Tải bản đầy đủ

chia số đo thời gian toán 5

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô
đến dự giờ tiết Toán lớp 5E42 phút 30 giây : 3

Số đo thời gian

Số tự nhiên

Phép chia số đo thời gian cho một sốKhi chia số đo thời gian cho một số chúng ta thực hiện như thế nào?
=> Khi chia số đo thời gian cho một số ta thực hiện chia từng số đo theo từng đơn
vị cho số chia theo thứ tự từ trái qua phải.
Khi thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số, nếu phần dư khác 0 thì ta thực hiện như thế
nào?
=> Khi thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số, nếu phần dư khác 0 thì ta chuyển đổi sang đơn vị nhỏ hơn liền kề
để gộp vào số đơn vị của hàng ấy và tiếp tục chia, cứ làm như vậy cho đến hết.Khi chia số đo thời gian cho một số ta thực hiện chia từng số đo theo
từng đơn vị cho số chia theo thứ tự từ trái qua phải, nếu phần dư
khác 0 thì ta chuyển đổi sang đơn vị nhỏ hơn liền kề để gộp vào số
đơn vị của hàng ấy và tiếp tục chia, cứ làm như vậy cho đến hết.a, 24 phút 12 giây : 4
b, 35 giờ 40 phút : 5
c, 10 giờ 48 phút : 9
d, 18,6 phút : 6Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và
làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng
cụ hết bao nhiêu thời gian?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×