Tải bản đầy đủ

Chiến lược quảng cáo cho nhãn hiệu omo tại thị trường nông thôn

Chào mừng thầy và các bạn
đến với bài thuyết trình của nhóm 5
Chiến lược quảng cáo cho nhãn hiệu OMO
tại thị trường nông thôn
1.
2.
3.
4.
5.

Nhóm 5
Bùi Thị Khánh Linh
Trịnh Anh Dũng
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Đinh Văn Thích
Nguyễn Thị Ngọc Thư


I. GIỚI THIỆU CHUNG
II. THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO
III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢII. GIỚI THIỆU CHUNG


II. THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO
Chiến lược định vị của Omo

Đặc tính “TẨY SẠCH” + Hình ảnh “LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG”


II. THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO

“Chia sẻ yêu thương - Ngại gì vết bẩn”


II. THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO

Người bố sau một ngày làm
đồng mệt mỏi trở về nhà với
chiếc áo lấm bẩn

Người con chạy ra đón, nhưng
chợt khựng lại trước vòng tay
bố, nhìn chiếc áo đầy ái ngại.


II. THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO

Người mẹ ở đằng xa nhìn thấy cảnh này…


II. THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO

Hôm sau, người bố trở về nhà vẫn với chiếc áo lấm bẩn nhưng khác
với trước đó, người con chạy đến sà ngay vào lòng bố


II. THIẾT KẾ THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO
Hãy để con bạn biết

yêu thương qua
những vết bẩn


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI

1

Phân tích chuẩn bị

2 Đánh giá và lựa chọn phương tiện quảng cáo
3

Lập thời gian biểu phương tiện


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
1. Phân tích chuẩn bị
a. Mục tiêu marketing

Tăng thị phần và doanh số bán hàng
của OMO tại thị trường nông thôn


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
1. Phân tích chuẩn bị
b. Mục tiêu truyền thông quảng cáo

- Tăng mức độ nhận biết về OMO tại
thị trường nông thôn
- Duy trì sự trung thành của người
tiêu dùng với nhãn hiệu


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
1. Phân tích chuẩn bị
c. Hiểu biết về đối tượng nhận tin: Người tiêu dùng ở nông thôn
-

Thu nhập trung bình và thấp

-

Thường xuyên phải tiếp xúc với bụi bẩn

-

Nhu cầu sử dụng bột giặt cao

-

Quan tâm tới giá cả và khuyến mại hơn là chất lượng sản phẩm

-

Thường mua ít, số lượng nhỏ, nhưng mua thường xuyên tại các
điểm bán hàng nhỏ lẻ


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
1. Phân tích chuẩn bị
d. Thói quen sử dụng phương tiện quảng cáo của ĐTNT
- Sử dụng nhiều

- Sử dụng ít


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
1. Phân tích chuẩn bị
e. Đối thủ cạnh tranh
- Công chúng nhận tin mục tiêu:
Người tiêu dùng có thu nhập cao
- Thông điệp truyền thông:
“Trắng siêu tốc – Giặt dứt điểm”
- Phương tiện truyền thông:
Truyền hình


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
2. Đánh giá và lựa chọn các phương tiện quảng cáo
PTQC chính

Truyền hình địa phương

- Quảng cáo ngoài trời
PTQC hỗ trợ
- Đài địa phương


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
2. Đánh giá và lựa chọn các phương tiện quảng cáo
Các yếu tố
định tính
Đặc điểm đối
tượng nhận tin
của phương tiện

Truyền hình địa
phương
ĐTNT thường
xuyên xem các
kênh truyền hình
địa phương

Quảng cáo ngoài
trời

Đài địa phương

ĐTNT hoạt động
thường xuyên tại
khu vực nông
thốn

ĐTNT tiếp nhận
thông điệp quảng
cáo một cách bị
động, hàng ngày,
vào những khung
giờ cố định


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
2. Đánh giá và lựa chọn các phương tiện quảng cáo
Các yếu tố
định tính

Truyền hình địa
phương

Quảng cáo ngoài
trời

Các cơ hội mẫu
quảng cáo được
chú ý

Được chiếu vào
khung giờ vàng
và trên những
kênh truyền hình
địa phương hay
Today TV

Đặt ở những vị trí
thuận lợi, nhiều
Được phát liên
người qua lại,
tục trong thời
thông điệp quảng gian dài
cáo phải thu hút

Đài địa phương


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
2. Đánh giá và lựa chọn các phương tiện quảng cáo
Các yếu tố
định tính
Hiệu quả của
việc lặp lại

Truyền hình địa
phương

Quảng cáo ngoài
trời

Đài địa phương

Thu hút được sự

Thu hút được sự
chú ý của ĐTNT

Được phát liên
tục trong thời
gian dài


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
2. Đánh giá và lựa chọn các phương tiện quảng cáo
Các yếu tố định
lượng

Truyền hình địa
phương

Quảng cáo ngoài
trời

Đài địa phương

Phạm vi

Bao phủ toàn bộ khu vực địa phương

Tần số phát

Cao, lặp lại trong
thời gian dài

Duy trì ổn định

Cao, lặp lại vào
những khung giờ
nhất định

Chi phí

Cao

Thấp

Thấp


III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN TẢI
3. Lập thời gian biểu phương tiện
Phương tiện

Tần số phát

Truyền hình địa
phương

3 lần/1 ngày/1 kênh
- Kênh truyền hình
- 1 tin lúc 6h – 7h
địa phương
sáng
- Today TV
- 2 tin lúc 18h – 21h

Quảng cáo
ngoài trời

24/24

Đài địa phương

2 lần/1 ngày/1 địa
phương

Địa điểm/kênh

- Tại các khu vực
chợ, ngã tư...
- Tại các nhà bán lẻ
Đài của từng địa
phương

Nội dung quảng cáo

TVC

-

Pano
Poster
Thông điệp quảng
cáo


Cảm ơn thầy và các bạn
đã chú ý lắng nghe
Chiến lược quảng cáo cho nhãn hiệu OMO
tại thị trường nông thôn
1.
2.
3.
4.
5.

Nhóm 5
Bùi Thị Khánh Linh
Trịnh Anh Dũng
Nguyễn Thị Thanh Hoài
Đinh Văn Thích
Nguyễn Thị Ngọc Thưx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×