐỐC

P HÀNH
CHÁNH

PGĐ HÀNH
CHÁNH

P KẾ
TỐN

PGĐ KỸ
THUẬT
P KỸ THUẬT

P KẾ HOẠCH

P KINH
DOANH

PGĐ KINH
DOANH

2.3.2. Chức năng của các bộ phận trong công ty
Ban Giám Đốc: trực tiếp chỉ đạo toàn công ty với sự trợ giúp của các
phó giám đốc và các phòng ban chức năng: phòng kế hoạch, phòng kế

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

19

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUN

tóan… trong việc nghiên cứu đưa ra quyết đònh điều hành và quản lý
công ty
Phó Giám Đốc Kinh Doanh: trực tiếp chỉ đạo phòng kinh doanh và
phòng kế hoạch. Chòu trách nhiệm về tình hình tiêu thụ sản phẩm và
tiến độ cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào cho bộ phận sản xuất.
Phó Giám Đốc Kỹ Thuật: trực tiếp chỉ đạo phòng kỹ thuật và chòu
trách nhiệm về tình hình sản xuất toàn công ty.
Phó Giám Đốc Hành Chánh: trực tiếp chỉ đạo phòng hành chánh và
phòng kế toán chòu trách nhiệm về tổ chức nhân sự của công ty.
Phòng Kỹ Thuật:thiết kế mẫu mã và thực hiện may mẫu theo yêu cầu
của khách hàng sau đó sẽ lên rập và tiến hành làm đại trà.
Phòng Kinh Doanh:theo dõi đơn đặt hàng của công ty, tổ chức mọi
nghiệp vụ mua bán, giao hàng theo kế hoạch của công ty.
Phòng Kế Hoạch: căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết lên kế hoạch
ngắn hạn, dài hạn. Đảm bảo tiến độ sản xuất, hoàn thành các hợp
đồng kinh tế đã ký kết.
Phòng Kế Toán: tổ chức, chỉ đạo thực hiện thống nhất công tác kế
toán theo đúng chế độ kế toán Việt Namban hành và đúng pháp luật .
Lập kế hoạch, theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài
chính của công ty.
Ghi chép và lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh
của công ty.
Trích lập các quỹ, điều hành công tác kế toán tại công ty, cuối kỳ tập
hợp số liệu và báo cáo tài chính.
Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải thanh toán đúng hạn, các
khoản nợ vay.
Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo quyết toán, các báo cáo tài chính
theo quy đònh. Cung cấp số liệu cho việc điều hành kinh doanh của
công ty.
Phòng Hành Chánh: quản lý về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền
lương, đào tạo công nhân.
Ngoài ra công ty còn có Quản Đốc, Tổ Trưởng thực hiện kế hoạch sản
xuất của công ty. Chòu trách nhiệm toàn bộ về việc sản xuất gia công
của công ty.
2.3.3 Quy mô sản xuất và kinh doanh của công ty.
2.3.3.1.Quy mô sản xuất
Công ty có 2 phân xưởng và 8 chuyền may. Các loại máy móc thiết bò
sử dụng trong quá trình sản xuất gia công bao gồm:
GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

20

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUN

Máy may, máy một kim, máy hai kim, máy vắt sổ, máy kansai, máy
đánh bọ, máy thùa khuy, máy đính nút, máy ép keo, máy cuốn biên,
bàn ủi hơi…Ngoài ra công ty cũng trang bò các máy móc thiết bò hiện
đại phục vụ cho công tác quản lý ở các phòng ban.
2.3.3.2. Quy trình đơn đặt hàng.
Ban Giám Đốc ký kết hợp đồng gia công với khách hàng. Nhân viên
may mẫu của công ty tiến hành may mẫu theo đơn đặt hàng.Nếu
khách hàng đồng ý mẫu hàng đó thì phòng kế hoạch sẽ thực hiện hợp
đồng, tính đònh mức nguyên phụ liệu sau đó nhập nguyên phụ liệu về
phục vụ cho việc gia công. Khi có đầy đủ nguyên phụ liệu công ty sẽ
tiến hành việc sản xuất.
2.3.3.3. Quy trình gia công
Trải vải
lớp

Đi sơ đồ

Đóng gói
May

KCS

Cắt

Ủi

Đánh số

Cắt chỉ

Bóc

Khuy nút

Thiết kế ra mẫu tương ứng với tuổi của bé, tìm mẫu vải thích hợp,
kiểm tra khổ vải, đi đònh mức sơ đồ, trải vải theo cở vóc, cắt, phân bộ,
đánh số, kiểm tra chi tiết và đưa vào sản xuất .
Trong thời gian sản xuất các thợ phụ phải vắt sổ, cắt gọt sao cho cân
đối trên sản phẩm
Sau khi thành phẩm chuyển xuống hoàn thành trang trí, cắt chỉ , chậm
bụi, công đoạn
cuối cùng là kiểm tra và đóng gói sản phẩm hoàn thành chờ xuất theo
kế hoạch.
2.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

21

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUN

2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán:
SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN
KẾ TỐN TRƯỞNG

• Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện nghiêm
túc chế đđộ kế toán do nhà nước quy định nói chung và của
công ty nói riêng. Có vị trí và quyền hạn như trong nghị định
số 20- HĐBT do hội đồng bộ trưởng ban hành ngày
18/03/1989. Quyết định đđiều lệ về kế toán trưởng là ngườiđđiều
hành toàn bộ công tác trong công ty, chịu trách nhiệm về các
mặt liên quanđđến kế toán- tài chính của công ty và cùng
giámđđốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện
các chếđđộ chính sách kế toán tài chính tại công ty.
• Kế toán tổng hợp và công nợ: Giúp kế toán trưởng theo dõi các
khoản chi phí, các khoản phải nộp ngân sách, các khoản phải

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

22

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU

THỦ QUỸ

KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG

KẾ TỐN VẬT TƯ

KẾ TỐN TSCĐ TIỀN
MẶT , TIỀN GỬI NH

KẾ TỐN TỔNG HỢP
VÀ CƠNG NỢ

+ Tổ chức kế toán
Phòng kế toán gồm:


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUN

thanh toán với khách hàng và với khách nợ …. Cuối tháng làm
các sổ sách liên quan.
• Kế toán tài sản cố đònh tiền mặt và tiền gửi ngân hàng : Theo
dõi ghi chép chi tiết tình hình tăng giảm TSCĐ,tình hình trích
khấu hao TSCĐ, theo dõi việc thu, chi tại quỹ tiền mặt và tiền
gửi ngân hàng của công ty.
• Kế toán vật tư: Theo dõi, ghi chép chi tiết tình hình nhập xuất
tồn nguyên vật liệu. Phản ánh chính xác, kòp thời và kiểm tra
chặc chẽ tình hình cung cấp nguyên vật liệu.Tính toán trò giá
nguyên vật liệu thu mua cũng như nguyên vật liệu xuất dùng.
Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đònh mức tiêu hao nguyên
vật liệu, tránh tổn thất.
Kế toán tiền lương: Theo dõi tình hình laođđộng của doanh
nghiệp lập bảng lương về các khoản phải trả, các khoản trích ï mất
mát tiền.

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

23

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

II.GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY TNHH-

TM-SX-DV NGUYÊN KHÁNH

I . Cơ cấu tổ chức :
I.1. nguyên tắc tổ chức :
Công ty TNHH-TM-SX-DV NGUYÊN KHÁNH hoạt động theo nguyên
tắc cấp trên ủy quyền cho cấp dưới thực hiên công việc . Cấp trên có
trách nhiệm kiểm tra giáp sát cấp dưới thực hiện công viêvj được ủy
quyền .
I.2 . hình thức tổ chức :
Nhà máy được tổ chức theo hình thức phân chia thành hệ thống theo
chức năng .
Công viềc giao cho các cá nhân trong các tổ nhóm bộ phận chỉ là tương
đối ,các cá nhân hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết công việc kịp thời phục vụ
sản xuất theo sự điều động của quản lí tổ , nhốm ,bộ phận
Các hệ thống thuẹc hiện các nhiệm vụ được giao và quan hệ qua lại
chặt chẽ với nhau dưới sự điều hành và kiểm sót giám đốc công ty
I.3 chức năng nhiệm vụ của các hệ thống
* văn phòng :
Tổ văn phòng
Thực hiện các nhiệm vụ :
 lập kế hoạch sản xuất
 thống kê sản lượng
 điều động
 tiền lương
 kế toán
*Bộ phận kỹ thuật –công nghệ :
Thực hiện các nhiệm vụ :
 lập tiêu chuẩn kỹ thuật
 lập bảng tác ngiệp nguyên phụ liệu
 định mức nguyên phụ liệu
 giác sơ đồ
* Bộ phận thiết kế
Thực hiện các nhiệm vụ :
 thiết kế mẫu
 nhảy size
 theo dõi và điều chỉnh các phát sinh trong
sản xuất
* Bộ phận kỹ thuật thiết bị
Thực hiện các nhiệm vụ :

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

24

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


BÁO CÁO THỰC TẬP
KHÁNH

CTY TNHH -TM-DV NGUYÊN

 chế tạo khuôn mẫu , cữ giá
 sữa chữa và bảo trì máy móc
 quán lí điều phối máy móc
* xưởng may
Thực hiện nhiệm vụ may hoàn chỉnh sản phẩm
* Tổ hoàn thành
Thực hiện nhiệm vụ :


đính nút
cắt chỉ
hoàn thành sản phẩm
kiểm tra chất lượng sản phẩm
bao bì ,đóng gói

CƠ CẤU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY

STT
1
2
3
5
6

CHỦNG LỌAI
Máy cắt
Máy một kim
Máy vắt sổ
Máy cuốn biên
Bàn ủi hơi

XUẤT XỨ
Nhật
Nhật
Nhật
Nhật
Nhật

GVHD: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

25

SỐ LƯỢNG
1
22
2
1
2

SVTH: TRẦN THỊ KIỀU


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×