Tải bản đầy đủ

Bản tự nhận xét đáng giá viên chức 2014 2015

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015
- Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng
- Chức vụ: Tổ phó tổ khoa học tự nhiên
- Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.
- Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên giảng dạy bộ môn Vật Lí và Công
Nghệ khối 12 và chủ nhiệm lớp 12A1.
I. TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã
ký kết:
1.1 Công tác giảng dạy
- Năm học 2014 – 2015 Tôi được chuyên môn nhà trường phân công giảng dạy
bộ môn Vật Lí và Công Nghệ lớp 12A1,2,3,4. Bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm
chỉnh quy chế chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ , soạn giảng đầy đủ theo đúng phân
phối chương trình, không dạy dồn, dạy ép cắt xén chương trình hoàn thành chuyên

môn theo đúng thời gian quy định, hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo
đúng thời gian quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hồ sơ vẫn còn những
sai sót như nhập điểm vào phần mềm quản lí, hồ sơ một số chỗ vẫn còn sửa chữa.
Bản thân tự nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình thông qua các hình thức như:
Đi thăm lớp dự giờ , đọc tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp
với từng bài, từng đối tượng học sinh.
- Kết quả năm học 2014– 2015 đạt được như sau:
- Môn Vật Lí khối 12 Tổng số107 học sinh:
+ Giỏi 2 HS=1,9%; ; Khá 41HS=38,3%; TB 84HS= 57,1%; Yếu 3= 2,7%;
- Môn Công Nghệ khối 12 Tổng số107 học sinh:
+ Giỏi 14HS= 13,1%;Khá 80HS=74,8%; TB 60HS= 12,1%
- Các kết quả vượt so với kế hoạch đã để ra.
1.2 Công tác chủ nhiệm
- Trong năm học 2014-2015 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp
12A1, trong quá trình chủ nhiệm tôi luôn cố gắng quan tâm đến từng học sinh đặc
biệt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên lên lớp mười lăm phút đầu giờ
sát sao nắm tình hình của từng học sinh trong lớp. Với những học sinh vi phạm quy
chế nhà trường tôi đã dùng mọi biện pháp giáo dục như: viết bản cam kết, lao động,
nói chuyện riêng để tìm hiểu lí do biện pháp để giáo dục với những học sinh cá biệt
trong lớp…vv. Tuy nhiên bản thân thây rằng vẫn còn để hiện tượng học sinh nghỉ
học, bỏ học, vi phạm quy chế nhà trường. Một số biện pháp giáo dục chưa thực sự
hợp lí. Chưa hoàn thành các khoản thu nộp theo quy định nhà trường đề ra.


-

Kết quả hai mặt học sinh đạt được như sau:
+ Học lực: Khá 4HS= 15,4%; TB 18HS=69,2%; Yếu= 4HS= 15,4
+ Hạnh kiểm: Tốt 11HS= 42,3%; Khá 6HS= 23,1%; TB 9HS= 34,6%;
- Đã đạt chỉ tiêu học lực đã đạt kết hoạch đề ra.

* Công tác kiêm nhiệm:
- Trong năm học 2014-2015 tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công giữ
chức tổ phó tổ tự nhiên tôi đã cố gắng thực hiện những nhiệm vụ được giao trong
công tác triển khai kiểm tra đánh giá các công việc của tổ viên. Thực hiện lập các kế
hoạch như xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch học tập theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn chậm chễ
một số công việc triển khai công tác chuyên môn. Khi làm việc bản thân thấy rằng
còn cả nể chưa thẳng thắn phế bình.
* Công tác Đoàn, Đảng:

- Là một Đảng viên tôi luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động và công việc
của Đoàn, Đảng như:
+ Tham gia công tác chuẩn bị cho đại hội đoàn trường.
+ Tham gia mít tinh mừng ngày thành lập đoàn.
+ Tham gia công tác tổ chức đại hội Chi bộ Đảng Trường THPT Mậu Duệ.
+ Tham gia đầy đủ các buổi tuyên nghị quyết của Đảng và đóng Đảng phí đầy
đủ.
* Công tác khác:
- Lµ thành viên Ban chấp hành công đoàn nhà trường, tôi đã nhiệt tình tham gia
các hoạt động do công đoàn phát động : Tham gia mít tinh chào mừng ngày Quốc tế
phụ nữ 8/3/2015, trong những dịp lễ tết, và các hoạt động khác …
- Tham gia thăm hỏi đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau và thăm
viếng gia đình đồng nghiệp có tang gia do công đoàn nhà trường phát động.
- Luôn đóng góp đầy đủ công đoàn phí, ủng hộ các đợt do công đoàn ngành
phát động.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
Luôn có phẩm chất đạo đức tốt. Có lối sống lành mạnh, tác phong đúng mực,
luôn hoà nhã với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, luôn sống khiêm tốn, thật thà, trung
thực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tiêu cực. Không vi phạm đạo đức
nhà giáo, luôn chấp hành tốt nội quy và quy chế cơ quan.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng mối quan hệ đồng
nghiệp tốt đẹp.
- Giữ đoàn kết trong cơ quan, nơi cư trú. Giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp cùng
nhau tiến bộ.
- Thái độ đúng mực, cởi mở thân thiện, tôn trọng nhân dân.
2


- Có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, nhẹ nhàng đóng góp ý kiến trước những
khuyết điểm của đồng nghiệp để cùng tiến bộ.
- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để hoàn thiện mình hơn.
- Luôn có tư tưởng cầu tiến trong cuộc sống, công việc. tuy nhiên công tác phê
bình và tự phê bình chưa thực sự đạt hiệu quả cao.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ của một công chức, viên chức. Chấp
hành theo quy định của pháp luật, cũng như sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
II. CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI: Hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ.
Mậu Duệ, ngày 20 tháng 5 năm 2015
NGƯỜI VIẾT ĐÁNH GIÁ

Phạm Mạnh Hùng
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Đánh giá, phân loại: ………………………………………………………….
IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Kết luận: Viên chức đạt loại: ………………………………………………
Mậu Duệ, ngày 22 tháng 05 năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Quốc Sơn
3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×