Tải bản đầy đủ

BÀI ôn số 2 môn tiếng việt

BÀI ÔN SỐ 2
Họ và tên : ..................................................................
Ngưỡng cửa .
Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men.
Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội,
Nơi bạn bè chạy tới
Thường lúc nào cũng vui.
Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi.
Vũ Quần Phương
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng của các câu 1, 2. Viết nội dung trả lời
vào chỗ trống của các câu còn lại.
Câu 1. Ai dắt bé tập đi men ngưỡng cửa ?
a. Bố và mẹ.
b. Bố và bà.

c. Bà và mẹ.
d. Bà, mẹ và bố.
Câu 2. Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu?
a. Đi chơi .
b. Đi đến lớp học và đi xa hơn nữa.
c. Đi đến trường .
d. Đi thật xa
Câu 3. Hằng ngày, từ nhà mình, em thường đi những đâu ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 4. -Tìm và viết lại những tiếng trong bài có vần ương :.............................................
-Tìm và viết một từ ngoài bài có vần ươn . .......................................
BÀI TẬP
C©u 1: Tõ nµo viÕt ®óng?
A. gËp ghÒnh

B. gËp nghÒnh

C. gËp gÒnh

Câu 2: Từ nào sau đây không có trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng?


A. Yêu Tổ quốc

C. Đoàn kết

D. Hèn nhát

E. Thật thà

Câu 3 : Âm nào dưới đây có thể kết hợp với âm c để tạo nên tiếng mới ?
A. Âm i

B.Âm n

C. Âm ê

D. Âm a


Câu 4 : Từ nào dưới đây gợi tả tiếng chim hót ?
A. Sột soạt

B. Lọc cọc

C. Líu lo

D. Rì rào

E. Róc rách

Câu 5: Viết 4 từ có tiếng chứa vần “oai ”.
…………………………………………………………………………………….
Câu 6: Viết một câu có tiếng chứa vần “oach ”.
……………………………………………………………………………………
Câu 7. Bài tập .
a/ Điền vần ăn hay ăng:
Bé ngắm tr………
Muối rất m….......
b/ Điền chữ ng hay ngh:
…….ỗng đi trong …….õ
…….é con ……ỉ trưa dưới bụi tre.
Câu 8.
a) Điền vần g hay gh?
……ép cây
…ói bánh
b) Điền s hay x?
Bé ….ách túi
cây …..ai quả
Câu 9 :Điền : c hay k ? (1 điểm)
- qua ...ầu
- đóng ...ửa
- thổi ...èn

- diễn ....ịch

Câu 10 :Điền vào chỗ trống : ch hay tr
Con sên bò ……...ên tàu lá …...uốix

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×