Tải bản đầy đủ

HỒ sơ dạy học

Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

1. Tên hồ sơ dạy học: Giáo dục kĩ năng sống và nâng cao hiểu biết về căn
bệnh thế kỷ trong môn Ngữ văn ở trường THPT qua bài học THÔNG ĐIỆP
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.
2. Mục tiêu dạy học
Sau bài học, HS đạt được
a. Về kiến thức:
- Môn Ngữ văn: hiểu, cảm nhận được tính chất nóng bỏng của cuộc đấu
tranh chống đại dịch HIV/AIDS hiện nay trên thế giới, tầm quan trọng của việc
mọi cá nhân, quốc gia phải nâng cao tinh thần trách nhiệm sát cánh bên nhau về
hành động tích cực để phòng chống HIV/AIDS.
- Môn GDCD: hiểu được nhiệm vụ của người học sinh nói riêng, người công
dân nói chung trong phòng chống HIV/AIDS; tham gia những hoạt động phòng
chống nhiễm HIV; không phân biệt đối xử với người mắc HIV/AIDS.
b. Về kĩ năng
- Có kĩ năng đọc – hiểu văn bản nhật dụng
- Kĩ năng tự nhận thức về tính chất nóng bỏng của cuộc chiến phòng chống
AIDS hiện nay trên thế giới, từ đó xác định được trách nhiệm của mỗi cá nhân khi
tham gia vào cuộc chiến này.

- Kĩ năng giao tiếp, làm việc hợp tác, động não giải quyết vấn đề: trình bày,
trao đổi về hiện trạng cuộc chiến phòng chống AIDS hiện nay và những việc cần
làm để góp phần vào cuộc chiến này.
c. Về thái độ:
- Có thái độ tích cực trong bảo vệ cá nhân và cộng đồng phòng chống HIV/
AIDS.
- Có thái độ cảm thông, chia sẻ đối với những người không may mắc AIDS.
3. Đối tượng dạy học của dự án
- Học sinh: lớp 12A1
- Số lượng: 31 học sinh
- Đặc điểm: Phần lớn các em học sinh trong lớp đều yêu thích môn học, sôi
nổi tích cực trong các hoạt động học tập. Đặc biệt nhiều học sinh có tư duy nhận
thức và sáng tạo tốt.

GV Vi Thị Luận

1

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

Các em học sinh lớp 12A1
4. Ý nghĩa của dự án
Kĩ năng sống có thể hiểu là những kĩ năng tâm lí – xã hội cơ bản giúp cá
nhân tồn tại và thích ứng trong cuộc sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước cuộc
sống có nhiều thách thức, cám dỗ.
Hiện nay, nội dung giáo dục kĩ năng sống đã được nhiều quốc gia trên thế
giới đưa vào dạy học cho học sinh trong các trường phổ thông, dưới nhiều hình
thức khác nhau, trong đó có Việt Nam.
Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng
yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất
nước , đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học, giáo
dục phổ thông đã và đang được đổi mới mạnh mẽ, mà thực chất là cách tiếp cận kĩ
năng sống, đó là: Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình, Học để
cùng chung sống. Theo đó, việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông
được thực hiện thông qua nhiều chương trình, dự án như: Giáo dục bảo vệ môi
trường, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, giáo dục phòng chống ma túy, giáo dục

phòng tránh tai nạn thương tích...
Trên thực tế cho thấy, có khoảng cách giữa nhận thức và hành vi của con
người, có nhận thức đúng chưa chắc đã có hành vi đúng. Ví dụ : nhiều học sinh
biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe, có thể dẫn tới ung thư vòm họm, ung thư
phổi nhưng các em vẫn hút thuốc; Có những học sinh biết rằng việc trốn học, bỏ
tiết là vi phạm nội quy trường lớp nhưng vẫn vi phạm... Đó chính là vì các em đã
thiếu kĩ năng sống.
Vì vậy, việc giáo dục kĩ năng sống càng trở nên cấp thiết hơn đối với thế hệ
trẻ, đặc biệt là học sinh, bởi vì:
- Các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước, là người quyết định sự
phát triển của đất nước.
- Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách , giàu
ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi nhưng còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội,
GV Vi Thị Luận

2

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo...do vậy một bộ phận không nhỏ bị sa vào lối
sống tiêu cực. Đặc biệt hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thế hệ trẻ thường
xuyên phải chịu tác động đan xen của những yếu tố tiêu cực: như tệ nạn xã hội,
bạo lực học đường, hay mối nguy hại từ căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS...
Với dự án dạy học Giáo dục kĩ năng sống qua bài Thông điệp nhân Ngày
thế giới phòng chống HIV/AIDS 1-12-2003 ( Cô – phi An – nan ) tôi mong muốn
có thể giúp các em hình thành các kĩ năng như sau:
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông: Việc phân biệt đối xử làm cho những
người nhiễm HIV/AIDS trở thành nhóm người sống ẩn dật trong xã hội, giấu diếm
bệnh tật và làm tăng nguy cơ lây bệnh cho người khác. Để chấm dứt tình trạng này,
mỗi chúng ta cần loại bỏ các quan niệm sai lầm về căn bệnh này, loại bỏ những sợ
hãi không đáng có, bớt đi những ánh mắt kì thị và có hành vi thân thiện gần gũi
những người nhiễm bệnh để khống chế cũng như kéo dài thời gian sống cho người
bệnh.
- Kĩ năng hợp tác: Qua bài học, các em học sinh sẽ được chia nhóm để
hoàn thành các bài tập. Các thành viên trong một nhóm sẽ cùng chung sức làm
việc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, tôn trọng các những quyết định chung ...nhằm tạo ra
hiệu quả làm việc cao nhất.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Để có được những thông tin cần
thiết một cách đầy đủ, khách quan chính xác, kịp thời các em cần hình thành kĩ
năng tìm kiếm và xử lí thông tin như: xác định chủ đề cần tìm kiếm, xác định các
loại thông tin cần tìm kiếm, thu thập thông tin theo kế hoạch và viết báo cáo nếu
được yêu cầu ( phù hợp hoạt động vẽ sơ đồ tư duy ).
5. Thiết bị dạy học, học liệu
- Tài liệu: Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1, Sách giáo viên Ngữ văn 12 tập
1, Chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 12, Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn
ở trường THPT, tài liệu tham khảo khác có liên quan đến bài học.
- Giáo cụ trực quan: 1 số tranh ảnh về tác giả, về tổ chức Liên hợp quốc, về
sự nguy hiểm của căn bệnh HIV/AIDS.
- Phương tiện hỗ trợ: Bảng, phấn, thước.

H1: Cuốn Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn.

GV Vi Thị Luận

3

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

H2: Chân dung cựu Tổng thư ký LHQ
C.An-nan

H3: Tòa nhà LHQ tại New York

H4: Lá cờ Liên hợp quốc

GV Vi Thị Luận

4

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

H5: Cựu Tổng Thư ký Cô – phi An – nan ( trái ) trong Lễ nhận giải Nô – ben
Hòa bình tại Stốc – khôm ( Thụy Điển).

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Gợi dẫn trên lớp
- Trong phần này, giáo viên là người lên kế hoạch chi tiết, cụ thể về dự án,
yêu cầu và tiến độ hoàn thành của dự án, sau đó chia nhóm học sinh và giao nhiệm
vụ cụ thể, hướng dẫn các nhóm cách thức thực hiện dự án bằng việc gợi ý cụ thể về
kế hoạch nhóm, phân công công việc, giao tiến độ hoàn thành và hường dẫn cách
thức trình diễn sản phẩm cuối cùng thu được của dự án.
- Trong quá trình thực hiện dự án, các nhóm nhỏ đã được phân công thảo
luận trao đổi về những tác hại to lớn của căn bệnh thế kỉ đối với cuộc sống, con
người, và những gì mỗi người cần làm để chung tay vào cuộc chiến đấu phòng
chống AIDS.
Hoạt động 2: Xác định kiến thức cơ bản
- Về nội dung:
+ Học sinh nắm được văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống
AIDS 1- 12- 2003 được ra đời trong hoàn cảnh nào.
+ Chủ đề của bản thông điệp, tình hình của đại dịch HIV trên thé giới.
+ Có được hiểu biết cơ bản về HIV/AIDS, cơ chế lây nhiễm và cách phòng
chống.
- Về nghệ thuật:
+ Văn phong chính luận rõ ràng, trong sáng dễ hiểu, lập luận lôgic chặt chẽ.
+ Cùng tâm huyết và trách nhiệm của người viết đã làm nên sức thuyết phục
cao cho bức thông điệp lịch sử này.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh
Chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm có một nhiệm vụ:
- Nhóm một: Vẽ sơ đồ tư duy về nạn dịch HIV/AIDS
- Nhóm hai: Tìm và sưu tầm hình ảnh những hành động đối xử đẹp với
người nhiễm HIV/AIDS.
- Nhóm ba: Đóng kịch tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS
8. Các sản phẩm của học sinh.
Học sinh triển khai các nội dung trên, giáo viên lựa chọn giờ học ngoại khóa
để học sinh trình bày kết quả ( Kèm theo hình ảnh minh họa ).
GV Vi Thị Luận

5

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

Tiết 16
Ngày soạn:
Lớp: 12A1 Tiết:

Ngày dạy:

Sĩ số:

Vắng

THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY
THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS, 01-12-2003
Cô-phi An-nan
I. Mục tiêu cần đạt:
Giúp HS:
1. Kiến thức:
- Hiểu và cảm nhận được tính chất nóng bỏng của cuộc đấu tranh chống đại
dịch HIV/AIDS hiện nay trên thế giới.
- Tầm quan trọng của việc mọi cá nhân, quốc gia phải nâng cao tinh thần
trách nhiệm sát cánh bên nhau trong hành động tích cực để phỏng chống
HIV/AIDS.
- Cảm nhận được sức thuyết phục to lớn của bức thông điệp.
2. Kĩ năng:
- Học tập cách lập luận, cách hành văn của tác giả để viết được các bài văn
phục vụ cho cuộc sống.
- Có được kĩ năng đọc hiểu một văn bản nhật dụng khác.
- Có kĩ năng tự nhận thức và cách phòng chống về căn bệnh thế kỉ.
- Có kĩ năng trình bày, trao đỏi giao tiếp về hiện trạng cuộc đấu tranh phòng
chống AIDS hiện nay và những việc cần làm để góp phần vào cuộc chiến này.
- Có được kĩ năng hợp tác và xử lí thông tin để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Thái độ : Xây dựng cho mình thái độ sống có trách nhiệm, tích cực và nhân
đạo trong công cuộc phòng chống HIV/ AIDS nói riêng và các vấn đề thiết thực
của cuộc sống nói chung
II/ Phương tiện thực hiện
- Tài liệu: Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1, Sách giáo viên Ngữ văn 12 tập
1, Chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 12, Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn
ở trường THPT, tài liệu tham khảo khác có liên quan đến bài học.
- Giáo cụ trực quan: ảnh về tác giả, về tổ chức Liên hợp quốc, về sự nguy
hiểm của căn bệnh HIV/AIDS.
- Phương tiện hỗ trợ: Bảng, phấn, thước
III/ Cách thức tiến hành:
Kết hợp các hình thức đọc sgk kết hợp trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi.
IV/ Tiến trình bài học
1. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra vở soạn của học sinh – 2phút)
2. Bài mới
- Gv cho học sinh xem một số hình ảnh và hỏi Hs về hình ảnh đó.

GV Vi Thị Luận

6

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

H1: Hãy cho biết tên virút trong hình?
H2: Em biết gì về biểu tượng trên?
Trả lòi: H1 là hình ảnh của Vi rút HIV
H2 là biểu tượng dải ruy-băng đỏ,được mang để biểu hiện ý thức và sự ủng hộ
dành cho những người bị nhiễm HIV.

- Gv khái quát và dẫn vào bài:
Hiện nay, đại dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành trên thế giới. Chúng ta
phải có thái độ ra sao trước tình hình đó, đặc biệt là với những người bị nhiễm
căn bệnh này? Chúng ta sẽ có được câu trả lời và thái độ sống hợp lí thông qua
tìm hiểu bức Thông điệp nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS ngày hôm nay.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

I. Tìm hiểu chung:
GV hướng dẫn học sinh tìm
hiểu phần tiểu dẫn
- GV: Phần tiểu dẫn, sgk trình
bày những vấn đề gì?
- Hs: Phần tiểu dẫn trình bày 2
nội dung: về tác giả và về văn
bản.
1. Tác giả: Cô-phi An-nan.

(Chân dung TTK Cô – phi An – nan).
GV Vi Thị Luận

7

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

Gv hướng dẫn hs tìm hiểu cụ - Sinh ngày 08/04/1938, tại Ga-na, một nước cộng
thể về tác giả Cô-phi An- hòa tại châu Phi.
nan.
- Bắt đầu làm việc ở tổ chức Liên hợp quốc từ
năm 1962. Năm 1966 là Phó Tổng Thư kí Liên hợp
quốc phụ trách gìn giữ hòa bình. Ngày 01/1/1997
ông là người châu Phi đầu tiên được bầu làm Tổng
Thư kí Liên hợp quốc và đảm nhiệm chức vụ này
trong hai nhiệm kì.
- GV: Các em có suy nghĩ gì
về cương vị mà ông đảm
nhiệm? HS đọc và nêu được
những nét chính về tác giả.
- Hs suy nghĩ trả lời.
- GV khái quát: Sau hơn nửa
thế kỉ ( 1945 -1997) LHQ mới
có một người thuộc châu Phi
được bầu vào chức vụ Tổng
thư kí LHQ. Đó không chỉ là
chiến thắng của tinh thần bình
đẳng, bình quyền giữa các dân
tộc trên thế giới , mà việc đảm
đương 2 nhiệm kì liên tiếp
trên cương vị người đứng đầu
1 tổ chức lớn nhất, có uy tín
nhất trên thế giới còn là sự Tòa nhà LHQ tại New York
thừa nhận những phẩm chất
ưu tú của Cô – phi An – nan.

- GV bổ sung thêm: Có thể
coi Giải thương Nô – ben vì
hòa bình chính là sự ghi nhận
những đóng góp to lớn của
ông đối với việc xây dựng “
một thế giới được tổ chức tốt
hơn và hòa bình hơn”. Giữa bề
bộn những lo toan nhiều mặt
cho đời sống nhân loại , ông
vẫn không quên dành sự ưu
tiên đặc biệt cho cuộc chiến
chống lại đại dịch HIV/AIDS.
Bản thông điệp là một trong
GV Vi Thị Luận

- 4/ 2001 ra Lời kêu gọi hành động gồm sáu điều
về việc đấu tranh với đại dịch HIV/AIDS và kêu
gọi thành lập Quỹ sức khỏe và AIDS toàn cầu; ông
đóng vai trò chủ chốt trong việc khởi động công
cuộc chống khủng bố trong phạm vi toàn thế giới
qua Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
- Năm 2001 ông được nhận giải thưởng Nô-ben
về hòa bình; nhận được nhiều bằng cấp danh dự ở
các trường đại học châu Phi, Á, Âu, Bắc Mĩ cùng
nhiều giải thưởng khác.

8

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

những bằng chứng nói lên mối
quan tâm đặc biệt này.

- GV: Văn bản Thông điệp
nhân Ngày thế giới phòng
chống AIDS 1-12-2003 ra đời
trong hoàn cảnh nào?

Cựu Tổng Thư ký Cô – phi An – nan ( trái )
trong Lễ nhận giải Nô – ben Hòa bình tại Stốc –
khôm ( Thụy Điển).
2. Văn bản:
a. Hoàn cảnh và mục đích sáng tác:

- GV: Em hãy xác định chủ
đề của tác phẩm?

- Bản thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống
AIDS được tác giả viết gửi nhân dân thế giới nhân
Ngày thế giới phòng chống AIDS 1-12-2003.
- Bản thông điệp này được công bố hơn hai năm
sau khi ông ra lời kêu gọi trước hiểm họa
b. Thể loại:
Văn bản chính luận, nhật dụng
Bước 1 : Khám phá
c. Chủ đề: Thông điệp nêu rõ hiểm họa
HIV/AIDS, đòng thời phòng chống HIV/AIDS
- GV: Em hãy giải thích thuât phải là sự quan tâm của toàn nhân loại, có chương
ngữ HIV/AIDS và lí do tại sao trình cụ thể đặt lên hàng đầu , không nên im lặng,
có ngày thế gới phòng chống kì thị, phân biệt đối xử. Mọi quốc gia, mọi người
AIDS (ngày 1-12 hàng năm)? phải coi đó là nhiệm vụ của chính mình.
- HS suy nghĩ phát biểu, trao
đổi cách hiểu của cá nhân.
II. Đọc- hiểu văn bản:
- GV chốt lại và giới thiệu nội
dung bài học.
1. Quyết tâm phòng chống HIV/AIDS của toàn
thế giới: Quyết tâm của cả thế giới khi nhất trí,
cam kết, chiến đấu, đánh bại căn bệnh HIV/AIDS,
thông qua Tuyên bố về Cam kết phòng chống
HIV/AIDS
- HIV là tên loại vi rút gây ra bệnh AIDS, viết
GV Vi Thị Luận

9

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

theo cách rút gọn cụm từ tiếng Anh Human
Immunodeficiency Virut; AIDS là tên của hội
chứng suy giảm hệ miễn dịch mắc phải ( còn gọi là
bệnh liệt kháng hoặc SIDA), viết theo cách rút gọn
cụm từ tiếng Anh Acquired Immune Deficiency
Syndrome.
- Ngày Thế giới phòng chống AIDS đầu tiên là
ngày 1-12-1988.
- Nguyên Tổng thư kí Liên Hợp quốc Cô – phi An
–nan đã gửi bản thông điệp đén toàn thế giới nhân
Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12-2003.
Bước 2: Kết nối
Gồm 2 nội dung
Hoạt động 1. HD tìm hiểu về + Điểm lại tình hình phòng chống HIV/AIDS trên
những nguy cơ của căn bệnh toàn thế giới.
+ Xác định nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS của
AIDS đối với toàn thế giới.
- GV chia lớp thành 4 nhóm toàn nhân loại.
thảo luận, yêu cầu học sinh
mỗi nhóm thảo luận một 2. Điểm lại tình hình thực tế và nhiệm vụ của
trong các nội dung sau,thời mỗi cá nhân, mỗi quốc gia.
gian thảo luận là 3phút, thời
gian trả lời là 2phút/nhóm.
+ Nhóm 1: nguy cơ căn bệnh
AIDS trên thế giới hiện nay.
+ Nhóm 2: nhân loại đã làm
những gì để đối phó với căn
bệnh thế kỉ này.
+ Nhóm 3: đại dich AIDS diễn
ra như thế nào ở địa phương
em.
+ Nhóm 4: lí do gì khiến C.
An – nan phát lời kêu gọi
tuyên chiến với HIV/AIDS.
Đại diện các nhóm trình bày
kêt quả thảo luận.
- GVnhận xét nhanh về kết
quả làm việc và sự hợp tác
của HS trong các nhóm.

- Thông điệp của nguyên Tổng thư kí LHQ đã nêu
GV Vi Thị Luận

10

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

rõ:

Hoạt động 2. HD học sinh
xác dịnh nhiệm vụ phòng
chống HIV/AIDS của toàn
nhân loại
- GV nêu yêu cầu: mỗi học
sinh suy nghĩ về câu văn “
Trong thế giới khốc liệt của
AIDS, không có khái niệm “
chúng ta” và “ họ”. Trong thế
giới đó, im lặng đồng nghĩa
với cái chết”.
-GV có thể gợi ý bằng các câu
hỏi nhỏ sau:
+ Tác giả đã xác định nhiệm
vụ phòng chống HIV/AIDS
của toàn nhân loại như thế
nào?
+ Cá nhân em có suy nghĩ như
thế nào về trách nhiệm và
hành động phòng chống
HIV/AIDS?
HS suy nghĩ, liên hệ thực tế và
trình bày thực tế và trinh bày ý
tưởng cá nhân, cần thể hiện
được những suy nghĩ chân
thành về trách nhiệm và hành
động cụ thể trong phòng
chống HIV/AIDS.
- GV chốt lại một số nội dung
sau:

GV gọi 2 học đọc phần ghi
GV Vi Thị Luận

Đại dịch AIDS đang hoành hành và đang lan
rộng nhanh nhất ở chính những khu vực trên thế
giới mà trước đây vẫn được coi là an toàn.
- Chúng ta đã có sự cam kết, nguồn lực và hành
động chống lại căn bệnh thế kỉ này, nhưng chúng
ta đã không hoàn thành được cam kết, không đạt
được những chỉ tiêu đề ra cho năm 2005.
- Liên hệ thực tiễn ở địa phương: số ca mắc AIDS
ở địa phương có chiều hướng tăng
- Thực tế đặt ra một vấn đề nóng bỏng: chúng ta
phải làm gì? phải hành động gì trước nguy cơ này?
Đó là câu hỏi đặt ra đối với toàn thể nhân loại và
nguyên Tổng thư kí LHQ là người thay mặt để nêu
ra.
3. Lời kêu gọi phòng chống HIV/AIDS.:

- AIDS không phải là vấn đề của một số người mà
làvấn đề của toàn nhân loại.
- Không thể im lặng, lảng tránh trách nhiệm hay kì
thị với những ngươi nhiễm HIV, bởi nguy cơ
nhiễm HIV có thể xảy ra với bất kì ai nếu không
11

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

nhớ sgk.

biết cách đề phong tránh đúng cách.
- Mỗi người cần có những hành động cụ thể để
hưởng ứng lừi kêu gọi :
Bước 3: Luyện tập
“ Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến
GV đặt câu hỏi và yêu cầu học chống HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn.”
sinh trình bày nhanh trong 1
Tổng kết: Ghi nhớ (SGK).
phút:
- Em có nhận xét gì về nghệ
thuật bình luận của tác giả về
trách nhiệm và hành động cụ
thể trong phòng chống III. LUYỆN TẬP:
HIV/AIDS của toàn nhân
loại?
- HS suy nghĩ trình bày.
- Gv có thể khái quát với
những ý chính sau:

Nghệ thuật bình luận của tác giả:

Bước 4 : Vận dụng

- Lập luận mạch lạc, rõ ràng theo trình tự từ đặt
vấn đề, đánh giá tgực trạng, rút ra kết luận và
nhiệm vụ cấp thiết.
- Vận dụng thành công nhiều thao tác lập luận như:
chứng minh, bác bỏ, so sánh...
- Câu văn cô đọng, súc tích kết hợp hình ảnh giản
dị, dẫn chứng cụ thể, sinh động... cảm xúc chân
thành, truyền được tâm huyết của tác giả.

THỰC HÀNH NGOẠI
KHÓA
1. Chuẩn bị của giáo viên
GV chia lớp thành ba
nhóm, mỗi nhóm có một
nhiệm vụ. Cơ sở chia nhóm
dựa trên Kĩ thuật chia nhóm
theo sở thích.
- Nhóm một: Vẽ sơ đồ
tư duy về nạn dịch HIV/AIDS
- Nhóm hai: Tìm, sưu
tầm hoặc vẽ tranh theo chủ đề
phòng chống HIV/AIDS.
- Nhóm ba: Đóng kịch
tuyên truyền về phòng chống
HIV/AIDS
- GV lên kế hoạch cụ thể về
nội dung giờ học ngoại khóa
GV Vi Thị Luận

12

Trường THPT Mậu Duệ


Giáo dục kĩ năng sốngvà nâng cao hiểu biết về căn bệnh thế kỷ qua bài THÔNG ĐIỆP NHÂN
NGÀY PHÒNG CHỐNG AIDS 1-12-2003.

2. Chuẩn bị của học sinh
- Ban cán sự lớp phối hợp với
giáo viên thiết kế phần nội
dung sinh hoạt.
- Học sinh chuẩn bị kĩ phần
trình bày của mình.
- Học sinh tham khảo thêm
các tài liệu kiến thức về
HIV/AIDS
- Thời gian trình bày: trong
giờ học ngoại khóa tuần tiếp
theo.
Gv củng cố và dặn dò học sinh:
- Gv củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản, Hs ghi nhớ.
- Các nhóm hoàn thành bài tập vận dụng.

GV Vi Thị Luận

13

Trường THPT Mậu DuệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×