Tải bản đầy đủ

CÁC TÌNH HUỐNG dạy học cần sử lý, HT cần GIẢI QUYẾT

CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC
CẦN SỬ LÝ
*Tình huống 1: Trong giờ học, một nhóm học sinh mất trật tự -> làm thế
nào?
=> Cách giải quyết: Tạm ngưng bài giảng, nghiêm nét mặt, hướng mắt về
phía có HS mất trật tự, đợi lớp trật tự rồi tiếp tục giảng.
* Tình huống 2: Khi đang giảng bài, phát hiện một HS đang đọc truyện
-> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Yêu cầu HS đưa quyển truyện cho giáo viên, cuối giờ
gặp riêng HS đọc truyện để góp ý.
* Tình huống 3: Một học sinh khá của lớp bất ngờ sa sút về lực học ->
làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Tìm hiểu nguyên nhân, thăm hỏi gia đình, phối hợp
với phụ huynh học sinh cùng tìm cách giải quyết.
* Tình huống 4: Khi kiểm tra bài cũ, một học sinh không thuộc bài vì lý
do tối hôm trước bị mất điện nên không học được bài -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở, khuyên bảo học sinh, sau đó tế
nhị tìm hiểu nguyên nhân và tính trung thực của học sinh.
* Tình huống 5: Sau bài kiểm tra 1 tiết, do đề bài quá khó, điểm của học
sinh quá thấp -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Hủy bài kiểm tra, thay khi có điều kiện, đồng thời

quán triệt học sinh phải chịu khó học vì sẽ không có lần thứ hai như vậy
nữa.
* Tình huống 6: Trong giờ học có 2 học sinh đùa nghịch -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Yêu cầu lớp giữ trật tự, nhắc 2 học sinh đùa nghịch
cuối giờ ở lại.
* Tình huống 7: Buổi tối đi chơi, đang hút thuốc thì gặp học sinh -> làm
thế nào?
=> Cách giải quyết: Tỏ ý không nhận ra, ngày hôm sau gặp riêng học sinh
để trao đổi và nhắc nhở.
* Tình huống 8: Học sinh gặp giaớ viên trên đường đi nhưng không chào
-> làm thế nào?


=> Cách giải quyết: Coi như không có gì xảy ra, nhân dịp nào đó sẽ đưa
ra bài học giáo dục.
* Tình huống 9: Một buổi tối đi chơi, giáo viên chủ nhiệm gặp 2 học sinh
của lớp mình yêu nhau -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Hôm sau gặp riêng từng em để khuyên bảo, phối hợp
với gia đình cùng bảo ban…
* Tình huống 10: Đang giờ học, 1 học sinh nam ném thư cho học sinh nữ
-> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Xuống chỗ học sinh nữ, yêu cầu đưa tờ giấy, xem và
cất đi, tiếp tục giảng bài, sau đó gặp riêng 2 học sinh để nhắc nhở.
* Tình huống 11: Lớp 11 đang chọn học sinh làm lớp trưởng, một em
học giỏi nhưng hoạt động chưa năng nổ, một em hoạt động rất năng nổ
nhưng lực học hơi hạn chế -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Bỏ phiếu kín, sau đó giáo viên chủ nhiệm kiểm phiếu
và lấy theo đa số phiếu.
* Tình huống 12: Trong giờ học giáo viên phát hiện có 2 học sinh đang
sụt sịt khóc -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Nhẹ nhàng nhắc lớp tập trung học, đưa mắt nhìn về
phía 2 học sinh, cuối giờ sẽ gặp riêng để tìm hiểu nguyên nhân và cách
khắc phục.
* Tình huống 13: Giờ kiểm tra, nhắc nhầm tên -> học sinh phản ứng->
làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Yêu cầu lớp trật tự, xuống chỗ học sinh nhắc tên để
kiểm tra tên và nhắc nhở thái độ làm bài, yêu cầu lớp khẩn trương làm
bài.
* Tình huống 14: Khi học sinh giả mạo chữ ký của phụ huynh -> làm thế
nào?

=> Cách giải quyết: Gặp riêng học sinh để nhắc nhở, rút kinh nghiệm,
đồng thời bí mật liên hệ với gia đình.
* Tình huống 15: Giờ chào cờ, có 5 học sinh không mặc đồng phục, ban
giám hiệu biết và nói với GVCN -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Hỏi lý do và phê bình 5 học sinh trước lớp, yêu cầu
làm bản kiểm điểm.
* Tình huống 16: Khi học sinh nữ có tình cảm với thầy giáo chủ nhiệm
-> làm thế nào?


=> Cách giải quyết: Coi như không biết và vẫn cư xử bình thường, nhân
dịp nào đó có thể kể chuyện về mối quan hệ thầy trò đúng mực.
* Tình huống 17: Có 1 học sinh nhiều lần không đứng dậy chào giáo
viên -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Xuống tận nơi hỏi lý do, nhắc nhở em học sinh đó
nếu tái phạm sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm.
* Tình huống 18: Giáo viên mắng học sinh quá mức, học sinh cầm cặp
bỏ về -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Thầy xin lỗi cả lớp vì đã quá nóng nảy, nhưng các em
yên tâm, thầy sẽ tìm cách gặp riêng bạn học sinh đó.
* Tình huống 19: Học sinh trong lớp cứ chê tật xấu của bạn mình, ví dụ
nói ngọng “n và l” -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Khi không có mặt học sinh đó thì nhắc lớp không
được cười bạn mình, đồng thời tích cực giúp em học sinh đó sửa chữa.
* Tình huống 20: Trong khi giảng bài, một học sinh nhại lời giáo viên ->
làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Tạm ngưng, hướng về phía học sinh: “Điều em nói là
thừa, vì các bạn trong lớp nghe lời thầy giảng hơn là nghe e nói”.
* Tình huống 21: Phê bình 1 học sinh, sau đó phát hiện em đó không có
lỗi -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Nhân dịp nào đó, nói với học sinh đó: “Hôm trước
thầy phê bình em nhưng em không có lỗi, người lớn đôi khi cũng mắc sai
lầm”.
* Tình huống 22: Đang giảng bài, 2 học sinh nam đánh nhau -> làm thế
nào?
=> Cách giải quyết: Yêu cầu 1 trong 2 chuyển chỗ khác rồi tiếp tục giảng.
* Tình huống 23: Giờ chữa bài tập, học sinh tìm ra cách giải khác -> làm
thế nào?
=> Cách giải quyết: Nói với lớp: “1 bài tập có thể có nhiều cách giải khác
nhau, bài giảng của thầy chỉ là một cách giải, các em hãy cố gắng để tìm
ra nhiều cách giải cho một bài tập”.
* Tình huống 24: Giờ chữa bài tập, giáo viên bị nhầm dấu + thành dấu –
và học sinh phát hiện ra -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Xin lỗi cả lớp, cảm ơn em học sinh đã phát hiện ra sự
nhầm lẫn của mình, rồi sửa lại và tiếp tục giảng.


* Tình huống 25: Giáo viên vào lớp, cả lớp đứng chào, có mấy học sinh
vẫn còn đùa nghịch -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Giáo viên đứng nghiêm, đưa mắt về phía học sinh
đùa nghịch, đến khi lớp im lặng thì nói: “Thầy chào các em. Mời các em
ngồi”.
* Tình huống 26: Đang giảng bài, một học sinh nữ kêu rú lên vì có học
sinh nam bỏ con thạch sùng vào ngăn bàn -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Yêu cầu học sinh đó tự giác nhặt con thạch sùng đem
ra hành lang bỏ vào thùng rác và trở lại lớp học.
* Tình huống 27: Trong lớp có học sinh học yếu, hay nghịch, nhưng lại
được lớp đề nghị giữ chức đội trưởng đội bóng -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Yêu cầu học sinh đó không được đùa nghịch, và phải
vươn lên trong học tập thì mới xem xét có cho làm đội trưởng hay không.
* Tình huống 28: Học sinh X là em tháo vát, nhưng hay nợ tiền, được đề
nghị giữ quỹ cho lớp -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Trao đổi với ban cán sự lớp về trường hợp này rồi đi
đến quyết định có cử X giữ quỹ lớp hay không.
* Tình huống 29: Sắp hết giờ, học sinh thắc mắc, giáo viên giải quyết
chưa thỏa đáng -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Gọi học sinh học giỏi nhất lớp trả lời thắc mắc, sau
đó nhận xét câu trả lời trước lớp và hỏi lại em thắc mắc xem đã hiểu chưa.
* Tình huống 30: Học sinh bị rách quần -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Đến cạnh em học sinh đó và nói nhỏ: “Em hãy về
thay trang phục đi, thầy cho phép em đến muộn một chút cũng được”.
* Tình huống 31: Trong giờ học, lớp trưởng quay xuống hỏi bạn -> làm
thế nào?
=> Cách giải quyết: Hết giờ nhắc riêng em đó: “Trong lớp em cũng nói
chuyện riêng liệu có bảo được các bạn không”.
* Tình huống 32: Trong giờ học, 1 học sinh đứng dậy: “Thầy dạy nhanh
quá” -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Bài học hôm nay hơi dài, thầy sẽ cố gắng nói chậm
hơn, nhưng các em cũng cần tập trung nghe nhé.
* Tình huống 33: Do sơ xuất, vào lớp quên không cài khóa quần -> làm
thế nào?


=> Cách giải quyết: Xin lỗi, các em đợi thầy một lát -> ra ngoài sửa lại
quần áo và vào dạy bình thường.
* Tình huống 34: Khi kiểm tra bài cũ, phát hiện 1 học sinh quên không
cài khóa quần -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: “Em có thể về chỗ”. Sau giờ học nhắc học sinh này ở
lại để gặp: “Em có biết vì sao thầy cho em về chỗ không?”...
* Tình huống 35: Trong giờ học, phát hiện học sinh đang làm bài tập của
môn học khác -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở học sinh: “Giờ nào việc nấy”.
Chúng ta phải biết sắp xếp thời gian một cách khoa học thì việc học tập
mới đạt kết quả, sắp thi học kỳ rồi đấy.
* Tình huống 36: Năm học mới đã bắt đầu được 1 tháng nhưng vẫn có 3
học sinh lớp chủ nhiệm không mặc đồng phục -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Cuối giờ học nhắc cả lớp: “Kể từ ngày mai, các em
phải mặc đồng phục khi đi học, em nào có lý do đặc biệt thì gặp thầy”.
* Tình huống 37: Gọi học sinh lên bảng làm bài tập, học sinh loay hoay,
quay xuống dưới cầu cứu -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Đặt một số câu hỏi gợi ý cho học sinh tìm ra cách
giải.
* Tình huống 38: Giờ kiểm tra diễn ra được 5 phút thì phát hiện 1 học
sinh dùng tài liệu -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Thu tài liệu và nói: “Thầy phê bình em, nếu em còn
tái phạm thầy sẽ buộc phải đánh dấu bài làm của em”.
* Tình huống 39: Trống vào lớp, 1 học sinh nghịch chốt cửa, giáo viên
phải gõ cửa mới cho vào -> làm thế nào?
=> Cách giải quyết: Chắc là em nào đóng cửa để thầy vào lớp sẽ không
còn thời gian kiểm tra bài cũ nữa chứ gì, nếu hôm qua đi dã ngoại thì cứ
nói, thầy sẽ không kiểm tra. Em nào đóng cửa không cho thầy vào là hành
động vô lễ đấy.
Phần thi ứng xử tình huống quản lý
T×nh huèng 1: Sau khi dự một tiết dạy thao giảng của một giáo viên, qua
nghe một số ý kiến phản ánh, HT xác định được tiết dạy đó đã được giáo viên
“dạy nháp” trước, do ®ã tiết dạy diễn ra suôn sẻ, hoạt động của thầy và trò


nhịp nhàng, học sinh trả lời đúng các câu hỏi thầy đặt ra. Là Hiệu trưởng đồng
chí xử lý trường hợp này như thế nào?
Trả lời
- Theo Điều 6. Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi TT Số:
21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 v/v ban hành điều lệ hội
thi GV dạy giỏi của Bộ GD&ĐT quy định đối với 1 tiết thi giảng: Trước
khi thi giảng thì GV được phép chuẩn bị cho tiết giảng, nhưng tiết học
tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp
học đó.
- Theo khoản 2 Điều 6 trong quy định về đạo đức nhà Ban hành kèm
theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định: GV Không được gian
lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện
nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
Như vậy trong tình huống này thì giáo viên đó đã vi phạm quy chế thi
giảng và vi phạm vào Đạo đức nhà giáo.
Khi đó tôi sẽ gặp riêng GV đó để trao đổi những sai sót của GV để GV tự
mình nhìn nhận ra khuyết điểm, đồng thời tự giác nhận lỗi trước tập thể
SP, tự giác xin huỷ kết quả bài thao giảng đó và xin giảng lại tiết khác.
Tình huống 2: Ở một trường X, hiệu trưởng A nổi tiếng là người có "kỉ
luật sắt". Một lần GV B đến lớp muộn, lý do là trên đường đến trường GV
B gặp một cụ già bị tai nạn nên đã đưa cụ vào bệnh viện, chính vì vậy đã
trễ giờ lên lớp. HT A dứt khoát không cho GV B dạy tiết học đó và tuyên
bố sẽ kỉ luật GV B vì đã vi phạm quy chế chuyên môn mà không cần
nghe GV B giải thích. Sau sự kiện đó không ai dám đi làm muộn nhưng
cũng từ đó bầu không khí nhà trường trở nên nặng nề, căng thẳng. Là
người cán bộ quản lý đồng chí suy nghĩ như thế nào về cách giải quyết
của HT A, hãy nêu cách giải quyết của đồng chí?
Trả lời
Trong tình huống này, có thể nói ông HT A là một người có phong cách
quan liêu, độc đoán, thiếu dân chủ; giải quyết công việc một cách nóng


vội, cứng nhắc, thiếu đắn đo suy nghĩ trước sau. Chỉ biết mình mà chẳng
biết người, thiếu minh mẫn, tỉnh táo, thiếu tình nghĩa, không lắng nghe ý
kiến của mọi người. do đó đã tuyên bố kỷ sẽ luật thầy B thiếu khách quan,
không đúng đắn dẫn đến hậu quả gây mầm hận trong quan hệ giữa thủ
trưởng với nhân viên.
Trong tình huống này, theo tôi thì nên giải quyết như sau:
- Nếu thầy B đến muộn với thời gian ít (từ 3 đến 5 phút ) có thể linh hoạt
cho thầy B tiếp tục lên lớp để giảng bài mới.
- Nếu thầy B đến muộn mà không đảm bảo thời gian lên lớp thì yêu cầu
thầy B lên quản lý và ôn tập cho HS lớp đó để không gây ảnh hưởng tới
các hoạt động học tập của lớp khác và tổ chức dạy bù sau.
Sau đó mời thầy B lên phòng để tìm hiểu sự việc. HT cần có thái độ bình
tĩnh, từ tốn, thân mật, gần gũi để trao đổi ý kiến để cho thầy B trình bày
sự việc một cách đầy đủ, tường minh. Khi biết thầy B đến muộn vì một
việc nhân nghĩa , thì tôi sẽ tỏ thái độ thông cảm và hoan nghênh thầy B vì
thầy đã nhanh nhạy linh hoạt giải quyết trong tình huống đó. (Sau đó tôi
sẽ kiểm tra lại sự việc xem có đúng như vậy không).
Tiếp theo, vào cuộc họp gần nhất, HT đưa vấn đề ra trước HĐ SP, trao
đổi về việc đi muộn của thầy B cho thật tường minh, chắc chắn mọi người
ai cũng thông cảm và đồng tình ủng hộ việc làm “nghĩa cả” của thầy B.
(đồng thời cũng có thể nói thêm rằng Theo Luật giao thông đường bộ VN,
nếu trong tình huống đang tham gia giao thông mà gặp tai nạn thì người
tham gia giao thông phải có trách nhiệm: Bảo vệ hiện trường, thông báo
ngay cho cơ quan chức năng, kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu).
Nhân cơ hội này, một mặt tuyên dương thầy B có hành vi tốt đẹp thể hiện
tình cảm yêu thương con người. Đồng thời qua đó cũng nhắc nhở mọi
người phải thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp dạy học. Mọi người vi phạm
đều phải có lý do thật chính đáng, đắn đo suy nghĩ kỹ giữa cái lý và cái
tình, cái riêng và cái chung, có trước, có sau, không thể tuỳ tiện nông nổi,
tự do vô tổ chức được trong mọi cách ứng xử. Đặc biệt là trong thời kỳ
công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì khi có các tình huống


khách quan đem lại thì phải kịp thời gọi điện báo cáo với BGH để BGH
xem xét, sắp xếp công việc một cách hợp lý.
Tình huống 3: Hiệu trưởng A nhận được thư phản ánh (dấu tên) của
một giáo viên trong nhà trường nói về cách làm việc của HT đã vi phạm
một số nội dung của quy chế dân chủ trong nhà trường. Các phương án xử
lý được đưa ra là:
1. Tìm hiểu xem đó là giáo viên nào để có cách đối xử thích hợp sau này
2. Không cần tìm hiểu người phản ánh, tự xem xét bản thân để điều chỉnh
cho phù hợp.
3. Trao đổi vấn đề trên với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, đề
nghị tìm hiểu rõ đối tượng để làm rõ sự việc
Bạn chọn phương án giải quyết nào? Vì sao? Nếu không đồng ý các
phương án trên hãy đưa ra cách giải quyết của bạn.
Trả lời
Theo tôi thì cả 3 cách giải quyết trên đều chưa thật hợp lý vì
Cách thứ nhất: người HT sẽ mất công đi tìm hiểu (mà việc này không
phải là dễ) từ đó dẫn đến nghi ngờ người này, người khác, gây mâu thuẫn
mất đoàn kết nội bộ. Nếu có tìm ra để có cách đối sau này thì người HT
đó sẽ phải luôn phòng thủ, đối phó, dẫn đến hiềm khích cá nhân, không
công bằng trong đối xử dẫn đến thiếu dân chủ khách quan trong công
việc, lâu ngày gây mất lòng tin trong tập thể GV đối với mình.
Cách thứ 2: việc xem xét lại bản thân để điều chỉnh cho phù hợp là cần
thiết, nhưng cũng cần phải đưa vấn đề này ra HĐSP để trao đổi để điều
chỉnh những hành động tương tự có thể sảy ra
Cách thứ 3: Việc trao đổi với BCH Công đoàn và đề nghị tìm hiểu rõ đối
tượng để làm rõ sự việc thì cũng không nên. Vì làm như vậy có thể cũng
như cách thứ nhất là không những không tìm ra người viết đơn thư mà lại
làm cho to chuyện một cách không đáng có và gây nghi ngờ lẫn nhau, đó
là mầm mống của việc gây bè phái mất đoàn kết nội bộ


Trong thình huống này, trước hết phải nói rằng đây là một lá đơn (thư) nặc
danh, theo luật Khiếu nại, tố cáo thì không cần phải giải quyết, nhưng vấn đề
có liên quan trực tiếp đến HT vì vậy người HT cũng cần phải xem xét lại các
công việc của bản thân, đồng thời trong 1 cuộc họp gần nhất tôi đưa nội dung
của quy chế dân chủ trong nhà trường ra để trao đổi trong cuộc họp, sau khi
đưa nội dung ra thì xin ý kiến mọi người cùng góp ý, đồng thời, với một thái
độ chân tình xin mọi người góp ý cho cá nhân người HT nói riêng và BGH nói
chung xem có vi phạm quy chế dân chủ hay không, nếu có thì cũng thẳng thắn
xin lỗi trước hội đồng và hứa sẽ sửa chữa, đồng thời tôi sẽ đề cập đến vấn đề
của luật Khiếu nại, tố cáo và trao đổi với mọi người rằng không được viết đơn
thư nặc danh (ở đây cần khéo léo đưa nội dung này vào, không nên đề cập đến
vấn đề là mình có đơn thư nặc danh) làm như vậy là vi phạm Luật Khiếu nại,
tố cáo và ảnh hưởng tới tập thể, là mầm mống gây mâu thuẫn mất đoàn kết nội
bộ. trong mọi công việc đều có thể thẳng thắn đưa ra Hội đồng hoặc góp ý trực
tiếp cho đ/c, đ/n. làm như vậy với phát huy được tính dân chủ, với có tinh thần
giúp đỡ đ/c. đ/n và ngày càng được đ/c, đ/n tôn trọng, quý mến. Với việc phân
tích đầy đủ, thẳng thắn, đồng thời sẵn sàng nhận lỗi (khi thấy mình sai), với
thái độ chân tình thẳng thắn, cởi mở của mình tôi nghĩ là sẽ làm cho người viết
đơn thư sẽ có sự nhìn nhận lại về việc đã làm của mình, đồng thời với cách
giải quyết như vậy tôi nghĩ vừa chấn chỉnh được người viết đơn, vừa giữ được
sự đoàn kết nội bộ
Tình huống 4: Vào đầu năm học, sau khi ổn định tổ chức nhà trường
có một số GV tỏ ra không phục tùng sự chỉ đạo của Tổ trưởng bộ môn trong
quá trình tổ chức các hoạt động của tổ. Là HT đồng chí giải quyết tình huống
này như thế nào?
Trả lời :
Trước hết tôi sẽ gặp các GV đó để tìm hiểu xem lý do tại sao lại
không phục tùng sự chỉ đạo của Tổ trưởng bộ môn.
- Nếu vì lý do cá nhân cục bộ của các thành viên đó thì phân tích cho mọi
người hiểu rằng : Khi HT bổ nhiệm đ/c tổ trưởng đã tổ chức họp, xin ý kiển
của tổ, có sự tín nhiệm cao, đủ điều kiện đáp ứng được công việc thì HT mới
bổ nhiệm. Và nếu không nhất trí với sự điều hành lãnh đạo của đ/c tổ trưởng
đó về điểm nào thì cần phải mạnh dạn trao đổi để đ/c tổ trưởng rút kinh
nghiệm chứ không được phép tỏ thai độ không hợp tác, không thực hiện các
nội dung kế hoạch của tổ vì Theo điểm a, khoản 2 Điều 16 của Điều lệ
trường THCS quy định đối với Tổ chuyên môn là Tổ chuyên môn có
những nhiệm vụ sau: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng


dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch.
Làm như vậy thì các đ/c đã vi phạm vào Điều lệ trường THCS bên cạnh đó
trong thực tế thì kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn đã được HT
xem xét phê duyệt và được họp triển khai thống nhất trong tổ và là Nghị quyết
của tổ. Như vậy GV đó đã không thực hiện cả ý kiến chỉ đạo của HT và Nghị
quyết của tổ. Và qua đó yêu cầu các GV đó rút kinh nghiệm và thực hiện
nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của đ/c tổ trưởng.
- Nếu các GV đó không chấp hành sự chỉ đạo của đ/c Tổ trưởng vì lý do
thuộc về đ/c Tổ trưởng thì tôi sẽ gặp gỡ, trao đổi với đ/c Tổ trưởng, khéo léo
trao đổi về các phương pháp điều hành lãnh đạo tổ.
- Thường xuyên kiểm tra diễn biến hoạt động của tổ, nếu có sự thay đổi
theo chiều hướng tích cực thì người HT đã thành công, còn nếu không có sự
chuyển biến hoặc chuyển biến theo chiều ngược lại thì cần phải xem xét một
cách kỹ lưỡng hơn, trực tiếp dự 1 buổi sinh hoạt của tổ khéo léo đưa vấn đề đó
ra và xin ý kiến mọi người trong tổ, tổng hợp phân tích kỹ các ý kiến đóng góp
của các thành viên trong tổ nếu vì lý do cá nhân thì yêu cầu mọi người rút kinh
nghiệm.
Nếu vì năng lực yếu kém của tổ trưởng thì cũng khéo léo tìm cách để thay
tổ trưởng.
Tình huống 5: Học sinh A là một học sinh học kém và thiếu ý thức kỷ
luật. Một lần khi HT cùng GVCN đến gia đình học sinh A với mục đích phối
hợp cùng gia đình để giáo dục HS A, nhưng gia đình em lại nói: “Nếu thầy cô
không dạy được nó thì để tôi cho nó nghỉ học luôn cũng được”. Nếu bạn là HT
đó bạn xử lý như thế nào?
Việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học
sinh là một yêu cầu hết sức quan trọng. Trong trường hợp này học sinh A
vừa học kém lại thiếu ý thức kỷ luật, có thể một số biện pháp giáo dục ở
trường đã không có hiệu quả, nhà trường tìm đến sự giúp đỡ của phụ
huynh là việc làm cần thiết.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, không phải bất kỳ phụ huynh học sinh nào
cũng hiểu được vai trò của mình trong việc phối hợp cùng nhà trường để
giáo dục con cái. Nhiều người thường có quan niệm rằng, đã gửi con em
họ đến trường, phải đóng tiền là nhà trường và các thầy cô giáo phải có
trách nhiệm hoàn toàn trong việc dạy dỗ chúng mà không cần mình phải
quan tâm nữa. Đó là một cách nghĩ hết sức sai lầm. Trong tình huống này
ta phải đối mặt với cách suy nghĩ đó.
Trước suy nghĩ và thái độ đó của PHHS, trước hết ta cần tự kiềm
chế sự tự ái của mình, tìm cách để giải thích cho gia đình hiểu mục đích
của việc gặp gỡ phụ huynh không phải là để “thông báo” mà là cùng


nhau phối hợp tìm cách giúp đỡ học sinh tiến bộ. Biết rằng phải nén lòng
chấp nhận thái độ không tôn trọng từ phía gia đình là việc không đơn
giản và không phải giáo viên nào cũng chấp nhận. Nhưng vì tình thương
yêu, trách nhiệm với học trò, đôi khi các thầy cô cũng phải chịu thiệt thòi.
Với thái độ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, tôi sẽ nhấn mạnh cho phụ
huynh hiểu tôi đến đây không phải là để “trao trả” cho gia đình một học
sinh “không thể dạy dỗ được”, tức là chối bỏ trách nhiệm của nhà
trường, mà là để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất để giáo dục học
sinh. Trong cách nói tôi phải thể hiện nhà trường luôn luôn đề cao vai trò
của gia đình trong việc giúp các thầy cô giáo hoàn thành trách nhiệm
giáo dục của mình. Ở đây trong câu nói của vị phụ huynh đã thể hiện một
suy nghĩ hết sức sai lầm: phó mặc việc dạy dỗ con em mình hoàn toàn
cho nhà trường, và như vậy nhà trường, mà đại diện là các thầy cô phải
có trách nhiệm dạy dỗ chúng nên người, và khi giáo viên đã phải tìm đến
gia đình là thể hiện các thấy cô đã “bất lực” trong việc dạy bảo học sinh.
Cách suy nghĩ phiến diện này cần phải “chấn chỉnh” ngay. Nhưng tuyệt
đối không nên nóng vội, gay gắt mà thật sự bình tĩnh, kiên trì, tôi giải
thích cho phụ huynh đó hiểu đúng vai trò của nhà trường và gia đình
trong việc giáo dục học sinh.
Sau khi đã giải thích cho phụ huynh hiểu vai trò của họ trong việc
phối hợp cùng với nhà trường để tạo điều kiện giúp học sinh tiến bộ,đồng
thời tô cũng thẳng thắn trao đổi với PHHS rằng: Theo điều 6 – Điều lệ
Ban đại diện cha mẹ HS ban hành kèm theo QĐ số 11/2008-BGD&ĐT
ngày 28/3/2008 quy định: Trách hiệm của cha mẹ HS là:
1. Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý GD HS
2. Phối hợp với GVCN, GVBM để chăm sóc, quản lý, động viên HS
tự giác, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định Điều lê,
nội quy nhà trưqờng;
3. Chịu trách nhiệm đối với sai phạm kiểm điểm của con em mình
theo quy định của PL. tôi sẽ trao đổi thẳng thắn về nguyên nhân những
khuyết điểm của em và đề xuất giải pháp. Trong khi trao đổi, tôi sẽ chỉ rõ
đâu là nguyên nhân khách quan thuộc về trách nhiệm của gia đình và nhà
trường, đâu là nguyên nhân chủ quan thuộc về cá tính và đạo đức của
học sinh. Bản thân tôi cũng nên thẳng thắn nhận khuyết điểm nếu như
GV nhà trường chưa thực sự làm tròn trách nhiệm của mình, có như thế
mới khiến gia đình tin tưởng. Tôi nghĩ bằng thái độ đúng mực, tinh thần
trách nhiệm cao và tình thương yêu học trò, tôi sẽ thuyết phục được gia
đình trong việc phối hợp cùng nhà trường dạy dỗ học sinh nên người.


Tình huống 6: Có một học sinh vi phạm nội quy của nhà trường. Ban
giám hiệu mời phụ huynh học sinh đến nhà trường để trao đổi cùng phối hợp
giáo dục học sinh. Nhưng khi HT chưa kịp trình bày xong, phụ huynh của em
học sinh đó đã đứng dậy tát vào mặt con tới tấp vì đã làm “xấu mặt” gia đình
ngay trước mặt các thầy cô . Là HT đồng chí xử lý như thế nào?
Trả lời:
Trong tình huống này bạn thực sự đã gặp phải một thách thức lớn vì
phụ huynh học sinh quá nóng tính và cư xử có phần hơi thô lỗ, đánh con
ngay trước mặt giáo viên. Bạn có thể im lặng vì nghĩ đó là quyền giáo dục
con của gia đình, chỉ làHT nên bạn không có quyền can thiệp. Sẽ có nhiều
người lựa chọn phương án xử lý này vì dù sao đó cũng là hình phạt thích
đáng cho một cậu học trò nghịch ngợm. Nhưng liệu học sinh sẽ nghĩ gì về
thái độ “thờ ơ”, phó mặc đó của bạn? Biết đâu em đó sẽ nghĩ rằng chính
việc “tố cáo” của bạn là nguyên nhân khiến em phải chịu một trận đòn
ngay trước mặt “người ngoài”. Và sự bực tức, thậm chí coi thường sẽ
ngấm ngầm hình thành và những lời dạy bảo của bạn trở nên vô tác dụng.
Dù học sinh có mắc khuyết điềm thế nào đi nữa thì không một HT nào lại
muốn học sinh phải chịu những trận đòn chí mạng. Vì trách nhiệm với
học sinh, bạn sẽ không thể chọn một giải pháp chỉ vì sự “an toàn” của bản
thân.
Đứng trước tình huống khó xử này bạn nên thật bình tĩnh và khéo
léo. Hãy cố gắng kiềm chế sự tự ái để nhanh chóng tìm ra phương án xử
lý. Trước hết bạn cần tìm cách chấm dứt ngay hành động đánh con của vị
phụ huynh đó và phân tích để phụ huynh nhận ra rằng trong việc giáo dục
học sinh bạo lực không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp mà đôi khi còn
phản tác dụng. Sau khi vị phụ huynh đó có vẻ bình tĩnh trở lại, bạn bắt
đầu câu chuyện của mình một cách nhẹ nhàng, cởi mở. Bạn phải giải
thích cho phụ huynh hiểu nhà trường luôn coi trọng vai trò của gia đình
trong việc phối hợp để giáo dục học sinh, nhất là khi chúng phạm lỗi. Dù
đó có thể là một học sinh nghịch ngợm, hay vi phạm nội quy của trường,
lớp nhưng không bao giờ mong muốn gia đình lại giáo dục em bằng
những hình thức tiêu cực, phản khoa học như đánh đập, chửi mắng thậm
tệ, xúc phạm đến lòng tự trọng của các em. Ở độ tuổi học sinh trung học
các em đã có ý thức về cái tôi cá nhân, cần được người lớn tôn trọng.
Chính vì vậy, chỉ có sự nhẹ nhàng, ân cần nhưng tuyệt đối nghiệm khắc
mới có tác dụng khi chúng có lỗi. Bạo lực hay sự xúc phạm quá đáng chỉ
khiến chúng dễ nảy sinh tâm lý chống đối và trở nên ương ngạnh hơn mà
thôi.
Những cố gắng của bạn sẽ có ý nghĩa hơn khi thẳng thắn đề xuất với
gia đình những biện pháp cụ thể để cùng giúp đỡ em học sinh đó tiến bộ.


Sự điềm tĩnh, khéo léo và tình thương yêu, trách nhiệm với học trò là điều
kiện quan trọng để bạn xử lý thành công tình huống này.
Tình huống 7: Là một HT vừa được điều chuyển về nhà trường,
tình cờ đồng chí nghe được hai giáo viên đi trước đang nói chuyện và có
ý chê cách quản lý, điều hành của mình đồng chí chưa khoa học, kém
hiệu quả…. Trong tình huống đó, đồng chí sẽ xử lý như thế nào?
Trong trường hợp này nếu như người HT “hành động” ngay lập tức
bằng cách đi vượt lên trên và ra tín hiệu cho 2 GV biết là bạn đã nghe
thấy, và “yêu cầu” chấm dứt ngay. Điều đó cũng cần thiết để ngăn chặn
việc nói năng của giáo viên không đúng chỗ, nhưng cũng chỉ là giải pháp
tạm thời mà thôi. Biết đâu khi bạn đi qua rồi 2 GV còn bàn tán nhiệt tình
hơn thì sao! Hay ta sẽ bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là những câu chuyện
thường ngày, chẳng có gì lạ của các GV khi có 1 HT mới về trường. Nếu
nghĩ như vậy thì có lẽ mình đã quá chủ quan. Vì biết đâu những lời nói đó
lại phản ánh đúng sự thật, một sự nhận xét rất cần thiết để bạn tiến bộ mà
có thể GV đó không bao giờ nói cho bạn nghe một cách trực tiếp.
Vì thế tôi sẽ thận trọng và bình tĩnh hơn, cố gắng lắng nghe hết
những điều mà hai GV đó đang “trò chuyện” về mình (mặc dù phải nói
thẳng rằng “nghe trộm” câu chuyện của người khác là việc làm hơi xấu,
không nên vận dụng nó một cách thường xuyên). Sau đó tôi sẽ chắt lọc
thông tin và xem lại cách QL của mình xem có gì chưa ổn và tìm cách
khắc phục. Nhưng điều này đòi hỏi sự điềm tĩnh, biết lắng nghe và thấu
hiểu. Thái độ luôn sẵn sàng tiếp thu để thay đổi rất cần thiết cho người
CBQL muốn cải thiện khả năng lãnh đạo của mình.
Và sau đó tôi phải dành ra một khoảng thời gian để thẩm định lại
thông tin. Trong cuộc họp gần nhất tôi sẽ đưa vấn đề này ra một cách nhẹ
nhàng cởi mở: Tôi vừa mới về công tác ở nhà trường chưa lâu, có thể
trong quản lý của mình còn chưa hiểu hết về các đ/c và phong cách quản
lý của tôi có thể các đ/c chưa quen, hoặc trong QL có thể chưa khoa học,
chưa hiệu quả. Trước hết tôi mong các đ/c hiểu và thông cảm cho tôi.
Nhưng điều tôi mong muốn đó là các đ/c sẽ góp ý, giúp đỡ tôi để tôi có
thể thay đổi. Nếu các đ/c không cho tôi biết thì có thể ảnh hưởng tới chất
lượng dạy – học và các hoạt động GD của nhà trường. Các đ/c hoàn toàn
có quyền phát biểu thẳng thắn những suy nghĩ của mình vì mục đích xây
dựng, tôi rất cảm ơn và trân trọng những ý kiến đó”. Dừng một lát để tập
thể GV có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, sau đó tôi thể
tiếp tục bằng cách mời các GV phát biểu. Nhân cơ hội này tôi cũng sẽ
“đánh tiếng” cho hai GV hôm qua đã bàn tán sau lưng mình là mình đã
biết các đ/c “nói xấu” về mình, bằng cách “vô tình” gọi một trong hai lên


trình bày ý kiến của mình. Kết thúc buổi họp đó, tôi sẽ chốt lại vấn đề và
không quên cảm ơn các GV đã nói lên những suy nghĩ của mình. Hứa
trong công tác sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp với thực tế nhà trường hơn.
Khẳng định tinh thần quyết tâm phấn đấu vì tập thể. Nhưng tôi cũng
nói rằng lần sau có vấn đề gì các đ/c hãy cứ trao đổi thẳng thắn với mình,
đừng e ngại điều gì cả. Đó là quyền lợi chính đáng của các đ/c. Tuyệt đối
không nên đem những vấn đề đó ra bàn tán bên ngoài, nếu “chẳng may”
người khác biết được sẽ nghĩ không hay về các đ/c, về tập thể SP nhà
trường. Sau những trao đổi vừa chân tình vừa nghiêm khắc ấy, tôi nghĩ
chắc chắn GV sẽ cảm phục hơn không chỉ vì bản lĩnh của một nhà QL
mà còn vì sự cởi mở, tinh thần cầu tiến, không tự ái cá nhân, luôn phấn
đấu vì tương lai của tập thể.

T×nh huèng 8: Một phụ huynh học sinh đến trường tỏ thái độ rất bất
bình với Hiệu trưởng về việc con họ bị cô giáo A phạt, đuổi ra khỏi lớp
học và đề nghị nhà trường cho con họ được chuyển trường khác. Các
phương án được đưa ra là:
1. Yêu cầu cô giáo A xin lỗi vị phụ huynh đó với lý do là cô giáo đã
vi phạm quy chế nhưng thuyết phục phụ huynh không cần thiết phải
chuyển con sang trường khác.
2. Trấn an phụ huynh, hứa sẽ làm việc với cô giáo A và thuyết phục
không cần phải chuyển con sang trường khác.
3. Xin lỗi phụ huynh, sau đó điều tra làm rõ sự việc và có hồi âm cho phụ
huynh. 4. Đồng ý với đề nghị của phụ huynh.
Bạn chọn phương án giải quyết nào? Vì sao? Nếu không đồng ý các
phương án trên hãy đưa ra cách giải quyết của bạn.
Theo tôi, tôi sẽ chọn PA 2. trước hết cần phải trấn an PH hứa sẽ làm
việc với cô giáo A để điều tra làm rõ sự việc và có hồi âm cho phụ huynh.
Sau đó tôi sẽ gặp GV A để tìm hiểu sự việc và trao đổi phương pháp
GD đối với HS sao cho phù hợp và hiệu quả. Cho GV A thấy được rằng
với bất cứ tình huống nào sảy ra thì việc đuổi HS ra khỏi lớp cũng là 1
việc làm không nên vì khi đuổi HS ra ngoài có thể có vấn đề gì sảy ra đối
với HS thì theo Điều 621 bộ Luật dân sự (2005) GV và nhà trường phải
chịu trách nhiệm (vì đang trong thời gian QL học sinh).
Trong trường hợp nếu HS vi phạm vào nề nếp, GV phải có những
biện pháp giáo dục phù hợp, đồng thời có thể kết hợp với GVCN, PHHS
để cùng GD HS…


Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân, tôi sẽ cùng cô giáo A đến gặp trực
tiếp PHHS để giải thích 1 cách rõ ràng về lý do HS bị cô giáo đuổi ra khỏi
lớp, đồng thời cô giáo A mạnh dạn nhận thiệt sót khi đuổi HS ra khỏi lớp
với PHHS. Bên cạnh đó cũng yêu cầu PHHS quan tâm đến việc học tập
và phối hợp GD HS đó.
Tình huống 9: Có một phụ huynh HS A đến gặp BGH nhà trường xin
cho con thôi học. Lý do là bố HS A mất sớm, em lại có 2 em nhỏ, nhà nghèo
nên phải ở nhà trông em để mẹ đi làm kiếm tiền nuôi các con. Là HT đồng
chí giải quyết tình huống này như thế nào?
Với tinh thần trách nhiệm, sự nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của
một nhà giáo, tình yêu thương HS; Do nhà nước đã quy định phổ cập
trung học cơ sở nên bạn không thể đồng ý cho học sinh nghỉ học vì còn
chưa học hết cấp II, cho dù sức học của em ấy yếu kém. Mặt khác, nghỉ
học lúc này sẽ làm mất đi cơ hội được đào tạo, trang bị mọi kiến thức để
em ấy bước vào đời, và chắc chắn em ấy cũng sẽ không có cơ hội để sau
này có được việc làm tốt, tương lai không thể rộng mở. Việc ở nhà trong
độ tuổi này cũng sẽ có thể làm cho học sinh buồn chán, thậm chí chơi bời,
lêu lổng. Bạn hãy động viên gia đình cho em học hết THCS, sau đó sẽ đi
học một nghề nào đó để em ấy có thể tự kiếm sống, tự lập, giúp đỡ mẹ và
các em.
Nếu gia đình học sinh muốn cháu ở nhà giúp việc nhà vì hoàn cảnh
khó khăn như vậy thì bạn có khăng khăng không đồng ý vì lý do nhà
nước đã có luật phổ cập giáo dục đến hết cấp II thì cũng không ích gì.
Trong trường hợp này, bạn nên nhẹ nhàng động viên gia đình cho cháu đi
học tiếp vì chính tương lai của cháu. Bạn có thể đề nghị GVCN lớp đó,
hoặc Liên đội cắt cử học sinh ngoài giờ học thay phiên nhau đến giúp đỡ
việc nhà cho em ấy có thời gian đi học. Bạn có thể phát động phong trào
ủng hộ “lá lành đùm lá rách”; trong những dịp lễ, tết có thể trích quỹ
khuyến học, quỹ chữ thập đỏ… để hỗ trợ, động viên HS đó; có thể miễn
các khoản đóng góp…; Bạn nên phối hợp với hội phụ huynh của lớp,
trường và địa phương để giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn này. Bạn
cũng có thể động viên gia đình cho các em nhỏ của học sinh đi gửi nhà trẻ
để mẹ em có thể yên tâm đi làm mà em học sinh ấy vẫn được tiếp tục đi
học.
Tình huống 10: Cuối học kỳ I, nhà trường triệu tập cuộc họp PHHS
với mục đích thông báo kết quả chất lượng giáo dục của nhà trường và trưng


cầu ý kiến của PHHS về các vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục và các
hoạt động khác của nhà trường trong học kỳ II. Sắp đến ngày họp, BGH đã
nghe được một vài thông tin từ PHHS với nội dung là: “chắc nhà trường mời
đến họp lại để yêu cầu đóng góp kinh phí ấy mà”; “chắc họp để thông báo các
khoản đóng góp cho kỳ tới”…vv. Nghe các thông tin đó, là HT đồng chí xử lý
tình huống này như thế nào?
Trả lời
Trước hết tôi tìm hiểu xem ý kiến đó là của PH nào, sau đó tôi sẽ mời
ông trưởng ban đại diện che mẹ HS đi cùng đến gặp PH đó để nói chuyện trao
đổi về tình hình công tác giáo dục của nhà trường (nhưng tạo nên 1 tình
huống ngẫu nhiên, VD như tình cờ đi qua gia đình thấy có mặt ở nhà thì vào
thăm gia đình). Trong câu chuyện, khéo léo dẫn dắt về công tác xã hội hoá
GD, nói về những điều kiện CSVC khó khăn hiện tại của nhà trường (nếu nhà
trường có kế hoạch thu tiền của HS), để PH đó nói lên quan điểm của mình,
qua đó có những nhận xét về suy nghĩ của PH, đồng thời cũng đề nghị ông
trưởng ban đại diện cha mẹ HS cho những ý kiến, quan điểm của mình (Tất
nhiên là ý kiến của ông trưởng ban đại diện cha mẹ HS đã được tôi trao đổi từ
trước).
Nếu PHHS đó nói rằng rất hiểu và đồng tình với buổi họp PHHS này thì
đến đây ta đã giải quyết xong vấn đề và chuyển sang nói chuyện thăm hỏi gia
đình, tình hình học tập của các cháu.
Nếu PH đó nói như những thông tin ban đầu thì tôi sẽ giải thích rõ lý
do, mục đính của buổi họp PHHS đó là: thông báo kết quả chất lượng giáo dục
của nhà trường và trưng cầu ý kiến của PHHS về các vấn đề liên quan đến
hoạt động giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường trong học kỳ II. Bên
cạnh đó các đ/c GVCN sẽ thông báo những thông tin về tình hình học tập của
HS cho cha mẹ biết để phối hợp cùng gia đình làm tốt công tác GD hơn nữa.
Tôi nghĩ đến đây thì PHHS đó sẽ hiểu ra vấn đề và sẽ ủng hộ buổi họp này và
qua PH này tôi sẽ trao đổi khéo để nói lại những vấn đề đó với PHHS khác
Đồng thời, tôi sẽ chỉ đạo các đ/c GVCN phổ biến nội dung triệu tập
cuộc họp đến học sinh lớp chủ nhiệm và yêu cầu các em về truyền đạt lại
với gia đình học sinh. Niêm yết kết hoạch, nội dung cuộc họp nơi bảng tin
của nhà trường để HS nắmchắc được nội dung và về thông báo cho gia
đình biết.
Thông báo trên loa tiểu khu về mục đích yêu cầu và nội dung nhà
trường triệu tập cuộc họp phụ huynh.
T×nh huèng 11: Trường A có giáo viên H do có công việc làm thêm
ngoài công việc dạy học nên có lần bạn phát hiện giáo viên H đã viện dẫn lý


do là con ốm để xin nghỉ việc trường nhưng thực tế là đi làm việc riêng. Là
Hiệu trưởng đồng chí xử lý tình huống này như thế nào?
Trả lời:
- Khi phát hiện ra giáo viên H đã viện dẫn lý do là con ốm để xin nghỉ
việc trường nhưng thực tế là đi làm việc riêng thì tôi phải có đầy đủ bằng
chứng để chứng minh giáo viên H đã nói rối và xin nghỉ không đúng sự thật.
Khi đã có đầy đủ bằng chứng thì tôi sẽ gặp trực tiếp giáo viên H để trao
đổi v/v làm trên của giáo viên . Thẳng thắn chỉ ra cho giáo viên H thấy rằng
việc làm của mình là thiếu trung thực và đã vi phạm vào Khoản 2 - Điều 6.
của QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo (đó là: GV Không gian lận trong
thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục)
Nếu giáo viên H nhận ra khuyết điểm và hứa sẽ rút kinh nghiệm thì tôi
sẽ dừng lại ở mức độ nhắc nhở đối với giáo viên .
- HT cũng nên trao đổi với giáo viên đó rằng việc làm thêm của giáo
viên để ổn định kinh tế gia đình là việc làm rất tốt, nhưng phải bố trí công việc
làm thêm 1 cách hợp lý không làm ảnh hưởng đến công tác giảng dạy của
mình. Sau đó trong cuộc họp gần nhất tôi sẽ quán triệt trong hội đồng nhà
trường nếu xin nghỉ phải có lý do chính đáng, đúng sự thật
- Nếu sau đó giáo viên H lại tiếp tục tái phạm thì tôi sẽ yêu cầu giáo viên
viết bản kiểm điểm và lập biên bản đưa ra HĐ kỷ luật nhà trường xem xét, xử
lý theo quy chế.
Tình huống 12: Trước cổng trường THCS X có một quán Internet và
một quán Bi-a. Học sinh hay trốn tiết học để đi chơi. Đã có vài lần GVCN vì
đi tìm HS mà bị chủ quán phản ứng. Là HT bạn xử lý tình huống này như thế
nào?
Trả lời:
Theo Khoản 3, Điều 11 - Thông tư liên tịch của Bộ văn hoá thông tin – Bộ Bưu chính, viễn thông – Bộ Công an số 60/2006/TTLTBVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến
(ONLINE GAMES), quy định
Điều 11. Trách nhiệm của đại lý Internet
3. Chỉ được cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến ở các địa điểm cách
cổng ra vào của các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) tối
thiểu 200m, không phân biệt trường đó thuộc địa phương nào.
Bên cạnh đó theo dự thảo Quy chế mới quản lý trò chơi điện tử . Từ
1/9/2010 sẽ cắt đường truyền và đóng cửa các đại lý Internet không thực hiện
đúng quy định đóng cửa trước 23 giờ. Cùng đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ
bị “cấm” từ 8h - 17h hàng ngày.


Như vậy ở đây, ta có thể khẳng định được rằng quán Internet đặt tại
trước cổng trường X là sai quy định.
Trong tình huống này thì “Đã có vài lần GVCN vì đi tìm HS mà bị
chủ quán phản ứng”. Điều này có thể hiểu rằng người chủ quán đó không hợp
tác với GV.
Trước hết , tôi sẽ mời đ/c Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh đến gặp
chủ quán (đến với một sự ngẫu nhiên, không để cho chủ quán biết được kế
hoạch của mình), sau việc nói chuyện thăm hỏi xã giao, tôi sẽ đề cập đến việc
hỏi thăm tình hình học tập của con (hoặc cháu) của họ, khéo léo gợi chuyện sự
lo lắng của các bậc PHHS khi có con (hoặc cháu) trong độ tuổi đang đi học do
những tác động của bên ngoài XH vào HS, đưa ra những câu chuyện có thật
trên thực tế về tác hại của việc HS tham gia dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
(VD như việc sảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, hay là sự mất đoàn kết
giữa các bậc cha mẹ HS khi con cháu họ không tập trung vào việc học tập…)
đồng thời cũng để cho đ/c Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nói nên
những ý kiến của mình để xem phản ứng của chủ quán ra sao.
* Nếu chủ quán tỏ ra bất bình với việc làm của HS (đồng nghĩa với việc
có suy nghĩ là việc cho những HS chơi trong các giờ học của mình là sai) thì
đến đây người HT đã thành công trong việc giải quyết tình huống này, tới đây,
tôi sẽ đề cập đến vấn đề 1 số HS của nhà trường hay trốn học đi xuống quán
chơi, mong gia đình hợp tác với nhà trường để không cho những HS đó vào
chơi. Đồng thời cũng đề cao vai trò của chủ quán và nhờ chủ quán (vì là quán
ở trước cổng trường nên dễ quan sát được việc đi lại của HS), nếu thấy HS
trốn học đi chơi thì thông báo giúp cho nhà trường. Bên cạnh đó, trong buổi
chào cờ tôi có thể quán triệt trước cờ yêu cầu HS tuyệt đối không trốn học hay
các hoạt động để đi chơi, đồng thời cũng khéo léo thông báo việc hợp tác của
bác chủ quán trong việc giúp nhà trường kiểm tra đối với những HS trốn học
(Mục đích cũng là răn đe giáo dục HS, qua đó chuyển tải thông tin này đến
chủ quán như là một hình thức biểu dương khen ngợi của nhà trường đối với
họ). Đến đây, chắc chắn chủ quán sẽ phấn khởi và đồng tình ủng hộ nhà
trường.
* Nếu chủ quán tỏ thái độ không hợp tác (VD nói rằng: kệ chúng nó, nó
có thân thì nó lo; hay là: làm như thế không ảnh hưởng gì…) thì tôi sẽ khéo
léo gợi mở câu chuyện sang hướng khác về những quy định trách nhiệm các
đại lý Internet để xem họ có phản ứng gì và hoạt động kinh doanh sau đó như
thế nào.
- Nếu những ngày sau đó họ không cho các HS vào chơi trong các giờ
học thì chúng ta thành công;
- Nêu họ vẫn tiếp tục cho HS vào chơi trong những giờ học thì: Một
mặt tôi kết hợp cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh đến đề nghị các đ/c


lãnh đạo tiểu khu, các cơ quan chức năng phối hợp giúp đỡ nhà trường. Mặt
khác sẽ có những biện pháp xử lý cương quyết hơn những HS vi phạm; đồng
thời sẽ mời PHHS của nhưng em hay vi phạm đó đến trường để trao đổi về
vấn đề này và bàn bạc những biện pháp để hợp tác giáo dục cùng nhà trường.
Bên cạnh đó tôi sẽ chỉ đạo cho Đoàn – Đội, các GVCN lớp nói chuyện, tuyên
truyền GD về tác hại của những việc làm đó cho HS hiểu lồng ghép trong các
hoạt động GDNGLL.
* Với trường hợp chủ quản Bi A ta cũng có thể giải quyết tương tự như
vậy.
T×nh huèng 13: Nhà trường thu thêm tiền học sinh để mua sắm đồ
dùng dạy học sau khi đã tổ chức cuộc họp toàn thể phụ huynh và đã được
hầu hết phụ huynh đồng ý, nhưng khi triển khai việc thu tiền có một số
phụ huynh không bằng lòng. Các phương án được đưa ra là:
1. Rất bực mình, trách phụ huynh đã đồng ý qua cuộc họp rồi nay lại phản
đối.
2. Lập tức mời phụ huynh đến trường để giải thích.
3. Không quan tâm tới ý kiến của phụ huynh đó và vẫn tiếp tục thu tiền.
Bạn chọn phương án giải quyết nào? Vì sao? Nếu không đồng ý các
phương án trên hãy đưa ra cách giải quyết của bạn.
Trả lời:
Không đồng ý cả 3 PA trên vì:
- Phương án 1: Nếu người HT tỏ thái độ rất bực mình đối với PHHS là
việc làm không nên.
- Phương án 2: Lập tức mời phụ huynh đến trường để giải thích. Đây
là một hành động nóng vội không cần thiết.
- Phương án 3: Không quan tâm tới ý kiến của phụ huynh đó và vẫn
tiếp tục thu tiền làm như vậy có thể dẫn lòng tự ái của PHHS, từ đó PH sẽ
không đồng tình ủng hộ đến các hoạt động GD của nhà trường.
Trong tình huống này thì theo tôi, ta nên trao đổi thống nhất quan điểm
với ông trưởng Ban đại diện cha mẹ HS của trường, của lớp. sau đó mời
PHHS đó đến nhà trường để cùng trao đổi và ở đây ta nên để ông trưởng Ban
đại diện cha mẹ HS của trường của lớp có trách nhiệm giải thích cho PHHS, vì
trong tình huống này HT chỉ là người tham mưu cho PHHS trong việc huy
động sự đóng góp của gia đình HS. ở đây ta có thể hướng cách giải thích của
ông trưởng Ban đại diện cha mẹ HS với PHHS đó rằng: Việc thu tiền đóng
góp của HS là nhằm mục đích tăng cường CSVC cho nhà trường (VD hiện
nay nhà trường đang thiếu và rất cần mua sắm TBDH; hay là xây dựng 1 công
trình gì đó…), qua đó giúp con em họ có điều kiện học tập tốt hơn, và người
được hưởng lợi chính là con em họ. chứ không phải thu tiền với mục đích gì


khác. Và việc mua sắm đầu tư CSVC đó đều có sự bàn bạc thống nhất giữa
Hội PHHS với nhà trường; cuối năm sẽ được quyết toán công khai, minh
bạch.
Tình huống 14: Do trường thiếu giáo viên, Hiệu trưởng phân công
giáo viên A dạy quá số tiết quy định/ tuần. Mặc dù đã nói rõ việc thiếu
giáo viên là tình trạng chung của toàn ngành và giáo viên dạy thêm tiết sẽ
được thanh toán chế độ thừa giờ theo quy định (giáo viên có đủ sức khoẻ,
điều kiện khác để thực hiện nhiệm vụ Hiệu trưởng giao, việc phân công
đảm bảo tính dân chủ, khách quan đã có sự thống nhất giữa cấp uỷ chi bộ,
Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong trường), giáo viên A không
thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công. Là Hiệu trưởng bạn xử lý
tình huống này như thế nào?
Trả lời: Theo điểm d, khoản 1 - Điều 31 – Điều lệ trường THCS
có nêu: Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học:
1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:
d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu
trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
Tại khoản 2, điều 3 quy định về đạo đức nhà giáo nêu rõ: Có ý thức
tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức;
có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
Như vậy ở tình huống này, trước hết là giáo viên A đã vi phạm vào Điều
lệ trường TrH và Quy định về ĐĐ nhà giáo vì khi HT đã phân công thì giáo
viên phải thực thi nhiệm vụ, nếu thấy không đồng tình với sự phân công đó thì
yêu cầu HT xem sét lại, sau khi HT xem sét lại nếu vẫn không thấy thoả đáng
thì có thể kiến nghị lên cấp trên. Trong thời gian khi chưa có trả lời của cấp
cấp trên thì giáo viên đó vẫn phải thực hiện nhiệm vụ do HT phân công.
Ở đây, sau khi giáo viên A không thực hiện sự phân công, tôi sẽ gặp trực
tiếp GV đó để trao đổi, trước hêt tôi để cho GV đó nói nên lý do tại sao không
thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách rõ ràng. Sau đó, tôi sẽ giải thích
thêm cho GV đó hiểu rõ tình hình hiện nay của nhà trường đó là đang thiếu
GV, và việc phân công này cũng phù hợp với trình độ chuyên môn của đ/c,
bên cạnh đó đ/c cũng có đủ sức khoẻ, và các điều kiện khác để thực hiện
nhiệm vụ. Nếu GV đó mà không chấp hành thì tôi sẽ đưa ra hội đồng xem xét
xử lý theo điều lệ.
T×nh huèng 15: Trong lần kiểm tra đột xuất của Ban giám hiệu đối
với 1 buổi học phát hiện 02 giáo viên vi phạm quy chế: không có bài soạn
khi lên lớp trong tiết dạy được kiểm tra.


Trng hp A: giỏo viờn cú chuyờn mụn tt, quỏ trỡnh cụng tỏc luụn
c nh trng ỏnh giỏ l cú ý thc t chc k lut cao, bn thõn cha
vi phm k lut lao ng, ni quy, quy ch chuyờn mụn ln no.
Trng hp B: L giỏo viờn cú chuyờn mụn c ỏnh giỏ nhiu
nm mc trung bỡnh, ý thc k lut cha cao, vi phm ln th 2 trong
nm khụng cú bi son khi lờn lp ó c nh trng kim tra nhc nh
2 ln.
L Hiu trng ng chớ x lý hai trng hp vi phm trờn nh th
no?
Tr li :
Trong tỡnh hung ny, trc ta khng nh c 2 /c u vi phm Q/C
C/M
Trong trng hp gii quyt ca BGH i vi GV B trong 2 lõn
trc l khụng ỳng vỡ Theo ngh nh S : 35/2005/N-CP ngy
17/3/2005 v x lý, k lut cỏn b, cụng chc
Điều 20. Hình thức khiển trách
áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật lần đầu
nhng ở mức độ nhẹ.
Nh vy õy trong 2 trng hp ny thỡ BGH u phi lp biờn
bn v ngh lờn cp trờn x lý theo lut nh.
Điều 21. Hình thức cảnh cáo
áp dụng đối với cán bộ, công chức đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc
vi phạm ở mức độ nhẹ nhng khuyết điểm có tính chất thờng xuyên hoặc
tuy mới vi phạm lần đầu nhng có tính chất tơng đối nghiêm trọng; vi phạm
lần đầu nhng liên quan đến t cách, phẩm chất của cán bộ, công chức, làm
ảnh hởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm nghĩa vụ cán
bộ, công chức liên quan đến trách nhiệm rèn luyện, học tập, kỷ cơng, tác
phong của cán bộ, công chức; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng,
chứng chỉ không hợp pháp nhng cha gây hậu quả; vi phạm ở mức độ nhẹ
quy định những việc cán bộ, công chức không đợc làm của Pháp lệnh Cán
bộ, công chức.
Vic k lut giao viờn hin nay theo ngh nh S : 35/2005/N-CP
ngy 17/3/2005 v x lý, k lut cỏn b, cụng chc(Cú 6 mc k lut).
V theo ngh nh ny thỡ vi trng THCS nu k lut 1 giỏo viờn thỡ
thnh lp H k lut l ch tch UBND qun, huyn vỡ quõn huyn l cp
tuyn dng, hiu trng khụng cú quyn thnh lp H k lut(Vỡ khụng
c tuyn dng giỏo viờn) m ch ngh lờn Phũng GD v PGD tham
mu qun huyn thnh lp H ny (H ny ch tch l ch tch hoc phú
ch tch qun huyn)


Tình huống 16: Lớp 9A là một lớp học sinh ngoan và chăm học.
Nhưng ngay sau kết thúc HKI Ban cán sự lớp đã đến gặp thầy HT đề nghị đổi
thầy giáo dạy môn Toán với lý do thầy dạy khó hiểu lại hay mạt sát, xúc phạm
học sinh. Là HT đồng chí xử lý tình huống này như thế nào?
Trả lời :
Việc ổn định giáo viên trong giảng dạy các lớp là giữ uy tín cho giáo
viên cũng như không làm xáo trộn tâm tư của học sinh giữa các lớp. Mặt
khác, cần quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của học sinh. Không nên
vì muốn ổn định tổ chức mà ngại điều chỉnh, cũng không nên tạo ra tiền
lệ không tốt, thực hiện yêu sách không hợp lý của học sinh .
Là một nhà QL bạn hiểu rằng lời phàn nàn của học sinh lớp không phải
là vô cớ. Vậy mà bạn nỡ gạt phắt ngay đề nghị của các em! Thái độ đó là
biểu hiện của sự tự ái cá nhân, nóng vội, và rất có thể bị các em đánh giá
là “bao che” cho đồng nghiệp. Bị từ chối kiên quyết như vậy các em chắc
chắn sẽ cảm thấy bất bình và mất lòng tin vào vai trò của bạn.
nhưng bạn có nghĩ đến trường hợp học sinh xin đổi thầy vì thầy rất
nghiêm khắc, luôn “bắt” các em làm nhiều bài tập, thầy giáo dạy kiến
thức quá cao, cho bài tập quá khó học sinh không hiểu và vì thế không
được điểm cao?... Từng trải qua một thời học trò tinh nghịch bạn hiểu
rằng không phải lúc nào học sinh cũng hiểu được hết giá trị của thái độ
khắt khe ấy. Nếu vội vàng đồng tình “vô điều kiện” như thế, học sinh của
bạn đã thực sự mất đi cơ hội để học một thầy giáo tốt. Và bạn sẽ đối mặt
với đồng nghiệp sao đây khi đã lỡ xúc phạm một người giáo viên đáng
kính
như
thế?
Trong tình huống này, bạn cần thể hiện thái độ tôn trọng những
nguyện vọng chính đáng của các em, vì nó liên quan đến quyền lợi “sát
sườn” là kết quả học tập. Bạn nên lắng nghe một cách cẩn thận và phải có
phương án để thẩm định lại độ chính xác của những lời phàn nàn đó.
Bằng những lời nói nhẹ nhàng, bạn có thể hỏi các em những “bằng
chứng” cụ thể về việc thầy giảng khó hiểu, khó tiếp thu. Nếu lý do thực
sự chỉ ở vấn đề phương pháp, bạn sẽ giải thích cặn kẽ để các em hiểu, từ
đó cố gắng tìm ra cách học chủ động hơn. Bạn cũng có thể nêu ra các dẫn
chứng về kết quả học tập môn Toán ở các lớp khác cũng do chính thầy
dạy. Là một lớp ngoan và học giỏi chắc chắn các em sẽ không thể bỏ qua
những lời có sức thuyết phục và cách phân tích sự việc thấu đáo của bạn.
Bằng sự khéo léo của mình bạn hoàn toàn có thể làm tròn trách nhiệm của
mình trong mối quan hệ với đồng nghiệp và với học sinh thân yêu
- Nếu nguyên nhân do giáo viên dạy toán thì hiệu trường trực tiếp giải
thích, thuyết phục giáo viên khắc phục tình trạng trên.


- Nếu nguyên nhân thuộc về học sinh thì hiệu trưởng thông qua giáo
viên chủ nhiệm giải thích và làm rõ để khôi phục mối quan hệ tốt đẹp
giữa thầy và trò.
- Trường hợp bất khả kháng thì cần có sự chuyển đổi phù hợp, bảo
đảm thể diện cho giáo viên và quyền lợi học tập của học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×