Tải bản đầy đủ

kế hoạch chủ đề bản thân

KẾ HOẠCH
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Độ tuổi: 5-6 tuổi
Thời gian: Từ ngày 09/09/08/13 đến 05/10/13
MỤC TIÊU

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG

I/ Phát triển thể chất:

* Dinh dưỡng- sức khỏe:
- Trẻ biết và không ăn, uống một số
thứ có hại cho sức khỏe ( C5,
CS19).

- Ăn chín, uống chín. Không ăn
những thức ăn có hại cho sức khỏe.
- Biết ăn uống đầy đủ chất để cơ thể
khỏe mạnh.

+Đạm:..Thịtgà,thịtheo, tôm.
+ Mỡ:đầu, bơ, đậu….gao
Bột Đường: bánh mì, gạo, mì tôm...
+ Vitamin muối khoáng:Rau, trái
cây
- Trẻ biết tự rửa mặt, chải răng hàng - Thực hiện đúng các thao tác lau
mặt, chải răng hằng ngày.
ngày( C5,CS16)
+ Lau mặt bằng khăn: Lau mắt,
mũi, miệng, trán và má, cằm và cổ.
+ Chải răng: Chải mặt ngoài, chải
mặt trong, mặt nhai.
- Lau mặt khi mặt bẩn, chải răng
sau khi ăn xong.
Luôn giữ cho quần áo tươm tất gọn

* HĐNT:
- Trò chuyện với trẻ một số thức ăn tốt
cho cơ thể bé.
* HĐG:
-Xem tranh 4 nhóm thực phẩm cần cho
sức khỏe của bé.

* HĐVS:
- Bé chải răng sau khi ăn xong.
- Bé lau mặt sau khi ngủ dậy.
- Chải răng, lau mặt khi bẩn.
* HĐTT:
-Xem tranh và đàm thoại các bước chải
răng, lau mặt cho trẻ.
* HĐG:
+ Góc học tập: Trò chơi xếp đúng qui


- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng không bôi bẩn lên quần áo
trình các bước chải răng, lau mặt.
gàng.( C5,CS18)
- Giữ đầu tóc luôn sạch sẽ, gọn
gàng, chải đầu nếu tóc rối.
*BTPTC: *TDBS:

* Phát triển vận động:
- Thực hiện nề nếp tập thể dục buổi - Hô hấp: Thổi nơ bay, hít vào thở ra.
- Trẻ biết thực hiện được các động
sáng đúng giờ hằng ngày.
- Tay vai:
tác phát triển các nhóm cơ hô hấp,
- Giữ được thăng bằng và phối hợp + Đưa hai tay ra trước, lên cao.
bài tập phát triển chung và các bài
toàn thân để thực hiện các bài tập
+ Hai tay dang ngang gập trước ngực.
tập vận động cơ bản.
thể dục buổi sáng và bài tập vận
- Bụng lườn:
động cơ bản.
+ Đứng nghiêng người sang hai bên.
+ Hai tay giơ lên cao, nghiêng người
phía trước.
- Chân:
+ Hai tay chống hông, khuỵu gối.
+ Đứng một chân, co một chân, đổi
chân.
- Bật:
+ Bật tiến , bật lùi.
+ Bật dang chân, khép chân.

* TD:


- Trẻ thực hiện được kỹ thuật đi trên - Đi trên dây không bị rớt chân ra -Đi trên dây
dây.
ngoài. Khi đi mắt nhìn thẳng về
.
phía trước. tay vung tự nhiên.
-Trẻ thực hiện được kỹ thuật bật -Hai tay chống hông, mắt nhìn
-Bật liên tục vào vòng.
liên tục vào vòng
thẳng về phía trước,bật liên tục vào
các vòng, không được chạm chân
vào vòng.
-Trẻ biết đi khụy gối

-Khi đi lưng thẳng, hai tay chống
hông, khụyu gối xuống, mắt nhìn
thẳng.
-Trẻ biết được kỹ thuật chuyền - Chuyền bóng thẳng tay, mắt nhìn
bóng qua đầu, qua chân
theo bóng, khi lấy bóng không
chạm tay bạn.
- Thực hiện các yêu cầu của cô, của
- Trẻ biết tham gia cùng bạn thực
bạn, trong các trò chơi vận động
hiện các trò chơi vận động.
thực hiện đúng luật chơi của nhóm
bạn.

-Đi khụy gối
-Chuyền bóng qua đầu, qua chân
* TCVĐ:
- Nhảy dây
- Nhảy vào nhảy ra.
- Chuyền bóng.
- Lộn cầu vồng
* HĐNT: Thực hiện kỹ năng bò theo
đường dích dắc.


II/ Phát triển nhận thức:
-Trẻ biết nói được một số thông tin
quan trọng về bản thân ( C7,CS27)

-Trẻ biết được các bộ phận và chức
năng trên cơ thể mình
- Trẻ biết ăn uongs là nhu cầu
không thể thiếu trong cuộc sống
hằng ngày
- Trẻ nhận biết và phòng tránh một
số tai nạn thương tích thường gặp

* KPXH:
- Sự lớn lên của bé.

- Quá trình phát triển, thay đổi của
cơ thể bé theo từng giai đoạn: Mang
thai, sơ sinh, tuổi mẫu giáo, trưởng
thành.
- Thông tin của bản thân: Giới tính,
số nhà, địa chỉ nhà
- Các bộ phận và các chức năng các - Tai bé nghe thấy gì?
bộ phận trên cơ thể.
- Nhu cầu của bản thân cần gì để cơ - Nhu cầu ăn uống hằng ngày của bé.
thể lớn lên và khỏe mạnh.
- Phòng tránh một số tai nạn thường - Bé làm gì để phòng tránh tai nạn
gặp ở trẻ em: Không chơi vật nhọn, thương tích.
gần ao hồ, dùng điện…
* HĐNT:
Trò chuyện,đàm thoại, xem tranh ảnh về
bản thân,sở thích, đặc điểm, tuổi…
* HĐG:
- Góc phân vai: Gia đình, Bác sỹ, cô bán
hàng.
- Góc học tập : Thi xem ai tài (nói nhanh
số điện thoại, địa chỉ của gia đình)


* Làm quen với toán:
- Trẻ nhận biết con số phù hợp với
số lượng trong phạm vi 10. ( C23,
CS104)

-Trẻ nhận biết được khối cầu, khối
vuông, khối chữ nhật và khối trụ
theo yêu cầu(C24 CS107)

-Trẻ biết xác định vị trí
(Trong,ngoài,trên, dưới,trước, sau,
phải, trái) của một vật so với một
vật khác.( CS108)

- Ôn đếm và nối số lượng phù hợp
trong phạm vi 6
- Đếm và nói đúng số lượng trong
phạm vi 6.
- Đọc được các chữ số từ 1- 6.Tách
nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần.

* LQVT:
- Đếm số lượng 6. Nhận biết số 6.

- Tách nhóm có số lượng 6 thành nhiều
phần.
* HĐG:
- Góc học tập:
Chơi với các chữ số, đômi nô.

- Đặc điểm khối cầu, vuông, và
nhận dạng các khối hình đó trong
thực tế
- Chắp ghép các hình, hình học để
tạo thành các hình mới theo ý thích
và theo yêu cầu.

* LQVT: Phân biệt khối tròn, vuông.

-Xác định vị trí của đồ vật( Phía
trước, phía sau, phía phải, phía trái)
so với bản thân trẻ, với bạn khác,
với một vật nào đó làm chuẩn.tam
giác, chữ nhật xung quanh lớp.

* LQVT:
- Xác định vị trí, phía trái, phía phải,
phía trên, phía dưới của bản thân.
-Trò chơi: nhảy theo hiệu lệnh của cô

* HĐG:
- Chơi trò chơi Xây nhà cho bé.
- Bé chơi khối gì?


III/ Phát triển ngôn ngữ.
-Trẻ nghe hiểu nội dung câu
chuyện, thơ dành cho lứa tuổi của
trẻ ( C14,CS64)
-Trẻ nói rõ ràng ( C15, CS65)

- Hiểu rõ nội dung câu chuyện, thơ,
đồng dao đã nghe. Kể chuyện diển
cảm, đúng vần, đúng điệu.

- Trả lời câu hỏi của cô rõ lời, trọn
câu trong các hoạt động như ở hoạt
động học, hoạt động góc, ngoài
trời…
- Nhận dạng đặc điểm các chữ a, ă
â.
-Trẻ biết viết chữ theo thứ tự từ trái -- - Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục
sang phải, từ trên xuống dưới
ngữ.
( CS90)
- Hướng viết của các nét chữ, đọc
ngắt nghỉ sau các dấu.
-Viết từ trên xuống dưới, từ trái qua
phải. Không được bỏ sót.
- Phân biệt được sự khác nhau,
giống nhau giữa các chữ o, ô, ơ.
- Ngồi đúng tư thế khi viết đúng các
chữ, từ và các dấu thanh.

* Đọc thơ:
- Thư trung thu.
- Ước mơ của tí.
* Kể chuyện:
- Giấc mơ kì lạ.
- Tay phải, tay trái.
* HĐNT:
- Đàm thoại, trò chuyện về bản thân bé
và các bạn, các đặc điểm, sở thích, giới
tính ….
* HĐG:
- Góc phân vai:
- Bé làm cô giáo, Bác sỹ, cô bán hàng.
*Làm quen chữ cái:
- Nhận biết chữ a, ă, â.
- Trò chơi chũ a, ă, â.
- Tập tô chữ cái a, ă, â
- Nhận biết chữ c.
* LQCV:
- Tập viết nét cong trái, cong phải.
- Tập viết nét xiên và nét ngang.
- Tập viết nét sổ thẳng nối với nét cong.
- Tập viết nét khuyết dưới.
* HĐG: Góc học tập: Chơi với các chữ,
đôminô con vật, chơi đôminô, chữ cái.


IV/ Phát triển thẩm mỹ:
-Trẻ biết nhận ra giai điệu (vui, êm
dịu, buồn) của bài hát hoặc bản
nhạc (CS99)
-Thể hiện cảm xúc và vận động phù
hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc
bản nhạc.(Chỉ số 101)

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo
nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối
hợp).
-Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra
âm thanh, vận động theo các bài
hát, bản nhạc yêu thích.
-Vận động nhịp nhàng theo giai
điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái
phù hợp với các bài hát, bản nhạc

* Âm nhạc:
-Vận động theo nhạc“chiếc đèn ông sao”
- Vận động tiết tấu chậm “ Tìm bạn
thân”
* TCN:
- Tiếng hát ở đau
- Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
* Nghe hát các bài hát:
- Gọi trăng là gì?
- Em là bông hồng nhỏ
*Tạo hình:

- Trẻ biết cắt theo đường viền thẳng
và cong của các hình đơn giản.( C2,
CS7)
Trẻ cẩm nhận Nói được ý tưởng
thể hiên trong sản phẩm tạo hình
của mình ( C22, CS103)
-Trẻ biết tô màu kín, không chờm ra
ngoài đường viền các hình vẽ. (chỉ
số 6)

- Cắt theo đường thẳng, xiên, cong
các hình đơn giản như hình chữ
nhật, tam giác.
- Thực hiện được kỹ năng vẽ khuôn
mặt buồn vui
- Trẻ biết tô màu kín, không chờm
ra ngoài đường viền các hình vẽ.
(CS6)

- Cắt dán hình tam giác, hình vuông

- Vẽ khuôn mặt buồn, vui
- Góc NT: Nặn hình người.


V/ Phát triển tình cảm và kỹ năng
xã hội:
- Lễ phép với cô giáo, người lớn,
- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn,
lịch sự với bạn bè.
xin lỗi và xưng hô lễ phép với
người lớn( CS54)
- Mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến với
các bạn trong lớp.
- Lật mở từng trang để xem tranh
- Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt
ảnh trong sách, truyện.
động thể hiện sở thích của mình
- Nói được nội dung trong tranh
cùng các bạn và người khác
sách.
( CS30))
- Làm những việc đơn giản để lau lá
cây xung quanh lớp, trường .
- Hợp tác với bạn khi tham gia các
hoạt động.
- Nhừơng nhịn bạn khi chơi.
- Trẻ Dể hòa đồng với bạn bè trong - Hợp tác, chấp nhận chơi hòa thuận
cộng tác với bạn khi tham gia các
nhóm chơi ( CS 42)
hoạt động chung
- Quan tâm giúp bạn khi thấy bạn
cần sự giúp đỡ như: khi bạn đau
ốm, bạn không làm được.
- Giúp đỡ bạn ngay khi bạn hoặc
-Trẻ sẵn sàng giúp đỡ khi người
người lớn yêu cầu.
khác khi gặp khó khăn.(chỉ số 45)

* KPXH: Trò chuyện về tình cảm của bé
với bạn bè và người thân trong gia đình.
- Xem tranh về lễ giáo
*HĐG:
- Vẽ bạn trai, bạn gái.
- Góc TV: Xem tranh ảnh, làm album
đóng tập về chủ đề bản thân.
- Góc TN: Lau lá cây
- Góc PV: Bé tập làm bác sĩ , cô cấp
dưỡng.
- Góc XDXH và LT: Xây nhà cho bé
* HĐĐ và TT:
- Trẻ biết chào cô ba mẹ, người thân vào
lớp và ra về.
* HĐG:
- Trong khi chơi các hoạt động ở các góc
trẻ biết xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn khi
nhận sự giúp đỡ của người khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×