Tải bản đầy đủ

B¢i dự thi cua linh

1. Tên tình huống: Tích hợp kiến thức lien môn Toán, Địa, Lí, Lịch Sử,
GDCD,….vào tình huống bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
2. Mục tiêu giải quyết tình huống:
Trong tình hình chủ quyền biển đảo Việt Nam (quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa)
đang đứng trước nguy cơ tranh chấp với Trung Quốc. Để góp phần khẳng định chủ
quyền Việt Nam qua môn quen thuộc đối với lớp 8: ĐỊA, SỬ, TOÁN, GDCD...
Chúng em sẽ vận dụng bốn môn học trên bằng những kiến thức cần thiết và khoa
học để khẳng định "CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO".
*Về kiến thức:
- Giúp bạn hiểu rõ về lãnh thổ Việt Nam nói chung và biển đảo Việt Nam nói
riêng. Nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam đang đứng trước nguy cơ
tranh chấp với Trung Quốc. Qua đó giúp các bạn hiểu rõ về lãnh thổ Việt Nam là
nước toàn vẹn về lãnh thổ bao gồm: vùng biển, vùng trời, đất liền và hải đảo.
*Về kĩ năng:
Giúp các bạn có kiến thức một phần về lãnh thổ Việt Nam và biển đảo Việt Nam,
phân tích lược đồ quần đảo... liên hệ thực tế.
*Về thái độ:
Giáo dục ý thúc cho các bạn học sinh về bảo vệ chủ quyền.
3. Tổng quan về nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống.
Dự án mà nhóm chúng em thực hiện là bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Một số đặc điểm cần thiết khác của các bạn học sinh theo dự án, đồng thòi các em

học sinh được học trực tiếp bằng số liệu cụ thể nên có nhiều thuận lợi trong quá
trình thực hiện, bên cạnh đó các bạn được trực tiếp phân tích lược đồ hải đảo Việt
Nam thông qua môn địa lí. Vì vậy nên nên khi cần thiết kết hợp kiến thức của một
bộ môn học vào giải quyết lãnh thổ hải đảo Việt Nam.
4. Giải pháp giải quyết tình huống:
Nắm chác về lãnh thổ Việt Nam.
Thiết lập được diện tích
Áp dụng thực tại và lịch sử.
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống:
-Để nhận xét được lãnh thổ vùng hải đảo Việt Nam cũng như biết về lãnh thổ Việt
Nam , diện tích,... ta dựa vào bản đồ địa lí Việt Nam, để thể hiện được số liệu về
diện tích ta cần nắm chắc quy trình sau:
+ Thứ nhất:
Thu thập phần lãnh thổ hải đảo Việt Nam qua lược đồ. Các bạn có thể tìm hiểu về
chủ quyền qua sách Địa Lí bằng lược đồ.
+Thứ hai:
Phân tích diện tích lãnh thổ Việt Nam, bằng phương pháp cụ thể thu thập số liệu
quan trọng về diện tích toàn vẹn lãnh thổ.
+Thứ ba:
Áp dụng giữa lịch sử hình thành ranh giới Việt Nam thông qua những qui định
Pháp luật Hiến pháp cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cộng với quy trình thứ
nhất và thứ hai để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống:


-Qua thực tế chúng em thấy rằng việc kết hợp các môn hộc để "tích hợp" các kiến
thức cần thiết để giải quyết tình huống là một điều hết sức cần thiết. Qua đó chúng
em có thể tổng hợp các kiến thức áp dụng cần thiết, củng cố kiến thức đã học.
-Theo như xã hội ngày nay "học đi đôi với hành" thì việc giải quyết vấn đề nào đó
giúp chúng em vừa vận dụng kiến thức đã học vừa củng cố kiến thức một cách
khoa học mà toàn diện về mặt lí thuyết lẫn thực hành.
-Việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn giúp chúng
em hình thành một tư duy năng động, nắm bắt một cách hoạt bát linh hoạt kiến
thức đã học. Không chỉ dừng lại ở đó việc vận dụng kiến thức đã giúp cho nhóm
chúng linh hoạt trong việc giải quyết tình huống giúp trí não thêm nhạy bén, linh
hoạt... góp phần phục vụ lợi ích con người ngày càng tốt hơn
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×