Tải bản đầy đủ

Trình bày các nội dung quản lí kênh phân phối của toyota tới thị trường việt nam

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 7
Đề tài: Trình bày các nội dung quản lí kênh phân phối của
Toyota tới thị trường Việt Nam

1.
2.
3.
4.

Bùi Thị Khánh Linh
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Trịnh Anh Dũng
Đinh Văn Thích


NỘI DUNG

1
2
3


GIỚI THIỆU CHUNG
QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI

KẾT LUẬN


I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu
Kênh phân phối được quản lý hiệu quả:
- Đảm bảo sự hợp tác giữa các thành viên kênh
- Đạt mục tiêu phân phối của doanh nghiệp
- Tăng doanh thu cho các trung gian phân phối, doanh nghiệp


I. GIỚI THIỆU CHUNG
2. Khái quát về Toyota

Toyota Corolla


I. GIỚI THIỆU CHUNG
2. Khái quát về Toyota

1937

1947

1965

1992

2001

NhậtBrazil
Thái Lan


Anh

Trung
Quốc

2007


I. GIỚI THIỆU CHUNG
3. Khái quát về Toyota Việt Nam
Năm

2012

2013

2014

Doanh
24.92
số bán
7xe
hàng

33.28
8 xe

41.20
5 xe

Thị
phần
trong
VAM
A

31%

34,4%

31%

gần

trên

Đóng
thuế
vào

700


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
1. Lựa chọn thành viên kênh
SƠ ĐỒ KÊNH PHÂN PHỐI TOYOTA VIỆT NAM
Nhà sản xuất

Đại lý

Chi nhánh đại lý

Người tiêu dùng

Người tiêu dùng


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
1. Lựa chọn thành viên kênh
ĐẠI LÝ - CHI NHÁNH ĐẠI LÝ
● Tài chính
● Mối quan hệ kinh doanh
● Con người và cơ sở vật chất
● Diện tích và vị trí địa lý
● Đăng ký kinh doanh


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
1. Lựa chọn thành viên kênh
● Tài chính
-

Năng lực tài chính

-

Khả năng quay vòng vốn

-

Khả năng quyết toán đúng thời hạn

-

Khả năng trả trước


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
1. Lựa chọn thành viên kênh

● Con người
-

Trình độ chuyên môn

-

Tác phong công nghiệp

-

Khả năng giao tiếp

-

Ứng xử văn hoá


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
1. Lựa chọn thành viên kênh
● Mối quan hệ kinh doanh
-

Uy tín

-

Mối quan hệ tốt với khách hàng

● Đăng ký kinh doanh
-

Tư cách pháp nhân

-

Giấy phép kinh doanh ô tô


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
1. Lựa chọn thành viên kênh
● Diện tích và vị trí địa lý
-

Diện tích > 3000m2

-

Mặt tiền của showroom > 50m, cao >
15m

-

Gồm khu liên hoàn văn phòng, phòng
trưng bày, nhà xưởng dịch vụ


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
2. Đào tạo thành viên kênh

-

Chương trình đào tạo cố vấn dịch vụ

-

Khóa đào tạo định kì về vật tư thiết bị


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
3. Khuyến khích thành viên kênh
-

Hoạt động khen thưởng thường niên

-

Chủ trương chính sách thiết lập mối
quan hệ cộng tác lâu dài

-

Hỗ trợ về kỹ thuật, dịch vụ

-

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: kết hợp
thực hiện hoạt động xúc tiến tại điểm
bán


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
4. Đánh giá kiểm soát thành viên kênh
-

Mức doanh số

-

Thời hạn quyết toán

-

Mức độ bao phủ thị trường

-

Mức độ hợp tác trong các chương trình
quảng cáo và huấn luyện

-

Mức dịch vụ cung cấp cho khách hàng


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
5. Quản lý xung đột trong kênh
Phát hiện

-

Hệ thống báo cáo

-

nội bộ
-

Báo cáo từ đại lý

Giải quyết

Đánh giá

Ảnh hưởng đến uy

-

tín, doanh thu
-

Tần suất xung đột

Thảo luận giữa đại
diện TVK

-

Nhấn mạnh sự cần
thiết TVK


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
Tình huống
Giá xe được hãng được niêm yết trên toàn quốc giống nhau
nhưng giá xe tại các đại lý lại chênh lệch

Lên kế hoạch phân phối số lượng xe cho từng đại lý ngay
từ đầu năm, phụ thuộc vào:
- Mức tiêu thụ ở các năm trước
- Số lượng đề nghị nhận xe
- ...


II. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI
6. Thực hiện điều chỉnh kênh
-

Đánh giá hoạt động của các
thành viên kênh để điều chỉnh
kịp thời

-

Phát triển bề rộng của kênh
trong tương lai


III. KẾT LUẬN
Toyota luôn được đánh giá là một trong những công ty đi đầu ngành
sản xuất ô tô tại Việt Nam, chiếm thị phần ổn định trên 30% trong
VAMA
● Tổ chức kênh phân phối 1 cấp, đại lý đóng vai trò là nhà bán lẻ
Dễ dàng nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, nhận phản hồi từ phía
khách hàng.
● Hoạt động quản lý kênh có sự thống nhất chặt chẽ
Ít xảy ra xung đột. Xung đột xảy ra thường được giải quyết
một cách triệt để để hạn chế rủi ro.


CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
Đề tài: Trình bày các nội dung quản lí kênh phân phối của
Toyota tới thị trường Việt Nam

1.
2.
3.
4.

Bùi Thị Khánh Linh
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Trịnh Anh Dũng
Đinh Văn Thíchx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×