Tải bản đầy đủ

tình huống: Phòng chống tham nhũng

1. Tên tình huống: Phòng chống tham nhũng.
2.Mục tiêu giải quyết tình huống.
Một nhận thưc chung về tham nhũng được đa số thường nhận thức là một
hiện tượng của xã hội có tính lịch sử gắn với sự tồn tại của nhà nước, nó tồn tại của
ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị,phát triển hay dang phát
triển hoặc kém phát triển, tham nhũng đều đang nảy sinh, tồn tại và hoành hanhfdo
sự hu hỏng và biến chất ở những người có quyền và có chức vụ. Nói cách khác
quyền hạn và nghĩa vụ trao cho họ thực hiện lợi ích của cả xã hội nhưng lai bị lạm
dụng vào mục đích có lợi cho riêng các nhân đó là những hành vi cơ bản của tham
nhũng gây bất lợi cho những người trong cơ quan hay trong phạm vi xã hội. nay
Em đã dề ra cách phòng chống tham nhũng nói lên tình trạng của nó cho mọi
người biết để “phòng chống tham nhũng’’
Về kiến thức: Giúp mọi người hiểu được hiện nay rất nhiều người lợi dụng
chức vụ, quyền hành nhũng nhiễu nhân dân cho thấy hành vi tham nhũng xảo tra,
phạm vi trên toàn vã hội
Tham nhũng không chỉ dừng lại hành vi của cá nhân có chức quyền mà đó
còn là hành vi của cả tập thể, ban lãnh đạo. Vậy hãy luôn tham gia các lớp học đạo
đức để không làm suy thoái đi bản chất về đạo đức, sống lành mạnh, trong sạch, để
cho mọi người luôn nghĩ rằng
“ không nên tham nhũng’’
Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi nhuận cho cá nhân đi vào

tiềm thức của mỗi cá nhân.
Về kĩ năng: Giúp mọi người rèn luyện đạo đức tránh xa tham nhũng và biết
cách phòng để áp dụng vao thức tế.
Về thái độ: Giáo dục cho mọi người kể cả học sinh không nên có ý định về
long tham ô. Phê phán hậu quả xấu về tham nhũng và tác hại của việc lỏng lẻo
trong kiểm tra những kẻ có ành vi tham nhũng.
3. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến giải quyết tình huống.
Trong trường hợp giải quyết tình huống về cách phòng chống tham nhũng
nó đòi hỏi phải có sự thống nhất, thực hiện đông bộ giữa các biện pháp mang tính
cấp bách với những giải pháp mang tính chính trị mang tính ngăn ngừa hay nói cụ
thể hơn là luật lien quan quan đến môn GDCD đã được học trong trương trình học
phổ thông lớp 11 để mọi người biết cách phối hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu
tranh chống tham nhũng để áp dụng vao thực tế, không cảm thấy sự lo lắng khi gặp
những tình huống đó tròng thực tế.
4. Giải pháp giải quyết tình huống.
Là cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên không nên có suy nghĩ về tham
nhũng, để làm gây xấu cho xã hội và tương lai
Từ chối và không giao lưu với người có ý nghĩ xấu về long tham ô, đánh
mất bản chất đạo đức.
Không nghe theo và hãy tránh xa những người không có đạo đức và luôn
muốn độc chiếm một cái gì đóvề tay mình khi vốn dĩ không thuộc về mình.
Cần có những giải pháp cụ thể:
Một là thực sự coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng.


Hai là xét sử nghiêm minh, kịp thừi và công khai với những mức hình phạt
thích đáng đối với các hành vi tham nhũng cụ thể.
Ba là cần lập một ban đặc biệt chống tham nhũng.
Bốn là phát huy vai trò tích cục của nhân dân trong đáu tranh phòng chống
tham nhũng.
5. Thuyết minh về tến trình giải quyết tình huống.
Nhận thức được sự gia tăng củ hành vi tham nhũng ta càn tìm cách giải
quyết, để giải quyết được vấn đề cần lắm rõ các kiến thức sau:
- Thông qua bài học môn GDCD ta nên biết được rằng người có hành vi
tham nhũng
là vi phạm hình sự nên phải chịu trách nhiệm hình sự, ta cũng biết cách phòng
chống tham nhũng bằng cách bộ luật đưa ra.
- Cần nhắc nhở trước khi làm cái gì đó tuyên truyền cho mọi người biết
hậu quả của
tham nhũnglàm giảm đi ở nước ta cũng như toàn thế giới.

6 . Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống.
Qua tình huống trên cho thấy việc học là rất quan trọng, việc kết hợp các
kiến thức lien môn đã giúp ta tháo gỡ được tình huống rắc rối, các kiến thức của
các môn quan trọng không chỉ riêng môn GDCD…………..mà các môn khác đều
rất quan trọng nếu ta biết cách áp dụng.
Việc tự giải quyết một tình huống do mình đặt ra là tự thu thập cho minh
một kiến thưc mới và tự ý thức được rằng không nên tham nhũng để góp phần xây
dụng xã hội văn minh. Đồng thời em rút ra được những thành công ở việc nào
đóthì cần phải có kiến thức của nhiều môn với nhau.
Cụ thể ở tình huống trên giúp em nắm rõ hơn về hành vi tham nhũng và hậu
quả của nó trong xã hội này. Tháo gỡ nhũng vắn đề treentyhoong qua các bài mà
em đã học, việc tự giải quyết tình huống đã giúp em có them nhiều kinh nghiệm
trong cuộc sống hiện nay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×