Tải bản đầy đủ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
KHÔNG THAY THẦY GIÁO DẠY MÔN TOÁN
Kính gửi : - Ban giám hiệu trường THPT Mỹ Đức B
-Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A5
-Các thầy cô giáo trong tổ bộ môn Toán.
Tôi là :
Trưởng hội phụ huynh lớp 10A5 trường THPT Mỹ Đức B . Tôi xin trình
bày tâm tư nguyện vọng của tập thể phụ huynh lớp và của các em học sinh một việc sau:
Trong thời gian vừa qua nhà trường có sắp xếp lại biên chế lớp học khiến đa số các
em học sinh trong lớp không vui nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào kế hoạch và sự sắp
xếp của nhà trường . Hiện nay các cháu đã yên tâm và vui vẻ trở lại khi được một số
thầy cô tâm lý ,gần gũi và hiểu được tâm tư nguyện vọng của các em trong số các thầy
cô giáo đó có thầy giáo dạy môn Toán là thầy :
mặc dù thầy dạy trong thời gian
ngắn nhưng thầy lấy được tình cảm của toàn thể các em học sinh trong lớp ,thầy lên kế
hoạch ,vạch ra phương hướng các em thấy húng thú học. Các em gần gũi với thầy, coi
thầy không chỉ là một người thầy mà còn như một người anh,điều đó khiến phụ huynh
chúng tôi rất yên tâm và biết ơn thầy.
Trong mấy ngày qua khi biết tin Thầy không dạy các em nữa , các em rất buồn và

chán nản.
Là phụ huynh chúng tôi cũng thấy lo lắng ,chính vì vậy mà hôm nay Tôi thay mặt
các bậc phụ huynh trong lớp viết đơn này .kính xin ban giám hiệu nhà trường cùng các
thầy cô trong tổ dạy Toán Trường THPT Mỹ Đức B xem xét và đồng ý với tâm tư
,nguyện vọng của tập thể học sinh và phụ huynh lớp 10A5 , tạo mọi điều kiện để thầy
Tùng tiếp tục dạy các em.
Chúng tôi cũng kính mong thầy : ở lại lớp dạy cho các em ,chúng tôi luôn biết ơn
thầy!
Thay mặt tập thể phụ huynh và học sinh lớp 10A5 ,Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội ngày 13 tháng 9 năm 2015
Thay mặt tập thể phụ huynh lớp 10A5
Hội trưởng Hội phụ huynh lớp 10A5x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×