Tải bản đầy đủ

Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ: Trường Mầm non

Lớp mẫu giáo: 4 tuổi
Thời gian thực hiện: 3 tuần

I. Mục tiêu: Gồm 5 lĩnh vực
1. Phát triển thể chất:
- Thực hiện các vận động của cơ thể theo nhu cầu bản thân.
- Phối hợp nhịp nhàng các cơ quan trong thực hiện các vận động: Chạy thay
đổi tốc độ theo hiệu lệnh; đi kiễng gót; đập bát bóng tại chỗ; đi trong đường
hẹp và bò theo đường zích zắc.
- Biết tên và cách chế biến 1 số món ăn thông thường ở trường MN.
- Có 1 số thói quen tốt trong ăn uống và vệ sinh, sinh hoạt: Mời trước khi ăn,
ăn hết suất, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, vệ sinh răng miệng, biết
những nơi nguy hiểm trong trường lớp.
2. Phát triển nhận thức:
- Biết tên trường, tên lớp, tên cô giáo, tên các bạn trong lớp.
- Phân biệt các khu vực trong lớp, các khu ực trong trường và biết các cô,
các bác trong trường MN.
- Biết ngày hội đến trường là ngày khai giảng năm học mới.

- Biết roc 1 số phong tục đặc trưng của ngày têt trung thu: Rước đèn trung
thu, bày mâm cỗ và phá cỗ đêm rằm âm lịch 15/8.


- Nhận biết rõ 1 số đặc điểm, sự giôngs và khác nhau của đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc trong lớp.
- Nhận ra đặc điểm của hình: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ
nhật.
3. Phát triển ngôn ngữ:
- Biết kể về trường lớp, về các hoạt động của lớp theo trình tự.
- Đọc thơ, kể truyện về trường, lớp MN
- Bày tỏ nhu cầu, mong muốn, tình cảm của bản thân bằng lời nói và hành
động.
- Tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường, lớp.
4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:
- Yêu quý biết g trường lớp, cô giáo và các bạn.
- Yêu thích và biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
- Biết cất đồ chơi đúng chỗ sau khi chơi xong.
- Hợp tác, chia sẻ với các bạn, cô giáo.
- Thực hiện các quy định của lớp, trường.
5. Phát triển thẩm mỹ:
- Thể hiện bài hát về trường MN đúng nhịp điệu có cảm xúc.
- Tạo ra các sản phẩm tạo hình về trường lớp, đồ dùng đồ chơi, cô giáo, các
bạn trong lớp.
- Tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường, lớp.


MẠNG HOẠT ĐỘNG
Phát triển thẩm mỹ:

Phát triển nhận thức:
- Thực hành, luyện tập qua trò chơi, đếm các đồ dùng, đồ
chơi trong sân trường.
- Đếm số 1, 2. So sánh chiều dài. Nhận biết số 3, số 4. Phân
biệt hình: Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Tham quan, quan sát và nhận xét quang cảnh trường MN:
tên trường, đ/c, ngày hội 5/9, công việc của các cô các bác.

- Tô màu tranh trường MN.
- Vẽ hoa trong trường MN.

- Vẽ và tô màu…..
- Dạy hát: “Trường chúng cháu là trường
MN” và “Chiếc đèn ông sao”
Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học.
Rước đèn đêm trăng.

Phát triển thẩm mỹ

Phát triển nhận thức

Mạng
hoạt động

Phát triển ngôn ngữ

PT tình cảm và kỹ
năng xã hội
Phát triển thể chất

- Thơ: Cô và cháu, trăng sáng.

- Bò zích zắc qua 4 chướng ngại

- Xem tranh ảnh về trường MN.

- Truyện: củ cải trắng.

vật.

Trò chuyện về ngôi trường và lớp

- KPKH: Trò chuyện về trưưòng

- Tung bóng lên cao và bắt bóng.

học của bé.

MN, trò chuyện về lớp học của

- Đi kiễng gót, lăn bóng cho cô và

- TC: Xây dựng trường MN.

mình: tên, địa chỉ trường, công

cho bạn.

+ đóng vai cô nhà bếp, cô giáo và

việc của các cô các bác trường

TC:

học sinh, bác sỹ học đường.

MN.

+ Chạy tiếp sức.

- Chăm sóc, bảo vệ cây cối trong

- Kể chuyện theo tranh về một

+ Lộn cầu vồng.

trường.

ngày hoạt động ở trưưòng MN.

+ Tung – bắt bóng.

- Thực hành, luyện tập hành vi
giao tiếp văn hoá.


MẠNG NỘI DUNG
- Trẻ biết tên trường, địa chỉ của trường
- Trẻ biết tên lớp, tên cô giáo và các bạn
trong lớp.
- Tình cảm của trẻ đối với ngàu hội đến
trường.
- Chuẩn bịi ngày khai giảng 5/9, cùng cô
trang trí lớp, tập văn nghệ.

- Trẻ biết ngày 15/8 âm lịch là ngày tết
trung thu cổ truyền của dân tộc.
- Trẻ biết một số phong tục đặc trưng
trong ngày tết trung thu.
( bày mâm cỗ trung thu và liên hoan
phá cỗ, rước đèn trung thu).

Ngày hội đến
trường của bé

Bé vui tết trung thu

Trường Mầm non

Lớp học của bé

- Trẻ biết rõ hoạt động của trẻ ở lớp.
- Biết tên gọi của đồ dùng, đồ chơi ở trong
lớp.
- Biết các góc chơi trong lớp.
- Biết cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong
lớp và biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cẩn thận.


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề nhánh: Ngày hội đến trường của bé
Thời gian thực hiện: 5/9 – 9/9/2011
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên trường, địa chỉ của trường.
- Trẻ biết tên lớp, tên cô giáo và các bạn trong lớp.
- Cô và trẻ cùng nhau trâng trí lớp và luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho lễ
khai giảng.
- Trẻ yêu quys cô giáo, yêu các bạn và thích đến lớp.
II. Kế hoạch tuần:
Hoạt động
Đón trẻ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chầo cô, chào bố mẹ sau đó cất đồ dùng
cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu.

Thể dục
sáng
Hoạt động
học

- Cho trẻ vào góc chơi tự do.
- Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, chân, bụng, bật, kết hợp bài hát của chủ
điểm.
- Điểm danh, báo ăn.
Phát triển thể Phát triển thẩm Phát triển nhận

Phát triển

Phát triển

chất:

mỹ:

ngôn ngữ:

thẩm mỹ:

- Bò zích zắc

- Tô màu tranh - Kể chuyện

- Thơ: Cô và

- Dạy hát:

qua chướng

trường MN.

theo tranh về 1

cháu.

“Trường

ngại vật.

- Nghe hát:

ngày ở trường

- Xem tranh

chúng cháu là

- TC: chạy

Trường chúng

MN.

ảnh, t/c về

trường MN”

tiếp sức.

cháu là trường

- TC: tìm bạn.

trường MN.

- N/H: ngày

thức:


MN.

đầu tiên đi
học
- TC: tai ai

Hoạt động

- Quan sát

- Quan sát và

- Vẽ trường

- T/C về buỏi

tinh.
- Tham quan,

ngoài trời

vườn cây

mô tả về

MN trên sân

lễ khai giảng

tìm hiểu các

trong sân

trường MN.

trường

- TC: Cáo và

khu vực ở

trường.

- TC: lộn cầu

- TC: tìm bạn,

thỏ, chơi tự

trường MN.

- TC: tung

vông, chơi tự

chơi tự do.

do.

- TC: mèo

bóng, chơi tự

do.

Hoạt động
góc

đuổi chuột,

do.
Góc phân vai: Góc bác sỹ:

Góc nghệ

Góc xây

chơi tự do.
Góc nghệ

Cô giáo của

Cô y tế học

thuật: Hát về

dựng: Xây

thuật: Hát về

em

đường.

chủ điểm.

dựng trường

chủ điểm.

Góc tạo hình: Góc sách: xem

Góc phân vai:

MN.

Góc phân vai:

Tô màu

tranh ảnh về

Gia đình chuẩn Góc tạo hình: Cửa hàng bán

trường MN.

trường MN.

bị cho bé đi

Vẽ lớp học

đồ dùng học

Hoạt động

học.
của bé.
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, chuẩn bị bàn ăn, đồ ăn.

CS – ND

- Cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.

Hoạt động

- Cho trẻ ngủ đủ giấc.
Xem tranh và Làm quen bài

Vẽ và tô màu

Truyện: Gà tơ Trò chơi về

chiều

trò chuyện về thơ: “Mẹ và cô

trường MN.

đi học.

chủ đề, liên

trường MN.

giáo”

- Chơi tự do.

- TC: cáo và

hoan văn

- TC: lộn cầu

- TC: Máy bay.

thỏ.

nghệ.

vồng.

sinh.

- Bình cờ.
- Bé ngoan.

Trả trẻ

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.


- Cho trẻ chơi tự do trong lớp, kết hợp trò chuyện với trẻ trong khi đợi người thân
đến đón.

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Thứ 2 ngày 5 tháng 9 năm 2011
Tên bài: Bò zích zắc qua 4 chướng ngại vật


I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên vận động và cách thực hiện vận động bò zích zắc qua 4 chướng
ngại vật.
- Biết phối hợp chân tay nhịp nhàng khi bò, cẳng chân và tay luôn sát sàn khi
bò, bò theo đúng hướng, không chạm chướng ngại vật.
- Trẻ hứng thú tập luyện, chơi đúng luật và lấy đúng theo yêu cầu.
II. Chuẩn bị:
- Vòng thể dục 10 chiếc.
- 8 chiếc hộp, 2 lá cờ.
- Sân tập thoáng, rộng, sạch sẽ.
III. Tiến hành hoạt động:
HĐ1: Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài “Vui đến trường”
- Hỏi trẻ tên trường, tên lớp, tên cô giáo.
- Được đến trường gặp lại các bạn, các cô chúng mình cảm thấy như thế
nào? Vì sao?
- Dẫn dắt vào hoạt động học.
HĐ2: Nội dung:
1. Khởi động:
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác máy bay bay.
Sau đó cho trẻ đi tay chống hông và đi kết hợp với các kiểu chân trê nền
nhạc bài hát “bài tập buổi sáng”.
- Sau đó về đội hình 4 hàng dọc.
2. Trọng động:


Cô cho trẻ chuyển đội hình thành 4 hàng ngang và tập trên nền nhạc bài hát
“Trường chúng cháu là trường MN”
* BTPTC:
- Tay: 2 tay đưa sang ngang cao bằng vai => hay tay gập lại, đầu ngón tay
chạm vai => Hạ tay xuống thả xuôi theo người.(4 lần/ 4 nhịp)
- Lưng: Đứng thẳng, hai chân dang rộng => Đưa thẳng hai tay cao quá đầu
=> Cúi xuống, hai tay chạm bàn chân => Đứng thẳng hai tay thả xuôi theo
người. (4 lần/ 4 nhịp)
- Chân: Đứng hai tay chống hông => Một chân dặt lên trước khuỵu xuống
=> Thu chân về, đổi chân thực hiện.(4 lần/ 4 nhịp)
- Bật nhảy: Bật tại chỗ.(2 lần/ nhịp)
* VĐCB: Bò zích zắc qua 4 chướng ngại vật.
- Cô cho trẻ chuyển về đội hình 2 hàng ngang đối diện.
- Cô giới thiệu tên vận động, giới thiệu cách thực hiện và làm mẫu.
+ Lần 1: Cô làm mẫu.
+ Lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa giới thiệu cho trẻ biết cách thực hiện: Đứng
trước vạch chuẩn bị. Khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” thì chống hai tay sats vạch
và cẳng chân sát sàn, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước. Bò phối hợp chân nọ
tay kia bò theo đường zích zắc qua 8 chiếc hộp sao cho không chạm vào
hộp, bò đến vạch kết thúc thì thôi.
- Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ thực hiện dưới nhiều hình thức.
+ Lần lượt 2 trẻ ở đầu 2 hàng lên thực hiện.
+ Tổ chức thi đua giữa hai tổ, lần lượt trẻ ở hai hàng nối nhau bò, tổ nào
xong trước sẽ thắng.
+ Cho 2 trẻ thực hiện tốt nhất lên thực hiện.
( trong khi trẻ thực hiện cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ).
* Trò chơi vận động: “Chạy tiếp sức”


- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng theo vòng tròn.
- Chuyển sang hoạt động khác.
NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Thứ 3 ngày 6 tháng 9 năm 2011
Tên bài: Tô màu tranh trường MN.


I. Mục đích yêu cầu:
- Ôn lại cách cầm bút và cách tô màu.
- Biết chọn màu hợp lý và tô màu đúng kỹ năng.
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Tranh màu mẫu về trường MN.
- Tranh cho trẻ tô màu.
- Bút sáp màu, bàn ghế.
- Tranh mẫu của cô và của 1 số anh chị trước đã tô.
III. Tiến hành hoạt động:
HĐ1: Ổn định, tạo hứng thú.
- Cô và trẻ vừa hát vừa múa phụ hoạ theo bài hát “Trường chúng cháu là
trường MN”.
- Hỏi trẻ tên bài hát, trong bài hát có nhắc đến gì?
- Hỏi trẻ về trường MN của mình.
- Dẫn dắt vào hoạt động học.
HĐ2: Nội dung trọng tâm.
* Cung cấp biểu tượng:
- Cho trẻ xem tranh mẫu , tranh của cô và tranh của những anh chị trước đã
tô.
- Vừa cho trẻ xem tranh vừa hỏi trẻ:
+ Đây là bức tranh gì?
+ Ngôi trường trong tranh này có màu gì? Cảnh vật xung quanh được tô màu
như thế nào?
- Các con có muốn mình tô được những bức tranh về trường MN thật đẹp
không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con tô màu.
* Hướng dẫn trẻ tô màu:


- Cô làm mẫu: Cô tô mẫu, vừa tô cô vừa phân tích về cách tô, cách chọn
màu, đi màu sao cho đẹp và hợp lý.
* Trẻ thực hiện:
- Hỏi ý định của trẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tư thế ngồi đúng, cách cầm bút, cách tô màu đúng.
- Trong khi trẻ thực hiện cô bật nhạc không lời nhỏ. Quan sát và sửa sai cho
trẻ.
* Trưng bày sản phẩm:
- Sắp hết thời gian cô nhắc trẻ hoàn thành sản phẩm.
- Lần lượt từng trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình lên giá.
- Cho trẻ quan sát và trao đổi về sản phẩm của các bạn với nhau (1-2 phút)
- Các con thấy thích bức tranh nào nhất? Vì sao?
- Cô chọn một vài bức tranh đẹp nhất giới thiệu cho cả lớp cùng xem.
Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động.
- Cô nhận xét giờ học.
- Chuyển sang hoạt động khác.
NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Thứ 4 ngày 7 tháng 9 năm 2011
Tên bài: KPKH “Một ngày hoạt động của bé ở trường MN”


I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết được các hoạt động của cô và trẻ ở trường MN và trình tự của các
hoạt động đó.
- Trẻ biết giới thiệu tên mình, tên bạn và biết được hoạt động của bạn và
mình ở lớp.
- Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi cẩn thận.
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
II. Chuẩn bị:
- Bộ tranh về các hoạt động trong ngày của trẻ.
- Đoạn phim vê trẻ ở trường tập thể dục, ăn cơm, đi ngủ.
III. Tiến hành hoạt động:
HĐ1: Ổn định và tạo hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát bài “Vui tới trường”
- Hỏi trẻ tên bài hát?
- Bài hát nói về điều gì?
- Đến trường chúng mình được gặp những ai? Các con cảm thấy như thế
nào? Vì sao?
HĐ2: Nội dung trọng tâm.
* Cung cấp kiến thức:
- Tranh: Tranh cô giáo đón bé vào trường.
+ Cô có bức tranh gì đây?
+ Bức tranh này nói về điều gì?
+ Ai đưa các con đi học? Ai đón các con vào lớp?
Khi được đến trường các con có vui không? Vì sao?
Cô chốt laị:
- Đoạn phim: Trẻ tập thể dục trên sân trường.
+ Trong đoạn phim vừa rồi các bạn đang làm gì? ở đâu?


+ Tại sao chúng mình lại nên tập thể dục?
+ Khi tập thể dục thì các bạn đứng như thế nào? Chúng mình phải như thế
nào?
Cô chốt lại:
- Tranh: Tranh cô giáo đang dạy trẻ học bài.
+ Quan sát bức tranh chúng mình thấy cô giáo đang làm gì?
+ Các bạn trong tranh đang làm gì?
+ Khi ngồi học các bạn trong tranh như thế nào? Thế các con ngồi học như
thế nào? Tại sao?
Cô chốt lại:
- Đoạn phim trẻ ăn và ngủ:
+ Xem đoạn phim vừa rồi các con thấy các bạn đang làm gì?
+ Khi ăn chúng mình phải như thế nào? Có ăn hết suất không? Có làm rơi
vãi cơm không? Có nói chuyện không?
+ Các con thấy các bạn nằm ngủ như thế nào? Còn chúng mình khi nằm ngủ
thì như thế nào?
Cô chốt lại:
HĐ3: Trò chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Đôi bàn tay”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi.
HĐ4: Kết thúc:
Chuyển sang hoạt động khác.
NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Thứ 5 ngày 8 tháng 9 năm 2011
Tên bài: Thơ: “Cô và cháu”


I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.
- Trẻ hiểu được nội dung bài thơ.
- Trẻ thuộc bài thơ, bước đầu biết đọc diễn cảm.
- Tham gia vào tiết học và chú ý đọc thơ.
II. Chuẩn bị:
- Hình powerpoint về cô và trẻ.
- Tranh minh hoạ cho bài thơ.
III. Tiến hành hoạt động:
HĐ1: Ổn định và tạo hứng thú.
- Cho trẻ xem Powerpoint những hình ảnh về cô và trẻ.
- Cô vừa cho các con xem gì?
- Các con thấy cô và cháu trong những hình ảnh đó như thế nào?
- Dẫn dắt vào bài:
HĐ2: Nội dung trọng tâm.
- Giới thiệu tên bài thơ và đọc mẫu.
+ Lần 1: Cô đọc diễn cảm.
+ Lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp với tranh minh họa.
- Đàm thoại, trích dẫn:
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của ai?
+ Lúc đầu em bé trong bài thơ biết được màu gì?
+ Cô giáo chỉ sang màu gì?
“Bé biết nhận màu xanh
Cô chỉ sang màu đỏ”
+ Nhờ cô giáo mà bé biết nhận thêm những màu gì nữa?
“Nhìn theo ngón tay trỏ…


… chuyển sang màu tím huế”
+ Em bé đã biết được tất cả bao nhiêu màu?
“Cứ như thế, như thế
Bé biết đủ 7 màu”
+ Cô giáo có vui không? Em bé có vui không? Câu thơ nào diễn tả niềm vui
đó.
“Cô và bé nhìn nhau
Nụ cười trong ánh mắt”
* Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ:
- Trẻ đọc cùng cô 3 lần.
- Cho trẻ đọc theo nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân.
HĐ3: Kết thúc hoạt động.
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài “Vui đến trường”
- Chuyển hoạt động khác.
NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2011


Tên bài: DH: “Trường chúng cháu là trường MN”
NH: “Ngày đầu tiên đi học”
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ thuộc và hát rõ lời bài hát.
- Hiểu nội dung bài hát.
- Yêu quý trường MN, yêu quý cô giáo, các bạn trong trường – lớp.
II. Chuẩn bị:
- Dụng cụ âm nhạc.
- Băng đĩa nhạc, máy catset.
- Mũ chóp để chơi trò chơi.
III. Tiến hành hoạt động:
HĐ1: Ổn đinh, tạo hứng thú:
- Cho trẻ chơi trò chơi “tìm bạn thân”
- Dẫn dắt vào nội dung bài học.
HĐ2: Nội dung trọng tâm.
- Cô giới thiệu tên bài hát và tên tác giả.
* Cô hát mẫu:
- Lần 1: Cô hát.
- Lần 2: Cô hát và kết hợp điệu bộ minh hoạ.
* Đàm thoại:
- Cô vừa hát cho lớp mình nghe bài hát gì? Của ai?
- Bài hát nói về điều gì?
- Ở trường bé như thế nào?
- Các con có muốn hát bài hát này thật hay không?


* Trẻ hát:
- Cho trẻ hát cùng cô 3 lần.
- Cho trẻ hát theo nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân.
- Cả lớp hát lại.
* Nghe hát:
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1: Hát xong cô hỏi trẻ:
+ Tên bài hát là gì? Do ai sáng tác? Bạn nhỏ trong bài hát như thế nào?
- Cô hát lần 2: kết hợp minh hoạ, khuyến khích cả lớp hát cùng.
HĐ3: Kết thúc hoạt động.
- TC: “Đoán tên bài hát”
- Cô phổ biến luật chơi cách chơi sau đó cho trẻ chơi.
- Chuyển hoạt động khác.
NHẬT KÝ CUỐI NGÀY
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh: Bé vui tết trung thu
Thời gian thực hiện: 12/9 – 16/9/2011
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết được ngày tết trung thu là ngày tết cổ truyền của dân tộc và là
ngày 15/8 âm lịch.
- Biết được 1 số phong tục truyền thống trong ngày tết trung thu: Bày mâm
cỗ trung thu, rước đèn, phá cỗ trung thu…
- Thông qua các hoạt động âm nhạc và vui chơi giáo dục trẻ nhớ đến ngày
tết trung thu cổ truyền của dân tộc.
II. Kế hoạch tuần:
Hoạt động
Đón trẻ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

12/9
13/9
14/9
15/9
16/9
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ sau đó cất đồ dùng
cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của cháu.

Thể dục
sáng
Hoạt động
học

- Cho trẻ vào góc chơi tự do.
- Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, chân, bụng, bật, kết hợp bài hát của chủ
điểm.
- Điểm danh, báo ăn.
PTTC: Tung PTTM: Vẽ và

PTNT: Bé vui

PTNN: Thơ

PTTM: DH:

bóng lên cao

tô màu đèn ông đón tết trung

“Trăng sáng”

“Chiếc đèn

và bắt bóng

sao.

Xem trânh

ông sao”

TC: Tung bắt

TC: Dung dăng Truyện: Chú

ảnh về lễ hội

NH: Đếm

bóng.

dung dẻ.

trung thu.

sao.

thu.
cuội.

TC: Tai ai


Hoạt động

Quan sát

Quan sát các

Tìm hiểu các

Cảm nhận

tinh.
Quan sát

ngoài trời

khung cảnh

lớp chuẩn bị

phong tục

của mọi

khung cảnh

trong ngày tết vui đón tết

trong ngày tết

người sau

vườn trường

trung thu.

trung thu.

trung thu.

ngày tết trung mùa thu.

TC: Lộn cầu

TC: Dung dăng - Chơi tự do.

thu.

vồng

dung dẻ

TC: Luồn

- Chơi tự do.

- Chơi tự do.

luồn tổ dế

Góc xây

Góc học tập:

Góc NT: Bày

- Chơi tự do.
Góc phân vai: Góc nghệ

dựng: Xây

Xem sách,

mâm ngũ quả,

Cửa hang bán thuật: Hát về

công viên.

tranh ảnh về lễ

làm đèn ông

bánh kẹo

chủ điểm.

sao.

trung thu.

Góc phân vai:

Hoạt động
góc

Góc phân vai: hội trung thu.

- chơi tự do.

Bé phá cỗ

Góc tạo hình:

Góc âm nhạc: Bé làm bánh

trung thu.

Tô màu ngôi

hát các bài

sao.

hát về tết

trung thu.

trung thu.
Hoạt động

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, chuẩn bị bàn ăn, đồ ăn.

CS – ND

- Cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.

Hoạt động

- Cho trẻ ngủ đủ giấc.
- Trò chuyện - Bé tập làm

- Xem tranh

về tết trung

bưu tiếp trung

ảnh về các hoạt “Trăng sáng”

văn nghệ.

thu.

thu.

động tết trung

- Bình cờ.

- TC: Dung

- Chơi tự do.

thu.

chiều

Trả trẻ

- Đọc thơ
- Chơi tự do.

- Liên hoan

- Bé ngoan.

dăng dung dẻ.
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.
- Cho trẻ chơi tự do trong lớp, kết hợp trò chuyện với trẻ trong khi đợi người thân
đến đón.


HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Thứ 2 ngày 12 tháng 9 năm 2011
Tên bài: Tung bóng lên cao và bắt bóng.


I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên vận động và cách thực hiện vận động “tung bóng lên cao và bắt
bóng”
- Trẻ biết thực hiện tung bóng lên cao và bắt bóng bằng tay.
- Phối hợp vận động với các giác quan và định hướng trong không gian.
II. Chuẩn bị:
- Bóng cho đủ số trẻ.
- Băng nhạc, catset ( cho phần khởi động).
III. Tiến hành hoạt động:
HĐ1: Ổn định tổ chức, tạo hứng thú.
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài “Vui đến trường”
- Dẫn dắt trẻ vào bài học.
HĐ2: Nội dung trọng tâm.
1. Khởi động:
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác máy bay bay.
Sau đó cho trẻ đi tay chống hông và đi kết hợp với các kiểu chân trê nền
nhạc bài hát “bài tập buổi sáng”.
- Sau đó về đội hình 4 hàng dọc.
2. Trọng động:
Cô cho trẻ chuyển đội hình thành 4 hàng ngang và tập trên nền nhạc bài hát
“Trường chúng cháu là trường MN”
* BTPTC:
- Tay: 2 tay đưa sang ngang cao bằng vai => hai tay gập lại, đầu ngón tay
chạm vai => Hạ tay xuống thả xuôi theo người.(4 lần/ 4 nhịp)


- Lưng: Đứng thẳng, hai chân dang rộng => Đưa thẳng hai tay cao quá đầu
=> Cúi xuống, hai tay chạm bàn chân => Đứng thẳng hai tay thả xuôi theo
người. (4 lần/ 4 nhịp)
- Chân: Đứng hai tay chống hông => Một chân dặt lên trước khuỵu xuống
=> Thu chân về, đổi chân thực hiện.(4 lần/ 4 nhịp)
- Bật nhảy: Bật tại chỗ.(2 lần/ nhịp)
* Vận động cơ bản:
- Cho trẻ đứng theo đội hình 2 hàng ngang đối diện nhau.
- Cô làm mẫu:
+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích.
+ Lần 2: Cô làm mẫu kèm theo lời giải thích.
Cô đứng thẳng người, 2 chân khép lại, khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” 2 tay
cô cầm bóng đưa ra trước. Khi có hiệu lệnh “tung bóng” cô tung bóng lên
cao và bắt bóng bằng 2 tay.
- Cho trẻ thực hiện: Cô cho trẻ thực hiện dưới nhiều hình thức.
+ Mời 2 trẻ lên thực hiện.
+ Lần lượt 2 trẻ ở 2 đầu hàng lên thực hiện sau đó đi về cuối hàng, cứ thế
cho đến hết.
+ Mời 2 trẻ thực hiện đẹp lên thực hiện lại.
Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát và sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi vận động: Tung và bắt bóng.
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi:
- Cho trẻ chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh và kết thúc hoạt động.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, làm động tác chim bay về tổ và chuyển sang hoạt
động khác.
NHẬT KÝ CUỐI NGÀY.


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Thứ 3 ngày 13 tháng 9 năm 2011
Tên bài: Vẽ và tô màu đèn ông sao.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×