Tải bản đầy đủ

hoso

PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN THI CỦA GIÁO VIÊN
1.Tên dự án :
TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP, GIÁO DỤC TRONG GIẢNG DẠY MĨ
THUẬT LỚP 8
2. Mục tiêu dạy học:
a.Kiến thức
- Yêu cầu của HS phải nhớ, nắm vững, hiểu rõ các kiến thức cơ bản trong
chương trình, sách giáo khoa, đó là nền tảng vững vàng để có thể phát triển
năng lực nhận thức từ cấp độ thấp đến cấp độ cao.
b.Kỹ năng
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để phát triển năng lực, trí tuệ cho học
sinh ở các mức độ từ đơn giản đến phúc tạp. nội dung bao hàm các mức độ
khác nhau trong nhận thức, có kỹ năng vận dụng tích hợp kiến thức giữa các
môn học với nhau.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn.
c.Thái độ:
Có thái độ nghiêm túc trong học tập và lồng ghép tích hợp liên môn:
- Môn Địa lý: Nắm vững được địa điểm ra đời các bức tranh
- Môn lịch sử: Tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam trong thời kì
chiến đấu.
- Môn GDCD: Quyền tự do của dân tộc

- Môn Văn: Bản tuyên ngôn độc lập, ý nghĩa tác phẩm
3. Đối tượng dạy học của dự án: Khối lớp 8
4.Ý nghĩa của dự án:
- Thông qua dự án này có thể giúp các em không những nắm được nội dung
kiến thức mới một cách logic mà còn giúp các em biết cách hệ thống hóa
toàn bộ các kiến thức của các môn học một cách có lặp luận chặt chẽ và
chính xác.
- Dự án này giúp cho học sinh biết sử dụng các kiến thức đã học vào giải
quyết được, những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, am hiểu các tác
phẩm và trân trọng giá trị của cha ông ta để lại.
- Dự án này tuy chưa lớn nhưng đây là một trong những phương pháp rất
hay và tích cực đã phù hợp với mục đích của giáo dục phổ thông hiện nay là
phải đào tạo những con người có khả năng đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi
của sự phát triển kinh tế xã hội. Đó phải là những con người chủ động, năng
động, sáng tạo, những con người có năng lực hành động, kỹ năng thích ứng
cao, khả năng giao tiếp tốt, năng lực hợp tác, năng lực tự khẳng định
mìnhgiống như nghị quyết TW II khóa VIII đã đề ra.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×