Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng FireAnt Platform

6/10/2016

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

FireAnt Platform

FIREANT MEDIA
©2016


CONTENTS
1.

HỆ THỐNG FIREANT ................................................................................................................................. 3
1.1.

Giới thiệu Hệ thống FireAnt .......................................................................................................... 3

1.2.

Tạo và thiết lập tài khoản sử dụng .............................................................................................. 4


Tạo tài khoản .............................................................................................................................................. 4
Thiết lập tài khoản ..................................................................................................................................... 4
1.3.

Hồ sơ cá nhân ................................................................................................................................... 4

Hòm thư ....................................................................................................................................................... 5
2.

CẢNH BÁO ................................................................................................................................................... 5
2.1.

Giới thiệu hệ thống cảnh báo ....................................................................................................... 5

Cảnh báo là gì ............................................................................................................................................. 5
Công dụng của cảnh báo......................................................................................................................... 5
Hệ thống cảnh báo của FireAnt ............................................................................................................. 6
2.2.

Tạo cảnh báo ..................................................................................................................................... 6

Tạo cảnh báo .............................................................................................................................................. 6
Thiết lập cảnh báo ..................................................................................................................................... 8
nhận cảnh báo trên điện thoại di động ................................................................................................ 8
2.3.

Sửa cảnh báo .................................................................................................................................... 9

2.4.

Sử dụng cảnh báo hiệu quả ........................................................................................................ 10

Xác định loại cảnh báo bạn cần ........................................................................................................... 10
Chú ý đối tượng cảnh báo .................................................................................................................... 11
Điều chỉnh thông số thích hợp cho cảnh báo .................................................................................. 11
Các điểm cần lưu ý.................................................................................................................................. 11
2.5.

Chia sẻ cảnh báo ............................................................................................................................ 12


Xem toàn bộ danh sách ......................................................................................................................... 12
Xem từng loại cảnh báo ......................................................................................................................... 12
Thông tin chi tiết của cảnh báo............................................................................................................ 13
Chia sẻ cảnh báo ..................................................................................................................................... 15
3.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ........................................................................................................................... 16
3.1.

Giới thiệu hệ thống phân tích kỹ thuật ..................................................................................... 16

Phân tích kỹ thuật là gì ........................................................................................................................... 16
Hệ thống phân tích kỹ thuật của FireAnt ........................................................................................... 16
3.2.

Các công cụ vẽ ............................................................................................................................... 17

Nhóm các công cụ vẽ đường ............................................................................................................... 17
Nhóm các công cụ vẽ mô hình ............................................................................................................. 17
Nhóm công cụ vẽ hình ........................................................................................................................... 18


Nhóm công cụ đánh dấu/chú thích ..................................................................................................... 19
Nhóm công cụ vẽ mẫu hình .................................................................................................................. 19
Nhóm công cụ vẽ mô phỏng và dự đoán .......................................................................................... 20
Nhóm biểu tượng..................................................................................................................................... 21
3.3.

Các chỉ báo kỹ thuật ...................................................................................................................... 21

Thêm chỉ số vào biểu đồ ........................................................................................................................ 21
Thiết lập chỉ số ......................................................................................................................................... 23
3.4.

Sử dụng công cụ so sánh ............................................................................................................ 24

3.5.

Lưu và nạp mẫu biểu đồ ............................................................................................................... 25

3.6.

Chia sẻ biểu đồ ............................................................................................................................... 26

Đăng biểu đồ ............................................................................................................................................. 26
Xem biểu đồ .............................................................................................................................................. 27
4.

Watchlist .................................................................................................................................................... 29
4.1.

Vai trò của Watchlist ..................................................................................................................... 29

Watchlist là gì̀ ........................................................................................................................................... 29
Watchlist trên hệ thống FireAnt ........................................................................................................... 29
4.2.

Tạo và sử dụng Watchlist ............................................................................................................ 29

Tạo Watchlist ............................................................................................................................................ 29
Sửa Watchlist............................................................................................................................................ 30
Xóa Watchlist ............................................................................................................................................ 30
Sử dụng Watchlist ................................................................................................................................... 31
5.

BẢNG GIÁ .................................................................................................................................................. 32
5.1.

Sử dụng bảng giá ........................................................................................................................... 32

5.2.

Các loại bảng giá ............................................................................................................................ 32

5.3.

Thông tin thị trường ...................................................................................................................... 34

5.4.

Thông tin cổ phiếu ......................................................................................................................... 34

Thông tin tổng quan ................................................................................................................................ 35
Thông tin khớp lệnh ................................................................................................................................ 35
Thông tin cung cầu ................................................................................................................................. 36
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ............................................................................................... 37
5.5.
6.

Bảng giá từ Watchlist .................................................................................................................... 37

CỔ PHIẾU ................................................................................................................................................... 38
6.1.

Các nhóm thông tin cổ phiếu ...................................................................................................... 38

Danh mục dữ liệu Real-time.................................................................................................................. 38
Danh mục Kỹ thuật .................................................................................................................................. 43
Danh mục Hồ sơ doanh nghiệp ........................................................................................................... 46
Danh mục cổ đông .................................................................................................................................. 46


Danh mục tin tức ..................................................................................................................................... 46
Danh mục thống kê giao dịch ............................................................................................................... 47
Danh mục Tài chính ................................................................................................................................ 47
6.2.

Cổ phiếu A-Z .................................................................................................................................... 47

6.3.

Lọc cổ phiếu .................................................................................................................................... 48

Thêm/bớt tiêu chí lọc .............................................................................................................................. 49
Lọc cổ phiếu.............................................................................................................................................. 50
7.

CHỨC NĂNG CỘNG ĐỒNG ................................................................................................................... 50
7.1.

Các loại bài viết .............................................................................................................................. 50

7.2.

Đăng bài viết .................................................................................................................................... 51

Đăng các bài viết thường ...................................................................................................................... 51
Xem bài viết ............................................................................................................................................... 54
Sửa/Xóa bài viết ....................................................................................................................................... 55
7.3.

Các chức năng cộng đồng khác ................................................................................................ 55

Thích bài viết............................................................................................................................................. 55
Bình luận bài viết ..................................................................................................................................... 56
Theo dõi thành viên................................................................................................................................. 56
Mời bạn bè ................................................................................................................................................. 57
7.4.

Điểm thành viên .............................................................................................................................. 59

1. HỆ THỐNG FIREANT
1.1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG FIREANT
FireAnt Platform là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán Việt
Nam. FireAnt Platform trang bị cho nhà đầu tư những công cụ mạnh mẽ nhất, giúp họ
nắm bắt nhanh chóng và chính xác mọi diễn biến của thị trường.
FireAnt Platform mang đến một cách tiếp cận thị trường hoàn toàn mới, thay vì tìm
kiếm thông tin, hãy để thông tin tìm đến bạn. Trong khi nhà đầu tư tập trung vào các
hoạt động giao dịch, hệ thống sẽ thực hiện các tác vụ tìm kiếm và tổng hợp thông tin,
cung cấp cho nhà đầu tư loại thông tin họ cần vào thời điểm và vị trí họ mong muốn.
Những tính năng ưu việt của FireAnt
Hệ thống cảnh báo sớm: Giúp nhà đầu tư phát hiện kịp thời các cơ hội mua
vào, chốt lời cổ phiếu, cũng như giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi cổ
phiếu giảm giá và cần phải cắt lỗ để bảo toàn vốn.
Hệ thống phân tích kỹ thuật nền web: Với nhiều công cụ mạnh, dữ liệu thời
gian thực, dễ sử dụng và không cần cài đặt.
Thống kê thời gian thực: Diễn biến tốc độ lệnh, khối lượng theo mức giá, diễn
biến tỷ trọng mua/bán chủ động, phân bổ dòng tiền, ....
Watchlist với vai trò trung tâm: Được tích hợp vào mọi chức năng như bảng
giá, cảnh báo, phân tích kỹ thuật, ...
Thông tin được mô tả trực quan: Dưới dạng bảng biểu, và có thể dễ dàng
tích hợp thành bài viết và chia sẻ trên các mạng xã hội như facebook, twitter,
google+, ...
Tính tương thích cao: Có thể sử dụng trên máy để bàn, laptop, máy tính bảng
và điện thoại di động

1.2. TẠO VÀ THIẾT LẬP TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
TẠO TÀI KHOẢN
Bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản sử dụng với vài thao tác đơn giản:Nhập Tên hiển thị, Địa chỉ Email, Password (password mà bạn định sử dụng)
Nhận email, bấm vào link gửi kèm để kích hoạt là bạn đã có thể sử dụng
FireAnt.

Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản đã tạo trên StockBiz.vn, tài khoản Gmail hay tài
khoản FaceBook để đăng nhập.
THIẾT LẬP TÀI KHOẢN
Chức năng thiết lập tài khoản cho phép bạn thay đổi các thông tin tài khoản sử dụng
của mình:Tên hiển thị
Mật khẩu đăng nhập
Số điện thoại đăng ký
Các tài khoản khác dùng để đăng nhập (tài khoản Gmail, FaceBook)
Xác thực 2 nhân tố (khi đăng nhập phải nhập thêm mã xác minh gửi qua ĐTDĐ
hoặc Email)
Các thiết bị di động đăng nhập bằng tài khoản này (có cài phần mềm FireAnt)

Để xem và sửa hồ sơ chọn mục [Thiết lập tài khoản] sau khi nhắp chuột vào tài khoản
sử dụng (phía trên bên phải).

1.3. HỒ SƠ CÁ NHÂN
Để xem và sửa hồ sơ cá nhân, chọn mục Hồ sơ cá nhân sau khi nhắp chuột vào Tên
tài khoản sử dụng (phía trên bên phải).
Hồ sơ cá nhân bao gồm:


Ảnh đại diện (avatar),

Trạng thái trực tuyến,
Châm ngôn của bạn (slogan),
Danh sách bài viết,
Mẫu biểu đồ bạn chia sẻ,
Danh sách thành viên bạn theo dõi và
Danh sách các thành viên đang theo dõi bạn.

Hồ sơ cá nhân cũng thống kê các bài viết của bạn:Số lượt xem,
Số lần được thích

Thống kê này được sử dụng để tính điểm về mức độ tham gia tích cực cũng như đóng
góp của bạn cho cộng đồng.
HÒM THƯ
Hộp thư được sử dụng để nhắn tin cho các thành viên khác. Hộp thư chứa các tin
nhắn:Inbox: Tin nhắn do các thành viên khác gửi
Đã gửi: Tin nhắn gửi cho các thành viên khác

Để vào Hộp thư, chọn mục [Hộp Thư] sau khi nhắp chuột vào tài khoản sử dụng (phía
trên bên phải).
Để gửi tin nhắn cho thành viên khác, vào hồ sơ của thành viên đó (nhắp chuột vào
Tên sử dụng của thành viên tương ứng), nhắp chuột vào hình lá thư.

2. CẢNH BÁO
2.1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CẢNH BÁO
CẢNH BÁO LÀ GÌ
Các cảnh báo đóng vai trò như nhưng cảm biến thị trường, chúng thông báo tức thời
cho người dùng khi có những thay đổi mang tính quyết định hoặc đột biến:Giá, khối lượng, tỷ trọng cung cầu, … tăng đột biến
Các chỉ số kỹ thuật đi vào các vùng quá mua, quá bán
Các đường trung bình cắt nhau hoặc cắt đường giá
Giá đạt hoặc phá các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự
Khả năng đảo chiều xu hướng hoặc hình thành xu hướng
Các mô hình được hình thành

CÔNG DỤNG CỦA CẢNH BÁO


Cảnh báo có nhiều công dụng khác nhau, nhưng trước hết cảnh báo là công cụ hỗ
trợ để bạn nâng cao hiệu quả đầu tư và hạn chế rủi ro.
Cảnh báo giúp nhà đầu tư phát hiện các cơ hội: Nhờ có cảnh báo nhà đầu tư
nhanh chóngNhận biết các mã cổ phiếu có tiềm năng để mua vào và
Nhận biết các cổ phiếu cần bán ra để tối ưu lợi nhuận

Cảnh báo giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro: Nhờ có cảnh báo nhà đầu tư cũng sẽ
nhanh chóngNhận biết các mã cổ phiếu cần bán ra để giảm lỗ
Nhận biết các mã cổ phiếu đã hết xu hướng và nên bán ra để tránh bị giam vốn

Cảnh báo giúp nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường: Cảnh báo cung cấp thêm
thông tin cho nhà đầu tư, nhờ đó nhà đầu tư có cái nhìn chính xác và sâu sắc hơn về
diễn biến thị trường, nhà đầu tư có thể


Nhận biết các mã mà dòng tiền đang vào hoặc thoát ra
Nhận biết các mã đang bứt khỏi các nền giá
Nhận biết các mã đang ở trạng thái quá mua hay quá bán
Nhận biết các mã đang hình thành hoặc hết xu hướng
Nhận biết các mã đang hình thành các mô hình giá

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CỦA FIREANT
Cảnh báo của hệ thống FireAnt là cảnh báo thời gian thực


Cảnh báo tức thời, và liên tục cập nhật theo thời gian

Các cảnh báo có tính tùy biến caoNgười dùng có thể thay đổi điều kiện cảnh báo
Cảnh báo có thể đồng thời đẩy vào thiết bị di động

Các cảnh báo đa dạng về số lượng và chủng loại, liên tục được nâng cấpHệ thống cung cấp nhiều loại cảnh báo khác nhau
Được hoàn thiện và phát triển theo nhu cầu thị trường

2.2. TẠO CẢNH BÁO
Là người dùng mới, hệ thống sẽ tạo sẵn cho bạn một số cảnh báo, tuy nhiên để sự
dụng cảnh báo hiệu quả, bạn cần biết cách tạo thêm các cảnh báo mới cũng như thay
đổi các điều kiện cảnh báo để phù hợp với nhu cầu của bản thân.
TẠO CẢNH BÁO


Để tạo cảnh báo mới, thực hiện lần lượt các bước sau:
Chọn mục Cảnh báo/Khuyến cáo
Chọn tab Thiết lập
Bấm nút Tạo cảnh báo

Truy cập chức năng tạo cảnh báo
Trong màn hình tiếp theo:
Chọn nhóm cảnh báo.
Chọn một loại cảnh báo trong nhóm
Bấm nút Chọn cảnh báo

Lựa chọn cảnh báo muốn tạo
Ở màn hình cuối, thực hiện các bước còn lại:

Thiết lập các thông số cảnh báo
Bấm nút Lưu

THIẾT LẬP CẢNH BÁO
Mỗi cảnh báo khác nhau sẽ có các thông số khác nhau, để biết thêm thông tin về các
thông số này, bấm nút Chi tiết cạnh mỗi thông số.
Các thông số đều có giá trị mặc định, nếu bạn chưa quen sử dụng cảnh báo thì ban
đầu có thể tạm dùng giá trị mặc định. Bạn có thể thay đổi các thiết lập cho cảnh báo
về sau.
Mặc định là hệ thống sẽ gửi cảnh báo vào điện thoại di động của bạn. Bỏ chọn tùy
biến Gửi vào điện thoại nếu bạn không muốn hệ thống gửi cảnh báo vào điện thoại
di động.

Thiết lập thông số cho cảnh báo
NHẬN CẢNH BÁO TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Để hệ thống gửi cảnh báo vào điện thoại di động (smartphone) của bạn, bạn cần bảo
đảm các điều kiện sau:
Chọn gửi cảnh báo vào điện thoại di động khi tạo cảnh báo. Bạn cũng có
thể sử dụng chức năng Sửa cảnh báo để thay đổi lựa chọn có gửi cảnh báo
vào điện thoại di động hay không.
Cài phần mềm FireAnt Mobile cho điện thoại của mình
Đăng nhập vào phần mềm mobile với cùng một tài khoản như tài khoản dùng
trên máy Desktop.
Duy trì trạng thái chạy của hệ thống FireAnt trên máy Desktop. Nói cách
khác luôn cần có một tab trên trình duyệt mở FireAnt, và khi ra ngoài bạn
nên tắt chế độ ngủ đông của máy (tắt cả sleep lẫn hibernate).

Phần mềm FireAnt Mobile có thể tải trên Apple AppStore hoặc Android Market, tùy
vào việc điện thoại của bạn là Iphone hay dùng hệ điều hành Android. Các điện thoại
sử dụng winphone như các dòng Nokia hiện chưa được hỗ trợ.
Từ khóa tìm kiếm: FireAnt Media.

2.3. SỬA CẢNH BÁO
Sửa cảnh báo là thay đổi các điều kiện cảnh báo (thông số), qua đó khiến cho cảnh
báo phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng cũng như thích ứng với sự thay đổi
của môi trường giao dịch.
Để sửa cảnh báo bạn thực hiện lần lượt các bước sau:


Chọn mục Cảnh báo/Khuyến cáo
Chọn tab Thiết lập
Trên danh sách các cảnh báo, di chuột qua cảnh báo muốn sửa.
Nhắp chuột vào hình bánh xe có răng cưa
Nhắp chuột vào nút [Sửa]

Ở màn hình tiếp theo:Thay đổi các thông số theo nhu cầu
Bấm nút Lưu để lưu các thay đổi.

Cảnh báo của bạn sẽ hoạt động từ thời điểm này với các thông số mới.


Sửa thiết lập cho một cảnh báo

2.4. SỬ DỤNG CẢNH BÁO HIỆU QUẢ
Trong suốt thời gian diễn ra giao dịch, hệ thống sẽ hỗ trợ chủ động cho nhà đầu tư
thông qua các cảnh báo. Việc sử dụng cảnh báo như thế nào cho hiệu quả vì vậy rất
quan trọng.
Nhà đầu tư cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của bản thân, cũng như căn cứ vào diễn
biến thực tế của thị trường để chọn những loại cảnh báo thích hợp.
XÁC ĐỊNH LOẠI CẢNH BÁO BẠN CẦN
Hệ thống cảnh báo được xây dựng dựa trên các nguyên tắc:
Mọi thông tin được phản ánh lên giá.
Lịch sử thường lặp lại
Giá cả vận động theo xu hướng

Khi giá có biến động mang tính đột biến, thì nó đã phản ánh một thông tin nhất định.
Cách cảnh báo vì vậy đóng vai trò như các cảm biến thị trường.
Mỗi loại cảnh báo có một ý nghĩa riêng biệt.
Các cảnh báo về giao dịch thông báo cho bạn biết về sự thay đổi mang tính
đột biến về khối lượng giao dịch, tốc độ giao dịch, hoặc cho bạn biết một nền
tảng giá vừa bị phá vỡ.
Các cảnh báo liên quan đến đường trung bình cho biết một xu hướng bắt
đầu hoặc kết thúc
Các cảnh báo sử dụng chỉ số kỹ thuật mang nhiều ý nghĩa khác nhau, có
loại cho biết về xu hướng, cũng có loại cho biết số đông nhà đầu tư đã mua
vào hoặc bán ra, …

Hệ thống FireAnt hiện có 3 nhóm cảnh báo
Cảnh báo theo dữ liệu giao dịch: Các cảnh báo liên quan đến đột biến giao
dịch,
Cảnh báo theo đường trung bình: Các cảnh báo dựa trên mối tương quan
giữa giá và các đường TB giá,
Cảnh báo theo chỉ số kỹ thuật: Các cảnh báo dựa trên các tín hiệu của các
chỉ số kỹ thuật.

Trong tương lai chúng tôi sẽ tạo thêm các nhóm cảnh báo khác với nhiều loại cảnh
báo, tuy nhiên nguyên tắc sử dụng là hoàn toàn tương tự.
CHÚ Ý ĐỐI TƯỢNG CẢNH BÁO
Cảnh báo có thể tạo cho:
Tất cả các mã: Hệ thống sẽ quét toàn bộ các mã để tìm ra mã nào thỏa mãn
các tiêu chí cảnh báo,
Một Watchlist: Hệ thống sẽ quét các mã trong một watchlist mà người dùng
đã tạo,
Một mã cụ thể: Hệ thống chỉ cảnh báo nếu mã tương ứng đạt điều kiện cảnh
báo.

Lưu ý:Không phải cảnh báo nào cũng cho phép cảnh báo với toàn bộ các mã hoặc
watchlist. Có loại cảnh báo chỉ có ý nghĩa với 1 mã cụ thể.
Để tạo cảnh báo cho 1 Watchlist, bạn cần tạo watchlist trước đó

ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ THÍCH HỢP CHO CẢNH BÁO
Các cảnh báo mà bạn sử dụng, đều có các thông số mặc định ban đầu. Thông số
mặc định chủ yếu dựa trên như cầu của số đông, trong thời gian dài, nhưng có thể sẽ
không phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, hoặc không phù hợp với giai đoạn cụ thể
của thị trường.
Để sử dụng hiệu quả cảnh báo, bạn cần gia giảm các thông số cảnh báo, theo từng
giai đoạn khác nhau, thậm chí theo từng thời điểm khác nhau trong phiên. Điều này
đòi hỏi sự thực hành thường xuyên. Điều này cũng sẽ giúp cảm nhận của bạn về
thị trường tốt hơn.
CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý


Cảnh báo đóng vai trò như các cảm biến thị trường, giúp chúng ta nhận biết thị trường
tốt hơn. Mặc dù có thể sử dụng như những tín hiệu mua bán, nhưng ban cần chú ý
các điểm sau:

Các cảnh báo đều là cảnh báo theo thời gian thực, do đó thường chỉ thích
hợp dùng làm tín hiệu mua bán trong phiên, nghĩa là bạn cần có sẵn mã cổ
phiếu tương ứng để bán khi quyết định mua vào, hoặc sẵn tiền để mua lại khi
quyết định bán ra.
Do các tín hiệu sử dụng trong phiên là ngắn hạn, nên thường có độ nhiễu cao,
do đó cần kết hợp thêm với các thông tin khác để ra quyết định.
Cảnh báo giúp bạn hạn chế rủi ro và không bỏ lỡ cơ hội, nhưng không thể
quyết định thay cho bạn, vì vậy hãy sử dụng cảnh báo như công cụ hỗ trợ ra
quyết định và không nên dùng như là công cụ thay thế bạn ra quyết định.

2.5. CHIA SẺ CẢNH BÁO
Sau khi bạn tạo cảnh báo, hệ thống sẽ bắt đầu đưa ra các thông báo dựa trên các
tiêu chí cảnh báo của bạn, mỗi khi có mã cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí đó. Các thông
báo này sẽ được liệt kê trong danh sách các cảnh báo. Có 2 cách để xem nội dung
cảnh báo:
XEM TOÀN BỘ DANH SÁCH
Bấm vào biểu tượng hình chuông ở phía góc trên bên phải màn hình (cạnh tên
người dùng), chọn xem 1 mã trong danh sách.

Danh sách thông báo
XEM TỪNG LOẠI CẢNH BÁO
Vào mục Thiết lập trong chức năng cảnh báo, bạn sẽ thấy danh sách các loại cảnh
báo mà bạn đã tạo, ở cột Thông báo, bạn sẽ thấy số lượng thông báo cho mỗi loại
cảnh báo.


Nhắp chuột vào số thông báo này, bạn sẽ thấy danh sách các thông báo ứng với loại
cảnh báo. Chọn một thông báo cho mã bạn muốn xem (xem hình dưới)

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA CẢNH BÁO
Khi chọn một xem một thông báo cho một mã cụ thể, tùy vào loại cảnh báo, hệ thống
sẽ hiện thị các thông tin chi tiết cho cảnh báo đó, các thông tin này có thể gồm:
Biểu đồ mô tả hoặc biểu đồ giá (trong trường hợp các cảnh báo kỹ thuật)
Các thông số tại thời điểm cảnh báo, thường là giá và khối lượng hiện tại,
khối lượng dự kiến
Các thông số đặc trung khác cho từng loại cảnh báo


Thông tin chi tiết của cảnh báo
Ở màn hình thông tin chi tiết của cánh báo, bạn sẽ có một số lựa chọn:

Xem thông tin chi tiết của mã: Cho phép bạn xem hồ sơ chi tiết của mã cổ
phiếu (xem mục Các nhóm thông tin cổ phiếu).
Thêm vào WatchList: Nếu mã CP chưa có trong Watchlist, hệ thống sẽ yêu
cầu bạn chọn Watchlist để thêm vào.
Chia sẻ cảnh báo: Tạo bài viết tích hợp thông tin cảnh báo
Xem lịch sử tín hiệu: Hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ và bảng thống kê các lần
xuất hiện cảnh báo tương ứng trong quá khứ


Biểu đồ các lần cảnh báo trong quá khứ

Bảng thống kê các lần cảnh báo trong quá khứ
CHIA SẺ CẢNH BÁO
Khi xem thông tin chi tiết các cảnh báo, bạn có thể chia sẻ với các thành viên khác
dưới dạng bài viết. Các thông tin chi tiết của cảnh báo sẽ được tự động tích hợp vào
bài viết của bạn, bạn chỉ cần thêm các nối dung khác giống như khi đăng một bài
viết thông thường.


Chia sẻ bài viết tích hợp thông tin cảnh báo

3. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
3.1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ
Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích chứng khoán để dự báo hướng của giá,
dựa trên việc:

Nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng.
Sử dụng biểu đồ tìm kiếm và khai thác các mẫu hình giá.
Nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật, trung bình động, và tìm kiếm các hình thức
như ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự, các kênh, …
Sử dụng các kỹ thuật phân tích như lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliot, biểu
đồ nến, …

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỦA FIREANT
Hệ thống phân tích kỹ thuật của FireAnt là một trong các hệ thống hiện đại bậc nhất
hiện nay. Với những ưu điểm sau:
Chạy trên nền Web, do đó có thể sử dụng ngay không cần cài đặt
Tích hợp sẵn dữ liệu theo thời gian thực, và các sự kiện mua bán của cổ
đông chính
Tính tương tác cao, với hơn 50 công cụ vẽ thông minhCác công cụ phân tích mạnh mẽ, với bộ chỉ số kỹ thuật phong phú, các công
cụ vẽ sóng, vẽ mẫu, sao chép mẫu, mô phỏng diễn biến, ….
Cho phép so sánh biểu đồ mã
Cho phép lưu biểu đồ, sao chép mẫu biểu đồ để tái sử dụng
Liên kết các công cụ cảnh báo, thống kê, tin tức, …

3.2. CÁC CÔNG CỤ VẼ
Hệ thống phân tích kỹ thuật của FireAnt cũng cấp cho nhà đầu tư hơn 50 công cụ vẽ
thông minh, được chia làm nhiều nhóm khác nhau:
NHÓM CÁC CÔNG CỤ VẼ ĐƯỜNG
Cho phép vẽ các đường xu hướng, góc xu hướng, kênh xu hướng, …

NHÓM CÁC CÔNG CỤ VẼ MÔ HÌNH
Cho phép vẽ các mô hình PitchFork, các mô hình Gann, và hàng loạt công cụ
Fibonacci


NHÓM CÔNG CỤ VẼ HÌNH
Cho phép vẽ các hình đa giác, các hình ellipse, cung cong, hoặc các hình tự do


NHÓM CÔNG CỤ ĐÁNH DẤU/CHÚ THÍCH
Cho phép chèn các mũi tên, chú thích, nhãn

NHÓM CÔNG CỤ VẼ MẪU HÌNH


Cho phép vẽ các mẫu hình từ các mẫu hình đơn giản như ABCD, tam giác, Cipher
đến phức tạp hơn như vai đầu vai, các mô hình song Elliot, đường chu kỳ, vòng lặp
thời gian, đường sin.

NHÓM CÔNG CỤ VẼ MÔ PHỎNG VÀ DỰ ĐOÁN
Cho phép các dự đoán tương lai, mô phỏng diễn biến tương lai, sao chép mẫu quá
khứ, đánh dấu các phạm vi giá, …


NHÓM BIỂU TƯỢNG
Cho phép chèn hàng trăm biểu tượng khác nhau

Các công cụ được sử dụng cho mục đích khác nhau, nhưng có chung một điểm là dễ
sử dụng với các thao tác đơn giản. Sử dụng công cụ vẽ giúp biểu đồ của bạn thêm
trực quan, sinh động và có khả năng tự mô tả cao.

3.3. CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THÊM CHỈ SỐ VÀO BIỂU ĐỒ
Để sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, người dùng có thể chọn chức năng này trên thanh
công cụ hoặc nhắp chuột phải và chọn trên danh sách thực đơn (xem hình dưới).


Chọn chức năng chèn chỉ số
Danh sách các chỉ số kỹ thuật sẽ được hiển thị, bạn có thể cuộn danh sách để tìm chỉ
số thích hợp hoặc gõ tìm kiếm trên hộp thoại. Nhắp chuột vào chỉ số bạn thấy thích
hợp, chỉ số sẽ được thêm vào biểu đồ với các thông số mặc định.


Danh sách các chỉ số kỹ thuật
THIẾT LẬP CHỈ SỐ
Sau khi chỉ số được thêm vào biểu đồ, bạn có thể thiết lập cho chỉ số đó. Bên cạnh
tên mỗi chỉ số luôn có 3 biểu tượng tương ứng:
Hình con mắt – Dùng đề ẩn/hiện chỉ số
Hình bánh xe có răng cưa – Dùng để thay đổi định dạng của chỉ số
Hình dấu X – Dùng để xóa chỉ số khỏi biểu đồ


Công cụ thay đổi định dạng chỉ số
Tùy theo nhu cầu bạn có thể thay đổi định dạng của chỉ số bằng cách thay đổi các
thông số được thiết lập cho chỉ số đó.

Thay đổi định dạng của chỉ số kỹ thuật

3.4. SỬ DỤNG CÔNG CỤ SO SÁNH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×