Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO THÀNH TÍCHĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mậu Duệ, ngày 20 tháng 5 năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng.
Sinh ngày: 12 tháng 06 năm 1985. Giới tính: Nam
Quê quán: Hoằng Hợp – Hoằng Hóa – Thanh Hóa.
Trú quán: Tổ 13 Phường Trần Phú- TP Hà Giang- Hà Giang.
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ - Yên Minh - Hà Giang.
Chức vụ hiện nay: Tổ phó tổ khoa học tự nhiên.
Đảng, đoàn thể: Đảng viên
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm – Sư phạm Vật Lí.
Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Cử nhân.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
* Công tác chuyên môn:
- Năm học 2014 – 2015 Tôi được chuyên môn nhà trường phân nhiệm vụ sau:
+ Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên.
+ Giáo viên giảng dạy bộ môn Vật Lí và Công Nghệ.
+ Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1.
* Công tác đoàn thể: Công đoàn viên
* Giảng dạy: Bộ môn Vật Lí và Công Nghệ Khối 12
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
* Công tác chuyên môn:
- Kết quả giảng dạy năm học 2014– 2015 đạt được như sau:
- Môn Vật Lí khối 12 Tổng số107 học sinh:
+ Giỏi 2 HS=1,9%; ; Khá 41HS=38,3%; TB 84HS= 57,1%; Yếu 3= 2,7%;
- Môn Công Nghệ khối 12 Tổng số107 học sinh:
+ Giỏi 14HS= 13,1%;Khá 80HS=74,8%; TB 60HS= 12,1%
- Kết quả công tác chủ nhiệm lớp 12A1 đạt được như sau:
+ Học lực: Khá 4HS= 15,4%; TB 18HS=69,2%; Yếu= 4HS= 15,4
+ Hạnh kiểm: Tốt 11HS= 42,3%; Khá 6HS= 23,1%; TB 9HS= 34,6%;
* Công tác công đoàn,:
- Lµ thành viên ban chấp hành công đoàn nhà trường, tôi đã nhiệt tình tham
gia các hoạt động do công đoàn phát động :Tham gia mít tinh chào mừng ngày Quốc
tế phụ nữ 8/3/2015, trong những dịp lễ tết, và các hoạt động khác …
- Tham gia thăm hỏi đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau và thăm
viếng gia đình đồng nghiệp có tang gia do công đoàn nhà trường phát động.
- Luôn đóng góp đầy đủ công đoàn phí, ủng hộ các đợt do công đoàn ngành phát
động. * Công tác Đoàn, Đảng:
- Là một Đảng viên tôi luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động và công việc
của Đảng, Đoàn thanh niên như:
+ Tham gia công tác chuẩn bị cho đại hội đoàn trường.
+ Tham gia mít tinh mừng ngày thành lập đoàn.
1


đủ.

+ Tham gia công tác tổ chức đại hội Chi bộ Đảng Trường THPT Mậu Duệ.
+ Tham gia đầy đủ các buổi tuyên nghị quyết của Đảng và đóng Đảng phí đầy

* Công tác khác: Là tổ phó tổ khoa học tự nhiên tôi đã tham gia cùng tổ
trưởng thực hiện đầy đủ công tác chuyên môn do ban giám hiệu nhà trường giao phó.

* Thành tích đạt được trong năm học 2014-2015:Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm

Danh hiệu thi
đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

LĐTT

1040/QĐ-SGD 14/08/2012 Sở GD&ĐT Hà Giang

2013

LĐTT

1044/QĐ-SGD 02/08/2013 Sở GD&ĐT Hà Giang

2014

LĐTT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC
NHẬN, ĐỀ NGHỊ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Vũ Quốc Sơn

Phạm Mạnh Hùng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×