Tải bản đầy đủ

Ban do tu duy danh cho van 6 7 8 9

TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT- TIẾT 3 , NV6

BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ- TIẾT 52 , NV 6
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


ÔN TẬP TRUYỆN DG – TIẾT 54, 55 NV6
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


ÔN TẬP TRUYỆN DG
– TIẾT
54,lịch
55 sử
NV6 Có yếu tố kỳ ảo

Kể về
sự kiện
Kể rõ hiện tượng đáng cười

Thánh Gióng

Thái độ, đánh giá

Con rồng cháu tiên
Bánh chưng bánh giầy

Mua vui hoặc phê phán

Sơn Tinh, Thủy Tinh
Treo biển

Sự tích Hồ Gươm

Lợn cưới,
áo mới

Thạch Sanh
Em bé thông minh
Mượn chuyện
loài vật
nói chuyện
con người

Chân
Tay
Tai
Mắt
Miệng

Thầy
bói
xem
voi

Ếch

ngồi
đáy
giếng

Kể về
nhữn
g vật
quen
thuộc

Yếu
tố
hoan
g
đườn
g

Thể
hiện
niềm
tin và
ước


Cây bút thần
Ông lão đánh cá
và con cá vàng


Có chi tiết, yếu tố gây cười
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN

GIỐNG NHAU
NGỤ NGÔN
– TRUYỆN
CƯỜI

KHÁC NHAU

Truyện cười
Gây cười, mua vui hoặc
phê phán, châm biếm
những sự việc, hiện
tượng đáng cười

Ngụ ngôn

Khuyên nhủ, răn dạy
người ta một bài học cụ
thể nào đó trong cuộc
sống


ÔN TẬP TRUYỆN DG – TIẾT 54, 55 NV6
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


TIẾT 66, NV 6 – ÔN TẬP TIẾNG VIỆT : TỪ LOẠI & CỤM TỪ
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂNSO SÁNH – TIẾT 78 NV 6


BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂNBẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


VĂN BẢN BIỂU CẢM – TIẾT 20,23,24 NV7
BẢN ĐỒ TƯ DUY NGỮ VĂN


XA NGẮM THÁC NÚI LƯ – TIẾT 34 , NV7

BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


Tiết 35 , NGÖÕ VAÊN 7 –TỪ ĐỒNG NGHĨA
BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


BĐTD VĂN 7, TIEÁT 48 - THÀNH NGỮ,


BẢN ĐỒ
TƯ DUY
NGỮ VĂN

TIEÁT 53, 54 NV7 – TIEÁNG GAØ TRÖA


TIEÁT 53, 54 NV7 – TIEÁNG GAØ TRÖA

BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


BẢN ĐỒ TƯ DUY
NGỮ VĂN


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×