Tải bản đầy đủ

Kế hoạch thực hiện đồ chơi của bé trong trường mầm non

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:
ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

LĨNH VỰC
PHÁT TRIỂN
PHÁT TRIỂN
NHẬN THỨC

PHÁT TRIỂN
NGÔN NGỮ

Thực hiện 3 tuần
Từ ngày: 1/10/2013 đến ngày 19/10/2013
Nhóm trẻ 24-36th
MỤC TIÊU

-Trẻ gọi tên, nhận biết một số đồ chơi ,đồ dùng của lớp, các góc
chơi của lớp, những đồ chơi bé thích.
-Biết chơi theo đúng chức năng của đồ chơi.
-Trẻ nhận biết một số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi: công dụng,
chất liệu…

-Nhận biết sự khác nhau màu sắc, hình dạng của đồ dùng, đồ
chơi
-Biết sử dụng các từ chỉ tên gọi của đồ dùng, đồ chơi trong lớp
-Biết diễn đạt suy nghó , hiểu biết của mình về các đồ dùng, đồ
chơi của lớp với cô và các bạn
-Thuộc thơ nhìn tranh và kể chuyện đơn giản theo nội dung của
tranh
-Hát được một số bài hát về đồ chơi, đồ dùng của lớp.

PHÁT TRIỂN
THỂ CHẤT

-Phát triển các vận động cơ bản: vận động đi bò,vận động cơ thể
ở các tư thế khác nhau, rèn luyện các cơ ngón tay, giúp trẻ tăng
cường sức khỏe, cơ thể phát triển cân đối hài hòa.
-Tập phát triển các cử động bàn tay, ngón tay, luyện tập phối
hợp các giác quan với vận động
-Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
-Tập tự phục vụ: xúc cơm, uống nước, đi vệ sinh, đi dép, cởi quần
áo khi bẩn khi ướt, mặc quần.
-Phòng chống một số bệnh tai nạn: trượt, ngã, bỏng…

PHÁT TRIỂN
TÌNH CẢM-XÃ
HỘI

-Dạy trẻ biết nghe lời người lớn,biết yêu quý bản thân và bạn,
thích chơi với bạn
-Thể hiện thích thực hiện các sản phẩm vẽ, xé dán,xâu vòng…
-Biết hát và vận động đơn giản nhòp nhàng một số bài hát.
-Khơng đập phá đồ chơi,biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi của lớp.
-Chơi hồ thuận cạnh trẻ khác.
-Biết thực hiện một số quy đònh của nhóm lớp, biết một số công
việc được làm và không được làm

Trang 1


Nhữ
Nhữnnggđồ

đồchơi
chơibé
béthích
thích( (22tuầ
tuầnn) )

-Trẻ
nnmộ
t tsốsốđồ
aa
-Trẻnhậ
nhậnnbiế
biết,t,gọ
gọi itêtê
mộ
đồchơi
chơicủcủ
lớlớpp
-Nhậ
nnbiế
-Nhậ
biết tđặ
đặc cđiể
điểmmcủcủaồ
đồchơi:
chơi:mà
màuusắsắc,c,
hình
g,chấ
ggdụ
gg
hìnhdạ
dạnn
g,chất tliệ
liệuuvà
vàcôcônn
dụnn
-Biế
ggvớ
-Biết tchơi
chơiđồ
đồchơi
chơicùcùnn
với icácác cbạ
bạnn
-Trẻ
biế
t
cấ
t
dọ
n
đồ
chơi
sau
khi
-Trẻ biết cất dọn đồ chơi sau khichơi
chơi

MẠNG NỘI DUNG
ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

Đồ
Đồdù
dùnnggcủ
củaalớlớpp(1(1tuầ
tuầnn) )

-Trẻ
nnmộ
t tsốsốđồ
gg
-Trẻnhậ
nhậnnbiế
biết,t,gọ
gọi itêtê
mộ
đồdù
dùnn
củcủaalớlớpp
-Trẻ
g:g:mà
-Trẻnhậ
nhậnnbiế
biết tđặ
đặc cđiể
điểmmcủcủaồ
đồdù
dùnn
màuu
sắsắc,c,hình
g,g,chấ
, ,côcônn
ggdụ
g…
hìnhdạ
dạnn
chất tliệ
liệuu
dụnn
g…
-Biế
t
phâ
n
loạ
i
đồ

n
g,
đồ
chơi
củ
a
-Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi củalớlớpp
-Trẻ
ggcủcủ
aalớlớpp
-Trẻbiế
biết tgiữ
giữgìn
gìnđồ
đồdù
dùnn
-Biế
c cbạ
nnggcôcônn
gg
-Biết tphụ
phụgiú
giúppcôcôvà
vàcácá
bạnnnhữ
nhữ
việ
c cvừ
aasứsức.c.
việ
vừ

Trang 2


PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

-Thể dục:Bài “thổi bóng”
*Vận động : -Bò trong đường hẹp
-Đi theo đường ngoằn ngoèo
- Dạo chơi trong nhóm
-Vận động cơ thể ở các tư thế khác
nhau
-TCVĐ: Tung bóng ,thổi bóng bay,về
đúng nhà
-TCDG:Chi chi chành chành,dung
dăng dung dẻ,nu na nu nống
-Thực hành: rửa mặt, rửa tay,cất dọn
đồ chơi sau khi chơi
-Trò chơi ngón tay: Cắp cua bỏ
giỏ,làm củ gừng.

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

-Nhận biết một số đồ chơi bé thích.
-Nhận biết một số đồ dùng bé thích.
-Luyện tập các giác quan, phối hợp
các giác quan: TC: Chiếc túi kì diệu,
tiếng kêu từ đâu.mặc đồ cho búp
bê,lấy đồ dùng theo u cầu.
-Xâu vòng theo màu tặng bạn. Tặng
bp bê đồ chơi màu đỏ,những chiếc
khăn xinh.
-Chơi so hình
- Chơi thao tác vai:Bế em ,ru m
ngủ ,cho em bé ăn,nấu ăn.

MẠNG HOẠT ĐỘNG:

ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM,KỸ
NĂNG XÃ HỘI:

-Dạy hát , vận động theo nhạc:
Bóng tròn to,đơi dép xinh, Búp bê
-Nghe hát: Chiếc khăn tay,trống
cơm,
-Vẽ, tơ màu những đồ chơi đồ dùng
bé thích
-Chơi: Bạn nào đây,cái gì đây? Để
làm gì? Mặc quần áo cho búp bê.
Alô ai đấy?

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

-Trò chuyện về đồ chơi đồ dùng của
bé ở lớp.
-Xem ảnh,gọi tên đồ chơi,đồ dùng.
-Đọc thơ : Đi dép, đồ chơi của lớp.
-Kể chuyện theo tranh: Đồ chơi bé
thích, Đồ dùng của bé
-Thơ : Đi dép,Đồ chơi của lớp
-Trò chơi ngôn ngữ: bé đang nghó
về ai? bé có cái gì,bé đang làm gì…

Trang 3


CHUẨN BỊ HỌC LIỆU :
Một số tranh ảnh về đồ dùng,đồ chơi của bé ở lớp.
Bố trí ,sắp xếp các góc phù hợp chủ đề
Lô tô về đồ dùng ,đồ chơi .
Tranh minh hoạ bài thơ,bài hát,chuyện kể theo tranh của chủ đề
Băng đóa về các hoạt động của nhóm lớp
Sách báo có hình ảnh về đồ dùng,đồ chơi của bé.
Đồ dùng,đồ chơi sáng tạo của cô và trẻ

`


MỞ CHỦ ĐỀ :

ĐỒ CHƠI CỦA BÉCho trẻ xem những hình ảnh về đồ dùng, đồ chơi
Hát “ đôi dép ,chiếc khăn tay”
Đọc thơ : Làm đồ chơi ,đi dép
Trò chuyện cùng trẻ về những đồ chơi trẻ thích, đồ dùng của trẻ ở lớp.
Cùng trẻ tạo hình về đồ dùng,đồ chơi để làm tranh chủ đề
Cho trẻ cùng cô sắp xếp ,vệ sinh đồ dùng,đồ chơi của lớp

Trang 4


CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Thời gian thực hiện : từ ngày 01/10 - 12/10/ 2013

Nhóm lớp : 24-36th

Trang 5


KẾ HOẠCH TUẦN
Thời gian thực hiện: tuần 1 (Từ ngày:01/10 đến ngày 15/10/2013)
1.Kiến thức:
-Trẻ biết tên gọi, chức năng và một số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi
-Biết đồ dùng , đồ chơi dược làm từ một số vật liệu như : bằng nhựa, bằng gỗ, bằng
inox…
2.Kỹ năng:
-Biết tơ màu đồ chơi bé thích, lắng nghe cơ hát và hưởng ứng cùng cơ.
-Có kỹ năng vận động: đi nhanh nhẹn,phối hợp tay chân nhòp nhàng.Tung
bóng,bật xa bằng hai chân
-Xem hình ảnh, trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi.
3.Thái độ:
-Biết chào thưa khi đến lớp.
-Thích tập thể dục sáng, thích đi học.
-Giữ gìn và bảo quản đồ dùng , đồ chơi.
Tên hoạt
động
Đón trẻ
Điểm
danh

TDBS

Hoạt
động có
chủ đích

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

-Cô đón trẻ ân cần, nhắc trẻ chào thưa lễ phép và cất đồ dùng đúng
nơi quy đònh
-Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
-Trò chuyện về đồ chơi trong nhóm lớp, và tổ chức cho trẻ trao đổi
thảo luận về những đồ chơi mà trẻ thích
-Điểm danh các bạn trong nhóm
-Bài : “Thổi bóng” (Thực hiện nguyên tuần)
+Động tác 1: thổi bóng
+Động tác 2: đưa bóng lên cao
+Động tác 3: cầm bóng lên
+Động tác 4: Bật tại chỗ
PTVĐ: TD:
-Tung bóng
bằng hai
tay
TC: Đá

PTNN:
NBTN:
Đồ chơi
các góc
TC: lăn

PTNN:
Thơ : Đồ
chơi của
lớp
TC:Cái túi

PTTCXH: ÂN:
Hát “ bóng tròn”
Nghe hát : Trống
cơm
TC: nu na nu

PTTCXH:
TH: Tô màu
đồ chơi bé
thích
TC: thổi
Trang 6


bóng vào
gơn

Hoạt
động
ngoài trời

Hoạt
động góc

Vệ sinhăn trưangủ trưaăn phụ
chiều
Hoạt
động
chiều
Trả trẻ

bóng

bí mật

nống

bóng

-Dạo chơi sân trường, quan sát thiên nhiên .Quan sát đồ dùng, đồ chơi
ngoài trời
-TCVĐ: Chạy theo cô ,Ai nhanh hơn,bong bóng xà phòng
-TCDG: chi chi chành chành,dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
-Góc trọng tâm: Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Hoạt động với đồ vật: , xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: - xem sách truyện theo chủ đề
- Tô màu, nặn đồ chơi theo ý thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
-TC: cái gì biến mất, tìm đồ chơi theo yêu cầu
-Trò chuyện về đồ chơi của bé
-Chơi các góc
-Nêu gương cuối tuần
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ

Tổ trưởng chuyên môn

Giáo viên lập kế hoạch

Trang 7


Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ hai ngày 01 tháng 10 năm 2013
Tên HĐ
Đón trẻ

HĐ có chủ
đích

Nội dung-hình thức tổ chức
-Cô ân cần đón trẻ .Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà.
-Cho trẻ trò chuyện theo nhóm về đồ chơi bé thích
-Điểm danh
-Thể dục sáng

PTTC:
I.Mục đích-yêu cầu:

Hoạt động: Tung bóng bằng hai tay

-Trẻ biết cầm và tung bóng bằng hai tay
-Biết phối hợp với bạn khi hoạt động
-Hình thành và phát triển các cơ, đặc biệt là cơ tay
-Giáo dục trẻ biết biết cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi

II.Chuẩn bò:

-Lớp học sạch sẽ, gọn gàng
-Khung thành ,bóng cho trẻ.

III.Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
*Khởi động:
-Cô cho trẻ nghe nhạc và chạy vài vòng theo
nhạc, trẻ lấy bóng và đứng thành vòng tròn
*Trọng động:
-Tổ chức cho trẻ thực hiện bài : “Thổi bóng”
+Động tác 1: thổi bóng
+Động tác 2: đưa bóng lên cao
+Động tác 3: cầm bóng lên
+Động tác 4:Bật tại chỗ
-Vận động cơ bản:Tung bóng bằng hai tay
+Bóng là một đồ chơi của lớp mình và hằng
ngày các con được chơi rất nhiều trò chơi với
bóng. +Hôm nay cô sẽ tổ chức cho các con
tung bóng bằng hai tay nha!
-Cô làm mẫu lần 1.
-Cơ làm mẫu lần 2 kèm giải thích: cô cầm
bóng bằng hai tay, mắt nhìn theo bóng và sau
đó cô tung bóng lên cao.
-Cô mời 2-3 trẻ thực hiện
-Trẻ thực hiện theo nhóm, cá nhân
-Cô quan sát sửa sai, khuyến khích trẻ thực

Hoạt động của trẻ
-Trẻ thực hiện

-Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời

-Trẻ quan sát cô

-Trẻ thực hiện

Trang 8


hiện
-Tổ chức cho trẻ tung bóng cho nhau
-TC: Đá bóng vào gôn
*Hồi tónh: trẻ nhẹ nhàng cất bóng vào rỗ theo
màu
*Kết thúc: chơi “ bóng tròn to”
HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh, ăn
ngủ

HĐ chiều

Trả trẻ

-Trẻ tung bóng cho nhau
-Trẻ chơi hứng thú
-Trẻ cất bóng theo màu
-Trẻ chơi cùng cô

-Dạo chơi sân trường, quan sát và trò chuyện về đồ chơi ngồi trời
-TCDG: chi chi chành chành
-Chơi tự do
-Góc trọng tâm: Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Hoạt động với đồ vật: , xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: - xem sách truyện theo chủ đề
- Tô màu, nặn đồ chơi theo ý thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
-Trò chuyện về những đồ chơi bé thích
-TC: Cái túi bí mật
-Chơi các góc
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
-Tắt đèn, quạt, nước trước khi ra về.

*Đánh gía hoạt động trong ngày:
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
1.1. Nội dung chưa dạy được và lý do:

1.2.Những thay đổi cần thiết(nếu có):
2. Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm chăm sóc riêng( về sức khỏe giáo dục) kết
hợp với gia đình:

Trang 9


Tên HĐ
Đón trẻ

Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2013
Nội dung-hình thức tổ chức
-Cô ân cần đón trẻ .Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà.
-Tổ chức trò chơi “ bóng tròn to “ ,hỏi trẻ về những đồ chơi ở lớp
-Điểm danh
-Thể dục sáng

HĐ có chủ PTNN:
đích
I.Mục đích-yêu cầu:

Hoạt động: NBTN : Đồ chơi các góc

- Trẻ biết được tên gọi,công dụng một số của lớp : bóng ,búp bê,hột
hạt,dây xâu,,trống lắc.
-Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: phát âm, nói đủ câu.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn ,cất dọn đồ chơi
II.Chuẩn bò:
-Lớp học sạch sẽ.
-Tranh minh họa. Một số đồ chơi của lớp
III.Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

*Hoạt động mở đầu:
-Hát “Cháu đi mẫu giáo”
-Trò chuyện:
+Các con đi học có gì vui nào? Vì sao?
+ trưòng có cô, có bạn, lại có nhiều đồ chơi
đẹp nữa?
-Trò chuyện cùng trẻ về một số đồ chơi của
lớp
*Hoạt động trọng tâm:
-Cho trẻ xem một số hình ảnh và trò chuyện về
đồ chơi của lớp: có thể chơi gì với quả bóng?
búp bê để làm gì? gạch để làm gì?...
-Hát” búp bê”
-Xuất hiện chiếc túi bí mật
-Cô cho trẻ đoán có gì trong túi. Cô giúp trẻ
gọi tên và tìm hiểu chức năng của đồ chơi
đoán được
-Chơi lăn bóng
-Chơi cùng các dụng cụ âm nhạc
-Tổ chức cho trẻ kể về đồ chơi mà trẻ thích
chơi: con hãy kể cho bạn búp bê nghe về một
loại đồ chơi mà con thích chơi trong lớp nhé!

-Trẻ hát cùng cô
-Trẻ trả lời cô

-Trẻ quan sát
-Hát và đi cùng cơ
-Trẻ đoán

-Trẻ chơi cùng cơ
-Trẻ chơi
-Trẻ tập nói lên theo ý
thích của mình
Trang 10


HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh,
ăn ngủ
HĐ chiều

Trả trẻ

-Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ
chơi
-Hát : Bóng tròn to
-Hát cùng cô
- Quan sát đồ dùng,đồ chơi ngoài sân.
-TCVĐ: Bong bóng xà phòng
-Chơi tự do
-Góc trọng tâm: Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Hoạt động với đồ vật: , xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: - xem sách truyện theo chủ đề
- Tô màu, nặn đồ chơi theo ý thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
- TCHT: cái gì biến mất
-Chơi các góc.
-KCTT: Những đồ chơi bé thích
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
-Tắt đèn, quạt, nước trước khi ra về.

*Đánh gía hoạt động trong ngày:
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
1.1. Nội dung chưa dạy được và lý do:

1.2.Những thay đổi cần thiết(nếu có):
2. Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm chăm sóc riêng( về sức khỏe giáo dục) kết
hợp với gia đình:

Trang 11


Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2013
Tên HĐ
Đón trẻ

HĐ có chủ
đích

Nội dung-hình thức tổ chức
-Cô ân cần đón trẻ .Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà.
-Trò chuyện với trẻ về bản thân bé:bé tên gì? Bao nhiêu tuôi? Bé thích ăn
gì?...
-Tổ chức cho trẻ trò chuyện về các bộ phận cơ thể của bé
-Điểm danh
-Thể dục sáng

PTNN:
I.Mục đích-yêu cầu:

Hoạt động: Thơ “ Đồ chơi của lớp”

- Trẻ biết gọi tên và cách sử dụng một số đồ chơi của lớp.
-Biết đọc thơ và hưởng ứng các hoạt động cùng cô
-Giáo dục trẻ biết giữ gìn và cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
II.Chuẩn bò:
-Lớp học thoáng mát. Sàn nhà sạch sẽ.
-Tranh minh hoạ,một số đồ chơi của lớp.
III.Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
*Hoạt động mở đầu:
-Trẻ hát và trò chuyện
-Hát “ búp bê”
cùng cô.
-Trò chuyện : Búp bê là đồ chơi ở góc nào?
Các con thường chơi gì với búp bê? Ở lớp
mình còn có những đồ chơi nào?
*Hoạt động trọng tâm:
-Trẻ chú ý lắng nghe cô.
-Cô giới thiệu bài thơ “ đồ chơi của lớp”
-Cô đọc thơ 2-3 lần diễn cảm với hình ảnh
minh hoạ.
-Trả lời cô.
-Đàm thoại :
+Cô vừa đọc bài thơ gì?
+Đồ chơi ở đâu?
+Chơi xong làm gì?
+Kẻo thế nào?
+Ta giữ đồ chơi ra sao?
-Trẻ đọc thơ cùng cô.
-Cô đọc thơ 2-3 lần,khuyến khích trẻ đọc
cùng cô.
-Trẻ đọc thơ theo nhóm,cá
-Mời trẻ đọc thơ theo nhóm,cá nhân
nhân.
-Trò chơi: Chiếc túi bí mật
-Trẻ chơi hứng thú.
+Cách chơi: Cô tổ chức cho trẻ đoán trong
Trang 12


HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh, ăn
ngủ

HĐ chiều

Trả trẻ

chiếc túi có đồ hcơi gì? Gọi tên và nói cách
chơi với đồ chơi đó. Sau mỗi lần đoán được
thì yêu cầu các bé đọc thơ “ đồ chơi của lớp”
-Giáo dục trẻ biết giữ gìn và cất dọn đồ chơi
sau khi chơi.
-Quan sát và trò chuyện về đồ chơi của lớp Mầm 1
-TCDG: Kéo co
-Chơi tự do
-Góc trọng tâm: Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Hoạt động với đồ vật: , xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: - xem sách truyện theo chủ đề
- Tô màu, nặn đồ chơi theo ý thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
- TCHT: Cái gì biến mất
-Chơi các góc.
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
-Tắt đèn, quạt, nước trước khi ra về.

*Đánh gía hoạt động trong ngày:
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
1.1. Nội dung chưa dạy được và lý do:
1.2.Những thay đổi cần thiết(nếu có):

2. Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm chăm sóc riêng( về sức khỏe giáo dục) kết
hợp với gia đình:

Trang 13


Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ năm ngày 04 tháng 10 năm 2013
Tên HĐ
Đón trẻ

Nội dung-hình thức tổ chức
-Cô ân cần đón trẻ .Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà.
-Tổ chức cho trẻ trò chuyện về các bộ phận cơ thể của bé
-Điểm danh
-Thể dục sáng

HĐ có chủ PTTCXH:
Hoạt động: TT :Hát vận động“ Bng tròn” .
KH: Nghe hát “ Trống cơm”
đích
I.Mục đích-yêu cầu:
-Trẻ biết hát và vận động cùng với cô
-Trẻ biết lắng nghe cô hát ,biết cảm nhận giai điệu bài hát.
-Trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ chơi

II.Chuẩn bò:

-Lớp học sạch sẽ, gọn gàng
-Đàn,trống cơm,bóng

III.Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
*Hoạt động mở đầu:
-Cô và trẻ cùng chơi “thổi bóng”
*Hoạt động trọng tâm:
-Tình huống: xuất hiện bóng
-Trò chuyện: +Bóng để làm gì?
+Bóng màu gì?
+Chơi xong bóng thì ta làm gì?
-Cô hát lần 1+ giới thiệu bài hát
-Cô hát lần 2+ khuyến khích trẻ thể hiện
cùng cô
-Cô và trẻ cùng hát 3-4 lần.
-Cô hát và vận động 2 lần
-Cô và trẻ hát vận động 3-4 lần.
-Mời trẻ hát vận động theo nhóm,cá nhân.
-Cho trẻ nghe một đoạn nhạc bài hát “ Trống
cơm”
-Cho trẻ mơ tả cái trống cơm là như thế nào.
Cơ giới thiệu cái trống cơm cho trẻ quan sát.
+Cô giới thiệu tên ,xuất xứ bài hát.

Hoạt động của trẻ
-Trẻ cùng chơi với cô

-Trẻ trả lời cô

-Trẻ nghe cô hát

-Trẻ hát cùng cô
-Trẻ hát và vận động.
-Trẻ hát vận động theo
nhóm
-Trẻ chú ý nghe
-Trẻ đốn
-Xem trống cơm
-Lắng nghe cơ
Trang 14


HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh,
ăn ngủ
HĐ chiều
Trả trẻ

+Cô hát minh hoạ
+Cô hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng
-Trẻ hưởng ứng cùng cô.
*Kết thúc: Hát “ Bóng tròn”
-Quan sát và trò chuyện về đồ chơi ngồi trời: nhà banh.
-TCVĐ : Bong bóng xà phòng
-Chơi tự do
-Góc trọng tâm: Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Hoạt động với đồ vật: , xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: - xem sách truyện theo chủ đề
- Tô màu, nặn đồ chơi theo ý thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
- Hát “ Bóng tròn ”, Chơi “ Nu na nu nống”
-Chơi các góc
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
-Tắt đèn, quạt, nước trước khi ra về.

*Đánh gía hoạt động trong ngày:
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
1.1. Nội dung chưa dạy được và lý do:

1.2.Những thay đổi cần thiết(nếu có):

2. Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm chăm sóc riêng( về sức khỏe giáo dục) kết
hợp với gia đình:

Trang 15


Tên HĐ
Đón trẻ

Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ sáu ngày 05 tháng 10 năm 2013
Nội dung-hình thức tổ chức
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp
-Điểm danh
-Thể dục sáng

HĐ có chủ PTTCXH:
đích
I.Mục đích-yêu cầu:

Hoạt động: Tô màu đồ chơi bé thích

-Trẻ biết gọi tên và chức năng của một số đồ chơi ở lớp.
-Biết chọn bút màu ,chọn đồ chơi bé thích để tô.
-Rèn kó năng cầm bút và tô màu cho trẻ.
-Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình ,của bạn
II. Chuẩn bò:
-Lớp học sạch sẽ, gọn gàng
-Bút màu ,tập tạo hình,tranh mẫu của cô.
III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
*Hoạt động mở đầu:
-Hát “ bóng tròn”
-Trò chuyện : + Các con có thích chơi với quả
bóng không? +Các con chơi gì với bóng nào?
+Ở lớp mình còn thích những đồ chơi nào
nữa?
*Hoạt động trọng tâm:
-Cô có tranh vẽ gì đây? Tranh vẽ chưa đẹp vì
chưa có màu sắc.Cô sẽ tô màu cho hình vẽ
thêm đẹp,các con cùng xem nhé!
-Cô làm mẫu: Cô chọn đồ chơi cô thích là
quả bóng. Cô chọn bút màu đỏ để tô màu
quả bóng hco đẹp. Cô cầm bút màu bằng tay
phải ,cô tô màu quả bóng đều,không lem ra
ngoài.
-Tổ chức cho trẻ tô màu
-Cô quan sát trẻ thực hiện, hỏi trẻ :
+Con đang làm gì?
+Con tô màu bằng tay nào?
+Con thích tô màu đồ chơi nào?
-Giáo dục trẻ không làm hư bút màu,giấy

-Trẻ hát và trò chuyện
cùng cô

-Trẻ quan sát cô

-Trẻ thực hiện

-Trẻ lắng nghe cô
Trang 16


HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh,
ăn ngủ
HĐ chiều
Trả trẻ

vẽ,biết giữ gìn sản phẩm của mình và của
bạn cho đẹp.
-TRưng bày sản phẩm
-Báo hết giờ và cùng trẻ trưng bày sản phẩm. -Nhận xét và lắng nghe cô
-Nhận xét sản phẩm:
nhận xét.
+Cô hỏi trẻ nhận xét
+Cô nhận xét,đánh giá chung,khen trẻ tô
màu tốt ,động viên trẻ tô màu chưa hoàn
thành hay làm lem tùm lum ra ngoài.
-Hát cùng cô.
*Kết thúc: Hát “ búp bê”
-Quan sát và trò chuyện về những đồ chơi bé thích
-TCDG: dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
-Góc trọng tâm: Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Hoạt động với đồ vật: , xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: - xem sách truyện theo chủ đề
- Tô màu, nặn đồ chơi theo ý thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
-Đọc thơ “ Đồ chơi của lớp”
-NBTN : Đồ chơi các góc.
-Nêu gương cuối tuần
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
-Tắt đèn, quạt, nước trước khi ra về.

*Đánh gía hoạt động trong ngày:
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
1.1. Nội dung chưa dạy được và lý do:

1.2.Những thay đổi cần thiết(nếu có):

2. Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm chăm sóc riêng( về sức khỏe giáo dục) kết
hợp với gia đình:

Trang 17


KẾ HOẠCH TUẦN
Thời gian thực hiện: tuần 2 (Từ ngày:08/10 đến ngày 12/10/2013)
1.Kiến thức:
-Trẻ biết tên gọi, chức năng và một số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi
-Biết đồ dùng , đồ chơi dược làm từ một số vật liệu như : bằng nhựa, bằng gỗ, bằng
inox…
2.Kỹ năng:
-Biết tơ màu đồ chơi bé thích, lắng nghe cơ hát và hưởng ứng cùng cơ.
-Có kỹ năng vận động: đi nhanh nhẹn,phối hợp tay chân nhòp nhàng.Tung
bóng,bật xa bằng hai chân
3.Thái độ:
-Biết chào thưa khi đến lớp.
-Thích tập thể dục sáng, thích đi học.
-Giữ gìn và bảo quản đồ dùng , đồ chơi.
Tên hoạt
động
Đón trẻ
Điểm
danh
TDBS

Hoạt
động có
chủ đích

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

-Cô đón trẻ ân cần, nhắc trẻ chào thưa lễ phép và cất đồ dùng đúng
nơi quy đònh
-Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
-Trò chuyện về đồ chơi trong nhóm lớp, và những đồ chơi trẻ thích
-Điểm danh các bạn trong nhóm
-Bài “Tập với nơ” (Thực hiện nguyên tuần)
+Động tác 1: Thổi nơ
+Động tác 2: Đưa nơ lên cao
+Động tác 3: Cúi xuống nhặt nơ
+Động tác 4: Bật tại chỗ
PTVĐ: TD: PTNN:
PTNN:
PTTCXH: ÂN: PTTCXH:
-Bật xa
NBTN:
Thơ : Đồ
Hát “ bóng
TH: Tô màu
-TC: Tung Đồ chơi chơi của lớp tròn”
đồ chơi bé
bóng
các góc TC:Cái túi
Nghe hát :
thích
TC: lăn
bí mật
Trống cơm
TC: thổi
bóng
bóng
TC: nu na nu
nống
Trang 18


Hoạt
động
ngoài trời

Hoạt
động góc

Vệ sinhăn trưangủ trưaăn phụ
chiều
Hoạt
động
chiều
Trả trẻ

-Dạo chơi sân trường, quan sát thiên nhiên .Quan sát đồ dùng, đồ chơi
ngoài trời
-TCVĐ: Chạy theo cô, Ai nhanh hơn
-TCDG: Nu na nu nống, dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
-Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Góc trọng tâm: HĐVĐV: xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: -Tô màu đồ chơi bé thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
-TC: cái gì biến mất, tìm đồ chơi theo yêu cầu
-Trò chuyện về đồ chơi của lớpù
-Chơi các góc
-Nêu gương cuối tuần
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ

Tổ trưởng chuyên môn

Giáo viên lập kế hoạch

Trang 19


Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2013
Tên HĐ
Đón trẻ

HĐ có chủ
đích

Nội dung-hình thức tổ chức
-Cô ân cần đón trẻ .Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà.
-Cho trẻ trò chuyện theo nhóm về đồ chơi bé thích
-Điểm danh
-Thể dục sáng

PTTC:
Hoạt động: Bật xa
I.Mục đích-yêu cầu:

-Trẻ biết bật xa bằng hai chân và giữ thăng bằng sau khi tiếp đất
-Hình thành và phát triển các cơ, đặc biệt là cơ chân
-Giáo dục trẻ biết biết cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi.

II.Chuẩn bò:

-Lớp học sạch sẽ, gọn gàng
-Một số đồ dùng của lớp, vạch mức

III.Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô
*Khởi động:
-Cô và trẻ cùng đi,chạy 1-2 vòng theo nhạc
*Trọng động:
-BTPTC: “ Tập với nơ ”
+Động tác 1: thổi nơ
+Động tác 2: đưa nơ lên cao
+Động tác 3: Cúi xuống nhặt nơ
+Động tác 4:Bật tại chỗ
-Vận động cơ bản: Bật xa
-Cô làm mẫu: Cô đứng trước vạch mức, mắt
nhìn về phía trước , nhún chân và bật xa về
phía trước, qua vạch kẻ, giữ thăng bằng sau
khi tiếp đất
-Cô mời 2-3 trẻ thực hiện
-Trẻ thực hiện theo nhóm, cá nhân
-Cô quan sát sửa sai, khuyến khích trẻ thực
hiện
-Tổ chức cho trẻ thi đua xem ai bật xa hơn
-TC: Tung bóng
Tổ chức cho trẻ tung bóng lên cao rồi nhặt
bóng. Cho trẻ chơi theo hứng thú

Hoạt động của trẻ
-Trẻ đi và chạy cùng cô
-Trẻ cùng thực hiện

-Trẻ quan sát cô

-Trẻ thực hiện

-Trẻ chơi

Trang 20


HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh, ăn
ngủ

HĐ chiều

Trả trẻ

*Hồi tónh: trẻ và cô cùng hít thở và vận động
nhẹ nhàng theo nhạc
-Dạo chơi sân trường, quan sát thiên nhiên
-TCVĐ: Tung bóng
-Chơi tự do
-Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Góc trọng tâm: HĐVĐV: xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: -Tô màu đồ chơi bé thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
-Trò chuyện về những đồ chơi bé thích
-Chơi các góc
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
-Tắt đèn, quạt, nước trước khi ra về.

*Đánh gía hoạt động trong ngày:
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
1.1. Nội dung chưa dạy được và lý do:

1.2.Những thay đổi cần thiết(nếu có):

2. Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm chăm sóc riêng( về sức khỏe giáo dục) kết
hợp với gia đình:

Trang 21


Tên HĐ
Đón trẻ

Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2013
Nội dung-hình thức tổ chức
-Cô ân cần đón trẻ .Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà.
-Tổ chùc trò hcơi “ bóng tròn to “ ,hỏi trẻ về những đồ chơi ở lớp
-Điểm danh
-Thể dục sáng

HĐ có chủ PTNT:
I.Mục đích yêu cầu:
đích

Hoạt động : NBPB : To - Nhỏ

-Trẻ biết được tên gọi một số đồ chơi mà trẻ thích
Trẻ nhận biêt và phân biệt được đồ chơi có kích thước to, nhỏ khác nhau
-Rèn luyện và phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ: biết gọi tên đồ chơi,
sử dụng ngôn ngữ của trẻ nói về đồ chơi
-Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ chơi của lớp

II.Chuẩn bò:

-Lớp học thoáng mát. Sàn nhà sạch sẽ.
-Một số đồ chơi của lớp

III.Tổ chức hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Trang 22


*Hoạt động mở đầu:
-Chơi “ bóng lăn”
*Hoạt động trọng tâm:
-Xuất hiện thùng
-Cô và trẻ cùng đẩy thùng ra
-Cô gợi ý cho trẻ đoán có gì trong thùng
-Cô và trẻ cùng đổ đồ trong thùng ra
-Cô cho trẻ nhặt bóng theo ý thích
-Hỏi trẻ:
+Cô có gì đây?
+Bóng này màu gì? Còn cái bong bóng này
màu gì?
+Bóng màu đỏ thế nào so với bóng xanh?
-Trò chơi với bóng: lăn bóng, tung bóng, thổi
bóng
-Chơi giấu bóng và đưa bóng theo yêu cầu
của cô
-Cho trẻ chơi 3-4 lần
-Hát và vận động cùng với bóng
-Chơi : gió thổi bóng bay
+Cách chơi: cô và trẻ cùng nhau đi chơi. Khi
nghe tín hiệu gió thổi. Thì trẻ có bóng to sẽ
bay về một nhóm, trẻ có bóng nhỏ sẽ bay về
một nhóm
-Cô cho trẻ chơi theo ý thích
-Tổ chức cho trẻ cất bóng: bóng to thì để vào
rỗ to, bóng nhỏ sẽ để vào rỗ nhỏ
-Hát “ bóng tròn to”

HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh,
ăn ngủ
HĐ chiều

-Trẻ chơi cùng cô

-Trẻ cùng cô đẩy thùng
-Trẻ đoán đồ chơi trong
thùng
-Trẻ nhặt bóng
-Trẻ trả lời cô
-Trẻ chơi cùng cô

-Trẻ hát và vận động cùng

-Trẻ chơi

-Trẻ cất bóng theo u cầu
-Trẻ chơi cùng cô

- Quan sát và trò chuyện về đồ chơi của bé ở lớp.
-TCVĐ: Bong bóng xà phòng
-Chơi tự do
-Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Góc trọng tâm: HĐVĐV: xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: -Tô màu đồ chơi bé thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
- TCHT: cái gì biến mất
Trang 23


Trả trẻ

-Chơi các góc.
-KCTT: Những đồ chơi bé thích
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
-Tắt đèn, quạt, nước trước khi ra về.

*Đánh gía hoạt động trong ngày:
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
1.1. Nội dung chưa dạy được và lý do:

1.2.Những thay đổi cần thiết(nếu có):
2. Những trẻ có biểu hiện đặc biệt cần quan tâm chăm sóc riêng( về sức khỏe giáo dục) kết
hợp với gia đình:

Kế hoạch tổ chức hoạt động
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tên HĐ
Nội dung-hình thức tổ chức
Đón trẻ -Cô ân cần đón trẻ .Trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ ở nhà.

-Trò chuyện với trẻ về đồ dùng của bé ở lớp và cách giữ gìn đồ dùng cẩn thận.
-Điểm danh
-Thể dục sáng

HĐ có chủ PTNN:
I.Mục đích-yêu cầu:
đích

Hoạt động: KC : Đồ chơi bé thích

-Trẻ nhận biết và gọi tên được một số đồ chơi
-Trẻ biết giữ gìn ,bảo quản đồ chơi của lớp
-Trẻ biết thể hiện tình cảm với búp bê với bạn bè và mọi người xung quanh

II.Chuẩn bò:

-Lớp học thoáng mát. Sàn nhà sạch sẽ.
-Tranh minh hoạ,một số đồ chơi ,búp bê.

III.Tổ chức hoạt động
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

*Hoạt động mở đầu:
-Hát và vận động: “Vui đến trường”

-Trẻ hát và vận động
Trang 24


HĐ ngoài
trời
HĐ góc

Vệ sinh,
ăn ngủ
HĐ chiều
Trả trẻ

-Trò chuyện cùng trẻ:
cùng cô
+Các con đến trường có vui không? Vì sao?
-Trẻ trả lời cô
+ trưòng có cô, có bạn, lại có nhiều đồ chơi đẹp
nữa?
-Trò chuyện cùng trẻ về một số đồ chơi của lớp
*Hoạt động trọng tâm:
-Tình huống : xuất hiện bức tranh của bạn Ti
-Cô kể chuyện cho trẻ
-Trẻ quan sát tranh
+Bạn Ti vừa kể về chuyện gì cho các con nghe?
+lớp bạn Ti có gì?
+Các con có muốn cùng cô đến lớp bạn Ti chơi
-Trẻ chơi
không?
-Trẻ hát và vận động
-Cô và trẻ cùng dạo chơi xung quanh lớp
cùng cô
-Tình huống: Xuất hiện bạn Ti
-Trẻ chơi
-Cô kể lần 2+ rối
+Bạn Ti có rất nhiều đồ chơi đẹp? Đó là những đồ
chơi nào?
+Bạn Ti thích chơi với đồ chơi nào?
+Bạn thường chơi gì với bóng?
-Trẻ chơi
-Chơi lăn bóng
-Tổ chức cho trẻ kể về đồ chơi mà trẻ thích chơi: con
hãy kể cho bạn Ti nghe về một loại đồ chơi mà con
thích chơi trong lớp nhé!
-Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ chơi
-Hát : Cháu đi mẫu giáo
-Quan sát và trò chuyện về đồ chơi của lớp Mầm 1
-TCDG : Kéo co
-Chơi tự do
-Trò chơi thao tác vai: cho em ăn, cho em ngủ, bác só
-Góc trọng tâm: HĐVĐV: xâu vòng, xếp hình
-Góc nghệ thuật: -Tô màu đồ chơi bé thích
-Nghe nhạc và vận động theo nhạc
-Hướng dẫn và rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn
-Dạy trẻ mời cô và các bạn cùng ăn
-Cho trẻ ngủ trưa và cất đồ dùng khi ngủ dậy
-Nhắc trẻ đi vệ sinh và rửa tay, rửa mặt trước khi ăn
- Đọc thơ : Đi dép. Chơi : Ai tinh mắt hơn
-Chơi các góc.
-Vệ sinh cá nhân cho trẻ
-Hướng dẫn trẻ chào bố mẹ, cô và các bạn khi về
-Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ
Trang 25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×