Tải bản đầy đủ

PHIẾU mô tả hồ sơ dạy học của GIÁO VIÊN

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN

1. Tên hồ sơ dạy học:
Bài 10: NATURE IN DANGER, Phần A – Reading( Tiếng Anh 11).
2. Mục tiêu dạy học:
+ Kiến thức: Giúp học sinh
- Thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên
- Những tác động tiêu cực của con người với tự nhiên
- Nắm được cách dùng của câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành để liệt kê các
giải pháp nhằm bảo vệ tự nhiên
+ Kỹ năng:
Biết cách đọc, rèn luyện kĩ năng đọc lướt và đọc quét để lấy thông tin chi tiết
+ Thái độ:
Giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên
3. Đối tượng dạy học của bài học:
Đối tượng dạy học là học sinh khối 11
Số lớp thực hiện: 01
Số lượng: 34 em
4. Ý nghĩa của bài học:
Qua thực tế dạy học tôi thấy việc kết hợp kiến thức liên môn học vào giảng dạy
là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó đòi hỏi người giáo viên bộ môn không chỉ nắm

chắc môn mình dạy mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức các môn học khác để
tổ chức, hướng dẫn các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học
một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động này, tôi mạnh dạn thực
hiện thử nghiệm một dự án nhỏ đối với môn Tiếng Anh 11. Tôi nhận thấy khi soạn bài
có kết hợp các kiến thức của các môn học khác sẽ giúp giáo viên tiếp cận tốt hơn, hiểu
rõ hơn, sâu hơn những vấn đề đặt ra. Từ đó tổ chức hướng dẫn học sinh sẽ linh hoạt
hơn, sinh động không. Học sinh có hứng thú học tập, tìm tòi, khám phá nhiều mảng
kiến thức và được suy nghĩ, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tế tốt hơn.
Cụ thể: Bài giảng này khi thực hiện sẽ giúp các em học sinh nắm được tầm quan
trọng và tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.


Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
ở cấp độ vi mô và vĩ mô.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
a) GV: - Tranh ảnh về thế giới tự nhiên.
- Thông tin, tranh ảnh, về bảo vệ môi trường và thiên nhiên.
- Trang thiết bị/Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT: Máy chiếu projecter)
b) HS: Tranh ảnh về thiên nhiên và môi trường.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
a) Ổn định tổ chức
b) Kiểm tra bài cũ
c) Bài mới:
Bài học được tiến hành trong 1 tiết học ( 45 phút)

Tóm tắt nội dung chính của phần nội dung bài học mà GV hướng dẫn HS tìm
hiểu như sau:
Phần 1: Before you read
- GV cho HS xem một số bức tranh và đọc các số liệu về các loài động vật đang có
nguy cơ tuyệt chủng như báo gấm, hổ và gấu trúc...


+ Hiện nay báo gấm chỉ còn xuất hiện rải rác ở phía đông châu Phi
+ Còn có khoảng 600 con gấu trúc trong tự nhiên
+ Có khoảng 20 con hổ Siberia còn lại trong tự nhiên và khoảng 100 con trong các
vườn bách thú của Trung Quốc
- GV yêu cầu HS giải thích lí do vì sao các loài này bị giảm nhanh về số lượng: Do
con người săn bắn trái phép, phá hủy môi trường sống của chúng...- GV giới thiệu một số từ mới
+ pollutant( n): chất gây ô nhiễm
+ have a great influence on: có ảnh hưởng lớn đến...
+ environment(n): môi trường
+ protect(v): bảo vệ
+ prohibit (v) cấm
+ be in danger of: đang gặp nguy hiểm
+ extinct( a) tuyệt chủng
+ interfere(v): can thiệp
Phần 2: While you read
- GV cho HS đọc lướt đoạn văn trong 5 phút và làm các bài tập phía dưới
Task 1:
- GV yêu cầu HS điền từ vào chỗ trống : pollutants, decreasing, extinct, endangered....
nhằm giúp các em khắc sâu nghĩa của những từ này và vận dụng vào các tình huống cụ
thể.
Task 2:


- GV yêu cầu HS đọc quét để tìm chủ đề cho các đoạn văn nhỏ bằng phương pháp trắc
nghiệm khách quan
Đoạn 1: Sự can thiệp của con người vào tự nhiên
Đoạn 2: Nhiều loài động vật đang biến mất
Đoạn 3: Con người đang nỗ lực bảo vệ môi trường
Đoạn 4: Điều kiện để cùng tồn tại một cách thanh bình.
Task 3: Trả lời các câu hỏi:
- GV cho HS hoạt động theo cặp, hỏi và trả lời
1. Con người đã thay đổi thế giới bằng những cách nào ?
2. Hậu quả của việc con người can thiệp vào tự nhiên?
3. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?
-> Liên hệ: Bảo vệ cảnh quan trường, lớp, nơi mình sinh sống
Phần 3: After you read
- GV yêu cầu HS nêu các nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài động
vật quý hiếm
+ People kill animals for fur, skin and food.
( Con người săn bắn chúng lấy lông, thịt và da)

+ People keep animals as pets.


( Con người nuôi làm cảnh)
+ People hunt or capture animals for recreation or entertainment.

( Con người săn bắn chúng để phục vụ nhu cầu giải trí)
+ People destroy the environment .


7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Kiểm tra HS bằng cách yêu cầu HS chuẩn bị một đoạn văn ngắn về những việc
bản thân cần làm để bảo vệ môi trường tự nhiên và trình bày trước lớp.
Yêu cầu: HS cần trình bày được các nội dung sau:
- Giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm, trường lớp sạch sẽ.
- Trồng và chăm sóc cây xanh
- Tuyên truyền bằng nhiều biện pháp trong gia đình, nhà trường, địa phương:
không săn bắn hay tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã....
8. Các sản phẩm của học sinh:
04 HS có bài nói đạt yêu cầux

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×