Tải bản đầy đủ

GVDG cap huyencau ke ai lam gi bai 2

nhiÖt liÖt chµo mõng
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên dự thi: Bùi Văn Lân

**** Đơn vị: Trường tiểu học Bột Xuyên
Kính chúc các thầy cô giáo, các em học sinh dồi
dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp!


1. Thế nào là câu kể?
1. Câu kể (còn gọi là câu trần thuật) là những câu
dùng để :
-Kể, tả hoặc giới thiệu sự vật, sự việc.
-Nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người.
2. Cuối câu kể thường có dấu chấm.
2. Hãy đặt một câu kể


Câu kể Ai làm gì ?

I. Nhận xét:
1. Đọc đoạn văn sau:

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn
đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé
bắc bếp thổi cơm. Các bà mẹ tra ngô. Các em bé ngủ
khì trên lưng mẹ. Lũ chó sủa om cả rừng.
Theo Tô Hoài
Đoạn văn trên có mấy câu ?
Đoạn văn trên có 7 câu.


I. Nhận xét:
Câu 1: Trên nương, mỗi người một việc.
Câu 2: Người lớn đánh trâu ra cày.
Câu 3: Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá.
Câu 4: Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm.
Câu 5: Các bà mẹ tra ngô.
Câu 6: Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ.
Câu 7: Lũ chó sủa om cả rừng.
2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:
a) Chỉ hoạt động:

M: đánh trâu ra cày

b) Chỉ người hoặc vật hoạt động: M: người lớn


3. Đặt câu hỏi :
a)Cho từ ngữ chỉ hoạt động cho từ ngữ chỉ hoạt động:M: Người lớn làm gì ?
b)Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật hoạt động:M:
Ai đánh trâu ra cày ?

Câu 2: Người lớn đánh trâu ra cày.
Ai ?

làm gì ?

Câu 3: Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá.
Ai ?


làm gì ?

Câu 4: Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm.
Ai ?

làm gì ?

Câu 5: Các bà mẹ tra ngô.
Ai ?

làm gì ?

Câu 6: Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ.
Ai ?

làm gì ?

Câu 7: Lũ chó sủa om cả rừng.
Con gì?

làm gì ?


Câu 2: Người lớn đánh trâu ra cày.
VN làm gì ?

CN Ai ?

Câu 3: Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá.
CN Ai ?

VN

làm gì ?

Câu 4: Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm.
CN Ai ?

VN

làm gì ?

Câu 5: Các bà mẹ tra ngô.
CN Ai ?

VN làm gì ?

Câu 6: Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ.
CN Ai ?

VN

làm gì ?

Câu 7: Lũ chó sủa om cả rừng.
CN Con gì?

VN

làm gì ?


Câu kể Ai làm gì ? thường gồm hai bộ phận:
- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ
trả lời cho câu hỏi: Ai (con gì, cái gì) ?
- Bộ phận thứ hai là vị ngữ
trả lời cho câu hỏi : Làm gì ?


III. Luyện tập:
1. Tìm những câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau:
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha tôi
làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ
đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để
gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan
cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Đoạn văn trên có mấy câu ?
Đoạn văn trên có 4 câu.

Theo Nguyễn Thái Vận


Câu 1: Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ.
Câu 2: Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.
CN
VN
Câu 3: Mẹ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
CN
VN
Câu 4: Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
CN
VN

1. Câu nào là câu kể Ai làm gì ?
2. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu kể Ai làm gì ?


3. Viết một đoạn văn kể về các công việc
trong một buổi sáng của em.
Cho biết những câu nào trong đoạn văn
là câu kể Ai làm gì ?

- Thực hiện vào Vở trong thời gian 5 phút.


Câu kể Ai làm gì ? thường gồm hai bộ phận:
- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ
trả lời cho câu hỏi: Ai (con gì, cái gì) ?
- Bộ phận thứ hai là vị ngữ
trả lời cho câu hỏi : Làm gì ?


Quan sát tranh, đặt một câu kể theo kiểu
Ai làm gì?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×