Tải bản đầy đủ

GIÁO án làm QUEN văn học 25 tháng 3

GIÁO ÁN LÀM QUEN VĂN HỌC
Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhánh: Nguồn nước
Đề tài: Truyện: giọt nước tí xíu
Độ tuổi: 5 – 6 tuổi
Thời gian: 30 – 35 phút
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Người soạn: Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày dạy: 25/03/2016
I.

II.

III.

Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả, nhớ nội dung câu chuyện.
- Trẻ biết kể sáng tạo câu chuyện
- Trẻ biết được quá trình tạo ra mưa.

- Trẻ hiểu được lợi ích của nước đối với đời sống con người, động
vật, thực vật trên trái đất
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ, phát triển vốn từ và cách phát âm cho
trẻ
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, phân tích tổng hợp để trả lời được
các câu hỏi của cô giáo.
- Thể hiện được một số lời thoại
-Trẻ biết kể lại được câu chuyện một cách sơ lược.
3. Thái độ
-Trẻ biết giữ gìn vệ sinh nguồn nước, tiết kiệm nước.
-Hứng thú Iham gia vào hoạt động, tự tin mạnh dạn.
Chuấn bị
-Hình ảnh minh họa nội dung câu chuyện.
-Các tranh về nội dung câu chuyện ( 3 bộ)
-Máy tính, ti vi.
-Mô hình truyện giọt nước tí xíu
-Mũ các nhân vật trong truyện: Tí Xíu, mẹ của tí xíu,ông Mặt
Trời, các bạn của Tí Xíu.
Tiến hành hoạt động
Hoạt động của trẻ
Hoạt động của cô
Hoạt động 1: Ổn định tố chức
-Xin chào tất cả các cô giáo, và

-Trẻ lắng nghe.


toàn thể các bạn đã đến với hội thi
“ Bé kể chuyện hay” của lớp lá 2
trường Mầm non Eakpam
-Đến với chương trình hôm nay
gồm có 3 đội chơi.
+ Xin mời đội đầu tiên: Đội “Mây
Xanh”
+Một tràng pháo tay cho đội chơi
thứ 2 đội "Mặt trời”
+ Và cuối cùng là đội “ Giọt nuớc”
-Xin mời tất cả các cô giáo và các
bạn cho một tràng pháo tay thật lớn

đế chào đón các đội.
+ Để mở đầu cho cuộc thi xin mời
các cô và 3 đội chơi cùng thưởng
thức bài hái “ Cho tôi đi làm mưa
với” nhạc và lời: Hoàng Hà
-Đến với chương trình giao lưu
hôm nay, ba đội sẽ trải qua 3 phần
thi. Phần thi cảm nhận của bé, phần
thi ai thông minh, phần thi cùng thi
tài
Hoạt động 2:Phần thi “Cảm nhận
của bé”
-( chương trình có một lọ nước nhỏ
một giọt vào bát và hỏi 3 đội chơi)
3 đội chơi nhìn xem chương trình
có gì đây nào?
-Từ giọt nước này sẽ xuất hiện hiện
tượng gì xin mời 3 đội cùng lắng
nghe câu chuyện “ Giọt nước Tí
Xíu” của tác giả Nguyễn Linh.
Nghe kề chuyện.
Cô kể lần một kết hợp với lời nói,
điệu bộ, cử chỉ minh họa.
-Đố 3 đội chơi biết câu chuyện vừa
rồi có tên là gì? Do ai sáng tác?
Câu chuyện Giọt nước Tí Xíu thật
là đặc biệt mời 3 đội chơi cùng
nhìn lên màn hình ti vi để lắng

-Đội mây trắng đứng lên
chào
-Đội Tia nắng đứng lên
chào
-Đội Giọt nước đứng lên
chào

-Giọt nước

-Lắng nghe cô kể
-Giọt nước tí xíu của tác
giả Nguyễn Linh
-Nhìn lên màn hình ti vi


nghe câu chuyện một lần nữa nào?
Ba đội hãy thật chú ý để tham gia
phần thi ai thông minh nhé.(Cô kể
lần 2 qua màn hình ti vi)
-Giảng nội dung: Từ một giọt nước
ở biển cả, Tí Xíu được ông mặt trời
chiếu những tia nắng ấm biến thành
hơi bay lên trời, gặp cơn gió lạnh
Tí Xíu trở thành những đám mây,
một tia sáng vạch ngang bầu trời,
một tiếng sét inh tai, Tí Xíu lại
thành những giọt nước mưa rơi
xuống mặt đất, ao, hồ, sông suối rồi
theo dòng lại chạy ra biển cả
-Để giúp 3 đội vượt qua phần thi
thứ 2 thật tốt chương trình sẽ cho 3
đội nghe lại câu chuyện thêm một
lần nữa
-Cô kể bằng mô hình
Hoạt động 3: Phần thi “Ai thông
minh”
+ Xin mời 3 đội quan sát hình ảnh
của chương trình (hình ảnh Hạt
mưa ,Mặt trời, Mây, Tia chớp, Mặt
Trăng, Sao). Sau mỗi hình ảnh có
các câu hỏi.
3 đội chơi nhìn xem trên màn hình
có gì đây nào?
-3 đội chơi ơi! Hạt mưa. Mặt trời,
Mây, Tia chớp, Mặt Trăng, Vì Sao
muốn thử tài xem đội nào thông
minh nhất đấy.
+ Hình ảnh hạt mưa: Chương trình
vừa cho 3 đội chơi nghe câu
chuyện gì? Do ai sáng lác?
+ Hình ảnh thứ 2: Mặt trời: Trong
câu chuyện có những ai?
+ Hình ảnh thứ 3: Mây: Tí Xíu là
ai?
+ Hình ảnh thứ 4: Tia chớp: Mở

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ xem

-Mưa, Mặt trời, Mây, Tia
chớp, Mặt trăng, Sao

-Câu chuyện giọt nước tí
xíu. Của tác giả Nguyễn
Linh
-Có Mặt trời, Tí xíu, Bạn
Tí xíu, Mẹ Tí xíu,
-Tí xíu là một giọt nước
-Gặp ông mặt trời


đầu câu chuyện Tí Xíu đã gặp ai?
+ Hình ảnh thứ 5: Các vì sao: Ông
Mặt Trời đã làm thế nào để Tí Xíu
bay lên được?
+ Hình ảnh thứ 6: Mặt trăng: Sau
khi chào mẹ Biển Cả, Tí Xíu và các
bạn đã bay đi đâu?
+Tiếp theo lại 1 câu hỏi đến từ ông
mặt trời: Khi 1 cơn gió lạnh thổi
qua làm các bạn giọt nước thấy rét
các bạn đã làm gì?
+Ô Đám Mây vẫn còn câu hỏi cho
3 đội chơi đấy: Sau khi sấm sét nổi
lên, gió thổi mạnh thì chuyện gì đã
xảy ra?
+Câu hỏi tiếp theo đến từ Vì Sao:
Các bạn thích đoạn truyện nào
nhất? Vì sao các bạn thích đoạn
truyện này?
+Câu hỏi cuối cùng đến từ Giọt
Nước: Đội nào có thể đặt tên khác
cho câu chuyện này nào?
-3 đội chơi ơi qua câu chuyện vừa
rồi thì các bạn thấy hiện tượng mưa
diễn ra như thế nào?

Giáo dục:
- 3 đội chơi hãy kể những nguồn
nước sạch mà 3 đội chơi biết nào?
- Để có nước sạch để dùng trong

-Ông vén mây, chiếu nắng
để tí xíu biến thành hơi
-Các Giọt nước đã hợp
thành mây bay vào đất liền,
qua những dòng sông
-Các bạn đã xích lại gần
nhau tạo thành khối đông
đặc
-Tí Xíu và các bạn thi nhau
tuôn xuống mặt dất và theo
sông suối chảy ra biển cả
-Trẻ chọn đoạn truyện mình
thích
-Trẻ đặt tên khác cho câu
chuyện
-Đầu tiên những giọt nước
được ông mặt trời làm bốc
hơi lên tụ lại thành đám
mây mỏng gió thổi bay vào
đất liền rồi dần dần chúng
tụ lại thành đám mây lớn
nặng trĩu xà xuống thấp rồi
tiếng sét, gió thổi những
giọt nước lại thi nhau tuôn
xuống đất, theo sông, suối
chảy ra biển cả

- Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời


-

-

-

-

cuộc sống chúng ta phải làm gì?
Khi sử dụng nước xong các bạn
phải àm gì? Vì sao các bạn phải
làm như vậy?
+ Các đội đã trải qua 2 phần thi rất
thành công sau đây chúng ta đến
với phần thi thứ 3.
Hoạt động 4: Phần thi “Cùng thi
tài”
Ở phần thi này các đội cùng nhau
thể hiện tài năng kể chuyện diễn
cảm cùa mình với câu chuyện “
Giọt nước Tí Xíu”
Mời một thành viên đội “ Mâỵ
trắng” lên kể chuyện ( Từ đầu
đến ....con sẽ về)
Mời thành viên ở đội “ Mặt trời”
lên kể tiếp cho đến hết.
Mời 1 trẻ lên kể lại toàn bộ câu
chuyện
-Mời thành viên của các đội lên đóng
vai các nhân vật (Cô là người dẫn
chuyện):
+ 1 trẻ đóng vai Tí Xíu, 1 trẻ đóng
vai Ống Mặt Trời, các bạn khác
đóng vai bạn của Tí Xíu.
( Cô bao quát giúp đỡ trẻ thể hiện
đúng vai diễn)
Trò chơi chơi “ Ai nhanh nhất”
-Cách chơi: chương trình đã chuẩn
bị sẵn 3 tờ giấy rô ki và rổ đựng
tranh minh họa cho truyện giọt
nước tí xíu nhiệm vụ của 3 đội
chơi là vượt qua con suối lấy
những bức tranh sắp xếp lên giấy
rô ki theo trình tự nội dung câu
chuyện
-Luật chơi: Khi nhạc bắt đầu thì trò
chơi bắt đầu khi nhạc kết thúc trò

-Trẻ trả lời

-Trẻ kể chuyện
-Trẻ kể tiếp theo
-Trẻ kể chuyện
-Trẻ đóng vai

-Trẻ lắng nghe và tham gia
chơi


chơi kết thúc
Hoạt động 5: Kết thúc
-Trẻ đếm
-Cho 3 đội chơi đếm số phần quà
đội mình nhận được qua các phần
thi
-Đội có nhiều phần quà hơn là đội
chiến thắng
-Đại diện 3 đội lên nhận
-Mời đại diện 3 đội lên nhận huy
huy chương
chương
-Chương trình của chúng ta đến đây
là kết thúc rồi chúc các cô và 3 đội
chơi sức khỏe
-Xin chào và hẹn gặp lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×