Tải bản đầy đủ

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM HỌC 2014 - 2015

SỞ GD-ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng
Năm sinh: 12/06/1985
Chức vụ: Tổ phó tổ khoa học tự nhiên
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duê – Yên Minh tỉnh Hà Giang
Ngày tháng năm vào ngành: 20/11/2010
Trình độ chuyên môn: Đại Học Sư phạm Vật Lí
Qua việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 bản thân tự kiểm điểm,
đánh giá kết quả công tác, rèn luyện, tu dưỡng như sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống:
- Trong quá trình công tác tôi luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tuân theo các quy định của nhà trường, chấp hành theo những chỉ đạo của

ban giám hiệu nhà trường đề ra.
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt. Có lối sống lành mạnh, tác phong đúng mực
, luôn hòa nhã với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp.
- Sống khiêm tốn, thật thà, trung thực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí,
chống tiêu cực.
- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế cơ
quan, quy chế chuyên môn.
2. Công tác chuyên môn:
2.1 Công tác giảng dạy
- Năm học 2014 – 2015 Tôi được chuyên môn nhà trường phân công giảng
dạy bộ môn Vật Lí và Công Nghệ lớp 12A1,2,3,4. Bản thân tôi luôn chấp hành
nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ , soạn giảng đầy đủ theo
đúng phân phối chương trình, không dạy dồn, dạy ép cắt xén chương trình hoàn
thành chuyên môn theo đúng thời gian quy định, hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ
sổ sách theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hồ sơ
vẫn còn những sai sót như nhập điểm vào phần mềm quản lí, hồ sơ một số chỗ vẫn
còn sửa chữa. Bản thân tự nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình thông qua các
hình thức như: Đi thăm lớp dự giờ , đọc tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp
dạy học phù hợp với từng bài, từng đối tượng học sinh.
- Kết quả năm học 2014– 2015 đạt được như sau:
- Môn Vật Lí khối 12 Tổng số107 học sinh:
+ Giỏi 2 HS=1,9%; ; Khá 41HS=38,3%; TB 84HS= 57,1%; Yếu 3= 2,7%;
1


- Môn Công Nghệ khối 12 Tổng số107 học sinh:
+ Giỏi 14HS= 13,1%;Khá 80HS=74,8%; TB 60HS= 12,1%
2.2 Công tác chủ nhiệm
- Trong năm học 2014-2015 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp
12A1, trong quá trình chủ nhiệm tôi luôn cố gắng quan tâm đến từng học sinh đặc
biệt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên lên lớp mười lăm phút đầu giờ
sát sao nắm tình hình của từng học sinh trong lớp. Với những học sinh vi phạm
quy chế nhà trường tôi đã dùng mọi biện pháp giáo dục như: viết bản cam kết, lao
động, nói chuyện riêng để tìm hiểu lí do biện pháp để giáo dục với những học sinh
cá biệt trong lớp…vv. Tuy nhiên bản thân thây rằng vẫn còn để hiện tượng học
sinh nghỉ học, bỏ học, vi phạm quy chế nhà trường. Một số biện pháp giáo dục
chưa thực sự hợp lí. Chưa hoàn thành các khoản thu nộp theo quy định nhà trường
đề ra.
- Kết quả hai mặt học sinh đạt được như sau:
+ Học lực: Khá 4HS= 15,4%; TB 18HS=69,2%; Yếu= 4HS= 15,4

+ Hạnh kiểm: Tốt 11HS= 42,3%; Khá 6HS= 23,1%; TB 9HS= 34,6%;
- Về chỉ tiêu học lực đã đạt kết hoạch đề ra, tuy nhiên về hạnh kiểm vẫn chưa
đạt được kết quả như đăng ký.
3. Công tác khác:
* Công tác công đoàn,:
- Lµ thành viên Ban chấp hành công đoàn nhà trường, tôi đã nhiệt tình tham
gia các hoạt động do công đoàn phát động :Tham gia mít tinh chào mừng ngày
Quốc tế phụ nữ 8/3/2015, trong những dịp lễ tết, và các hoạt động khác …
- Tham gia thăm hỏi đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau và thăm
viếng gia đình đồng nghiệp có tang gia do công đoàn nhà trường phát động.
- Luôn đóng góp đầy đủ công đoàn phí, ủng hộ các đợt do công đoàn ngành
phát động.
* Công tác Đoàn, Đảng:
- Là một Đảng viên tôi luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động và công việc
của Đoàn, Đảng như:
+ Tham gia công tác chuẩn bị cho đại hội đoàn trường.
+ Tham gia mít tinh mừng ngày thành lập đoàn.
+ Tham gia công tác tổ chức đại hội Chi bộ Đảng Trường THPT Mậu Duệ.
+ Tham gia đầy đủ các buổi tuyên nghị quyết của Đảng và đóng Đảng phí
đầy đủ.
* Công tác khác:
- Trong năm học 2014-2015 tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công
giữ chức tổ phó tổ tự nhiên tôi đã cố gắng thực hiện những nhiệm vụ được giao
trong công tác triển khai kiểm tra đánh giá các công việc của tổ viên. Thực hiện lập
các kế hoạch như xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch học tập
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn
2


còn chậm chễ một số công việc triển khai công tác chuyên môn. Khi làm việc bản
thân thấy rằng còn cả nể chưa thẳng thắn phế bình.
4. Tự nhận xếp loại: Lao động tiên tiến.
Mậu Duệ, ngày 12 tháng 05 năm 2015
XÁC NHẬN
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Duyên

Phạm Mạnh Hùng

3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×