Tải bản đầy đủ

Chế tao rác thải, sử dụng hợp lý

1. Tên tình huống: Chế tao rác thải, sử dụng hợp lý.
2.Mục tiêu giải quyết tình huống.
Nắm vững được kiến thức của các bộ môn để chế tạo rác thải.
Biết được ảnh hưởng của việc rác thải đói với môi trường, đối với môi trường, đối
với các loài sinh vật nói riêng và con người nói chung.
Thu nhập thông tin để giải quyết vấn đề trên.
3. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến giải quyết tình huống.
Theo chúng ta đã biết việc ô nhiễm môi trường hiện nay đang là tình trạng
đáng báo động của nước ta, cũng như các nước trên thế giới, rác thải gần như như
là có ở khắp mọi nơi, khoonh có chỗ nào là không có rác thải ví dụ: ở kênh
mương,suối song, ngay cả trong nhà ở của chúng ta, thậm chí ở dưới long đất nó
lam cản trở sự phát triển sinh sống phát triển của động vật hay thực vật và ảnh
hưởng đến sự sí mòn của đất gây thiên tai cho con người làm sạt lở ở các vùng núi,
nhiều chất thải gây tác gẽn thoát nước ở các ống cống tạo thuận lơi cho sinh vật
gây hai phát triển.
Rác thải mà chảy ra ao, hồ sinh vật ăn phải sẽ chết lam ô nhiễm nguồn nước
sinh hoạt vì trong rác thải chứa nhiều chất độc khác nhau va vi sinh vật có hai nên
gây hậu quả lớn đến con người và các sinh vật và động vật khác.
Chúng ta đốt rác cũng gây ô nhiễm môi trường sẽ bị ô nhiễm không khí làm
biến đổi khí hậu gây cho trái đất nóng nên làm các cơn bão mạnh hơn, lũ lụt lơn
hơn…………

Ô nhiễm nguồn nước từ rác thải gây cho con người bệnh tật, gây ung thư,
……..
4. Giải pháp giải quyết tình huống.
Dưới đây là một số biện pháp giải quyết tình huống trên là:
Phải biết tự giác trong sử dụng điện sao cho hợp lý mà không lãng phí không
cần ai nhắc nhở hay giám sát.
Chúng ta hạn chế sử dụng các vật liệu ví dụ như: túi nylon hãy sử dụng các
vật liệu thân thiện với môi trường như gốm sứ để bảo quản hay túi thân thiện với
môi trường…
Dùng túi nylon nhưng hạn chế và tiết kiệm nên sử dụng lai nhiều lần tốt
nhất là dùng túi sách như làn…..
Tuyên truyền những kiến thức của mình về ô nhiễm của rác thải cho mọi
người, gia đình, bạn bè.
5. Thuyết minh về tến trình giải quyết tình huống.
Dùng công nghệ sử lý rác thải như : Thu gom - Xe xử lý – Nhà máy – Phân
loại rác – Tái sử dụng các rác có thể sử dụng được.
Qua sơ đồ trên ta thấy được việc sử lý rác thải giảm được vấn đề ô nhiễm
môi trường đẩy mạnh tuyên truyền tái sử dụng nhiều lần, giảm các nhà máy sản
suất, khuyến kích tái sử dụng và nhận thức được ô nhiễm môi trường.
6 . Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống.
Đề ra các vấn đề tình huống và giải quyết tình huống về ô nhiễm môi trường
do rác thải hiện nay như thế nào và ý nghĩa quan trọng của nó ch ta thấy được sự
hiểu biết về môi trường hiện nay liên quan đến cuộc sống của chúng ta.
Đây chỉ là một vài kiến thức và suy nghĩ của em, chắc vẫn còn thiếu sót
mong được sự đóng góp của thầy cô để bài của em được hoàn chỉnh hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×