Tải bản đầy đủ

bộ đề thi ic3 full đáp án

Câu hỏi 1: Điều nào sau đây là một chương trình làm việc với một hệ điều hành
để quản lý một thiết bị?
a. Đại lý
b. Lái xe
c. Khe cắm mở rộng
d. Thông dịch viên
Câu hỏi 2: Độ sáng của thiết bị chiếu được đánh giá cao, trong đó các đơn vị sau
đây?
a. Ohms
b. Amps
c. Watt
d. Lumens
Câu hỏi 3: Điều nào sau đây là tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn một máy
tính cá nhân?
A. Nền tảng
b. Khả năng chạy các phần mềm mới trong năm năm
c. Tính di động
d. Phần mềm có sẵn
Câu hỏi 4: Điều nào sau đây không phải là một lý do để chia sẻ tài nguyên trên
mạng?
a. Mua máy in ít

b. Phải trả tiền cho một kết nối Internet cho một nhóm máy tính
c. Để cho phép mỗi công nhân để hoạt động độc lập
d. Để chuyển các tập tin và dữ liệu dễ dàng giữa các máy tính
Câu hỏi 5: Điều nào sau đây là không một thiết bị đầu vào phổ biến?
a. Microphone
b. Chuột
c. Tổng hợp giọng nói
d. Bàn phím


Câu hỏi 6: Điều nào sau đây là các loại phần mềm máy tính giá rẻ?
a. Phiên bản dùng thử, bán lẻ, phần mềm miễn phí
b. Phần mềm miễn phí, phần mềm chia sẻ, sinh viên giảm giá
c. Bán lẻ, giảm giá sinh viên, phiên bản thử nghiệm
d. Giảm giá sinh viên, phần mềm chia sẻ, bán lẻ
Câu hỏi 7: Trong danh sách sau đây của tiền tố SI là theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?
a. Tera, giga, kg, mega
b. Kg, mega, tera, giga
c. Giga, kg, mega, tera
d. Kg, mega, giga, tera
Câu hỏi 8: Khởi động một máy tính đề cập đến giai đoạn nào của dòng chảy của
thông tin trong một máy tính?
a. Khởi động của máy tính
b. Bắt đầu từ một chương trình ứng dụng
c. Xóa các tập tin không mong muốn
d. Mở một tập tin trong một chương trình ứng dụng
Câu hỏi 9: Điều nào sau đây là phương tiện lưu trữ quang học?
a. Removable Disk
b. Đĩa cứng
c. SD Card
d. DVD-R
Câu hỏi 10: Điều nào sau đây được sử dụng để lưu trữ các chương trình ban đầu
được sử dụng để khởi động máy tính khi lần đầu tiên được bật?
a. ROM
b. RAM
c. CD
d. Đĩa cứng
Câu hỏi 11: Các thiết bị không được xây dựng vào máy tính tại thời điểm sản
xuất nhưng cắm vào máy tính được gọi là:a. thiết bị mặc định
b. thiết bị đầu ra
c. thiết bị bên ngoài
d. thiết bị ngoại vi
Câu hỏi 12: Trong danh sách sau đây liệt kê một cách chính xác các mục từ các
thiết bị ngoại vi với máy tính?
a. cáp, cổng, card mở rộng, khe cắm mở rộng, bo mạch chủ
b. cáp, thẻ mở rộng, khe cắm mở rộng, cổng, bo mạch chủ
c. cáp, thẻ mở rộng, cổng, khe cắm mở rộng, bo mạch chủ
d. cáp, cổng, khe cắm mở rộng, card mở rộng, bo mạch chủ
Câu hỏi 13: Điều nào sau đây là thực sự của bộ nhớ chỉ đọc (ROM)?
a. Nó được sử dụng như lưu trữ di động
b. Nó tạm thời lưu trữ các chương trình và các tập tin trong khi bạn đang làm
việc trên chúng
c. Nội dung của nó bị mất khi nguồn được tắt
d. Nó là không dễ bay hơi
Câu hỏi 14: Mối quan hệ giữa một byte và một bit là những gì?
a. Một byte là 2 bit dài, một trong đó có thể là 0 hoặc 1
b. Một byte có thể là 8, 16, hoặc 32 bit
c. Một chút là 8 byte
d. Một byte là một đơn vị của ngày dài 8 bit
Câu hỏi 15: Thiết bị có pin tiếp tục cung cấp điện liên tục ngay cả trong
brownouts hoặc mất điện được gọi là?
a. Cắm dải
b. UPS
c. Ngắt mạch
d. Tăng ức chế
Câu hỏi 16: Điều nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
a. window


b. Hệ điều hành DOS
c. UNIX
d. GUI
Câu hỏi 17: Các loại sau đây của phần mềm sẽ là thích hợp cho kế toán?
a. Bảng tính
b. Cơ sở dữ liệu( access)
c. Xử lý văn bản
d. pp
Câu hỏi 18: Các loại sau đây của phần mềm sẽ là thích hợp để giữ khách hàng
hồ sơ thanh toán hóa đơn hàng tháng tại một công ty thẻ tín dụng?
a. P.P
b. Cơ sở dữ liệu
c. Xử lý văn bản
d. Bảng tính
Câu hỏi 19: Những thay đổi phần mềm sau đây thường chi phí tiền bạc?
a. Vá
b. Nâng cấp
c. Dịch vụ phát hành
d. Cập nhật
Câu hỏi 20: Sửa chữa một vấn đề phần mềm được gọi là?
a. Gỡ lỗi
b. Trung
c. Chứa chấp
d. Giải quyết xung đột
Câu hỏi 21: Thông tin cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong?
a. Truy vấn
b. Báo cáo
c. Bảng


d. Hình thức
Câu hỏi 22: Một người sử dụng phiên bản mới của phần mềm trong quá trình
phát triển để tìm lỗi là?
a. Thử nghiệm bản beta
b. Newbe
c. Chuột bạch
d. Tiện ích miễn phí
Câu hỏi 23: Điều nào sau đây đề cập đến một vấn đề bảo dưỡng mà không phải
là do bụi bẩn hay bụi tích tụ?
a. Phản ứng trackball thất thường
b. Khóa bàn phím dính
c. Quá nóng
d. Phân mảnh ổ đĩa
Câu hỏi 24: Điều nào sau đây rất có thể là một lợi ích của việc nâng cấp?
a. Các tính năng mới
b. Chi phí thấp hơn
c. Yêu cầu phần cứng thấp hơn
d. Ít thời gian đào tạo
Câu hỏi 25: Đó là một phần của một đĩa cứng di chuyển nhanh nhất qua việc
đọc và viết đứng đầu và do đó là vị trí hấp dẫn nhất cho các tập tin thường được
sử dụng?
a. Gần trung tâm
b. Nửa đường từ trung tâm đến rìa ngoài
c. Mép ngoài
d. Bên A
Câu hỏi 26: Điều nào sau đây để bảo vệ máy tính của bạn từ các xung điện thế
cao hơn bình thường?
a. Cắm dải
b. Ngắt mạch


c. Tăng ức chế
d. Cửa căn cứ
Câu hỏi 27: Điều nào sau đây là một hệ điều hành dựa trên nhân vật?
a. Mac OS
b. window
c. GUI
d. Hệ điều hành DOS


Câu 28: Hãy chỉ ra hai sản phẩm là Hệ điều hành ? (Chọn hai)
A. Mac OS X
B. Mozilla Firebird
C. WinZip
D. Windows Vista
E. Microsoft Office
Câu 29: Hãy chỉ ra Hệ điều hành Máy tính bàn trong các lựa chọn sau ?
A. Windows
B. Macintosh
C. UNIX/Linux
D. PalmOS/Garnet OS
Câu 30: Hai trạng thái nào về hệ điều hành mạng là đúng? (Chọn hai)
A. Cho phép người sử dụng với nhiều hệ điều hành truy cập dữ liệu trên mạng
B. Cho phép người sử dụng không kết nối tới bất kỳ loại mạng để kết nối vào
Internet
C. Cho phép người dùng truy cập nhiều hệ điều hành cùng một lúc
D. Cho phép người sử dụng để chuyển thông tin đến một máy tính đã kết nối
vào mạng
Câu 31: Hai thành phần được sử dụng trong một mạng lưới ứng dụng điển hình ?
(Chọn hai)
A. Máy chủ (Server)
B. Điện thoại di động (Cellphone)
C. Palm cầm tay (Palm-held)
D. Máy tính xách tay (Notebook computer)
E. Máy khách (Client)
Câu 32: Hai khả năng và hạn chế áp đặt bởi các cấp độ hệ điều hành của người sử
dụng quyền là đúng? (Chọn hai)
A. Mỗi loại tài khoản người sử dụng một cấp độ kiểm soát máy tính khác nhau
B. Tài khoản quản trị cung cấp sự kiểm soát hầu hết các máy tính
C. Mỗi loại tài khoản người sử dụng cùng một mức độ kiểm soát máy tính
D. Tài khoản quản trị không thể cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt phần mềm
Câu 33: Những loại lỗi được hiển thị trong hình dưới đây ?
A. Cấu hình phần cứng hiện tại của bạn không tương thích
B. Cấp độ của quyền người sử dụng hệ điều hành là không đủ
C. Ứng dụng đã được cài đặt trên máy tính
D. Phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng không tương thích với ứng dụng


Câu 34: Bản vá lỗi phần mềm là gì ?
A. Một mảnh nhỏ của phần mềm chỉ có sẵn trên Internet mà thường yêu cầu
người sử dụng đăng nhập
B. Một mảnh nhỏ của phần mềm được sử dụng để sửa chữa một vấn đề với một
chương trình phần mềm
C. Một mảnh nhỏ của phần mềm được sử dụng để trả tiền cấp phép phù hợp và
lệ phí bảo trì
D. Một mảnh nhỏ của phần mềm được sử dụng để cài đặt phần mềm bản quyền
trên nhiều máy tính
Câu 35: Thông báo tình trạng khi truy cập bị từ chối tới một máy tính ?
A. Tập tin quan trọng bị hỏng
B. Hệ điều hành không ổn định
C. Hệ điều hành yêu cầu khởi động lại
D. Hệ điều hành có mật khẩu bảo vệ
Câu 36: Một thiết bị video không tương thích gây ra màn hình của bạn ngừng hoạt
động. Làm thế nào bạn có thể khắc phục vấn đề ?
A. Khởi động lại máy tính trong chế độ An toàn (Safe Mode)
B. Thay thế màn hình
C. Khởi động lại máy tính trong chế độ Gỡ lỗi (Debug Mode)
D. Cài đặt lại hệ điều hành
Câu 37: Khởi động máy máy tính. (KHÔNG sử dụng CTRL+ALT+DEL hoặc Alt+F4)
Nhấn Start/Restart
Câu 38: Đăng xuất thoát khỏi máy tính. (KHÔNG sử dụng CTRL+ALT+DEL)
Nhấn Log off
Câu 39: Chọn Windows Sidebar.
Nhấn góc bên phải
Câu 40: Kiểu phù hợp với loại cửa sổ như hình minh họa của loại cửa sổ.
A. Cửa sổ ứng dụng
B. Cửa sổ tài liệu
Câu 41: Thu nhỏ cửa sổ máy tính.
Câu 42: Thoát cửa sổ hiện tại đang hiển thị trên màn hình (KHÔNG sử dụng ALT+F4
hoặc Alt+Space)
Đóng X
Câu 43: Sử dụng một lệnh đơn, mở lại tất cả các cửa sổ hiện đang thu nhỏ trên thanh
tác vụ.
Nhấn vào nút cạnh Start


Câu 44: Mở chương trình WordPad, đường dẫn trong nhóm Accessories (KHÔNG sử
dụng Windows Explorer)
Vào Start/Accessories
Câu 45: Kích hoạt tùy chọn tới Windows Online Help and Support khi bạn cần tìm
kiếm Hỗ trợ, giúp đỡ.
Vào Start/Help and support/Get online help
Câu 46: Tạo một thư mục mới có tên Contoso trên màn hình Windows Desktop
Nhấn Chuột phải/New folder/Gõ Contoso
Câu 47: Xóa thư mục tên Contoso trên màn hình Windows Desktop
Nhấn Chuột phải/Delete
Câu 48: Loại tập tin thường chiếm không gian đĩa cứng ít nhất ?
A. Văn bản
B. Video
C. Âm nhạc
D. Hình ảnh
Câu 49: Loại tập tin thường được ẩn?
A. Tập tin Tải về
B. Tập tin Hệ thống
C. Tập tin Nén
D. Tập tin Tài liệu
Câu 50: Cấu trúc thư mục làm cho nó dễ dàng để tìm các tập tinnhất?
A classroom
Câu 51: Thay đổi tên tập tin đã chọn từ Cardoso thành Contoso. (KHÔNG sử dụng
ALT+RETURN)
F2
Câu 52: Không hủy bỏ tập tin Contoso đã lựa chọn, chọn thêm thư mục Notes.
Giữ Ctrl + Chuột trái chọn thêm
Câu 53: Sắp xếp các tập tin trong cửa sổ danh sách theo kích thước tập tin.
Nhấn Size trên bên phải
Câu 54: Lựa chọn quản lý tập tin cần thiết để bảo vệ bạn trong trường hợp một tai nạn
đĩa cứng là gì ?
A. Xóa các tập tin không cần thiết
B. Sao lưu các tập tin thường quan trọng
C. Giữ có sẵn ít nhất hai ổ đĩa cứng
D. Sao chép tập tin hệ thống vào một đĩa DVD
Câu 55: Hai mô tả về các tập tin chỉ đọc là đúng ? (Chọn hai)


A. Một tập tin được bảo vệ tình cờ xóa và thay đổi nội dung của nó
B. Một tập tin không thể sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xóa
C. Một tập tin có thể sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xóa
D. Một tập tin không thể xóa
Câu 56: Các loại hình báo lỗi được hiển thị trong hình dưới đây ? (Tùy hình để chọn
đáp án thích hợp)
A. Đĩa bình thường
B. Đĩa đầy
C. Liên kết lỗi trên ổ đĩa mạng
D. Lỗi dữ liệu đĩa
Câu 57: Sau khi bạn kích đúp vào một tập tin trong Windows, nó mở chương
trình phần mềm sai. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề là gì ?
A. Tập tin không thể tìm thấy
B. Tập tin không thể mở
C. Từ chối truy cập tập tin
D. Tập tin bị hỏng
E. Liên kết sai
Câu 58: Những gì có thể xảy ra sau khi bạn thay đổi thiết lập Control Panel ?
A. Khả năng của máy tính để thiết lập lại các thiết lập mặc định ban đầu có thể
được vô hiệu
B. Thiết lập hiện thời của máy tính có thể gây ra vấn đề
C. Các thiết lập hiện tại sẽ không được ghi lại vì chúng không tương thích với
hệ thống
D. Máy tính có thể trở thành "Bị khóa" để kiểm soát không thay đổi Control
Panel có thể được thực hiện (The computer can become “locked” so that no futher
Control Panel changes can be made)
Câu 59: Tùy chọn cho phép bạn thay đổi thiết lập người dùng ?
A. Chương trình
B. Tài khoản người sử dụng
C. Phần cứng và Âm thanh
D. Hiển thị và Cá nhân
Câu 60: Tùy chọn phục hồi các thiết lập trước đó của Control Panel ?
A. Đồng ý (OK)
B. Chấp nhận (Apply)
C. Hủy bỏ (Cancel)
D. Sử dụng Mặc định (Use Default)


Câu 61: Thay đổi cấu hình con chuột để các nút chính và phụ được chuyển sang.
Control Panel/Mouse/Switch…/OK
Câu 62: Sử dụng Control Panel để kich hoạt chức năng Tự động Cập nhật (Automatic
Updating). Control Panel/Security/Windowns update/Turn automatic updating on or
off/…
Câu 63: Thay đổi độ phân giải màn hình hiện tại từ 1024 thành 768.
Control Panel/Screen
Câu 64: Mở cửa sổ cho phép bạn thêm một máy in.
Control Panel/Printer /Add Printer
Câu 65: Các nguồn đáng tin cậy nhất cho các thông báo chính thức của phiên bản phần
mềm là gì ?
A. Hướng dẫn sử dụng lớn hơn cho cùng một phần mềm
B. Trang web của nhà sản xuất sản phẩm
C. Tạp chí chuyên về Công nghệ
D. Blog cá nhân về sản phẩm
Câu 66: Loại máy tính nào được sử dụng làm máy chủ của một trang Web?
A. Modem
B. PDA
C. Máy khách
D. Máy chủ
Câu 67: Thiết bị nào hoạt động như một thiết bị đầu ra?
A. Chuột
B. Bàn phím
C. Màn hình
D. Máy quay kỹ thuật số
E. Máy quét
Câu 68: Công cụ nào là một chương trình điều khiển thiết bị riêng biệt khi thiết bị đó
được gắn vào trong máy tính của bạn?
A. Thiết bị hệ thống
B. Trình điều khiển thiết bị (device driver)
C. Quản lý thiết bị
D. Quản lý máy tính
Câu 69: Thành phần nào chịu được nguy hại do từ tính?
A. DVD ROM
B. Bộ nhớ Flash
C.Đĩacứng trong


D. Đĩa cứng mở rộng
Câu 70: Các thành phần nào của một máy tính có thể được thay thế tốt nhất bởi các
chuyên gia?
A. Điện (ví dụ như bộ cấp nguồn)
B. Thiết bị vào (ví dụ như bàn phím và chuột)
C. Thiết bị đầu ra (ví dụ như máy in và loa)
D. Các phương tiện truyền thông (ví dụ như ổ CD hay ổ Flash)
Câu 71: Chi phí cho các giấy phép người sử dụng-đơn (single-user license) / người
dùng là bao nhiêu?
A. Tương tự như các giấy phép mạng (network license)
B. Rẻ hơn các giấy phép mạng
C. Đắt hơn các giấy phép mạng
D. Rẻ hơn các giấp phép phần mềm chia sẻ (shareware)
Câu 72: Ghép mỗi loại phần mềm tương ứng với mô tả về loại phần mềm?

Shareware: Các chức năng cơ bản thì được cấp miễn phí nhưng phải trả một phí nhỏ
khi sử dụng phần mềm thường xuyên
Phần mềm bản quyền: Chỉ sử dụng khi người dùng trả phí để có các quyền sử dụng
với các điều kiện xác định.
Phần mềm miễn phí: cho phép mọi người sao chép dưới mọi hình thức mà không phải
trả phí
Câu 73: Tiếp xúc với từ trường cái nào ít bị ảnh hưởng?
A. Hard drive (o cung)
B. Cd rom
C. Bảng từ
D. Đĩa mềm
Câu 74: Hệ điều hành…. Macintosh có thể được tập tin Windows?


A. đúng
B. sai
Câu 75: Dung lượng khoảng 100MB của thiêt bị nào?
Đ/án: Ổ Zip
Câu 76. Bộ nhớ ảo liên quan đến máy tính của bạn đã trao đổi dữ liệu hiện đang sử
dụng giữa những loại bộ nhớ?
A. giữa ram và rom
B. ổ cứng và rom
C. rom và ổ cứng
D. ram và ổ cứng
Câu 77: Một công ty yêu cầu tất cả các máy tính có khả năng Ethernet giống hết nhau
này đại diện cho những loại tiêu chuẩn tính toán của tổ chức là gì?
A. khả năng xử lý
B. mạng lưới giao thông
C. phiên bản hệ điều hành
D. ứng dụng và phiên bản
Câu 78: Khi bạn cài phần mềm mới, trò chơi cũ trên máy tính của bạn không hoạt
động được:
Đ/A: Trò chơi cũ Không thích ưng với phiên bản mới…
Câu 79: Nếu bạn không nâng cấp phần mềm…. (chọn 2)
A.. rủi ro
B. không nhận được thông báo về các chương trình mới
C….
D…
Câu 80:. … dùng đến tính năng sử dụng đồ họa nhiều nhất (chọn 2)
A. trò chơi
B. thiết kế đồ họa
Câu 81: Trình điều khiển là gì?
Đ.A: Là 1 ch trình nhỏ dùng để điều khiển/ nhận diện thiết bị (như máy in)
Câu 82: Vừa là thiết bị đầu vào vừa là thiết bị đầu ra:
Đ.A: màn hình cảm ứng
Câu 83: ROM được dùng chỉ khi bạn bật máy tính lên?
a. True
Câu 84: Thiết bị nào thường cho phép bạn chơi nhạc, sử dụng điện thoại, thực hiện các
phép tính, sử dụng Internet và sử dụng mạng?
a. Máy tính
b. Bộ đọc tài liệu
c. Máy chơi nhạc MP3
d. Hệ thống trò chơi điện tử
e. PDA
Câu 85: Thiết bị nào được coi là đắt nhất?


a. Máy chủ
b. Máy tính xách tay
c. Máy tính cá nhân
d. PDA
e. Netbook
Câu 86: Đơn vị nào được sử dụng để đo tốc độ của bộ vi xử lý máy tính?
a. Megabyte
b. Các điểm/inch
c. Số vòng/ phút
d. Megahertz
e. Kbit/s
Câu 87: Hai thiết bị lưu trữ thích hợp nhất để lưu và khôi phục thông tin?
a. DVD-ROM
b. Ổ cứng
c. Ổ Flash
d. CD-ROM
Câu 88: Hai thiết bị vào nào được sử dụng chủ yếu với mục đích bảo mật?
A. Máy quét vân tay
B. Đầu đọc thẻ
C. Sự nhận biết dấu hiệu chữ quang học của máy tính
D. Đầu đọc thẻ bảo mật
Câu 89: Thiết bị nào dùng để bắt, chụp hoặc vẽ và chuyển đổi thông tin thành thông
tin số?
A. Màn hình cảm ứng
B. Máy chiếu
C. Máy quét
D. Máy in
Câu 90. Loại phần mềm nào bị ảnh hướng nhất ít nhất bởi tốc độ xử lý video của máy
tính?
A. Trò chơi
B. Thiết kế đồ họa
C. Chỉnh sửa văn bản
D. Hệ điều hành
E. Chỉnh sửa video
Câu 91. Thành phần phần cứng nào bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy hại do điện khi
chuyển giữa các hệ thống điện.
A. Bộ nguồn
B. Bộ lưu điện UPS
C. Bộ triệt sóng
D. Bộ chuyển đổi
Câu 92. Người mà bạn gọi là gì, Khi mà người đó truy cập trái phép vào công ty bạn
và lấy cắp thông tin
a. Docker


b. Hacker
c. Cracker
d. Staker
Câu 93: Khi nào bạn nên lên lịch quét virus ?
a. Khi bạn bắt đầu thấy một số thông báo lỗi.
b. Vào cuối mỗi tuần.
c. Bất cứ khi nào bạn khởi động máy tính.
d. Mỗi khi bạn tắt máy tính.
94. Những thiết bị thường xuyên được sử dụng để sao lưu dữ liệu?
a) Hard disk
b) CD – RW
c) Network disk
d) DVD – RW
95. Phát biểu nào về Hệ điều hành là đúng ?
A. Một hệ điều hành là ứng dụng phổ biến nhất cho phép bạn tạo, lưu và chỉnh
sửa các tài liệu
B. Một hệ điều hành là tập hợp các chương trình được thiết kế để tạo ra tờ rơi,
bản tin, hoặc các trang web
C. Một hệ điều hành là tập hợp các chương trình được thiết kế để kiểm soát
sự tương tác của máy tính và giao tiếp với người sử dụng
D. Một hệ điều hành là một chương trình thực hiện chức năng cụ thể như kế toán,
xử lý văn bản, hoặc soạn thảo


96. Kỹ thuật truyền thông nào được sử dụng để kết nối tới một bàn phím không dây?
A. Hồng ngoại
B. Firewire
C. Ethernet
D. USB
97. Chương trình được sử dụng để giữ một bản sao của tập tin máy tính trên một
thiết bị lưu trữ riêng biệt ?
A. Đĩa bảo trì
B. Tập tin nén
C. Sao lưu
D. Phần mềm nhóm
98. Lựa chọn nào là một danh sách các hướng dẫn được đĩnh nghĩa tốt mà có thể
sử dụng để hoàn thành một nhiệm vụ?
A. Phân tích
B. Quản lý
C. Thuật toán
D. Kiểm tra
99. Giấy bảo hành của máy tính là gì?
A. Là sự bảo đảm pháp lý rằng máy tính sẽ làm việc như mô tả trong tài
liệu sản phẩm.
B. Là khoảng thời gian máy tính sử dụng hữu ích cho công ty
C. Là một phần thời gian được ghi trong lịch trình máy tính mà phẩn cứng máy
tính hoạt động tin cậy.
D. Là các hỗ trợ sau: sửa lỗi, hỗ trợ e-mail, web và nâng cấp sản phẩm.
100. Phương thức phân phối phần mềm nào là miễn phí và có sẵn cho bản thử nghiệm
nhưng cần phải trả phí cho ai đó khi mà sử dụng nó?
A. Miễn phí
B. Nâng cấp
C. Chia sẻ (Miễn phí dùng thử, trả tiền khi dùng lâu dài)
D. Nguồn mở


101. Những thông tin về bản quyền, giấy phép mạng là đúng sự thật ?
A. Sự cài đặt chương trình được mua giới hạn cho một máy tính cá nhân đơn lẻ
B. Sự cài đặt chương trình được cho phép trên nhiều máy tính
C. Sự cài đặt chương trình được bao gồm việc mua bán phần cứng
D. Sự cài đặt chương trình được cho phép cho các mục đích phi thương mại
102. Các công cụ pháp lý để điều chỉnh việc sử dụng hay phân phối lại phần mềm
là gì?
A. Bản quyền Giấy phép phần mềm
B. Hợp đồng phần mềm
C. Luật phần mềm
D. Lưu ý pháp lý phần mềm
103. Lợi thế của phần mềm như một dịch vụ là gì ?
A. Tính năng và chức năng vượt trội
B. Truy cập vào các phần mềm từ nhiều các địa điểm
C. Bản quyền phần mềm và chi phí hỗ trợ thấp hơn
D. Khả năng đảm bảo để hoạt động trên tất cả các hệ điều hành
104. Định nghĩa của một giấy phép bản quyền là gì ?
A. Một sự bảo đảm pháp lý mà một máy tính sẽ làm việc như mô tả trong các tài
liệu sản phẩm.
B. Việc ủy quyền hợp pháp để sử dụng một sản phẩm phần mềm
C. Các thủ tục được sử dụng để truy cập vào một hệ điều hành hoặc ứng dụng
D. Khả năng đăng nhập vào hệ thống máy tính đa người dùng
105. Loại phần mềm phải được cài đặt trên một máy tính để quản lý tập tin và
thực hiện các hoạt động máy tính cơ bản khác?
A. tiện ích
B. mạng
C. ứng dụng
D. hệ điều hành

ĐỀ CƯƠNG (Module A)


1.Khi bạn cài phần mềm mới, trò chơi cũ trên máy tính của bạn không
hoạt động được:
Đ/A: Trò chơi cũ không thích ưng với phiên bản mới…
2. Nếu bạn không nâng cấp phần mềm…. (chọn 2)
a. rủi ro
b. không nhận được thông báo về các chương trình mới
3. … dùng đến tính năng sử dụng đồ họa nhiều nhất (chọn 2)
a. trò chơi
b. thiết kế đồ họa
4. Trình điều khiển là gì?
Đ.A: Là 1 ch trình nhỏ dùng để điều khiển/ nhận diện thiết bị (như máy
in)
5. Vừa là thiết bị đầu vào vừa là thiết bị đầu ra:
Đ.A: màn hình cảm ứng
6. Nam châm…. Ít bị hỏng nhất
Đ.A: CDroom
7. Cái gì “ ít có khả năng” dùng nhiều hơn hệ một hệ điều hành
a. đàm thoại trực tuyến
b. máy ảnh kỹ thuật số
c. điều khiển robot
8. Một người dùng được trên máy tính của bạn nhưng bạn thì không. Lý
do vì sao?
Đ.A: Quản trị nền cấp quản lý cao hơn
9. Chọn tên hai hệ điều hành : Unix, Lunix (học thuộc tên hệ điều hành
trong sách)
Tên hai phần mềm: Internet, Microsoft
10. Ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ xử lý…
Đ.a: chíp vi xử lý
11. Mua máy tính sử dụng được hai năm (mua lại của một người đã sử
dụng được 1 năm) thì không sử dụng được nữa.
Đ.a: Tuổi thọ máy tính là 3 năm (giống vs thời gian hữu dụng của máy
tính)
12. Tập tin nào chiếm dung lượng lớn:
a. video
b. Đồ họa
c. chữ
d. nhạc


13. Thuật toán là gì?
a. Một bộ quy tắc dùng cho mã phần mềm máy tính
b. Được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo trình tự nhất
định
c. Quy cách nhập dữ liệu vào một chương trình phần mềm
d. Tất cả các đáp án trên
14. Một chương trình nhỏ dùng để điều khiển/ nhận diện thiết bị (như máy
in) gọi là:
Đ.a: trình điều khiển
15. Nhận dạng ký tự quang học
Đ.a: máy quét
16. Sử dụng hệ điều hành nhiều nhất:
Đ.a: máy chủ
17. Mua giấy phép hình thức nào là lớn nhất tính trên mỗi cá nhân:
Đ.a: mua giấy phép cá nhân
18. Máy in ra một văn bản gọi là
Đ.a: xuất dữ liệu (thiết bị đầu ra)
19. Cho hai hình ảnh: văn bản ấy chia thành hai cột. Hỏi đây là chức năng
gì?
Đ.a: Định dạng
20. TH ở hình ảnh câu 21 nếu chỉ đóng khung đậm mỗi Họ tên:
Đ.a: Trường
21. Cho hình ảnh/ bảng trong excel
Số điện thoại
……………..
……………..
……………..

Họ tên
A
B

Năm sinh
C


Đóng khung ô SĐT hỏi đó là gì?
Đ.a: Bản ghi
22. Thiết bị nào kết nối mà không dùng dây cáp
Đ.a: Blutooth
23. Mua giấy phép….
Đ.a: pháp lý giữa người mua và người bán
24. Thiết bị nào nối máy tính với máy in?
Có 5 hình ảnh: chọn hình ảnh giống cổng USB
25. Thư mục sắp xếp dễ nhìn nhất (hình C)
(Câu này chọn hình C, hình đó tên là 2010 Buget)
26. Câu nối kéo thả: Nối tương đương:
- Mục bảng tính gồm: Bảng giá, thông tin khách hàng
- Cơ sở dữ liệu: Thiết bị y tế
- Trình chiếu: Thuyết trình
27. Hình cục tẩy giúp chúng ta làm gì:
A. chọn đối tượng
B. Xóa
C.Phóng to
D.Vẽ hình vuông


28. Ví dụ tốt nhất của phần mềm được chia sẻ bởi nhiều máy tính là gì?
a. một bảng tính điện tử gửi tới các thành viên của tiểu ban
b. một báo cáo chỉnh sửa đồng thời nhiều người dùng trên một mạng
c. một bài thuyết trình xem bởi chieeus trên tại một hội nghị chuyên đề
d. một trò chơi máy tính chơi bởi một sinh viên trên một máy tính đồ họa
29.Chọn các thiết bị đầu vào
a. người âm mưu
b. máy in
c. chuột
d. phím điều khiển
e. theo dõi
f. máy quét
g. loa
h. bàn phím.
30. Trợ lý kỹ thuật số cá nhân đầu tiên (PDA) cung cấp hạn chế nhận dạng
chữ viết là gì? (chốt đáp án A)
a. Newton
b. Palmtop
c. Palmpiot
d. PocketPC
e. Handspring
31. Khi một máy in mới một trang thử nghiệm sau khi nó được bật, điều này có
nghĩa rằng ...
a. trình điều khiển máy in là chính xác / hiện tại
b. máy in là máy móc chức năng
c. máy in trực tuyến với máy tính
d. cài đặt trình điều khiển in đã thành công


32. Loại phần mềm phải được cài đặt trên một máy tính để quản lý tập tin và
thực hiện các hoạt động máy tính cơ bản khác?
a. tiện ích
b. mạng
c. ứng dụng
d. hệ điều hành
33. Những gì đại diện cho số lượng lớn nhất của byte bộ nhớ
a. TB
b. KB
c. GB
d.MB
33. Loại phần mềm thường được cài đặt khi một thêm phần cứng mới với một
máy tính để cho phép các máy tính để giao tiếp các thiết bị mới?
a.
b.
c.
d.

lái xe( drive)
tiện ích
ứng dụng
hệ điều hành

34. Máy tính mới của bạn đến, nhưng khi bạn cài đặt nó và nhấn nút trên, không
có gì xảy ra. Trong một máy tính tiêu chuẩn bảo hành, sửa chữa các loại vấn đề
là trách nhiệm của các .........
a.
b.
c.
d.

đại lý
nhà sản xuất
công ty vận chuyển
bảo hiểm của người mua hàng
35. Những hoạt động bảo trì nên được thực hiện để ngăn chặn sự giảm tốc độ
truy cập dữ liệu?

a.
b.
c.
d.

làm sạch chuột
nâng cấp phần mềm
định dạng đĩa cứng
chống phân mảnh đĩa


36. Những yếu tố sẽ gây thiệt hại cho một đĩa mềm nhưng không phải là một đĩa
CD-ROM
a.
b.
c.
d.

tiếp xúc với từ trường
bụi bẩn và các tạp chất khác
vết trầy xước trên bề mặt của các phương tiện truyền thông
tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiệt độ cao
37. Tất cả những điều sau đây là những lợi thế của hệ thống máy tính tập trung
lớn, ngoại trừ:

a.
b.
c.
d.

tăng cường an ninh cho dữ liệu
tiêu chuẩn hóa hệ thống cho các tổ chức lớn
khả năng của người sử dụng để lựa chọn các ứng dụng riêng của họ
đảm bảo rằng nhiều người dùng có thể truy cập cùng một dữ liệu
38. Sau khi xác định ra một vấn đề với máy tính của bạn, lúc này nên:

a.
b.
c.
d.

khởi động lại máy tính
kêu gọi sự hỗ trợ chuyên nghiệp
cố gắng để tạo lại vấn đề
cố gắng để sửa chữa các vấn đề chính mình
39. Loại phần mềm bao gồm các thành phần như các khoản phải trả, các khoản
phải thu, và biên chế?

a.

Kế toán, tài chính
b. thông tin liên lạc điện tử
c. máy tính để bàn xuất bản
40. Để tạo ra một biểu tượng xuất hiện trên tất cả các slide trong một bài thuyết
trình, đặt logo trên .....

a.
b.
c.

Tiêu đề của slide
slide
ghi chú của loa
d. bảng nội dung
41. Một phần mềm cài đặt thương mại có sẵn và chức năng cho một sản phẩm
đã được cài đặt trên máy tính của bạn được gọi là ...

a.
b.
c.
d.

nâng cấp
sản phẩm alpha
phát hành phần mềm miễn phí
phiên bản phần mềm chia sẻ


42. Nếu một ứng dụng sẽ ngừng chạy trên một máy tính cửa sổ, những gì tổ hợp
phím sẽ cung cấp tùy chọn để tắt ứng dụng, hoặc tắt máy tính?
Đ/a: Ctrl+ alt+delete
43. Những thành phần phần cứng có thể sẽ ít nhất được sử dụng với một máy
tính cầm tay hoặc trợ lý kỹ thuật số cá nhân
a. chuột
b. bút hoặc bút stylus
c. màn hình cảm ứng
d. thẻ nhớ
44. Mục đích của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) là để cho phép các máy
tính để :
a. lưu dữ liệu cho lưu trữ lâu dài
b. lưu trữ thông tin hiện đang sử dụng
c. tổ chức dữ liệu trên ổ cứng hiệu quả
d. khởi động máy tính và thực hiện chẩn đoán
45. Nhận dạng ký tự quang học (OCR) có liên quan đến những gì cây đặc của
thiết bị đầu vào?
a. máy quét
b. màn hình cảm ứng
c. đầu đọc mã vạch
d. thăm dò môi trường
46. Tất cả những điều sau đây là những lợi thế của hệ thống máy tính tập
trung lớn TRỪ
a. bảo hành
b. cuộc sống hữu ích
c. thỏa thuận hỗ trợ
47. Một bộ điều khiển cơ khí rất có thể sẽ là một phần của những loại thiết bị
a. cuốn sách điện tử
b. robot công nghiệp


c. điện thoại di động
d. máy tính điện tử
48. Những hoạt động bảo trì nên được thực hiện trước khi con chuột di chuyển con trỏ
thất thường trên màn hình?
a. Mua mới
b. Thắt chặt cáp trong các cổng chuột
c. Điều chỉnh các thiết lập trong bảng điều khiển chuột
d. Làm sạch phần cao su trong chuột
49. Cách ít tốn kém nhất để tăng tốc độ và hiệu suất của máy tính cá nhân 300MHz với
16MB bộ nhớ RAM và 2 GB không gian đĩa cứng là để mua và cài đặt:
A.
B.
C.
D.

một ổ đĩa cứng nhanh
một ổ đĩa cứng lớn hơn
400 MHz hoặc nhanh hơn bộ vi xử lý
Thêm RAM
50. Sau khi cài đặt một phiên bản mới của phần mềm thông tin liên lạc của bạn, bạn
thấy rằng modem của bạn không còn giao tiếp với máy tính của bạn. Lý do rất có thể
cho vấn đề này là gì?
A. Modem của bạn bị thiệt hại sau khi nâng cấp phần mềm
B. Nâng cấp phần mềm của bạn không tương thích với modem của bạn
C. Ổ cứng máy tính của bạn đã trở nên quá đầy đủ sau khi nâng cấp
D. Hệ điều hành máy tính của bạn không tương thích với modem của bạn
51. Khi cài đặt chương trình mới việc đầu tiên cần phải làm là gì?
Đáp án: Ghi lại các thông số ban đầu (ghi lại trình tự cài đặt)
52. Khi chạy chương trình, bạn nhận thấy rằng hệ thống của bạn đã bị chậm lại đáng
kể và bạn nghe đĩa cứng máy tính của bạn quay mỗi khi cố gắng thực hiện một hoạt
động. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề này là gì.
A. phần cứng máy tính của bạn bị lỗi
B. mạng máy tính của bạn đã phát triển các vấn đề
C. phần mềm bạn đang chạy bị lỗi và cần phải được cài đặt lại
D. hệ điều hành máy tính của bạn bị lỗi và cần phải được cài đặt lại
E. máy tính của bạn không có đủ bộ nhớ để chạy tất cả các chương trình đang mở
một cách hiệu quả


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×