Tải bản đầy đủ

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI
- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang
- Trường THPT Mậu Duệ.
- Địa chỉ: Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh – Tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: …………… ; Email: cap3maudue@gmail.com
- Thông tin về giáo viên:
Họ và tên: Lưu An Thuyên.
Ngày sinh: 21/02/1988.
Môn: Toán
Điện thoại: 0979187304; Email: luuanthuyen@gmail.com


PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI
1.Tên hồ sơ dạy học:
Tích hợp kiến thức môn Toán vào tính vận tốc và gia tốc trong vật lý trong bài
“Đạo hàm cấp hai” môn Toán lớp 11.
2.Mục tiêu dạy học.
Trong thực tế sản xuất và hoạt động hàng ngày, chúng ta thường gặp rất nhiều bài toán
liên quan đến kiến thức toán và vật lí. Để giải quyết một số bài toán thực tế, học sinh cần có
kiến thức về chuyển động và các tính toán liên quan đến năng suất … tôi đã đề ra một số giải
pháp vận kiến thức các môn học toán và vật lý để giải quyết tốt các bài toán đặt ra trong cuộc

sống.
* Kiến thức.
- Giúp các em nắm được mối liên quan đạo hàm cấp 2 và vận tốc tức thời và gia tốc tức
thời.
* Kỹ năng:
- Giúp các em rèn tốt khả năng tư duy toán học, tư duy tính toán trong vật lý, thu thập
thông tin, phân tích các đại lượng, liên quan đến bài toán thực tế.
- Biết vận dụng kiến thức liên môn trong giải quyết vấn đề.
* Thái độ:
- Giáo dục ý thức liên hệ giữa kiến thức toán học và thực tế.
- Nghiêm túc, hợp tác tốt, linh hoạt trong các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn
trong việc giải quyết vấn đề.
3. Đối tượng dạy học của bài học.
Đối tượng dạy học là học sinh.
- Số lượng học sinh: 34 em
- Số lớp thực hiện: 01 lớp
- Khối lớp: 11
4. Ý nghĩa của bài học.
Qua bài này học sinh nắm được mối quan hệ giữa áp dụng các công thức toán học và
cách tính gia tốc và vận tốc trong thực tế như chuyển động của vật.
5. Thiết bị dạy học, học liệu.
- Máy chiếu.
- Kiến thức về tin học để soạn bài giảng trình chiếu Powerpoint;
- Kiến thức toán học về lập luận, suy luận, biến đổi công thức, tính toán;
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết vận dụng kiến thức của các môn học toán, vật lý để giải quyết bài toán thực tế
về vận tốc, gia tốc của vật thể.
2. Kỹ năng


- Giải được các bài toán liên quan đến đạo hàm cấp 2.
3. Thái độ
Có ý thức vận dụng kiến thức toán vào việc giải quyết các bài toán thực tế
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy chiếu.
2. Mỗi nhóm học sinh:
Bảng nhóm, máy tính

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
Việc dạy bài học này, giáo viên cần lưu ý một số vấn đề trong bài tập để giúp học sinh
tích hợp tốt kiến thức của các môn Toán học, Vật lý, hoạt động thực tế để hiểu sâu hơn, rõ hơn
bài toán cần giải quyết.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
Trong quá trình kiểm tra, đánh giá được thực hiện dưới dạng bài viết trong 10 phút. Mỗi
học sinh làm một bài với nội dung câu hỏi sau.
Câu hỏi: Tính gia tốc tức thời của sự rơi tự do có phương trình chuyển động : s = 1 gt 2
2

8. Các sản phẩm của học sinh.
Sau khi chấm bài kiểm tra chúng tôi thấy 34 học sinh đã biết giải bài tập này
Kết quả đạt được như sau: Giỏi 5% Khá : 50% Trung bình 35% Yếu: 10%
Từ kết quả học tập của các học sinh, chúng tôi nhận thấy việc tích hợp kiến thức liên
môn vào một môn học là việc làm hết sức cần thiết, có hiệu quả rõ rệt đối với học sinh. Cụ thể
chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm đối với bộ môn Toán 11 với bài “Đạo hàm cấp hai” với học
sinh lớp 11 trong học kỳ II (2013- 2014) đã đạt kết quả rất khả quan.
Trên đây là hồ sơ dạy học thử nghiệm của giáo viên Toán 11, rất mong được sự ủng hộ
góp ý của các quý thầy cô để chúng tôi hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×