Tải bản đầy đủ

điện phân trong hóa học

- Trong hóa học và sản xuất chế tạo, điện phân là một phương thức sử dụng

một dòng điện một chiều để thúc đẩy một phản ứng hóa học mà nếu không
có dòng điện nó không tự xảy ra. Điện phân có tầm quan trọng cao về mặt
thương mại do nó là một khâu trong việc tách riêng các nguyên tố hóa học từ
những nguồn tài nguyên trong tự nhiên như quặng bằng cách sử dụng pin
điện phân. Điện áp cần thiết để hiện tượng điện phân xảy ra được gọi là thế
điện phân.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×