Tải bản đầy đủ

Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT

Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT:
1.

2.

3.

Các em ở tuổi thanh niên học sinh đã dạt đến mức truởng thanh phát dục để
chuyển sang thời kỳ ổn định hơn , cân bằng hơn xét trên diện hoạt động
hưng phấn và ức chế của cơ quan thần kinh cũng như các mặt khác về phát
triển thể chất ...các em có sức lực dồi dào bắp thịt nở nang thân hình cân đối
rất khoẻ mạnh và đẹp . Sự hoàn thiện về mặt cơ thể như vậy có ảnh huởng
đến sự phát triển tâm lý ở lứa tuổi này.
Nảy sinh cảm nhận về tính chất nguời lớn cuả bản thân:
-đây là 1 trong những nét tâm lý đặc trưng xuất hiện trong giai đoạn chuyển
từ lứa tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên .
-> Là một trong những yếu tố tâm lý góp phần tạo nên những mối quan hệ
bất bình ổn giữa cha mẹ và con cái . Làm cho tần số giao tiếp của cha mẹ với
con cái giảm xuống vsf thay vào đó là nhun cầu giao tiếp của thanh niên với
bạn đồng lứa tăng lên.
- Các em đã cảm nhận rõ rệt rằng mình đã lớn hay mình cũng gần giống

nguời lớn . Họ có xu huớng cố gắng thể hiện mình -> Mong muốn đuớc tự
lập tự chủ trong việc giải quyết các vấn đề của riêng họ .
Ở lứa tuổi này xuất hiện một mâu thuẩn giữa ý muốn chủ quan và hiện thực
khách quan : muốn trở thành nguời lớn xong thanh niên ý thức đuợc rằng
mìnhchưa đủ khả năng... Ở lứa tuổi này , các biểu hiện rối lạon nhân cách
tăng lên rõ rệt và trong phần lớn các truờng hợp , chúng có nguồn gốc sâu xa
trong các quan hệ cha mẹ - con cái, quan hệ thầy – trò không thuận lợi .
- Trên cơ sở phát triển sinh lý, mức độ chín muồi của quá trình phát triển
các đặc điểm sinh lý của giới , sự cảm nhận về tính chất nguời lớn của
bản thân mình ở thanh niên không phải là một cảm nhận chung chung mà
liên quan chặt chẽ đến việc gắn kết mình vào một giới nhất định . Từ
nhận thức đó ở thanh niên dần dần hình thành những nhu cầu , động
cơ, định huớng giả trị các quan hệ và CÁC KIỂU HÀNH VI đặc
trưng cho mỗi gia đình.
Sự phát triển tự ý thức :
- Vị thế xã hội của lứa tuổi đầu thanh niên có nhiều thay đổi so với lứa tuổi
truớc đó . Những thay đổi trong vị thế xã hội dẫn đến những nhu cầu về
hiểu biết thế giới , hiểu biết xã hội và các chuẩn mực quan hệ nguờinguời, hiểu mình và tự khẳng định mình trong xã hội .


Buớc sang tuổi thanh niên , các chức năng tâm lý của con nguời cũng có
nhiều thay đổi , đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển trí tuệ hay khả năng
tư duy .
Đời sống tình cảm của tuổi đầu thanh niên bị chi phối bởi các yếu tố như:
- bộ não phát triển và hoàn thiện , đời sông tình cảm có lý trí soi rọi.
- Sự phát triển cơ thể cân đối , nhịp nhàng và thanh niên học sinh ý thức
đựoc điều đó .
- Quan hệ xã hội của các em phong phú.
3 Đặc điểm trên chi phối đời sống tình cảm của thanh niên, làm cho đời
sống tình cảm cảu thanh niên phong phú đa dạng , sâu sắc .
Các laọi tình cảm:
- Tình cảm đạo đức.
- Tình cảm trí tuệ .
- Tình cảm thẩm mỹ.
-

4.

5.
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×