Tải bản đầy đủ

lich su dia phuong

MÔN : LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
BÀI: QUÊ HƯƠNG TÂN CHÂU
1


2


Bản đồ
hành
chính
huyện
Tân
Châu
3


Thứ bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2008

Lịch sử địa phương
---------------


4


Hoạt động 1
Bảo vệ biên giới quê hương

5


Câu 1: Bọn diệt chủng
đánh sang nước ta vào thời
điểm nào? Chúng gây ra
những thiệt hại gì?
Câu 2: Quân dân ta
chống cự lại như thế nào?
Câu 3: Sau chiến tranh
biên giới, tình hình huyện
ta như thế nào?
6


Sau hơn 10 tháng chiếm đóng biên
giới nước ta. Với truyền thống đấu
tranh chống giặc ngoại xâm quân dân
ta đã quyết tâm chiến đấu giành lại
từng tấc đất với quân thù. Đến ngày
07/01/1979 quân ta toàn thắng, không
những đẩy lùi bọn diệt chủng ra khỏi
đất nước mà còn tiến công sang nước
bạn tiêu diệt bọn đầu sỏ giải phóng
Vương Quốc Cam-pu-chia thoát khỏi
thảm họa diệt chủng.
7


Pôn Pốt thảm sát Ba Chúc – Tri Tôn

8Pôn pốt thảm sát Ba Chúc

9


Nhà mồ Ba Chúc

10


Nhà mồ Ba Chúc - Tri Tôn

11


Hoạt động 2
Tìm hiểu
sự đổi mới trên
quê hương Tân Châu
12


Nhân dân Tân Châu đã đạt
được những thành tựu gì
trong công cuộc xây dựng lại
quê hương đất nước?

13


Ngoài những thành tựu mà
các em đã nêu. Huyện ta còn
mở rộng đường xá, tráng bê
tông các con lộ ở nông thôn,
giúp cho nhân dân đi lại dẽ
dàng và đưa lưới điện về tận
vùng sâu, vùng xa. Cất được
nhiều nhà tình thương giúp
dân nghèo an tâm lao động sản
14


Chợ Tân Châu

15


Chợ Tân Châu

16


Chợ Tân Châu

17


Phố - Chợ Tân Châu

18


Chợ Xuân – Tân Châu

19


Bờ kè Tân Châu

20


Đường bờ kè Tân Châu

21


Cụm dân cư Châu Phong

22


Cụm dân cư Vĩnh Xương

23


Cụm tuyến dân cư Vĩnh Hòa

24


Lễ hội kỷ niệm Tân Châu 250 năm

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×