Tải bản đầy đủ

Phân tích khả năng thanh toán nhằm mục tiêu quản trị tại công ty cổ phần thép và vật liệu hàn HBO

1

MỤC LỤC


2

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế nước nhà
từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu chuyển sang một nền kinh tế có
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa vào nền tảng của kinh tế tri thức và xu
hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Bởi vậy trong bối cảnh kinh tế như vậy, các
doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong
đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu
và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Bởi lẽ, để hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì quản lý cần phải
nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn,
tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời. Muốn vậy các doanh
nghiệp cần nắm những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của những
nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực hiện
được trên cơ sở phân tích tài chính. Tuy vậy, trong khả năng hạn hẹp của mình, em

chỉ xin trình bày một phần nhỏ nhưng cũng chiếm vai trò khá quan trọng trong hoạt
động phân tích tài chính đó, đó là phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Việc thường xuyên phân tích khả năng thanh toán sẽ giúp nhà quản lý doanh
nghiệp thấy rõ thực trạng tình hình thanh toán của doanh nghiệp mình, lường trước
được những rủi ro xảy đến trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có
thể làm căn cứ để hoạch định phương an hành động phù hợp cho tương lai. Trong
thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thép và vật liệu hàn – HBO, em muốn tìm
hiểu về khả năng thanh toán của công ty, vì vật em quyết định lựa chọn đề tài
“Phân tích khả năng thanh toán nhằm mục tiêu quản trị tại công ty cổ phần
thép và vật liệu hàn- HBO” làm đề tài thực tập. Mục tiêu của đề tài là tập trung
giải quyết các vấn đề lý luận, tình hình thực tế về khả năng thanh toán của công ty,
nhằm góp phần làm hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao khả năng thanh toán
của công ty.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần Thép và vật liệu hàn- HBO.


3

Chương 2: Thực trạng công tác phân tích khả năng thanh toán nhằm mục tiêu quản
trị tại Công ty cổ phần Thép và vật liệu hàn- HBO.
Chương 3: Đánh giá chung về khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần Thép và vật
liệu hàn- HBO.
Mặc dù được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn và cán bộ trong
công ty, nhưng với thời gian thực tập, lượng kiến thức tích lũy được và khả năng có
hạn nên bài viết này không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự
đóng góp của các thầy, cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT LIỆU
HÀN- HBO VIỆT NAM
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty
1.1.1. Căn cứ pháp lý hình thành Công ty
Công ty cổ phần thép và vật liệu hàn - HBO được thành lập theo quyết định
số 5700826464 của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện theo
pháp luật của Công ty là Ông Nguyễn Quang Bằng. Sinh ngày: 06/11/1979. Nơi
đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 7 - thôn Ngãi Am - xã Hoà Bình - Huyện Vĩnh

Bảo - Thành phố Hải Phòng. Chỗ ở hiện tại: Tổ 32B, khu Tân Lập 3, phường Cẩm
Thuỷ, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Số CMTND: 031091911 do Công An
thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/03/2012.
Vốn điều lệ: 1.800.000.000 VNĐ (Một tỷ tám trăm triệu đồng Việt Nam).
Sau đây là một số thông tin cơ bản về công ty:
- Tên đơn vị: Công ty cổ phần thép và vật liệu hàn- HBO Việt Nam
- Tên tiếng anh: HBO steel end welding material joint stock company
- Trụ sở đơn vị: Tổ 32B, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thuỷ, thị xã Cảm Phả,
-

tỉnh Quảng Ninh
Người đại điện: Nguyễn Quang Bằng
Điện thoại: (033).721.898 – Di động: 0913072324
Fax: (033).721.898
Tài khoản Ngân Hàng: 0031000207489
E- mail: hboquangninh@yahoo.com.vn

1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty
Trong những khó khăn chung của toàn ngành thép, trước một môi trường
cạnh tranh bình đẳng nhưng rất quyết liệt, trước những cơ hội và thách thức lớn,
công ty cổ phần thép và vật liệu hàn- HBO được ra đời và thành lập năm 2008,
được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh lần đầu ngày 28 tháng 04 năm 2008. Trụ sở Công ty ban đầu ở: Tổ 32B, khu
Tân Lập 3, phường Cẩm Thuỷ, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Trong năm 2008, đặc biệt là những tháng đầu năm 2009, thị trường thép xây
dựng trong nước và thế giới có nhiều biến động theo chiều hướng tăng, cùng với
những khó khăn do lạm phát và việc hạn chế tín dụng của các ngân hàng thương


5

mại đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
Nhưng nhờ tạo được sự đồng thuận và thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm, nên kết
quả SXKD của Công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng bền vững, tạo việc làm ổn định
cho người lao động. Thành tựu đó có được là sự cố gắng, lỗ lực của công nhân viên,
sự phối hợp của các phòng ban, ban chuyên môn, đơn vị thành niên với các tổ chức
đoàn thể quần chúng, dưới sự lãnh đạo của công ty. Công ty ban đầu chỉ hoạt động
kinh doanh trong lĩnh vực thép và vật liệu hàn,cơ sở vật chất vẫn còn chưa đầy đủ,
tổ chức cơ cấu công ty còn non trẻ, chưa thực sự hoạt động một cách có hiệu quả,
đội ngũ công nhân viên còn ít chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn
Ngày 12 tháng 2 năm 2012 công ty có sự thay đổi, tên công ty được thay đổi
từ công ty cổ phần thép và vật liệu hàn HBO thành tên công ty cổ phần Visco Việt
Nam.Công ty mở thêm một trụ sở mới rộng lớn hơn ở: 895- Tôn Đức Thắng- Hồng
Bàng- Hải Phòng. Với phân xưởng nhà kho lớn tạo thành phức hợp liên hoàn có
tính quy mô cao. Công ty mở rộng kinh doanh thêm ở các lĩnh vực khác có liên
quan đến lĩnh vực Thép và vật liệu hàn như: các hoạt động dịch vụ vận tải, sửa chữa
phương tiện vận tải, xuất nhập khẩu… Đội ngũ nhận viên của công ty ngày càng
được chuyên môn hóa cao, tỉ lệ công nhân viên có tay nghề chiếm phần lớn trong tỉ
trọng lao động hiện có của công ty.
Cho tới thời điểm hiện tại,mặc dù là một doanh nghiệp còn rất non trẻ, mới
hình thành và phát triển được 8 năm nhưng với đội ngũ nhân viên trẻ năng động,
nhiệt tình cùng với sự mở rộng mạng lưới kinh doanh và chiến lược marketing phù
hợp đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty luôn mới mẻ trong
mắt các bạn hàng. Chính điều này đã giúp Công ty CP thép và vật liệu hàn - HBO
luôn phát triển mạnh mẽ và theo kịp xu thế của nền kinh tế trong nước cũng như
quốc tế. Công ty mặc dù với 20 lao động, nhưng họ là những người trẻ tuổi, năng
động, nhiệt tình tạo một thế mạnh trên thương trường. Tuy mới đi vào hoạt động
một thời gian ngắn nhưng công ty đã tạo một ấn tượng rất tốt với khách hàng, quan


6

hệ tốt với một số khách hàng nhà nước mà tạo đà phát triển cho Công ty, mang lại
doanh thu lớn cho doanh nghiệp hàng năm.
1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
Để có sự phát triển như ngày hôm nay, Công ty đã không ngừng học hỏi để
hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt động đảm bảo liên quan chặt chẽ với nhau, từ khâu
mua hàng tới khâu bán hàng, theo dõi tập hợp công nợ phải thu, phải trả khách
hàng. Tuy là một bộ máy riêng rẽ trong các bộ phận nhưng toàn thể Công ty đều
thống nhất với nhau, ăn khớp với nhau dưới sự quản lý phân công công việc của
lãnh đạo. Đây là một ưu điểm tốt để toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty
hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc được giao.
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần thép và vật liệu
hàn – HBO

Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý của công ty
Giám đốc
Phó giám đốc
Trưởng phòng
kinh doanh
Phòng
kinh
doanh
Phân
xưởng
1

Trưởng phòng
kế toán

Phòng
sản xuất

Phòng
bảo vệ

Phân
xưởng
2

Phân
xưởng
3

Phòng
kế toán

Phòng
hành
chính

Phòng
kho


7

(Nguồn: Phòng nhân sự.)
Đánh giá tổ chức bộ máy công ty thép và vật liệu hàn- HBO:
Cơ cấu tổ chức trực tuyến-chức năng là kiểu cơ cấu về hình thức chức năng
và chức năng chỉ có bộ phận trực tuyến mới có quyền ra lệnh trực tiếp còn các bộ
phận chức năng chỉ làm nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho người lãnh đạo. Người
lãnh đạo toàn quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình.
Trong công việc người lãnh đạo sử dụng các bộ phận chức năng để chuẩn bị cho
việc ra quyết định hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định.
- Ưu điểm:
+ Đảm bảo được hiệu lực điều hành của thủ trưởng: Bởi thủ trưởng là người duy nhất

trực tiếp và ra quyết định và chỉ đạo xuống cấp dưới, vì vậy nghĩa vụ của người
chấp hành được xác định một cách chính xác và cụ thể.
+ Thông tin mệnh lệnh được truyền theo chiều dọc của cơ cấu tổ chức: Đảm bảo

nguồn thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
+ Việc phân công cán bộ quản lý cấp cao gắn và sát với công nghệ hơn.
+ Đảm bảo số đầu mối quản lý một cách hợp lý mà không quá nhiều hoặc quá ít.
+ Cán bộ quản lý từng hệ thống có điều kiện đi sâu vào từng nghiệp vụ và không chỉ

đạo trung trung.
-

Nhược điểm:

+ Trong tổ chức, người lãnh đạo phải giải quyết những nhiệm vụ hết sức phức tạp và

phải chỉ thị cho những người phụ thuộc về mọi vấn đề trong công tác. Đòi hỏi
người lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện, tính quyết đoán cao... để chỉ đạo tất cả


8

các bộ phận quản lý chuyên môn. Cũng vì thế mà sự uỷ quyền xuống cấp dưới gặp
rất nhiều khó khăn.
+ Nếu có quá nhiều cấp quản lý sẽ dễ gây ra sự thiếu trách nhiệm và không sát với

công việc.
+ Hạn chế việc sử dụng các chuyên gia có trình độ nghiệp vụ cao về từng mặt quản lý.
+ Người lãnh đạo phải thường xuyên giải quyết mối quan hệ giữa các bộ phận trực

tuyến và bộ phận chức năng.
+ Những người lãnh đạo chức năng có nhiều ý kiến khác nhau, người lãnh đạo phải

họp bàn, tranh luận căng thẳng, ra quyết định không kịp thờ
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận
* Ban giám đốc Công ty:
-

Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của
Công ty, là người quản lý vĩ mô toàn bộ Công ty,trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh

-

tế với các đối tác làm ăn thương mại. Giám đốc là chủ tài khoản của công ty.
Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc và trực tiếp chịu trách nhiệm phân
công công việc của giám đốc. Bên cạnh đó phó giám đốc còn là người quản lý bộ
phận dưới quyền thay giám đốc, thay mặt giám đốc giám sát mọi công việc kinh
doanh, đời sống của nhân viên Công ty.
* Bộ máy quản lý chức năng:

-

Trưởng phòng kinh doanh:Có trách nhiệm đôn đốc giám sát mọi hoạt động của hai
phòng ban là Phòng kinh doanh và Phòng bảo vệ.

+ Phòng kinh doanh: Trong phòng kinh doanh sẽ chia ra làm hai tổ đó là Tổ bán hàng

khoán và Tổ bán hàng cho Công ty. Hai tổ bán hàng này phải kết hợp hài hòa với
nhau trong mọi công việc, cùng nhau bổ trợ cho nhau. Chịu trách nhiệm mang
doanh thu và lợi nhuận về cho Công ty. Hai tổ này chủ yếu quan hệ với khách hàng
để mở rộng thị trường bán hàng cho công ty. Bên cạnh đó Tổ bán hàng khoán còn


9

được hưởng chiết khấu phần trăm trên doanh số bán hàng nếu ký được nhiều hợp
đồng bán hàng cho Công ty.
+ Phòng bảo vệ: Chịu trách nhiệm trông coi văn phòng, kho tàng, bến bãi và dưới sự
chỉ đạo giám sát của trưởng phòng kinh doanh, nếu mất mát hay hư hỏng thứ gì
thuộc về Công ty thì bộ phận bảo vệ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường
thiệt hại theo giá trị của những thứ mất mát đó.
+ Phòng sản xuất: Thực hiện chức năng chính là điều hành toàn bộ quá trình sản xuất

theo hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, tiết kiệm, năng xuất, chất lượng, hiệu
quả, cân đối kết hoạch sản xuất và kế hoạch vật tư, nguyên vật liệu, điều độ, ra lệnh
-

sản xuất và theo dõi việc đáp ứng .
Trưởng phòng kế toán: Là người trực tiếp quản lý Phòng kế toán, Phòng hành chính
và Phòng kho. Trưởng phòng kế toán dưới sự quản lý, giám sát của Giám đốc và
Phó Giám đốc sẽ trực tiếp phân công công việc cho từng phòng một, sao cho phù
hợp với công việc của từng phòng. Trưởng phòng kế toán có chức năng nhiệm vụ
giúp giám đốc Công ty tổ chức bộ máy điều hành và quản lý của Công ty cũng như
các đơn vị trực thuộc sao cho đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với Doanh

nghiệp.
+ Phòng kế toán: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán
trong Công ty, giúp lãnh đạo Công ty thực hiện hạch toán kinh tế, phân tích kinh tế
và quản lý kinh tế tài chính. Để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh
đạo và chỉ đạo tập trung, thống nhất mọi hoạt động thì bộ máy kế toán của Công ty
đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng kế toán. Bên cạnh đó Phòng kế toán
còn chịu trách nhiệm theo dõi báo chi tiết và tổng hợp số liệu phát sinh trong hoạt
động kinh doanh để từ đó lập báo cáo cho kế toán trưởng. Kế toán trưởng sẽ từ đó
tập hợp và kiểm tra lại số liệu báo cáo với ban lãnh đạo và cơ quan chức năng quản
lý trực tiếp công ty như cơ quan thuế…Phòng kế toán còn có chức năng nhiệm vụ
chi trả tiền lương cho cán bộ nhân viên trong Công ty, đảm bảo đúng và kịp thời.
+ Phòng hành chính: Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát của Trưởng phòng kế

toán. Có chức năng nhiệm vụ giúp trưởng phòng kế toán cũng như ban lãnh đạo
Công ty tổ chức bộ máy điều hành, lo mặt đời sống của cán bộ nhân viên trong
Công ty. Phòng hành chính giúp ban lãnh đạo Công ty đánh giá và nắm bắt được


10

khả năng trình độ của cán bộ nhân viên Công ty đề ra chương trình đào tạo bồi
dưỡng cán bộ công nhân viên có chuyên môn cao, phục vụ kịp thời cho hoạt động
kinh doanh của Doanh nghiệp, đưa Công ty ngày một phát triển hơn. Phòng hành
chính sẽ quản lý toàn bộ mặt văn thư, hành chính, theo dõi đối tác khách hàng để
cùng với ban lãnh đạo đưa ra chiến lược quan hệ tốt trong kinh doanh.
+ Phòng kho: Dưới sự quản lý của Trưởng phòng kế toán, chịu trách nhiệm theo dõi
hoạt đông nhập xuất hàng hóa ra vào Công ty, theo dõi tồn kho, đồng thời theo dõi
luôn chi tiết bán hàng để báo cáo với phòng kế toán, để phòng kế toán lấy số liệu
theo dõi công nợ khách hàng. phòng kho kết hợp với phòng bảo vệ cùng nhau kiểm
tra đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế trong kho, đối chiếu số lượng hàng hóa ra
vào kho dựa trên biên bản thủ kho đưa ra mỗi khi xe ra vào kho Công ty, tránh tình
trạng nhầm lẫn, mất mát hàng hóa gây ra thiệt hại cho cá nhân cũng như doanh
nghiệp.
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
1.3.1. Sản phẩm và thị trường chính của công ty


Sản phẩm chính
Công ty cổ phần thép và vật liệu hàn- HBO với mặt hàng kinh doanh chính là

buôn bán sắt thép xây dựng và sắt thép công nghiệp phục vụ đóng tàu, chế tạo cơ
khí, khai thác hầm lò…Đây là một trong những mặt hàng hoá khá quan trọng không
thể thiếu cho việc phục vụ khai thác khoáng sản cũng như đóng mới sửa chữa tàu
thuỷ hay gia công cơ khí.
Đặc điểm kỹ thuật: Sản phẩm thép cuộn cán nguội không gỉ với độ dày từ
0.15- 6 mm, chiều rộng từ 20-1500 mm và không giới hạn chiều dài. Thép không gỉ
(hay còn gọi là inox) là một loại hợp kim của sắt trong đó chứa tối thiểu 10,5%
Crom. Inox ít bị ăn mòn và biến màu trong các môi trường như không khí hay
nước… Công ty đã lợi dụng các đặc điểm đó để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng
như đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Đặc điểm kinh tế: Thép không gỉ thường được sử dụng trong sản xuất dao
kéo, nồi chảo, nhưng độ bền của nó cũng được đánh giá cao cho các ứng dụng công
nghiệp. Tiêu dùng lớn nhất của thép không gỉ là thị trường sản xuất xe hơi, nó cũng


11

được sử dụng rộng rãi trong kiến trúc và thiết kế và có thể được tìm thấy trong một
loạt các địa điểm từ phòng tắm của bệnh viện và phẫu thuật đến phòng họp được
thiết kế riêng và nhà cửa. Thép không gỉ là sản phẩm chính chiếm tỷ trọng cao
khoảng 90% trong tổng số các mặt hàng mà công ty đang kinh doanh.
Dưới đây là bảng kết quả tiêu thụ theo sản phẩm và theo doanh thu của công ty:


12

Bảng 1.1: kết quả tiêu thụ theo doanh thu của công ty

ĐVT: VNĐ
ST
T
1
2
3
4
5
6

-

Năm

Năm 2012

năm 2013

Năm 2014

So sánh (số lần)

Loại sản phẩm
Thép không gỉ
Thép hộp
Thép tròn đặc không gỉ
Ống hàn
Ống đúc
Tấm cán nóng không gỉ

Doanh thu(VNĐ)
7500000000
5000000000
6250000000
6175000000
6537500000
7250000000

Tỷ trọng(%)
19.4
12.91
16.14
15.95
16.88
18.72

Doanh thu(VNĐ)
9100000000
7500000000
7495000000
6100010000
5715600000
7750000000

Tỷ trọng(%)
20.84
17.18
17.16
13.97
13.09
17.76

Doanh thu(VNĐ)
11250000000
7607500000
10539000000
6326314050
6656800000
8311104090

Tỷ trọng(%)
22.19
15.01
20.79
12.48
13.14
16.39

Tổng

38712500000

100

43660610000

100

50690718140

100

2013/2012
1.21
1.5
1.2
0.98
0.87
1.07

2014/2013
1.24
1.01
1.41
1.04
1.16
1.07

Năm 2013 so với 2012 doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 4948110000(VNĐ) tức tăng 14.52% . Sự tăng lên của doanh thu chủ
yếu do sự gia tăng sản lượng từ 15985 lên 17756 (Tấn)

-

Năm 2014 so với 2013 doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 7030108140(VNĐ) tức tăng 16.1%. Sư tăng lên này do sự gia tăng
đồng thời của giá và tổng sản lượng từ 17756 lên 18621 (Tấn)

-

Năm 2014 so với 2012 doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 11978218140(VNĐ) tức tăng 30.94%


13

Bảng 2.2: Kết quả tiêu thụ theo sản lượng của công ty
Năm
STT
1
2
3
4
5
6

Năm 2013

Năm 2014
Sản
Tỷ
2013/2012 2014/201
lượng(Tấn) trọng(%)

Loại sản phẩm

Sản lượng(Tấn)

Tỷ
trọng(%)

Sản lượng(Tấn)

Tỷ trọng(%)

Thép không gỉ
Thép hộp
Thép tròn đặc không gỉ
Ống hàn
Ống đúc
Tấm cán nóng không gỉ

3000
2500
2500
2470
2615
2900

18.7
15.6
15.6
15.5
16.5
18.1

3500
3000
2998
2450
2598
3210

20.3
17.3
15.4
14
15
18

3750
3043
3513
2455
2650
3210

21.2
16.1
18
12.7
13.6
18.4

15985

100

17756

100

18621

100

Tổng
Năm 2012

ĐVT: Tấ
So sánh

Năm 2013 so với năm 2012, Tổng sản lượng( Tấn) tăng từ 15985 lên 17756 (Tức tăng 11.08% ứng với 11.08% ).
Năm 2014 so với năm 2013, Tổng sản lượng (Tấn) tăng từ 17756 lên 18621 ( Tức tăng 4.87% ứng với 865 (tấn ).
Năm 2014 so với năm 2012, Tổng sản lượng (Tấn) tăng từ 18621 lên 15985 (Tức tăng 16.5% ứng với 2636(tấn)

500
500
498
-20
-17
310

250
43
515
5
52
0


14

• Thị trường tiêu thụ của công ty


Công ty có đối tác chính là các công ty xây dựng và phân phối thép và

vật liệu hàn ở các tỉnh miền Bắc. Công ty đã ký hợp đồng với công ty Kim Khí Hà
Nội tại Hải Phòng, công ty 189- Bộ Quốc Phòng. Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng
kho bãi, ký hợp đồng thuê kho với công ty vật liệu xây dựng tại Hưng Yên, gửi kho
tại một số công ty khác như công ty thép Mê Linh. Bên cạnh cung cấp sản phẩm
ứng dụng trong công nghiệp, công ty cũng cung cấp những sản phẩm có tính ứng
dụng rộng rãi trong dân dụng.


Công ty trở thành nhà cung cấp chính cho một số thị trường tiêu thụ,

đại lí trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận.Công ty tập trung vào
các đơn đặt hàng lớn. Vì đây là mảng thị trường có doanh thu lớn và mang lại hiệu
quả thương hiệu cao nhất. Cung ứng cho các công ty lớn. Thường các công ty được
Công ty CP thép và vật liệu hàn-HBO cung cấp thép không gỉ chiếm thị phần chủ
yếu trên thị trường. Những khách hàng này chiếm tới hơn 50% doanh số bán hàng
của công ty. Công ty cũng đồng thời đẩy mạnh chính sách hỗ trợ về giá, kỹ thuật và
dịch vụ sau bán hàng.


Gắn bó chặt chẽ và tạo điều kiện cho các đại lý tiêu thụ. Sản

phẩm của công ty có đặc điểm là rất cồng kềnh, trọng lượng lớn. Do vậy, kênh tiêu
thụ phải hạn chế tối thiểu cự ly vận chuyển. Mặt khác, đó lại là những sản phẩm
đơn chiếc, không thong dụng nên thường do các đại diện bán hàng lớn đảm nhiệu
khâu tiêu thụ. Do vậy hệ thống phân phối của công ty không dàn trải mà tập trung
vào các đại lý độc quyền và tổng kho của từng khu vực lớn.


1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpDưới đây là bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thép và
vật liệu hàn-HBO
• Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

• Chỉ tiêu
• Kết quả kinh doanh hàng năm
S
• Năm
• Năm
• Năm
2012
2013
2014


15Tổng vốn KD1
2


3
5
749

38.723.0
14

4843.664.0
5712.264.0
2750

50.639.1
27

74.80482.23891.569

Thu nhập bình quân
của lao động1.5301.7101.830

Nộp NSNN108.631134.93314.386

Tỉ suất LN sauthuế/DT0.00190.00190.001869.178.60
0LN sau thuế4


Lao động

Doanh thu bán hàng và
CCDV10.314.7
12

(Nguồn: Báo


16Nhìn chung các chỉ tiêu qua 3 năm đều có sự tăng lên.
Vốn: Năm 2013 giảm so với năm 2012 là 0.89 %, năm thứ 2014 tăng so với

năm 2013 là 1.34 % sự tăng về vốn này là do công ty mở rông thêm sản xuất và huy
động vốn lưu động.
Lao động: Tăng dần theo các năm trung bình do mở rộng sản xuất kinh
doanh nên nhân lực tăng là điều tất yếu.
Thu nhập bình quân của người lao động:Thu nhập bình quân của người
lao động tăng dần theo sự phát triển của công ty năm 2012 do mới thành lập nên kết
quả kinh doanh cũng chưa cao nên thu nhập của người lao động cũng chưa cao sau
khi đã ổn định sản xuất thì thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng được cải
thiện.
Nộp ngân sách nhà nước:
-

Công ty nộp ngân sách nhà nước tăng giảm theo từng năm phụ thuộc vào lợi nhuận

-

của doanh nghiệp.
Nhìn vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thép và vật liệu
hàn- HBO ta có thể thấy:
Doanh thu: Doanh thu của công ty có sự biến đổi qua các năm: năm 2012
doanh đạt 38.723.014.900đ tiếp tục tăng trong năm 2013 ở mức 43.664.057.380đ
tăng 4.941.042.480đ tương ứng với 13% phản ánh trong năm 2013 hoạt động kinh
doanh của công ty hiệu quả hơn so với năm trước. Điều này được giải thích bởi
nguyên nhân do khủng hoảng tài chính toàn cầu đã được khắc phục điều này tác
động mạnh mẽ đến lượng cầu (đầu tư, xuất – nhập khẩu và tiêu dùng của người dân
tăng lên), dẫn đến việc các công ty tập trung vào quá trình xây dựng, điều này cũng
ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình cung ứng thép và vật liệu xây dựng, làm cho hoạt
động kinh doanh của công ty tăng đáng kể. Đến năm 2014 doanh thu đi lên, đạt
50.639.127.260đ tăng 6.975.069.800đ tương ứng 16% so với năm 2013, cho thấy
công ty đã có những chiến lược và biện pháp tích cực không những khắc phục được
khó khăn mà còn giúp công ty phát triển hơn. Qua 3 năm tìm hiểu, cho thấy hoạt
động kinh doanh của công ty có những tiến bộ( mặc dù có giảm so với năm 2011)


17

điều đó được thể hiện trong kết quả hoạt động kinh doanh với những con số luôn
tăng ở mức ấn tượng.

Số liệu cụ thể được thể hiện ở biểu đồ sau:

Biểu đồ 1.1: Doanh thu của công ty qua các năm 2012- 2014
Lợi nhuận: Khi các khoản chi phí không có thay đổi lớn thì lợi nhuận thay
đổi theo doanh thu, giống như doanh thu năm 2012 lợi nhuận mà công ty đạt được ở
mức 74.804.212đ thì đến năm 2013 lợi nhuận tiếp tục tăng lên đến 82.238.466 đ
tăng 7.434.254 đ tương đương với 10% cho những tín hiệu tích cực của thị trường
tác động đến công ty, và năm 2014 tăng cao ở mức 91.569.089đ, tăng 9.330.623đ
tương đương 11%. Điều này càng cho thấy tính hiệu quả các chính sách và quyết
định của ban lãnh đạo công ty, giúp công ty quay lại quỹ đạo và đi đúng hướng.
Số liệu cụ thể về lợi nhuận của công ty được thể hiện ở biểu đồ sau:

Biểu đồ 1.2: Lợi nhuận của công ty qua các năm 2012-2014


18

Ý nghĩa của việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh: Các doanh nghiệp
luôn luôn quan tâm đến và mong muốn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp mình ngày càng cao. Do vậy việc đánh giá kết quả hoạt động xuất kinh
doanh là một việc vô cùng quan trọng. Thông qua việc đánh giá người ta có thể xác
định được các mối quan hệ cấu thành, quan hệ nhân quả…Qua đó phát hiện ra quy
luật tạo thành, quy luật phát triển của các hiện tượng và kết quả kinh tế.Từ đó có
những quy định đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Việc đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giúp nhà quản lý
thấy rõ kết quả của các hoạt động của doanh nghiệp, thấy được khả năng mạnh yếu
từ hoạt động nào. Qua đó có các biện pháp thích ứng.
1.4. Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty
1.4.1. Chiến lược và kế hoạch
Công ty cổ phần Thép và vật liệu hàn- HBO luôn đề cao Chất lượng và
phong cách phục vụ làm mục tiêu tồn tại và phát triển của công ty, áp dụng các
chính sách lấy khách hàng làm mục tiêu phát triển và tiết kiệm chi phí
Công ty đặt ra tiêu chí hoạt động “ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch
vụ tốt sau bán hàng” với cam kết gắn bó xây dựng ổn định lâu dài mối quan hệ kinh
doanh, công ty luôn vinh dự được hợp tác với tất cả khách hàng để cùng nhau phát
triển.Khi đến với công ty quý khách sẽ được phục vụ bởi một đội ngũ chuyên
nghiệp, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, luôn nỗ lực mang đến cho quý khách
những sản phẩm:
+ Chất lượng đạt yêu cầu
+ Giá thành cạnh tranh
+ Chất lượng phục vụ tốt.

Công ty Cổ phần thép và vật liệu hàn- HBO tham vọng trở thành Nhà sản
xuất và kinh doanh thép tầm cỡ Khu vực và Thế giới:
+ .Phát triển sản xuất công nghiệp là nòng cốt
+ Duy trì vị trí cạnh tranh của công ty
+ Đẩy mạnh các dự án đầu tư liên ngành: xây dựng, vận tải…


19

+ Đào tạo nhân lực tiêu chuẩn, chất lượng toàn cầu: công ty chú trọng cho công nhân

đi thực tế ở một số nước phát triển như Anh, Pháp và Ý.., tham gia các chương trình
đào tạo nâng cao tay nghề.
+ Khai thác mạnh mẽ thị trường nước ngoài như: Thị trường Đông Nam Á ( Thái Lan,

Lào,…), công ty chú trọng xuất khẩu mặt hàng có tỷ trọng lớn sang các nước Đông
Âu..
+ Đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc gia và khu vực

Chiến lược trong năm 2015 của công ty không thay đổi nhiều so với năm
2014 , công ty vẫn tiếp tục đề ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng thêm từ 30-35% ,
tương đương 27.470.726 đến 32.049.181 triệu đồng. Công ty chú trọng nâng cao
đời sống công nhân viên và tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm nguồn đầu tư mới.
Giai đoạn 2016-2020 Công ty tập trung đầu tư nghiên cứu những sản phẩm
ngành thép với công nghệ cao đặc biệt là các loại thép không gỉ, thép tấm, thép
cuộn và các loại vật liệu được sản xuất với kỹ thuật cao sử dụng cho các công
trình ... và đang giữ vai trò thúc đẩy ngành sản xuất thép non trẻ của Việt Nam phát
triển.
Để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tối ưu hoá
chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả kinh
doanh, kiểm soát tốt các yếu tố đầu vào cũng như đầu ra cho sản phẩm của doanh
nghiệp nhằm đảm bảo cho các mối quan hệ của công ty được lâu dài, đặt chữ Tín
lên hàng đầu. Công ty đã đưa ra những kế hoạch cụ thể như sau:


Về lĩnh vực sản xuất:
Hoạch định các chương trình, xây dựng kế hoạch sản xuất: dự kiến đến năm

2020 mở rộng nhiều cơ sở sản xuất mới không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở một số
tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Hưng Yên….Không những thế công ty đặt kế hoạch
sản xuất và tiêu thụ 4000 tấn thép không gỉ xây dựng trong năm 2014, bán được
3750 tấn. Công ty dự kiến đến năm 2020 số lượng thép được sản xuất và bán ra tăng
gấp 3 lần năm 2014


20

Điều khiển quá trình sản xuất, chế biến, kiểm tra chất lượng: đưa ra các giải
pháp hệ thống điều khiển quá trình tích hợp phục vụ khách hàng với phương châm
tối ưu hóa các dây truyền sản xuất, các công tác quản lý vận hành, điều hành, giám
sát nhằm đạt được các mục tiêu:
+ Tiết giảm chi phí đầu vào, nguyên vật liệu và tiết giảm tổn hao của quá trình sản

xuất.Quản lý khoa học, hiện đại, giảm bớt công việc nặng nhọc cho con người, tái
đầu tư sức lao động và nhân công cho các nhà máy xí nghiệp sản xuất.
+ Nâng cao trình độ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đáp ứng nhu cầu phát triển sản
xuất trong thời đại mới.
• Về lĩnh vực tài chính kế toán
Trong thời gian tới công ty sẽ cân nhắc đưa thêm nghiệp vụ chiết khấu thương mại:
+ Thép không gỉ: khách hàng mua với số lượng lớn trên 4000 tấn được hưởng

chiết khấu 4%
+ Thép hộp: khách hàng mua với số lượng trên 3000 tấn được hưởng chiết
khấu 3%
+ Ống hàn: khách hàng mua với số lượng trên 2500 tấn được hưởng chiết khấu
2%
+ Ống đúc: khách hàng mua với số lượng trên 2500 tấn được hưởng chiết

khấu 2%
Và thực hiện chiết khấu thanh toán với những khách hàng thanh toán sớm
tiền hàng theo tỷ lệ như trên, nhằm mở rộng quy mô tiêu thụ hàng hóa và khuyến
khích khách hàng thanh toán trong thời gian ngắn nhất, hạn chế vốn bị chiếm dụng.
Mã hóa công thức để chương trình hoạt động tính các chỉ tiêu cần thiết vào
cuối kỳ kế toán. Hoàn thiện công tác kế toán của công ty. Phòng kế toán và phòng
kinh doanh phải thiết lập mối quan hệ chặt chẽ nhằm tạo ra chiến lược về giá cả,
tiếp thị hiệu quả và hợp lý nhất.Thị trường tiêu thụ là nhân tố quyết định chất lượng
sản phẩm.


Về lĩnh vực nhân sự
“Cơ hội việc làm cho mọi người! "Công ty Cổ phần Thép và vật liệu hàn -

HBO là một trong những doanh nghiệp sản xuất Thép chất lượng cao các loại, cũng
cấp vật liệu hàn, các hoạt động dịch vụ vận tải, sửa chữa phương tiện vận tải, xuất


21

nhập khẩu…hàng đầu tại Hải Phòng. Không ngưng phát triển thị trường trong nước,
chúng tôi đang dần vươn ra thị trường nước ngoài. Do nhu cầu mở rộng và phát
triển hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quá trình sản xuất ổn định, chúng
tôi có nhu cầu tuyển dụng như sau:
Thông tin tuyển dụng lao động
Vị trí tuyển

Lao động phổ thông, nhân viên KCS/QC, cán bộ kỹ thuật

Ngành/ nghề

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất thép, nhân viên khi,
thợ hàn, thợ sử chữa và chế tạo khuôn mẫu

Độ tuổi, giới tính

Nam và nữ trong độ tuổi lao động

Loại hình công
Làm theo ca và toàn thời gian cố định
việc
Địa điểm làm việc Hải Phòng
Số lượng tuyển

05

Mức lương
Phụ cấp
Ưu tiên

Theo thoả thuận, vị trí công việc và theo sản phẩm
Theo thoả thuận và năng lực làm việc
Người có tay nghề và chuyên môn nghề nghiệp
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều
cơ hội học hỏi, phúc lợi tốt, lương cao theo năng lực và nhiều
cơ hội phát triển

Quyền lợi được
hưởng

Trong năm tới không có sự thay đổi nào của bộ máy lãnh đạo từ ban giám
đốc đến trưởng các phòng ban sắp xếp và tổ chức các phòng ban, xưởng nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý sản xuất. Công tác tiền lương cần tiếp tục hoàn thiện trong
những năm tới, thực hiện nghiêm túc việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm tai nạn cho người lao động.


Về lĩnh vực vật tư:
Công ty từng bước hoàn thiện quy trình nhập liệu, giao nhận giữa các bộ

phận để đưa vào sản xuất. Số liệu được cập nhật và báo cáo hằng ngày, phục vụ tốt
cho Ban Giám đốc điều chỉnh chính sách thu mua thích hợp. Hoàn thiện bộ phận
KCS liệu, nâng cao chất lượng đánh giá các chủng loại liệu, đảm bảo phế liệu mua
vào đạt yêu cầu chất lượng, số lượng và gía cả phù hợp.


22

Công tác quản lí xuất nhập vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất đã được tin
học hóa và kiểm soát chặt chẽ. Quy trình giao nhận vật tư đã được cải tiến, khép kín
từ khâu đề xuất của xưởng đến bộ phận mua hàng, nhập kho và xuất ra sử dụng. Kế
hoạch cung cấp vật tư được xây dựng khoa học, hợp lí, đảm bảo phục vụ sản xuất
ổn định, hạn chế tồn kho. Hàng tồn kho của công ty năm 2014 giảm so với năm
2013 là 118.815.241 đồng tương ứng 32,07%. Đây là biểu hiện tốt mà công ty
mong muốn, phấn đấu đến năm 2020 công tác về vật tư hoàn thiện hơn, xây dựng
về chỗ đứng trong thị trường thép và vật liệu của Việt Nam và các nước trên thế
giới nói chung


Về lĩnh vực Marketing:
Thu thập các thông tin về thị trường, hoạch định chính sách sản phẩm, giá cả,

phân phối và chính sách hỗ trợ tiêu thụ, nâng cao hiệu quả về kinh doanh đồng thời
đưa ra các chính sách xúc tiến bán hàng
1.4.2. quá trình sản xuất và tác nghiệp
Sơ đồ 1.2: quá trình sản xuất thép không gỉ
Nguyên vật liệu
(crom, sắt, niken)

Hỗn
hợp

Thép bán
thành phẩm

Thép

Thép
không gỉ

Sản xuất thép không gỉ bao gồm một loạt các quy trình.
Đầu tiên, quặng nguyên liệu sắt, crom, silicon, niken, vv-được nấu chảy cùng
nhau trong một lò điện, bước này thường liên quan đến 8-12 giờ nóng dữ dội. Tiếp
theo, hỗn hợp này được đúc thành một trong nhiều hình dạng, bao gồm hoa, phôi
thép, và tấm. Sau khi các bước hình thành, thép được xử lý nhiệt và sau đó làm


23

sạch và đánh bóng để cho nó muốn kết thúc. Cuối cùng, nó được đóng gói và gửi
đến các nhà sản xuất, người hàn và tham gia vào thép để sản xuất các hình
dạng mong muốn.
Bước 1: Nóng chảy.
Nguyên liệu lần đầu tiên được tan chảy cùng nhau trong một lò điện, bước
này thường đòi hỏi 8-12 giờ nóng dữ dội.
Bước 2: Đúc.
Tiếp theo, hỗn hợp đi qua tạo thành các hoạt động, bắt đầu với cán nóng,
trong đó thép được gia nhiệt và qua cuộn rất lớn. Nở và phôi được hình thành vào
thanh và dây điện, trong khi tấm được hình thành vào tấm, dải, và tấm. Thanh có
sẵn trong tất cả các lớp và đi vào vòng, hình vuông, hình bát giác, hình lục
giác hoặc 0,25inch (0,63 cm) trong kích thước.
Bước 3: Nhiệt khí
Các loại xử lý nhiệt phụ thuộc vào loại thép; nói cách khác, cho dù đó
là Austenit, Ferit, hoặc martensitic. Thép Austenit được đun nóng đến trên 1.900 độ
F (1037 độ C)trong một thời gian tùy thuộc vào độ dày. Dập tắt nước được sử
dụng cho các bộ phận dày, trong khi làm mát không khí hoặc phun không khí được
sử dụng cho phần mỏng. Nếu làm mát quá chậm, lượng mưa cacbua có thể xảy
ra. Tích tụ này có thể được loại bỏ bằng cách ổn định nhiệt. Trong phương pháp
này, thép được tổ chứctrong vài giờ tại 1.500-1.600 độ F (815-871 độ C). Làm sạch
bề mặt một phần của chất gây ô nhiễm trước khi xử lý nhiệt là đôi khi cũng cần
thiết để đạt được xử lý nhiệt thích hợp.

Bước 4: Tẩy cặn.
Ủ gây ra một quy mô hoặc xây dựng lên để tạo thành trên thép. Quy mô có
thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một số phương pháp như sau: phương pháp phổ
biến nhất, sửdụng nitric-HF axit tắm để tẩy cặn thép. Phương pháp khác, dòng
điện được áp dụng cho bề mặt bằng cách sử dụng một cực âm và axit photphoric, và


24

quy mô được lấy ra. Các bước ủ và tẩy cặn xảy ra ở các giai đoạn khác nhau tùy
thuộc vào loại thép được làm việc.
1.4.3. Tình hình quản lý các yếu tố vật chất
Nguồn nguyên liệu chủ yếu sử dụng trong sản xuất của công ty là quặng
nguyên liệu sắt, crom, silicon, niken được nhập khẩu từ các nhà máy luyện cán
thép chất lượng cao, thuộc các quốc gia tiên tiến như Đài Loan, Nhật
Bản… Nguyên liệu đầu vào của công ty là nguyên liệu chính phẩm , có đầy đủ
chứng từ kiểm tra chất lượng cùng nguồn gốc xuất xứ . Đồng thời cũng được QC
của Công ty kiểm tra nghiêm ngặt trên từng lô hàng, kiện hàng khi nhập xuất kho
bằng thiết bị đo kiểm hiện đại.
Máy móc thiết bị của công ty chủ yếu được nhập khẩu từ các nước có công
nghệ tiên tiến như Ý, Nhật Bản, Đài Loan.., được vận hành bởi đội ngũ công nhân
lành nghề được đào tạo bài bản và được đội ngũ cán bộ đánh giá chất lượng kĩ
lưỡng trước khi đưa vào sản xuất. Điều này cho thấy công ty kiểm soát chất lượng
ngay từ các yếu tố đầu vào. Chính vì thế chất lượng sản phẩm của công ty luôn
được đảm bảo chất lượng cao.
Ngoài ra, để phục vụ cho công tác quản lý, công ty đầu tư số tiền gần 1 tỷ
đồng để mua sắm các thiết bị cần thiết như các thiết bị văn phòng và các thiết bị
giám sát, thiết bị đảm bảo an ninh cho công ty.
Dưới đây là bảng danh mục vật tư máy móc trong công ty

Bảng 3.3. Danh mục các loại vật tư, máy móc
Stt

Tên máy móc thiết bị

I

Thiết bị gia công cơ khí + hệ thống
thiết bị đúc

1

Máy tiện

Đơn vị

Số
lượng

Nguồn
nhập

Năm

Chiếc

03

Đài loan

2009


25

2

Máy phay

Chiếc

02

Đài Loan

2011

3

Máy hàn CO2 bán tự động

Chiếc

20

Đài Loan

2010

4

Máy mài

Chiếc

10

Đài Loan

2011

5

Máy làm sạch kim loại

Chiếc

02

Đài Loan

2013

6

Máy đúc áp lực

Chiếc

02

Đài Loan

2013

7

Lò trung tần

Chiếc

01

Ý

2010

8

Trạm biến áp 1.500 Kv

Chiếc

01

Ý

2009

II

Phân xưởng đúc

1

Nồi chuyển kim loại lỏng

Chiếc

04

Nhật

2013

2

Xe bàn chở phôi đúc

Chiếc

02

Nhật

2012

3

Dụng cụ làm khuôn đúc cầm tay

Chiếc

04

Đài Loan

2011

III

Thiết bị phụ trợ

1

Quạt bảo hộ, hút gió

Chiếc

15

Việt Nam

2008

2

Hệ thống bơm nước sinh hoạt, cứu
hỏa

Chiếc

02

Việt Nam

2008

IV

Phương tiện Vận chuyển

1

Xe nâng hạ Container sức nâng 45 tấn

Chiếc

04

Nhật

2013

2

Xe tải gắn cẩu 5 tấn- 20 tấn

Chiếc

02

Nhật

2010

Từ bảng danh mục vật tư trên ta có thể thấy được tất cả các bộ phận sản xuất,
vận chuyển đều được cải thiện và làm mới như: máy đúc áp lực, máy làm sạch kim
loại, nồi chuyển kim loại lỏng, xe nâng hạ Container sức nâng 45 tấn...Công ty có
sự thay đổi này là để phù hợp hơn với tiến trình sản xuất.
Mặt khác, với thị trường thép luôn biến động yêu cầu về sản phẩm là rất khắt
khe, đòi hỏi công ty phải đổi mới công nghệ sao cho phù hợp.
Nhìn chung tình trạng công nghệ hiện tại của công ty khá tốt và phù hợp với
yêu cầu của ngành công nghiệp thép hiện nay.
1.4.4 Quản lý chất lương


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×