Tải bản đầy đủ

PHIẾU THÔNG TIN về GIÁO VIÊN dự thi

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI

- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang
- Trường THPT Mậu Duệ
- Địa chỉ: Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh – Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02196290077; Email: thptmd@hagiang.edu.vn
Thông tin về giáo viên :
- Họ và tên: Dương Minh Tiến
- Ngày sinh: 13 – 05 - 1989

Môn: Toán

- Điện thoại: 0972681414; Email: duongtienthptmd@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×