Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG TIẾT KIỆM và bảo vệ NGUỒN nước đạo đức lơp 3

Kiểm tra bài cũ
Vì sao chúng ta phải tôn trọng thư từ của người khác?


Thảo luận nhóm đôi
Câu 1: Tranh vẽ ở đâu?
Câu 2: Trong mỗi bức tranh em thấy con người đang dùng nước để
làm gì?
Câu 3: Theo em nước dùng để làm gì? Nó có vai trò như thế nào
đối với con người?- Nước được sử dụng ở mọi nơi (miền núi hay đồng
bằng); nước dùng để ăn uống, để sản xuất.
- Nước có vai trò rất quan trọng và cần thiết để duy trì
sự sống, sức khỏe cho con người.


Thảo luận nhóm đôi
Câu 1: Bức tranh vẽ gì?

Câu 2: Để có nước và nước sạch để dùng chúng ta phải làm
gì?
Câu 3: Khi mở vòi nước, nếu không có nước, em cần làm gì?
Vì sao?


S

Đ

S

S


=> Nước không phải vô tận mà dễ bị cạn kiệt và ô nhiễm ảnh
hưởng đến sức khỏe con người.
HỌA SĨ TÍ HON
THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ
NGUỒN NƯỚC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×